روش اجرای نیلینگ در گود برداری - مطالعات مکانیک خاک - بهسازی خاک - آزمایشات قیر - مطالعات راهسازی - آزمایشات اسفالت

روش اجرای نیلینگ در گود برداری

یکی از معنی های لغت نیل (Nail) میخ می باشد. نیلینگ خاک (Soil Nailing) در اصطلاح به معنی میخ گذاری یا میخ کوبی خاک می باشد. در این روش خاک به وسیله المان‌های فولادی مسلح است و برای پایدارسازی گودهایی با عمق متوسط و زیاد به صرفه خواهد بود. همان‌طور که گفته شد، نیلینگ یک روش ابداعی برای پایدارسازی ترانشه‌ها و تامین تکیه‌ گاه افقی دیواره‌ های خاکبرداری می شود، برای جلوگیری از لغزش خاک است. در خصوص انتخاب این روش، نکته حائز اهمیتی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که نیروی کششی در میخ‌ها زمانی فعال می‌ شود که مقداری جابجایی در سیستم ایجاد می شود. این موضوع ممکن است در ساختمان‌های مجاور با کاربری ویژه، موجب مشکل شود. بنابراین در انتخاب نوع سیستم نگهدارنده باید مقدار مجاز جابجایی سازه‌های مجاور مدنظر قرار داده می شود. در ادامه مقاله به مبحث روش اجرای نیلینگ در گود برداری میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

روش اجرای نیلینگ در گود برداری

 •  گذشت زمان
 • هوازدگی سطح خاک
 • خوردگی آرماتورها
 • نفوذ آب‌های سطحی

مقاومت خود را از دست خواهد داد.بنابراین هرچه سریعتر باید برای ساخت و نصب سازه اصلی اقدام  نمود. برای گودهایی که اطراف آن‌ها ساختمان حساس به جابجایی هستند، استفاده از سیستم پایدارسازی گود به روش نیلینگ به دلیل نیاز به جابجایی توده خاک، توصیه نخواهد شد.

مکانیزم رفتاری نیلینگ

مفهوم اساسی در مورد مکانیزم رفتاری سیستم نیلینگ شامل موارد زیر می باشد که در ادامه هریک را بررسی خواهیم کرد.

 • روش میخ گذاری خاک
 •  اندرکنش بین میخ و خاک و توزیع نیروی محوری در نیلینگ
 •  نحوه انتقال بارهای برشی در نیلینگ
 •  توزیع فشار جانبی خاک بر روی دیوار سیستم میخ گذاری خاک و نیروی کششی سر نیلینگ
 •  اثر خاکبرداری مرحله به مرحله بر روی مکانیزم رفتاری سیستم نیلینگ
 •  انواع گسیختگی در سیستم نیلینگ خاک
 •  سازه‌های درگیر با سیستم نیلینگ خاک

سیستم میخ گذاری خاک

پایداری سیستم نیلینگ معمولا توسط یک مدل دو ناحیه‌ای بررسی خواهد شد. بدین صورت که فرض می‌شود ناحیه‌ای از خاک به طور کامل از ناحیه دیگر جدا می شود. خطی که فصل مشترک این دو ناحیه می باشد به نام سطح لغزش یا سطح گسیختگی نامیده می‌شود. ناحیه جلوی سطح لغزش که تمایل به جدا شدن از ناحیه دیگر را  خواهد داشت، ناحیه فعال (Active) گفته می شوذد و ناحیه‌ ای که ثابت است و پشت سطح گسیختگی قرار دارد موسوم به ناحیه مقاوم است. عملکرد اصلی سیستم نیلینگ خاک، دوختن ناحیه فعال به ناحیه مقاوم می باشد.

اندرکنش بین میخ و خاک و توزیع نیروی محوری در نیلینگ

ناحیه فعال تمایل به جدا شدن از ناحیه مقاوم دارد. با متصل شدن ناحیه فعال به ناحیه مقاوم، می توان مانع از این جدا شدگی بشوید. با این امر اگر ناحیه فعال در حال حاظر بخواهد از ناحیه مقاوم جدا شود باید نیلینگ ها را از جای خود در آورد، بنابراین باعث تولید نیروی محوری کششی در میخ و تنش برشی از نوع اصطکاکی در دور میخ می شود.

نحوه انتقال بارهای برشی در میخ‌ها

تنش برشی در اطراف میلگرد در ناحیه فعال نیز تولید خواهد شد. چرا که ناحیه مقاوم نیز سعی در نگه داشتن ناحیه فعال در جای خود است .بنابر این تنش‌های برشی در خلاف جهت تنش‌های برشی تولید شده در ناحیه مقاوم، در ناحیه فعال نیز تولید می شود.

توزیع فشار جانبی خاک بر روی دیوار سیستم نیلینگ خاک و نیروی کششی سر میخ

نسبت به تغییر محیطی که خاک انجام می‌دهد و همچنین نوع رویه سیستم نیلینگ خاک، نحوه توزیع فشار جانبی متفاوت می باشد. این رویه یا پوشش معمولا مش و شاتکریت هستند. هرچه ضخامت رویه  افزایش پیدا کند، رویه از نوع انعطاف‌پذیر در می آید و به نوع دیوارهای حایل وزنی نزدیک‌تر می‌شود.

در نوع انعطاف‌ پذیر با ضخامت ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر، توزیع فشار جانبی پیچیده می شود در واقع، رویه با تغییر شکلی که از خود نمایش داده می شود، در برابر بارهای جانبی مقاوم نیست و باعث تغییر در توزیع فشار جانبی خاک  می شود. در این نوع رویه‌ها فاصله نیلینگ ها از هم کم است. اما اگر ضخامت رویه سیستم میخ گذاری افزایش پیدا کند، توزیع فشار جانبی منظم‌تر می شود و فاصله میخ‌ها را نیز می‌توان بیشتر نمود.

تاثیر خاکبرداری مرحله به مرحله بر روی مکانیزم رفتاری سیستم میخ ها

در سیستم نیلینگ، خاکبرداری مرحله به مرحله انجام می شود و پس از پایان خاکبرداری در هر مرحله، میخ گذاری در آن تراز انجام خواهد شد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش درون چاهی - پایدار سازی گود - آزمایشات spt - مطالعات راهسازی - لرزه نگاری دانهول

آزمایش درون چاهی

آزمایش درون چاهی جزء یکی از آزمایش های پر کاربرد ژئوفیزیکی است. آزمایش های ژئوفیزیکی با هزینه کم و سرعت زیادی انجام می شود و معمولا اطلاعات آنها کیفی است و کمی نیست. آزمایش درون چاهی به دلیل مزیت هایی که دارد، یکی از پرکاربردترین روش ‌های اندازه‌ گیری سرعت امواج الاستیک است که زیر­مجموعه روش‌ های لرزه ‌نگاری هستند. در پروژه ‌های عمرانی که قرار است که یک سازه بر روی ناحیه مشخصی اجرا شود، مدول های الاستیک دینامیکی مواد تشکیل‌ دهنده آن ناحیه، اهمیت خاصی دارند، به دلیل اینکه  طراحی سازه بر همین اساس انجام می شود و یکی از را‌ه‌ های محاسبه‌ این کمیت‌ ها در اختیار داشتن سرعت امواج طولی یا عرضی است. در ادامه مقاله به آزمایش درون چاهی میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

آزمایش درون چاهی

اساس کار در آزمایش لرزه نگاری درون چاهی یا دانهول (DHT)، میانگین زمان سیر موج از سطح زمین تا اعماق متفاوت می باشد.به همین دلیل یک لرزه سنج که معمولا شامل سه حسگر عمود بر هم هستند، توسط کابل در اعماق متفاوت  قرار می گیرد و امواج لرزه ای حاصل از چشمه لرزه ای توسط آن ثبت می گردد. اجرای آزمایش دانهول  بر روی انواع خاک و سنگ امکان پذیر میشود.

