حفر گمانه های اکتشافی شناسائی و نمونه برداری از لایه های زیر سطحی زمین (توده خاک و سنگ) بخش عمده ای از خدمات فنی را در طرحهای مختلف مطالعاتی در بر می گیرد.

در این رابطه این مهندسین مشاور با دارا بودن تعداد ۳۰ دستگاه حفاری مجهز به کلیه تجهیزات فنی جانبی خدمات حفاری و نمونه برداری را در مصالح خاک و سنگ تا عمق ۲۵۰ متر اجرا می نماید.

در شروع هر پروژه با توجه به شرایط منطقه ای و زیر سطحی محل طرح، مناسب ترین و اقتصادی ترین روش جهت انجام عملیات حفاری و نمونه برداری و تجهیز کارگاه تعیین شده و از تجهیزات و دستگاههای حفاری با قدرت متناسب با شرایط کاری و زمان بندی پروژه استفاده بعمل می آید.

انجام عملیات حفاری در یک یا چند شیفت کاری بر حسب نیاز توسط تیمی متشکل از سر حفار ، کمک حفار و کارگران فنی با نظارت مستمر و دائمی کارشناس عملیات صحرائی این مهندسین مشاور در هر محل انجام می پذیرد و گزارشات روزانه و برداشت اطلاعات فنی برحسب مورد برای هر نقطه حفاری تهیه و تنظیم می گردند.

دستگاهها و ماشین آلاتی که برحسب شرایط کاری مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:

 • دستگاههای حفاری نصب شده بر روی تریلر، کامیون یا کامیونت (موبیل) با قدرت حفاری تا عمق ۲۵۰متر
 • دستگاههای حفاری اسکیت(خود کشنده)جهت استفاده در مناطقی که امکان حمل و نقل توسط خودرو میسر نمی باشد تا عمق ۲۰۰ متر
 • دستگاههای قابل نصب و جمع آوری با دست(بطور سریع) و قابل استفاده در مناطق صعب العبور و شیبهای تند با قابلیت حفاری و نمونه برداری تا عمق ۱۰۰ متر
 • بیل مکانیکی چرخدار جهت حفر ترانشه های شناسائی و یا حفر گودالهای نمونه برداری عمیق
 • دستگاههای حفر چاله های شناسایی (قطر حدود ۶۰ تا ۸۰ سانتی متر) تا عمق ۳ متر
 • دستگاههای حفاری اوگر با قابلیت حفاری چالهای شناسایی به قطر حدود ۶۰ سانتیمتر و تا عمق بیش از ۱۰ متر در اراضی ناهموار ماسه ای ، ساحلی و باتلاقی
 • دستگاه حفاری نصب شده بر روی کامیون سه محور جهت حفاری و نمونه برداری توسط پاکت با قطر ۶۰ الی ۱۰۰ سانتیمتر تا عمق ۱۰ متر
 • دستگاههای حفاری برقی جهت حفاری در فضاهای بسته و محدوده بمانند تونلها و داخل فضاهای ساختمانی
 • بارج حفاری با تسهیلات چک آب هیدرولیکی برای عملیات حفاری در آب تا عمق ۱۵ متر(برای حفاری در رودخانه ها و سواحل)
 • دستگاه حفاری شمع ریز BG17 بوئر جهت انجام عملیات حفاری قبل از شمع کوبی در لایه های سخت و عملیات اجرایی شمع ریزی تا قطر ۱۲۰ سانتی متر و تا عمق
  ۲۰متر
 • دستگاه مینوتمن جهت نمونه برداری از بتن و آسفالت تا عمق ۳ متر
 • دستگاههای حفاری پرتابل مورد نیاز نمونه گیری از بتن های ریخته شده برای پروژه های مقاوم سازی

دستگاههای مورد نیاز کوبش لوله برای عملیات تزریق و میکروپایل