حفاری،آزمایش‌های برجا و آزمایشگاهی، مطالعات ژئوتکنیک در خشکی و دریا

این مشاور دارای تجهیزات کامل برای حفاری تا عمق ۴۰۰ متر در خاکهای درشتدانه و ریزدانه همراه با اخذ نمونه های دست خورده و دست نخورده به روشهای مختلف بوده و امکان انجام آزمایشهای برجا با تجهیزات روز مانند آزمایشهای برش برجا،بارگذاری صفحه،SPT,CPT,CPTU را در خشکی و دریا دارا می باشد.
جهت تعیین مقاومت خاک و ظرفیت باربری برای احداث سازه های مختلف ،تونلهای زیر زمینی،پلها،ساختمانهای بلند و کوتاه،انجام حفاری های دستی و ماشینی،اخذ نمونه های دست خورده و دست نخورده،انجام آزمایشهای آزمایشگاهی و برجا و ارائه گزارشهای ژئوتکنیک مورد تایید شهرداری و دولتی از خدمات این مشاور می باشد

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.