اساس کار روش لرزه نگاری دانهول

اساس روش آزمایش لرزه نگاری دانهول (درون چاهی) در ژئوفیزیک بر مبنای انتشار امواج مکانیکی در محیط الاستیک  است. موج تولید شده توسط چشمه لرزه ای به گیرنده امواج خواهد رسید و سپس توسط دستگاه لرزه نگار تقویت و ثبت می شود. بر اساس جهت حرکت موج در داخل زمین دو نوع موج در فاز طراحی پروژه های مهندسی عمران مورد استفاده قرار می گیرد. امواج تراکمی یا طولی که برای حرکت ذره در جهت انتشار موج هستند و امواج برشی یا عرضی که برای حرکت ذره عمود بر جهت انتشار موج است. با در دست داشتن سرعت امواج تراکمی و سرعت امواج برشی،  چگالی محیط انتشار می توان مدول های دینامیکی لایه های خاک را محاسبه نمود.

انواع آزمایش های ژئوفیزیک

 1. آزمایش های لرزه ای
 2. آزمایش های ژئو الکتریک

آزمایش های ژئو سسمیک یا آزمایش های لرزه ای خودشان به دو دسته زیر تقسیم  بندی می شوند:

روش های سطحی

در روش های سطحی از آزمایش های لرزه ای، شناسایی ها معمولا به صورت سطحی انجام خواهد گرفت و اصلا گمانه ای حفر نمی شود. این دسته از آزمایش ها جزو دسته آزمایش های خاک بدون حفاری هستند. امواج سطحی در محیط نزدیک به سطح زمین منتشر می شوند. دامنه این امواج با فاصله گرفتن از سطح زمین، بسیار زیاد کاهش یافته و محو می شود.

روش های درون گمانه ای

در این روش از آزمایش های لرزه ای، ابتدا گمانه حفر خواهد شد و سپس ابزارهای گیرنده موج درون گمانه های حفر شده قرار داده خواهد شد. در این حالت می توان از همان گمانه ای استفاده نمود که برای مطالعه ژئوتکنیک حفاری شده است.

آزمایش لرزه نگاری دانهول از نوع درون گمانه ‌ای است. در آزمایش دانهول، امواج برشی از طریق یک منبع تولید لرزه که در سطح زمین قرار گرفته، تولید می شود و توسط گیرنده ژئوفن که در ته گمانه جا سازی شده است، دریافت می گردد. منبع تولید لرزه، شامل یک چکش و صفحه ای فلزی که به صورت افقی در سطح زمین قرار می گیرد. با اصابت چکش به صفحه فلزی در امتداد طول صفحه، لرزه ایجاد خواهد شد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش برش مستقیم خاک - مطالعات راهسازی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش برش مستقیم خاک

آزمایش برش مستقیم خاک، آزمایشی است که در تحقیقات مهندسی ژئوتکنیک با هدف معین کردن مقاومت برشی خاک انجام خواهد شد و حداکثر مقاومت خاک در هنگام قرارگرفتن در برابر برش را اندازه گیری خواهد کرد. به طور کلی ، تست برش مستقیم یکی از زیاد ترین و ساده ترین آزمایش ها برای استخراج مقاومت خاک می باشد و می تواند بر روی نمونه و تیپ های متفاوتی از خاک انجام شود. در ادامه مقاله به آزمایش برش مستقیم خاک میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

دستگاه و تجهیزات آزمایش برش مستقیم خاک

تجهیزات آزمایش برش مستقیم خاک شامل دستگاه های برشی مستقیم می باشند که از استانداردهای آزمون ASTM D3080 و AASHTO T 236 برخوردارهستند. که به چند نوع تقسیم  بندی می شوند. معمولا دستگاه های برش مستقیم پنوماتیک با استفاده از فشار پنوماتیک برای انجام  بارهای عمودی از ۴-۱۰۰ پوند (۰٫۰۱۸ تا ۰٫۴۴ کیلو نیوتن) تا حداکثر ۱۵۰۰ پوند (۶٫۶۷ کیلو نیوتن) استفاده خواهد شد.

دستگاه برش مستقیم سبک وزن ، جمع و جور هستند و برای تست مقاومت در یک محیط آزمایشگاهی ساخته  شده اند. این دستگاه از یک دستگاه مکانیکی ۱۰: ۱ و وزنه های دستی برای اعمال بارهای عمودی استفاده خواهند کرد.نوع دیگری از این دستگاه ها مقاومت کامل را در برابر نیروهای برشی افقی خاک در ۱۲ مربع (۳۰۵ میلی متر) اندازه گیری خواهد کرد و بارهای تا ۴۵ یا ۹۰ کیلو نیوتن (۱۰،۰۰۰ یا ۲۰،۰۰۰lbf) را بر نمونه اعمال می کنند.

مرحله انجام آزمایش برش مستقیم

نمونه خاک در دستگاهی معروف به جعبه برش قرار خواهد گرفت که شامل دو صفحه فلزی ، دو سنگ متخلخل ، دو پیچ ، یک دیسک چسبنده و یک کلاهک می باشد که در آن تنش طبیعی اعمال خواهد شد. جعبه برش ، که ممکن است دایره ای یا مربعی باشد ، کرنش افقی نمونه را محدود خواهد کرد و در عین حال امکان برش در صفحه افقی محل اتصال دو صفحه فلزی را فراهم می سازد.

سپس جعبه را در دستگاه برش قرار می دهند. در ابتدا با استفاده از وزن اهرمی یا از طریق سیستم پنوماتیک ، فشار طبیعی عادی در بالای نمونه اعمال خواهد شد. این مرحله به عنوان مرحله تحکیم معرفی می شود و به روشی مانند آزمایش نشست خاک انجام خواهد شد. در این مرحله صفحات فلزی بهم پیچ شده اند. قبل از شروع مرحله برش ، صفحه فلزی کمی بالا می آید تا از جداسازی دو نیمه دستگاه اطمینان پیدا شود و اطمینان حاصل شود که بارهای طبیعی و برشی فقط در نمونه اعمال و منتقل خواهد شد.

مرحله اعمال تنش برشی

پس از آن ، یک تنش برشی در امتداد صفحه افقی شروع می شود تا زمانی که نمونه شکسته و تخریب بشود. دستگاه برش یک نرخ جابجایی ثابت با ۶ درصد دقت را اعمال می کند. این میزان به مشخصات خاک بستگی خواهد داشت و باید نسبتاً کم باشد تا از ایجاد فشار منفذی در نتیجه ایجاد زهکشی کافی جلوگیری نماید که توسط موتور و مجموعه جعبه دنده دستگاه کنترل خواهد شد. تغییر شکل عمودی و افقی از طریق صفحه نمایشگر دستگاه برش مستقیم خاک تشخیص داده می شود.

دستگاه برش مجهز به سنسورهایی برای اندازه گیری فشار منافذ در زمان انجام آزمایش نیست. بنابراین ، بسیار تاثیرگذار است که نمونه قبل از شروع برش اشباع شود و فرآیند نشست یا فشرده سازی کاملا انجام می شود. در غیر این صورت ، اگر فشار آب منافذ در طول آزمایش افزایش پیدا کند، مقاومت برشی نمونه ناچیز یا کمتر از حد طبیعی می باشد.

