آزمایشگاه‌های مستقر خاک، بتن و آسفالت

استقرار آزمایشگاههای خاک،بتن و آسفالت برای پروژه های بزرگ و انجام آزمایشهای مختلف مربوط به خاک،میلگرد،بتن و آسفالت با تجهیزات کامل آزمایشگاهی و نیروهای مجرب از تخصصهای این مهندسین مشاور در قالب صلاحیت ژئوتکنیک می باشد.

طرح و اجرای انواع سیستم‌های پایدارسازی گود مانند نیلینگ و انکراژ

این مشاور با کادر تخصصی مجرب و آکادمیک و نیروهای اجرایی با سابقه در اجرای نیلینگ و تجهیزات مدرن استفاده از علم و تکنیک را در اجرای روشهای مختلف پایدارسازی گودها همانند اجرای نیلینگ در خاکهای مسئله دار فراهم نموده و جزو اولین مشاورین ژئوتکنیک می باشد که ضمن دارا بودن صلاحیت قانونی ژئوتکنیک اجرای پروژه های مختلف را در زمینه گودبرداری و اصلاح خاک به انجام میرساند.
تا کنون چندین پروژه پایدار سازی گود با روش اجرای نیلینگ دارای کارفرمای خصوصی و دولتی توسط این مشاور به روشهای مختلف مانند : اجرای نیلینگ گود ،انکراژ،استفاده از شمع،استفاده از سازه اصلی جهت پایدارسازی دیواره ها،طراحی،نظارت و اجرا شده است

طراحی و اجرای روش‌های بهسازی خاک های مسئله دار

صلاح خاکهای مسئله دار قبل و یا بعد از احداث سازه ها جهت بالا بردن ظرفیت باربری این خاکها به روشهای مختلف مانند روشهای دینامیکی و یا انواع روشهای تزریقی از تخصص های ویژه این مهندسین مشاور می باشد.
در بهسازی خاک لازم است ابتدا با استفاده از نرم افزارهای الملن محدود و یا اجزاء محدود با توجه به روشهای مورد نظر طراحی به صورت دقیق برای حالات قبل و بعد از بهسازی انجام شده و پس از اطمینان از عملی بودن روش خاص اجرا توسط تجهیزات منطبق با شرایط پروژه بر اساس طراحی انجام شده صورت پذیرد.
این مشاور با استفاده از نرم افزارهای ویژه و تجهیزات لازم برای اجرا امکان اجرای دقیق روشهای مختلف بهسازی خاک را قبل و یا بعد از احداث سازه ها فراهم می نماید

حفاری،آزمایش‌های برجا و آزمایشگاهی، مطالعات ژئوتکنیک در خشکی و دریا

این مشاور دارای تجهیزات کامل برای حفاری تا عمق ۴۰۰ متر در خاکهای درشتدانه و ریزدانه همراه با اخذ نمونه های دست خورده و دست نخورده به روشهای مختلف بوده و امکان انجام آزمایشهای برجا با تجهیزات روز مانند آزمایشهای برش برجا،بارگذاری صفحه،SPT,CPT,CPTU را در خشکی و دریا دارا می باشد.
جهت تعیین مقاومت خاک و ظرفیت باربری برای احداث سازه های مختلف ،تونلهای زیر زمینی،پلها،ساختمانهای بلند و کوتاه،انجام حفاری های دستی و ماشینی،اخذ نمونه های دست خورده و دست نخورده،انجام آزمایشهای آزمایشگاهی و برجا و ارائه گزارشهای ژئوتکنیک مورد تایید شهرداری و دولتی از خدمات این مشاور می باشد