خطاهای متفاوتی که در هنگام آزمایش برش مستقیم خاک به وجود می آید شامل دستخوردگی نمونه قبل از تست ، عدم فشرده سازی کامل آن یا انتخاب نرخ برشی بسیار زیاد، می باشد. دستخوردگی یا اختلال معمولاً بر ساختار نمونه تأثیر تاثیر گذار است و مقاومت آن را کم می کند. بنابراین ، نتایج آزمون نمایانگر رفتار واقعی خاک نخواهد بود.

مراحل برش مستقیم خاک

 • در آغاز تست برش مستقیم ، وزن اولیه خاک را محاسبه نمایید.
 • ارتفاع و قطر جعبه برش را اندازه گیری نمایید.
 • جعبه برش را در داخل دستگاه قرار می دهید.
 • با بستن ۲ پیچ قسمت پایین، جعبه برش را تثبیت نمایید.
 • جعبه برش را جمع کنید.
 • نمونه را درون جعبه قرار دهید و یک کاغذ صافی ، یک سنگ متخلخل و کلاهک را در بالای آن قرار بدهید.
 • برای بدست آوردن جرم نمونه ، وزن خاک باقیمانده را بدست آورید.
 • نیروی برشی را حذف نمایید.
 • اعداد نتایج بدست آوده را صفر کنید.
 • بار عمودی را اعمال کنید.
 • جابجایی عمودی را طبق نشست اندازه گیری نمایید.
 • نرخ انتخاب شده را در دستگاه برش تنظیم نمایید.
 • مرحله برش را شروع کنید
 • بررسی و ثبت نتایج برش مستقیم خاک ، را نسبت به میزان برش از اول  تا اوج گیری و افت فشار برش یا تا زمانی که تغییر شکل افقی به ۱۱-۱۵٪ قطر اولیه برسد ، انجام بدهید.
 • خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

  جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

  اینستاگرام خاک آزما کاوش

  مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

مقاوم سازی - مطالعات راهسازی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک -

مقاوم سازی

هدف از بهسازی و استحکام ساختمان ها بهبود عملکرد اجزاء سازه می باشد. مقاوم‌ سازی ساختمان در علم مهندسی عمران به مفهوم افزایش مقاومت یک سازه در برابر نیروهای وارده می باشد. در حال حاظراز این اصطلاح بیشتر در مورد نیروی زلزله استفاده خواهد شد. اگر اقدامات لازم را از قبل انجام دهیم می توانیم هزینه ترمیم و مرمت را کمتر نماییم. از نظر علمی، مقاوم‌سازی واژه کاملاً درستی برای این منظور نخواهد بود. چرا که منظور از اصطلاح مقاومت‌ سازی به‌ طور قطع بالا بردن مقاومت در برابر نیروی زلزله نیست بلکه  برای بهبود عملکرد اجزاء در برابر نیروی زلزله می باشد. به همین دلیل اصطلاح بهسازی و در حالت ویژه برای نیروی زلزله، «بهسازی لرزه‌ای» اصطلاح بهترس خواهد بود. به طور کلی مقاوم سازی زیر مجموعه بهسازی لرزه ای و یکی از روش های آن می باشد. در ادامه مقاله به مقاوم سازی میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

مقاوم سازی

مقاوم‌ سازی از مهمترین راهبرهای کاهش خطرپذیری در برابر زلزله است که با کمترین هزینه با سرعت بالا و به صورت ساده می باشد تا دست کم جان شهروندان در زلزله‌ ای متوسط به بالا حفظ شود و در حقیقت آستانه ریزش ساختمان‌ها بهبود پیدا کند. مقاوم سازی می تواند با افزایش سختی مانند اضافه کردن دیوار برشی و مهاربند و یا حتی با افزایش مقاومت با استفاده از frp ، ژاکت فولادی و بتنی انجام خواهد شد.

انواع مختلف روش مقاوم سازی:

 • مقاوم سازی سازه و همچنین مقاوم سازی ساختمانها با FRP
 • استحکام ساختمان ها با اضافه کردن دیوار برشی و یا اینکه مقاوم سازی سازه ها و استحکام ساختمان ها با اضافه کردن بادبند فلزی
 • مقاوم سازی ساختمان ها سازه ها با کمک از میراگریا دمپر
 • مقاوم سازی ساختمان ها با استفاده از جرمهای متمرکز پاندولی
 • استحکام ساختمان ها با استفاده از از ژاکت های فلزی و بتنی
 • استحکام سازه ها و مقاوم سازی ساختمان ها از طریق بادبندهای کمانش تاب
 • مقاوم سازی سازه ها و استحکام ساختمان ها با استفاده از جداگرهای لرزه ای

مزایای مقاوم سازی از طریق ژاکت بتنی و فولادی

 • بالا بردن ظرفیت برشی و خمشی و محوری المان ها
 • روشی ارزان قیمت در مقایسه با دیگر روش ها
 • امکان به کارگیری در هر قسمت و المان ساختمان
 • مزایای مقاوم سازی به روش افزودن مهاربند فولادی و همچنین دیوار برشی
 • بالا بردن مقاومت سازه در برابر نیرو های جانبی
 • افزایش سختی سازه
 • افزایش باربری سازه

مقاوم سازی با frp:

در راستای پیشرفت هایی که صنعت ساختمان  باشد روش های جدیدتر و کارا تر جایگزین روش های سنتی است. به کار بستن مواد کامپوزیتی پلیمر به نام frp روش مناسبی برای تقویت سازه ها است که از الیاف و رزین اپوکسی تشکیل می شود.

مزایا مقاوم سازی با frp:

 • استفاده از FRP برای تقویت و مقاوم سازی ساختمان نیاز به زمان زیادی نخواهد داشت و اعضای مقاوم سازی شده در زمان بسیار کمی آماده سرویس دهی خواهند بود.
 • نیاز به تخریب کمتر قسمت هایی از سازه در مقایسه با سایر روش های مقاوم سازی.
 • نیاز به بازسازی کم المان مقاوم سازی شده در برابر سایر متدهای مقاوم سازی ساختمان.
 • ارزان تر بودن روش استفاده از مقاوم سازی با FRP نسبت به روش های سایر مقاوم سازی.
 • مقاوم سازی با FRP نیازمند تجهیزات کارگاهی زیادی نخواهد بود.
 • در مقاوم سازی با FRP میزان خوردگی در حد صفر می باشد.
 • مقاوم سازی با FRP به صورت عایق مغناطیسی و الکتریکی در مناطق حساس به امواج مغناطیسی و الکتریکی توصیه خواهد شد.
 • افزایش تولید، تامین و توزیع زیاد که باعث کاهش قیمت FRP و افزایش خرید و فروش FRP شده است.
 • ضخامت کم لایه های FRP، باعث می شود تا استفاده از آن ها در مقاوم سازی سازه، اضافه فضا نداشته باشد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

کاربرد آزمایش غیر مخرب - آزمایشات قیر - مطالعات راهسازی - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک - شرکت خاک آزما کاوش

کاربرد آزمایش غیر مخرب

تعریف تست غیر مخرب یا NDT:

تست غیر مخرب یا NDT که کوتاه شده کلمه انگلیسی Non Destructive Testing است ، روشی صنعتی و بدون آسیب زدن به قطعه و سازه می باشد که به وسیله آن قادر خواهیم بود از صحت و درستی عملکرد قطعه و سازه مطمئن شویم. لذا چون تست غیر مخرب به قطعات صدمه نمی زند سبب صرفه جویی در وقت و هزینه برای انجام آزمایش می شود. تست های غیر مخرب انواع  کاربرد متفاوتی دارند که در این مقاله سعی می‌کنیــم مهمترین  و اصلی ترین  آنها را توضیح بدهیم ، از تست های غیر مخرب به صورت گسترده و فراگیر در بازرسی جوش ، بازرسی قطعات ریخته‌گری شده ، قطعات فورجینگ یا آهنگری‌شده ، تخمین عمر خستگی ، بررسی میزان خوردگی و …. استفــاده می شود .روش های که گفته میشود هر یک کار کاربرد خاص خود را دارد که در ادامه به آن مبپردازیم در دستیابی به نقطه جوش های بدون نقص با کیفیت عالی و بدون عیب علاوه بر انجام آن توسط جوشکار های ماهر و تست آن راه دیگری وجود ندارد ، با این وجود این که هر چقدر که جوشکار ماهر باشد ، در طی فرآیند و مراحل جوشکاری ، ممکن است نقص هایی در جوش ایجاد شود. بنابراین نیاز است که  مراحلی برای اطمینان از کیفیت و قابلیت اطمینان جوش در نظر گرفته شود . تا از فاجعه شکست اتصالات  در فرایند جوش جلوگیری شود. در ادامه مقاله به کاربرد آزمایش غیر مخرب میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع کاربرد ها و محدودیت هایNDT

۱٫ فرایند مایع نافذ: (Liquid penetrant)

کاربرد های آن:

در مواد که پر منفذ هستند استفاده می شود.

می تواند در جوشکاری، لوله سلزی، جوشکاری برنج، ریخته گری، ورق کاری، فورج و قسمت های آلمینیومی پره های توربین و دیسک و چرخ دنده ها  نیز کاربرد داشته باشد.

۲٫ فرایند ذرات آهن ربایی:(Magnetic particle)

کاربرد های آن:

برای مواد فرو مغناطیسی کاربرد دارد
درز های (یا شکاف ها) سطوح بزرگ و کوچک می تواند نشان داده شود.
می تواند در جوش کاری ها، لوله کشی گاز، میله ها، ریخته گری ها، ورق کاری ها، فورج، اکستروزن، قطعات موتور، شافت ها و چرخ دنده ها نیز کاربرد داشته باشد.

۳٫ فرایند جریان مخالف:(Eddy current)

کاربرد های آن:

برای فلزات، الیاز ها و رسانا های الکتریکی و مواد طبقه بندی شده.
شکاف سطوح بزرگ و کوچک می تواند نشان داده شود.
در لوله کشی گاز، سیم، گیره ها، ریل ها، روکش های غیر فلزی، اجزا ی الکتریکی هواپیما، پره های توربین، دیسک ها و شافت های انتقال دهنده نیرو در خودرو نیز استفاده می شود.

۴٫فرایند ما فوق صوت:(Ultrasonics)

کاربرد های آن:

برای فلزات، غیر فلزات و کامپوزیت ها.
شکاف های زیر سطحی کوچک سطوح می توانند کشف شوند.
در جوشکاری، لوله کشی گاز، مفصل ها، ریخته گری ها، ورق کاری ها، فورج محور ها، اجزاء بنیادی بتن، لوله ها یا مجراهای سنگین، هواپیما و قطعات موتور  نیز می تواند بکار رود.
این روش در تعیین ضخامت و خواص مکانیکی استفاده می شود.
همچنین نظارت تعمیراتی که بر خوردگی ها و خرابی ها دارد.

۵٫ فرایند پرتو نگاری نوترون:(Radiography neutron)

کاربرد های آن:

برای فلزات، غیر فلزات، کامپوزیت ها و فلزات الیازی و… استفاده میشود

در انواع مواد آتش زا، رزین ها، پلاستیک ها، مواد الی، ساختار های لانه زنبوری، مواد رادیو اکتیو، مواد با چگالی الی و فلزات حاوی هیدروژن کار ایی  بالایی دارد.

۶٫ فرایند رادیو گرافی اشعه: (Radiography x-ray )

کاربرد های آن:

برای انواع فلزات، غیر فلزات، کامپوزیت ها و فلزات الیاژی

در همه اشکال و صورت ها استفاده می شود مانند :ریخته گری، جوشکاری، سوار کردن های الکترونیکی، جو زمین، وسایل دریایی و قطعات اتومبیل کاربرد دارد.

۷٫ فرایند پرتو نگاری گاما:(Radiography gamma)

کاربرد های آن:

معمولا در مواد کلفت و یا متراکم استفاده می شود و کاربرد قابل توجه ای دارد.
در همه اشکال و صورت ها نیز استفاده می شود:ریخته گری، جوشکاری، سوار کردن های الکترونیکی، جو زمین، وسایل دریایی و قطعات اتومبیل کاربرد بسیاری دارد.
هر جا که ضخامت آن زیاد است یا دسترسی به مولد های تولید اشعه x بسیارمحدود است استفاده می شود.

علت آزمون غیر مخرب یا NDT:

از جمله مهمترین علت های که باعث شده تا آزمون غیر مخرب یا NDT توسط بسیاری از شرکت‌ها در سراسر جهان تایید و استفاده ‌شود عبارتند از:

صرفه‌جویی: NDT جذاب‌ترو بهتر از آزمایش‌های تخریبی است. زیرا به انواع مواد یا شی مورد بررسی اجازه می‌دهد تا بدون آسیب از معاینه وسایل جان سالم به در ببرد. بنابراین دراکثرهزینه‌ها و منابع صرفه‌جویی می‌شود.
ایمنی: تقریبا اغلب تکنیک‌های آزمون غیر مخرب یا NDT به جز آزمایش های رادیوگرافی برای افراد بی‌ عیب و ضرر است.
بهره‌وری: روش‌های NDT امکان ارزیابی بسیار دقیق و نسبتا سریع دارایی‌ها را فراهم می‌کند که می‌تواند برای اطمینان از تداوم ایمنی واستحکام و عملکرد در محل کارنیز استفاده شود.
دقت: علت های NDT  بسیاردقیق و قابل پیش‌بینی هستند. تکنیک‌های NDT و نتایج حاصل ازاین فرایند به تکنسین‌های آموزش دیده و با تجربه کافی بستگی دارد. فرایندهای صنعتی NDT و تفسیر نتایج توسط متخصصان مجاز انجام می‌گردد. تکنسین‌ها همچنین باید بدانند که چگونه تجهیزات مورد استفاده برای جمع‌آوری داده‌ها را به کار گیرند و از آن استفاده کنند.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

 

ویژگی آزمایش بتن - مطالعات راهسازی - آزمایشگاه محلی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک

ویژگی آزمایش بتن

ویژگی آزمایش بتن:

بتن، یکی از پرکاربردترین و مهم ترین و اصلی ترین مصالح در ساختمان سازی است که از ترکیب موادی مانند آب، سیمان، سنگدانه (شن، ماسه) و مواد افزودنی  تهیه و ساخته می‌شود. تشکیل بتن، طی واکنشی شیمیایی به نام  هیدراتاسیون یا Hydration و یا آبپوشی صورت می‌گیرد. در حقیقت ، سیمان موجود در این ترکیب به دلیل  وجود و واکنش با آب، شروع به سفت شدن می‌کند. در ادامه مقاله به ویژگی آزمایش بتن میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

به ترتیب، دو حالت  خاص فیزیکی برای ترکیب بتن به وجود می‌آید:

 1. بتن تاز یا Fresh Concrete : در زهنگامی که بتن در حالت و شکل  پلاستیکی خود قرار دارد و می‌توان آن را درون قالبهای دلخواه ریخت.
 2. بتن سخت شد یا Hardended Concret : زمانی که بتن حالت و شکل  پلاستیکی خود را از دست می‌دهد و گیرش ابتدایی آن انجام می‌شود.

در هر یک از حالت‌ و شکل های بالا، بتن دارای ویژگی‌هایی خاصی است که به نوع و مشخصات مواد تشکیل‌دهنده، نوع افزودنی‌ها، شرایط  و ویژگی محیطی و غیره بستگی دارند. بتن با عنوان یک ماده اصلی در ساخت ساختمان‌های مسکونی، ساختمان‌های تجاری، پل، سد، راه، فونداسیون و بسیاری از سازه‌های مهندسی دیگر مورد استفاده عموم و ساختمان سازان  قرار می‌گیرد. به همین علت، عملکرد مناسب این ماده در سازه‌های مختلف و متنوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

کنترل کیفیت و ارزیابی عملکرد خاص بتن، با بررسی ویژگی‌های  خاص آن در حالت تازه و سخت شده تشکیل و صورت می‌گیرد. به منظور تایید بر کیفیت بتن مورد استفاده در سازه باید هر یک از ویژگی‌های آن را به خوبی مورد برسی و ارزیابی قرار داد. این کار در آزمایشگاه بتن یا محل پروژه و مطابق با استانداردهای موجود در سیستم های ملی یا بین‌المللی انجام می‌شود.

آزمایش  و تست بتن را می‌توان به دوگروه  آزمایشگاهی و برجا طبقه بندی کرد:

 •  نوع آزمایشگاهی: آزمایش های بتن در محیط  استریل آزمایشگاه انجام می‌شود.
 • نوع برجا: اجرای آزمایش بتن در محل پروژه یا سازه صورت می‌گیرد.

تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای اجرای درست بعضی از آزمایش‌های بتن، به شکل و گونه‌ای هستند که امکان جا به جایی راحت آن‌ها به محل نمونه‌گیری وجود ندارد. در این حالت، بتن با توجه به شکل و طرح اختلاط در محیط آزمایشگاه ساخته شده و نمونه مورد نیاز آزمایش از آن برداشته می‌شود یا نمونه‌برداری در محل پروژه صورت می‌گیرد و نمونه به محل آزمایشگاه منتقل می‌شود. تجهیزات مورد نیاز برای دیگر آزمایش‌های بتن، قابل جابه جایی هستند. در این وضعیت نمونه‌برداری و اجرای آزمایش در محل پروژه وسازه اصطلاحا به صورت برجا انجام می‌شود.

کاربرد آزمایش بتن :

قبل از بیان هر نکته مهمی بهتر است که هدف کامل خود را از آزمایش بتن مشخص کنیم  که انجام این ازمایش چه کاربردی برای ما دارد

برای تست وآزماش کردن یک بتن میتوان علت های  زیادی آورد و با  انواع بررسی، تست و آزمایش یک بتن میتوانیم ویژگی و قابلیت های بسیاری از آن را متوجه بشویم واز صحت آن  به خوبی اطمینان خاطر حاصل کنیم.

همچنین میتوان به موارد پایین اشاره کرد:

 • تخمین مقاومت های فشاری در بتن
 • ارزیابی جنس و کیفیت بتن
 • تشخیص ترک داخلی در بتن
 • تشخیص همگن یا ناهمگن بودن ماده بتن
 • تشخیص جایگاه ، کاور و قطر آرماتور

اهمیت آزمایش بتن :

بتن تازه، حالت و شکلی از بتن است که از شکل‌پذیری، کارایی، چسبندگی و مقدار سیمان کافی برخوردار می باشد اما میزان رطوبت آن زیاد نیست و تا حدودی کم است. ویژگی‌ و ترکیبات بتن تازه بر روی خصوصیات محصول نهایی که بتن سخت شد است تاثیر مستقیم دارد. به همین علت، ارزیابی  و برسی این ویژگی‌ها به منظور اطمینان از کیفیت مناسب بتن و سازه‌های بتنی از اهمیت  بسیار بالایی برخوردار است. از ویژگی‌های بتن تازه می‌توان به موارد پایین اشاره کرد:

 • کارایی و روانی بتن
 • درصد هوای داخل بتن
 • زمان گیرش در بتن یا میزان زمانی که بتن میبندد
 • رطوبت درون بتن
 • وزن مخصوص بتن
 • جداشدگی در بتن
 • آب انداختن بتن
 • جمع‌شدگی پلاستیک در بتن
 • جمع‌شدگی حرارتی در بتن
 • انبساط حرارتی در ماده بتن
 • دما کل و یا دمای هیدراتاسیون

از بین موارد بالا و گفته شده، ویژگی‌ ها و خصوصیاتی نظیر کارایی، مقدار هوا و زمان گیرش بتن تازه، بیشتر از موارد دیگر مورد برسی قرار می‌گیرند. توجه داشته باشید که این موضوع، چیزی از مهم بودن  ویژگی‌های دیگر کم نمی‌کند. ویژگی‌های دیگر، بر حسب اهمیت و نیاز سازه  مورد برسی و آزمایش قرار می‌گیرند.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

ضریب پواسون - مطالعات راهسازی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک

ضریب پواسون

مواد الاستیک خطی

به موادی که به صورت الاستیک گونه رفتار می‌کنند و رابطه میان تنش و کرنش آن‌ها خطی است، مواد «الاستیک خطی» (Linearly Elastic) گفته می‌شود. مطالعه این رفتار از اهمیت بسیار بالایی در مسائل مهندسی برخوردار میباشد. اگر سازه‌ها و دستگاه‌های متفاوت به منظور عملکرد در ناحیه الاستیک خطی طراحی شوند، از ایجاد تغییر شکل‌های دائمی ناشی از تسلیم ماده  نیز جلوگیری می‌شود. در ادامه مقاله به ضریب پواسون میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

نسبت  یا ضریب پواسون:

زمانی که یک میله منشوری تحت کشش قرار می‌گیرد، افزایش طول آن با انقباض جانبی همراه میشود. انقباض جانبی را می‌توان با وضوح کامل در نوارهای لاستیکی تحت کشش مشاهده کرد. با این وجود، تغییر شکل‌های جانبی مواد فلزی در ناحیه الاستیک خطی معمولاً بسیار کم وکوچک و غیر قابل تشخیص هستند. اگرچه، این تغییر شکل‌ها را می‌توان با استفاده ازانواع وسایل اندازه‌گیری حساس مشخص کرد و تشخیص داد.

اگر ماده تشکیل‌دهنده یک میله دارای خاصیت الاستیکی خطی باشد، کرنش جانبی  در هر نقطه از میله با کرنش محوری  آن در همان منطقه متناسب خواهد بود. نسبت این دو کرنش، یکی از خواص ماده را نمایش می‌دهد. که این خاصیت، «نسبت  یا ضریب پواسون» (Poisson’s Ratio) نام دارد. ضریب پواسون، یک پارامتر بدون بعد است که معمولاً با حرف یونانی نمایش داده می‌شود.

علامت کرنش‌های محوری و جانبی مخالف یکدیگ است. بنابراین، برای تبدیل نسبت پواسون به یک مقدار مثبت از یک علامت منفی در رابطه آن نیز استفاده می‌شود. برای مثال، در یک میله تحت کشش علامت کرنش محوری مثبت و علامت کرنش جانبی آن (به دلیل کاهش عرض میله) منفی میباشد. برای یک میله تحت فشار، طول میله کاهش و عرض آن نیز افزایش می‌یابد. به همین علت، علامت کرنش محوری منفی و علامت کرنش جانبی مثبت خواهد بود. در صورت مشخص بودن نسبت  یا ضریب پواسون یک ماده می‌توان مقدار کرنش جانبی آن را با استفاده از کرنش محوری نیزبه دست آورد

عنوان نسبت  یا ضریب پواسون از نام ریاضیدان مشهور فرانسوی، سیمون دنیس پواسونSimeon Denis Poisson گرفته شده است. پواسون تلاش کرد که این نسبت را با استفاده از تئوری های مولکولی مواد ارزیابی کند. بر پایه این محاسبات، او به نسبت ν=۱/۴ برای مواد همسانگرد دست یافت. در مطالعات اخیر که بر اساس مدل‌های مبتنی بر ساختار اتمی مواد صورت گرفته‌اند، نسبت ν=۱/۳ برای مواد همسانگرد به دست آمده است. مقدار ضریب پواسون برای اغلب فلزات و بسیاری از مواد دیگر، عددی بین ۰٫۲۵ تا ۰٫۳۵ است. چوب‌پنبه جز موادی به شمار می‌رود که نسبت پواسون آن بسیار کم وکوچک و عملاً صفر است. این نسبت برای بتن حدود ۰٫۱ تا ۰٫۲ است. حد بالایی ضریب پواسون از نظر تئوری ۰٫۵ در نظر گرفته می‌شود. نسبت پواسون مواد لاستیکی به این مقدار بسیار نزدیک است.

هنگامی که کرنش درون یک ماده بسیار بزرگ می‌شود، نسبت پواسون آن نیز تغییر می‌کند. برای  مثال، هنگام رخ دادن تسلیم پلاستیک در فولاد سازه‌ای، مقدار ضریب پواسون آن به حدود ۰٫۵ می‌رسد. بنابراین، نسبت پواسون تنها در محدوده الاستیک خطی ثابت است. اگر رفتار ماده‌ای به جز خطی باشد، به نسبت کرنش جانبی به کرنش محوری آن نسبت انقباض Contraction Ratio گفته می‌شود. در مورد رفتار الاستیک خطی، نسبت انقباض با ضریب پواسون یکسان است.در هنگام استفاده از روابط ضریب پواسون باید توجه داشت که این روابط تنها برای میله‌های تحت تنش تک‌ محوری مورد استفاده هستند. در تنش تک‌محوری، تنها تنش نرمال  در راستای محور میله انجام می‌شود.

شرایط محاسبه نسبت پواسون

برای یک ماده به خصوص، نسبت پواسون در محدوده الاستیک خطی یکسان باقی می‌ماند. بنابراین با افزایش یا کاهش بارگذاری، میزان کرنش جانبی در هر نقطه و یا منطقه از یک میله منشوری متناسب با کرنش محوری آن نیز تغییر می‌کند. با این وجود، به منظور ثابت بودن کرنش‌های جانبی در سراسریک میله هنگام اعمالِ یک بار مشخص باید شرایط دیگری نیز برقرار باشد.

 • نکته اول برای یکنواخت بودن کرنش جانبی درتمامی میله، همگن بودن ماده است. به این منظور باید مواد تشکیل‌دهنده میله در تمام نقاط دارای ترکیبات یکسان و در نتیجه خواص الاستیک مشابه نیز باشند. اگرچه، همگن بودن ماده درهمه نقاط به معنای یکسان بودن  و ثابت بودن خواص الاستیک آن درهمه جهات نیست. برای مثال، مدول الاستیسیته موادی نظیر چوب در راستای جانبی با مدول الاستیسیته آن در راستای محوری تفاوت بسیاری دارد. به همین دلیل به سراغ نکته دوم می‌رویم.
 • نکته دوم برای یکنواخت بودن کرنش جانبی درتمامی میله، یکسان بودن خواص الاستیک مواد در راستای عمود بر محور طولی است. شرایط گفته شده برای اغلیب مواد فلزی صدق می‌کند. به همین دلیل، کرنش‌های جانبی در میله‌های فلزی تحت بارگذاری یکسان کششی در تمام منطقه میله یکسان خواهند بود. به علاوه، این کرنش‌ها در تمامی جهات مقدار برابری خواهند داشت.

به موادی که خواص آن‌ها در تمام جهات (محور، جانبی و جهات دیگر) یکسان و ثابت است، «همسانگرد» (Isotropic) گفته می‌شود. اگر خواص ماده‌ای در جهات متفاوت تغییر کند، آن ماده «ناهمسانگرد» (Anisotropic) خواهد بود.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش لوفران - مطالعات راهسازی - آزمایشگاه محلی - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش لوفران

آزمایش لوفران

یک آزمایش درون چاهی می باشد که برای اندازه گیری و تعیین نفوذپذیری توده های خاکی نظیر آبرفت های رودخانه ای، تراس های آبرفتی قدیمی، واریزه ها و خاک های بر جا مورد استفاده قرار میگیرد.آزمایش لوفران به عنوان اصلی ترین و مهم ترین روش تعیین  و تشخیص ضریب نفوذپذیری توده خاک در خاک های درشت دانه که اکثرا تهیه نمونه دست نخورده برای آزمون های آزمایشگاهی آن مقدور نیست کارآیی بسیاربالایی دارد و همچنین در سنگ های شدیدا درزه دار امکان آب بندی مطمئن قطعه به روش های متفاوتی برای انجام تست لوفران موجود است. در ادامه مقاله به آزمایش لوفران میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

روش آزمایش لوفران

این آزمایش را به دو شکل متفاوت می توان انجام داد:

تست تعیین ضریب تراوایی افقی:

این آزمایش در خاک‌هایی ممکن است که دیواره گمانه در طول قطعه مورد نظر ریزش نکند و در آن یک قطعه تست انجام می شود. در این روش، نتایج آزمایش زمانی قابل قبول است که طول قطعه بزرگتر یا برابر ۱۰ برابر شعاع گمانه باشد.

 1. بار آبی خیزان و افتان
 2.  سطح آب ثابت

تست تعیین ضریب تراوایی قائم:

این تست برای خاک هایی امکان پذیر است که جدار گمانه در طول مورد نظر ریزش می کند. در این موارد لوله جدار تا پایان گمانه رانده می شود و فقط کف گمانه مورد برسی قرار می گیرد و به این دلیل آن را آزمایش نقطه ای هم می نامند.

از نقطه نظر شیوه پمپاژ آب:

آزمایش لوفران به دو شکل متفاوت انجام می شود:

 • ریختن آب به داخل گمانه برای گمانه هایی که سطح آب در آن ها پایین تر باشد، انجام می شود.
 • تخلیه آب از گمانه برای گمانه هایی که انجام می شود که سطح آب در آن ها در نزدیکی سطح زمین است.

بر اصول نحوه افزودن و یا خارج کردن آب از گمانه:

آزمایش لوفران به یکی از سه شکل زیر انجام می شود:

۱٫بار ثابت:

 • به طور مداوم در طی آزمایش آب به سر لوله گمانه ریخته می شود تا سطح آب یکسان بماند. میزان آب افزوده در طی زمان اندازه گیری می شود. این تست زمانی تکمیل می شود که میزان آب در سه قرائت ۱۰ دقیقه ای با تفاوت ۱۰% ثابت بماند. که در آن r  برابر شعاع داخلی لوله جداری در کف گمانه بر حسب سانتی متر، H  مساوی طول ستون آب تا نقطه مورد برسی یا تا سطح آب زیرزمینی بر حسب سانتی متر (هرکدام کوچک تر باشند) و t برابر زمان افت و یا خیز آب بر حسب ثانیه و h برابر افت یا خیز سطح ایستایی در زمان t بر حسب سانتی مترمی باشد.

۲٫بار افتان:

 • لوله چاه پر از آب شده است  و سپس قطع می گردد. افت آب در لوله در طی مدت های مختلف یادداشت می شود. هرگاه شرایط ذکر شده در روش الف حاصل شود تست و برسی ما تمام است.که در آن  r  برابر شعاع داخلی لوله جداری در کف گمانه بر حسب سانتی متراست، H  برابر طول ستون آب تا نقطه مورد برسی یا تا سطح آب زیرزمینی بر حسب سانتی متر (هرکدام کوچک تر باشند) و t مساوی مدت زمان افت و یا خیز آب بر حسب ثانیه است و h برابر افت یا خیز سطح ایستابی در زمان t بر حسب سانتی مترمی باشد. خیز یا افت آب در روش های الف یا ج در زمان های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۱۰ دقیقه و کم تر از دو قرائت دیگر هر یک به فواصل زمانی ۱۰ دقیقه باید محاسبه و اندازگیری شود. در این کار، میزان جریان آب برای ثابت نگه داشتن سطح آب در مدت زمان های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۱۰ دقیقه و دو قرائت دیگر بفواصل ۱۰ دقیقه اندازه گیری می شود.

۳٫بار خیزان:

آب های زیرزمینی با پمپ خارج می شوند به نحوی که سطح آب ۲ تا ۳ متر کم تر شود. سپس آب در زمان های مختلف یادداشت می شود تا زمانی که به حالت تعادل و یکسان برسد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

مطالعات الکترولیت - مطالعات راهسازی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک

مطالعات الکترولیت

الکترولیت اصطلاحی برای مولکول حامل بار الکتریکی مثبت یا منفی است. در تغذیه، به مواد معدنی ضروری موجود در خون، عروق و ادرار اطلاق می شود. زمانی که این مواد معدنی در مایع حل می شوند، الکترولیت ها یعنی یون های مثبت یا منفی که در فرآیند متابولیکی استفاده می شوند، به وجود می آیند. در ادامه مقاله به مطالعات الکترولیت میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

مطالعات الکترولیت

الکترولیت های  درون بدن عبارتند از:

 • سدیم
 • پتاسیم
 • کلرید
 • کلسیم
 • منیزیم
 • فسفات
 • بی کربنات

الکترولیت های بیان شده  برای فرآیندهای مختلف بدن، از جمله حفظ تعادل پایه اسید، عملکرد صحیح اعصاب و ماهیچه ها و هیدراته نگه داشتن بدن بسیارمورد نیاز بدن هستند.همچنین الکترولیت ها برای حفظ عملکرد سیستم عصبی و ماهیچه ها و حفظ تعادل محیط داخلی بدن هر فرد بسیار مهم و ضروری است.

 توضیح محلول الکترولیت و غیرالکترولیت

محلول الکترولیت به موادی که به طور کامل یا به مقدار کم در آب یونیده شده مواد الکترولیت گفته میشود و محلول آن ها ( محلول الکترولیت) رسانای جریان برق نیزمی باشد.

محلول غیر الکترولیت  موادی غیرالکترولیت هستند که به صورت کامل در داخل آب حل شود و مواد الکترولیت یون ایجاد نمی کنند و یا به مقدار کمی در آب یونیده می شود و رسانای جریان الکتریسیته یا برق نیستند .

اکثریت محلول هایی که از حل کردن ترکیب های یونی ، یا ترکیب های کووالانسی قطبی در آب به دست می آیند ، الکترولیت هستند عامل رسانایی الکتریکی یک محلول وجود یون است در صورتی که آزادانه حرکت کند .

غیرالکترولیت محلول های مانند استون و اتانول که به صورت کاملا مولکولی در آب حل می شوند مواد غیر الکترونی اطلاق میشوند . که هیچگونه یونی از انحلال آن ها ایجاد نمی شود . به اینگونه مواد محلول غیرالکترولیت میگویند که رسانای جریان برق نمی باشند .اکثرمواد آلی ( به جز اسیدها یا بازهای آلی ) غیرالکترولیت می باشند. از نظر رسانایی الکتریکی  الکترولیت ها به دو گروه قوی و ضعیف دسته بندی می شوند.

الکترولیت قوی

الکترولیت قوی موادی هستند که به طور کامل یا به صورت عمده به هنگام انحلال در آب یونیده می شود را میگویند. محلول این مواد در صورت داشتن غلظت کافی رسانای بسیارخوبی برای جریان برق می باشد .

الکترون های قوی شامل : اسید های قوی ، بازهای قوی ، و اغلب نمک ها جز الکترولیت های قوی هستند .

از اسید های قوی میشود از این موارد نام برد :  HCLO۴  ،HI  ، BHR ،HCI ، H۲SO۴ ،HNO۳ 

بازهای قوی

هیدرواکسید های گروه یک و گروه دو جدول تناوبی به جز بریلیم هیدروکسید و به جز منیزیوم هیدرواکساید بازه های قوی هستند .

برخی نمک ها شامل : NACI , CuSO۴ , MgCl۲ , Na۱ و No۳ هستند.

– H+Cl  = → حل در آب  HCl

– Na+ Cl = → حل در آب  Nacl

الکترولیت های ضعیف

الکترولیت های ضعیف  مواردی هستند که در هنگام انحلال در آب به طور عمده و به صورت مولکولی حل شده و تعداد کمی از مولکول های حل شونده آن ها یونیده می شود . به عبارتی تعداد یون در محلول این الکترولیت ها کم هست.

اسید ها و بازهای ضعیف ، الکترولیت های ضعیفی محسوب میشوند که رسانای ضیف جریان می باشند .

موادی که درزمان انحلال به طور کامل تفکیک نمی شود بلکه تعداد کمی از آن ها یونیده خواهد شد و بیشتر به شکل مولکولی در محلول حضور دارند . واکنش به صورت تعادلی  و رفت و برگشت است .

نمک نیز اگر کامل حل نشود  یا یونیده نشود مثل باریم سولفات یا به صورت جزئی حل شود به عنوان الکترولیت ضعیف خواهد بود . هرچه غلظت های یکسان کم تر حل شود ، الکترولیت ضعیف تر خواهد بود .

 اسید های ضعیف شامل این موارد  : HF , HCOOH , CH۳COOH هستند .

الزاما همه ترکیب های یونی مواد الکترولیت نیستند .

به عنوان مثال قبل از حل شدن اسیدها در آب ترکیب هایی  به نام کووالانسی هستند .

اما به یاد داشته باشید که در الکترولیت های قوی هرچه تعداد یون ها بیشتر باشد رسانایی الکتریکی بیشتر خواهد بود و رابطه غلظت و رسانایی مستقیم است.

تشخیص الکترولیت ضعیف از قوی

از دیدگاه تجربی تشخیص الکترولیت ضعیف یا قوی دو راه وجود دارد . اولین راه اینگونه است که از طریق میزان رسانایی محلول آن الکترولیت که هر کدام رسانا تر باشند ، الکترولیت قوی تری  نیزمی باشد.

دومین راه حل این است که میزان افزایش نقطه ی جوش محلول و یا میزان کاهش نقطه ی انجماد محلول را محاسبه کنیم ، چنانچه غلظت مولی دو الکترولیت در آب یکسان باشد .

و طبق اینکه هر کدام برای جوشیدن دمای بیشتری نیاز داشتند آن الکترولیت قویتری است ، یا هر کدام که برای منجمد شدن ، دمای کمتری نیاز داشته باشند ، الکترولیت قویتری نیز هستند.

اما از دیدگاه تئوری نگاه می کنیم ببینیم در اثر تفکیک و حل شدن در آب این الکترولیت ها ، کدام یک از آن ها به طور کامل تفکیک می شوند و کدام یک در اثر تفکیک تعداد یون بیشتری در محلول آزاد می کنند. در اثر انحلال در آب حدودا یک مول سدیم نیترات NaNO۳ به طور کامل تفکیک می شود و یک مول یون سدیم و یک مول یون نیترات  NO3 در محلول آزاد می کند.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

نیلینگ - مطالعات راهسازی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک

نیلینگ

یکی از کارهایی است که می توان به عنوان سازه نگهبان برای جلوگیری از ریزش دیواره  گودبرداری از آن استفاده کرد. همانطور که می دانید روش های متفاوتی برای مهارسازی و نگه داشتن دیواره ی گودبرداری از جمله انکراژ، اجرای شمع، سپر کوبی، سازه نگهبان خرپایی وغیر وجود دارد که در این مقاله به بررسی کامل نیلینگ از جمله معرفی نیلینگ، مراحل اجرای آن، و همچنین مزایا آن را برای شما توضیح می دهم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

مفهوم نیلینگ

نام دیگر نیلینگ روش دوخت به پشت است، این کار شباهت زیادی با روش مهارسازی (انکراژ) دارد. از سه دهه ی پیش ازعملیات نیلینگ استفاده می شده . در این روش حفاری را به صورت بخش به بخش و از بالا به پایین گود اجرا می کنیم. در هر بخش به کمک دستگاه های حفاری ویژه چاهک های افقی و مایل در بدنه دیواره گود حفر می کنیم، سپس درون این چاهک ها کابل های پیش تنیدگی قرار می دهیم و با تزریق بتن در انتهای چاهک، این کابل ها را کاملا در خاک ثابت ومهار می نماییم. سپس کابل های مزبور را به کمک جک های ویژه ای بیرون می کشیم و انتهای برون آمده کابل را بر روی سطح جداره گود ثابت می کنیم. آنگاه به درون چاهک های ذکر شده، بتن تزریق می کنیم. پس از سخت شدن بتن و کسب مقاومت  و استحکام کافی آن کابل ها را از جک جدا می کنیم. این کار باعث می شود که نیروی پیش تنیدگی موجود درداخل کابل خاک را فشرده سازد و درنتیجه خاک فشرده تر و متراکم تر شده و رانش ناشی از آن  تا حد بالای کاهش می یابد و در عین حال کل نیروی رانش خاک در جداره گود به خاک های داخل بدنه  خاک در جداره گود به خاک های داخل بدنه دیواره منتقل میشود و خاک بدنه انتهایی به عنوان سازه نگهبان عمل کرده است و رانش خاک بدنه مجاور جداره را تحمل می کند. عمق گودبرداری در هر مرحله بستگی به نوع خاک و فاصله بین چاهک ها دارد و معمولا دربین حدود ۲ تا ۳ متر است.

یک شبکه که روی آن شاتکریت می شود و دارای ضخامت نازک می باشد و با هدف جلوگیری از فرسایش سطحی خاک و همچنین به وجود آمدن یک سطح متناسب برای ساخت و ساز اجرا میشود. در واقع هدف اصلی این دیواره ها افزایش بازدهی کارایی خاک و انتقال بهتر نیروها به المان های مسلح می باشد.

مراحل کامل اجرای نیلینگ (میخکوبی)

۱. حفاری و گودبرداری بخش موردنظر

در این بخش تا عمقی که خاک بتواند برای مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت پایدارو ثابت باقی بماند، گودبرداری را انجام می دهیم، که بستگی به مدل خاک و مشخصات مکانیکی حدودا بین ۱ تا ۲ متر می باشد.نکته مهم این است که عرض گودبرداری هم باید به اندازه ای باشد که ماشین آلات و تجهیزات اجرای نیلینگ به راحتی بتوانند در محل مناسب قرار بگیرند و عملیات پایدارسازی و ثبات را انجام دهند

۲. حفاری چاهک ها با دستگاه مخصوص خود

بعد از استقرار دستگاه مخصوص در جای مناسب خود  چاهک های افقی یا مایل در دیواره ها با فواصل معین حفاری می کنیم که قطر این چاهک ها چیزی بین ۱۰ تا ۱۵ سانتی متراست . اندازه ی دقیق قطر و عمق این چاهک ها بر اساس مشخصات مکانیکی و فیزیکی خاک تعیین می شوند.

۳. جای گذاری میلگرد و تزریق دوغاب به آن

بعد از حفاری چاهک ها، برای پیوستگی و استحکام بین خاک و میلگرد (یا کابل) لازم است که دوغابی را تزریق کنیم تا کاملا اطراف میلگردها را بپوشاند تا از خوردگی و زنگ زدگی میلگرد جلوگیری کند.

برای اینکه دوغاب در بین میلگرد و خاک کناره ی چاهک (کاور) به طور کامل قرار بگیرد باید در طول میلگرد، قطعاتی (اسپیسر) بین میلگرد و دیواره ی داخلی قرارآن دهیم. همچنین در این مرحله نیاز هست که نوارهای زهکش ژئوکامپوزیت را اجرا کنید.

همچنین در پایان عملیات تزریق دوغاب، برای جلوگیری از فرسایش وزنگ زدگی و همچنین برای حفظ یکپارچگی میخ های انتهایی، باید سطح دیواره را با استفاده از یک لایه مش (تشکیل شده از میلگرد های طولی و عرضی) شاتکریت یا بتن پاشی کنیم.

۴. اجرای روکش موقت

بعد از تزریق دوغاب و نصب زهکش ها در این مرحله یک روکش موقت شامل اجرا شاتکریت، مهره شش گوش، پلیت باربر و واشر انجام می شود.

۵. اجرای لیفت های بعدی تا مرحله نهایی (تکرار به همین صورت)

۶. انجام روکش دائم و تکمیل دستور زهکشی

فواید استفاده از نیلینگ 

استفاده از نیلینگ مزیت های بسیاری در پایدارسازی دارد که عبارت اند از:

 • برای فضاهای کوچک بسیار ایده آل است و مقدار نفوذ به زمین های همسایه بسیار کمتر از روش انکراژ می باشد؛ بنابراین مسئولیت حقوقی کمتری دارد.
 • تنوع بالا و انعطاف پذیری بسیار زیادی دارد.
 • برای دیوارهای با ارتفاع بیش از ۴ متر مناسب تر و اقتصادی تر از شمع کوبی است.
 • موانع ترافیکی وآلودگی صوتی کمتری ایجاد می کند.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک