روش اجرای نیلینگ در گود برداری - مطالعات مکانیک خاک - بهسازی خاک - آزمایشات قیر - مطالعات راهسازی - آزمایشات اسفالت

روش اجرای نیلینگ در گود برداری

یکی از معنی های لغت نیل (Nail) میخ می باشد. نیلینگ خاک (Soil Nailing) در اصطلاح به معنی میخ گذاری یا میخ کوبی خاک می باشد. در این روش خاک به وسیله المان‌های فولادی مسلح است و برای پایدارسازی گودهایی با عمق متوسط و زیاد به صرفه خواهد بود. همان‌طور که گفته شد، نیلینگ یک روش ابداعی برای پایدارسازی ترانشه‌ها و تامین تکیه‌ گاه افقی دیواره‌ های خاکبرداری می شود، برای جلوگیری از لغزش خاک است. در خصوص انتخاب این روش، نکته حائز اهمیتی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که نیروی کششی در میخ‌ها زمانی فعال می‌ شود که مقداری جابجایی در سیستم ایجاد می شود. این موضوع ممکن است در ساختمان‌های مجاور با کاربری ویژه، موجب مشکل شود. بنابراین در انتخاب نوع سیستم نگهدارنده باید مقدار مجاز جابجایی سازه‌های مجاور مدنظر قرار داده می شود. در ادامه مقاله به مبحث روش اجرای نیلینگ در گود برداری میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

روش اجرای نیلینگ در گود برداری

 •  گذشت زمان
 • هوازدگی سطح خاک
 • خوردگی آرماتورها
 • نفوذ آب‌های سطحی

مقاومت خود را از دست خواهد داد.بنابراین هرچه سریعتر باید برای ساخت و نصب سازه اصلی اقدام  نمود. برای گودهایی که اطراف آن‌ها ساختمان حساس به جابجایی هستند، استفاده از سیستم پایدارسازی گود به روش نیلینگ به دلیل نیاز به جابجایی توده خاک، توصیه نخواهد شد.

مکانیزم رفتاری نیلینگ

مفهوم اساسی در مورد مکانیزم رفتاری سیستم نیلینگ شامل موارد زیر می باشد که در ادامه هریک را بررسی خواهیم کرد.

 • روش میخ گذاری خاک
 •  اندرکنش بین میخ و خاک و توزیع نیروی محوری در نیلینگ
 •  نحوه انتقال بارهای برشی در نیلینگ
 •  توزیع فشار جانبی خاک بر روی دیوار سیستم میخ گذاری خاک و نیروی کششی سر نیلینگ
 •  اثر خاکبرداری مرحله به مرحله بر روی مکانیزم رفتاری سیستم نیلینگ
 •  انواع گسیختگی در سیستم نیلینگ خاک
 •  سازه‌های درگیر با سیستم نیلینگ خاک

سیستم میخ گذاری خاک

پایداری سیستم نیلینگ معمولا توسط یک مدل دو ناحیه‌ای بررسی خواهد شد. بدین صورت که فرض می‌شود ناحیه‌ای از خاک به طور کامل از ناحیه دیگر جدا می شود. خطی که فصل مشترک این دو ناحیه می باشد به نام سطح لغزش یا سطح گسیختگی نامیده می‌شود. ناحیه جلوی سطح لغزش که تمایل به جدا شدن از ناحیه دیگر را  خواهد داشت، ناحیه فعال (Active) گفته می شوذد و ناحیه‌ ای که ثابت است و پشت سطح گسیختگی قرار دارد موسوم به ناحیه مقاوم است. عملکرد اصلی سیستم نیلینگ خاک، دوختن ناحیه فعال به ناحیه مقاوم می باشد.

اندرکنش بین میخ و خاک و توزیع نیروی محوری در نیلینگ

ناحیه فعال تمایل به جدا شدن از ناحیه مقاوم دارد. با متصل شدن ناحیه فعال به ناحیه مقاوم، می توان مانع از این جدا شدگی بشوید. با این امر اگر ناحیه فعال در حال حاظر بخواهد از ناحیه مقاوم جدا شود باید نیلینگ ها را از جای خود در آورد، بنابراین باعث تولید نیروی محوری کششی در میخ و تنش برشی از نوع اصطکاکی در دور میخ می شود.

نحوه انتقال بارهای برشی در میخ‌ها

تنش برشی در اطراف میلگرد در ناحیه فعال نیز تولید خواهد شد. چرا که ناحیه مقاوم نیز سعی در نگه داشتن ناحیه فعال در جای خود است .بنابر این تنش‌های برشی در خلاف جهت تنش‌های برشی تولید شده در ناحیه مقاوم، در ناحیه فعال نیز تولید می شود.

توزیع فشار جانبی خاک بر روی دیوار سیستم نیلینگ خاک و نیروی کششی سر میخ

نسبت به تغییر محیطی که خاک انجام می‌دهد و همچنین نوع رویه سیستم نیلینگ خاک، نحوه توزیع فشار جانبی متفاوت می باشد. این رویه یا پوشش معمولا مش و شاتکریت هستند. هرچه ضخامت رویه  افزایش پیدا کند، رویه از نوع انعطاف‌پذیر در می آید و به نوع دیوارهای حایل وزنی نزدیک‌تر می‌شود.

در نوع انعطاف‌ پذیر با ضخامت ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر، توزیع فشار جانبی پیچیده می شود در واقع، رویه با تغییر شکلی که از خود نمایش داده می شود، در برابر بارهای جانبی مقاوم نیست و باعث تغییر در توزیع فشار جانبی خاک  می شود. در این نوع رویه‌ها فاصله نیلینگ ها از هم کم است. اما اگر ضخامت رویه سیستم میخ گذاری افزایش پیدا کند، توزیع فشار جانبی منظم‌تر می شود و فاصله میخ‌ها را نیز می‌توان بیشتر نمود.

تاثیر خاکبرداری مرحله به مرحله بر روی مکانیزم رفتاری سیستم میخ ها

در سیستم نیلینگ، خاکبرداری مرحله به مرحله انجام می شود و پس از پایان خاکبرداری در هر مرحله، میخ گذاری در آن تراز انجام خواهد شد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش درون چاهی - پایدار سازی گود - آزمایشات spt - مطالعات راهسازی - لرزه نگاری دانهول

آزمایش درون چاهی

آزمایش درون چاهی جزء یکی از آزمایش های پر کاربرد ژئوفیزیکی است. آزمایش های ژئوفیزیکی با هزینه کم و سرعت زیادی انجام می شود و معمولا اطلاعات آنها کیفی است و کمی نیست. آزمایش درون چاهی به دلیل مزیت هایی که دارد، یکی از پرکاربردترین روش ‌های اندازه‌ گیری سرعت امواج الاستیک است که زیر­مجموعه روش‌ های لرزه ‌نگاری هستند. در پروژه ‌های عمرانی که قرار است که یک سازه بر روی ناحیه مشخصی اجرا شود، مدول های الاستیک دینامیکی مواد تشکیل‌ دهنده آن ناحیه، اهمیت خاصی دارند، به دلیل اینکه  طراحی سازه بر همین اساس انجام می شود و یکی از را‌ه‌ های محاسبه‌ این کمیت‌ ها در اختیار داشتن سرعت امواج طولی یا عرضی است. در ادامه مقاله به آزمایش درون چاهی میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

آزمایش درون چاهی

اساس کار در آزمایش لرزه نگاری درون چاهی یا دانهول (DHT)، میانگین زمان سیر موج از سطح زمین تا اعماق متفاوت می باشد.به همین دلیل یک لرزه سنج که معمولا شامل سه حسگر عمود بر هم هستند، توسط کابل در اعماق متفاوت  قرار می گیرد و امواج لرزه ای حاصل از چشمه لرزه ای توسط آن ثبت می گردد. اجرای آزمایش دانهول  بر روی انواع خاک و سنگ امکان پذیر میشود.

اساس کار روش لرزه نگاری دانهول

اساس روش آزمایش لرزه نگاری دانهول (درون چاهی) در ژئوفیزیک بر مبنای انتشار امواج مکانیکی در محیط الاستیک  است. موج تولید شده توسط چشمه لرزه ای به گیرنده امواج خواهد رسید و سپس توسط دستگاه لرزه نگار تقویت و ثبت می شود. بر اساس جهت حرکت موج در داخل زمین دو نوع موج در فاز طراحی پروژه های مهندسی عمران مورد استفاده قرار می گیرد. امواج تراکمی یا طولی که برای حرکت ذره در جهت انتشار موج هستند و امواج برشی یا عرضی که برای حرکت ذره عمود بر جهت انتشار موج است. با در دست داشتن سرعت امواج تراکمی و سرعت امواج برشی،  چگالی محیط انتشار می توان مدول های دینامیکی لایه های خاک را محاسبه نمود.

انواع آزمایش های ژئوفیزیک

 1. آزمایش های لرزه ای
 2. آزمایش های ژئو الکتریک

آزمایش های ژئو سسمیک یا آزمایش های لرزه ای خودشان به دو دسته زیر تقسیم  بندی می شوند:

روش های سطحی

در روش های سطحی از آزمایش های لرزه ای، شناسایی ها معمولا به صورت سطحی انجام خواهد گرفت و اصلا گمانه ای حفر نمی شود. این دسته از آزمایش ها جزو دسته آزمایش های خاک بدون حفاری هستند. امواج سطحی در محیط نزدیک به سطح زمین منتشر می شوند. دامنه این امواج با فاصله گرفتن از سطح زمین، بسیار زیاد کاهش یافته و محو می شود.

روش های درون گمانه ای

در این روش از آزمایش های لرزه ای، ابتدا گمانه حفر خواهد شد و سپس ابزارهای گیرنده موج درون گمانه های حفر شده قرار داده خواهد شد. در این حالت می توان از همان گمانه ای استفاده نمود که برای مطالعه ژئوتکنیک حفاری شده است.

آزمایش لرزه نگاری دانهول از نوع درون گمانه ‌ای است. در آزمایش دانهول، امواج برشی از طریق یک منبع تولید لرزه که در سطح زمین قرار گرفته، تولید می شود و توسط گیرنده ژئوفن که در ته گمانه جا سازی شده است، دریافت می گردد. منبع تولید لرزه، شامل یک چکش و صفحه ای فلزی که به صورت افقی در سطح زمین قرار می گیرد. با اصابت چکش به صفحه فلزی در امتداد طول صفحه، لرزه ایجاد خواهد شد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش برش مستقیم خاک - مطالعات راهسازی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش برش مستقیم خاک

آزمایش برش مستقیم خاک، آزمایشی است که در تحقیقات مهندسی ژئوتکنیک با هدف معین کردن مقاومت برشی خاک انجام خواهد شد و حداکثر مقاومت خاک در هنگام قرارگرفتن در برابر برش را اندازه گیری خواهد کرد. به طور کلی ، تست برش مستقیم یکی از زیاد ترین و ساده ترین آزمایش ها برای استخراج مقاومت خاک می باشد و می تواند بر روی نمونه و تیپ های متفاوتی از خاک انجام شود. در ادامه مقاله به آزمایش برش مستقیم خاک میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

دستگاه و تجهیزات آزمایش برش مستقیم خاک

تجهیزات آزمایش برش مستقیم خاک شامل دستگاه های برشی مستقیم می باشند که از استانداردهای آزمون ASTM D3080 و AASHTO T 236 برخوردارهستند. که به چند نوع تقسیم  بندی می شوند. معمولا دستگاه های برش مستقیم پنوماتیک با استفاده از فشار پنوماتیک برای انجام  بارهای عمودی از ۴-۱۰۰ پوند (۰٫۰۱۸ تا ۰٫۴۴ کیلو نیوتن) تا حداکثر ۱۵۰۰ پوند (۶٫۶۷ کیلو نیوتن) استفاده خواهد شد.

دستگاه برش مستقیم سبک وزن ، جمع و جور هستند و برای تست مقاومت در یک محیط آزمایشگاهی ساخته  شده اند. این دستگاه از یک دستگاه مکانیکی ۱۰: ۱ و وزنه های دستی برای اعمال بارهای عمودی استفاده خواهند کرد.نوع دیگری از این دستگاه ها مقاومت کامل را در برابر نیروهای برشی افقی خاک در ۱۲ مربع (۳۰۵ میلی متر) اندازه گیری خواهد کرد و بارهای تا ۴۵ یا ۹۰ کیلو نیوتن (۱۰،۰۰۰ یا ۲۰،۰۰۰lbf) را بر نمونه اعمال می کنند.

مرحله انجام آزمایش برش مستقیم

نمونه خاک در دستگاهی معروف به جعبه برش قرار خواهد گرفت که شامل دو صفحه فلزی ، دو سنگ متخلخل ، دو پیچ ، یک دیسک چسبنده و یک کلاهک می باشد که در آن تنش طبیعی اعمال خواهد شد. جعبه برش ، که ممکن است دایره ای یا مربعی باشد ، کرنش افقی نمونه را محدود خواهد کرد و در عین حال امکان برش در صفحه افقی محل اتصال دو صفحه فلزی را فراهم می سازد.

سپس جعبه را در دستگاه برش قرار می دهند. در ابتدا با استفاده از وزن اهرمی یا از طریق سیستم پنوماتیک ، فشار طبیعی عادی در بالای نمونه اعمال خواهد شد. این مرحله به عنوان مرحله تحکیم معرفی می شود و به روشی مانند آزمایش نشست خاک انجام خواهد شد. در این مرحله صفحات فلزی بهم پیچ شده اند. قبل از شروع مرحله برش ، صفحه فلزی کمی بالا می آید تا از جداسازی دو نیمه دستگاه اطمینان پیدا شود و اطمینان حاصل شود که بارهای طبیعی و برشی فقط در نمونه اعمال و منتقل خواهد شد.

مرحله اعمال تنش برشی

پس از آن ، یک تنش برشی در امتداد صفحه افقی شروع می شود تا زمانی که نمونه شکسته و تخریب بشود. دستگاه برش یک نرخ جابجایی ثابت با ۶ درصد دقت را اعمال می کند. این میزان به مشخصات خاک بستگی خواهد داشت و باید نسبتاً کم باشد تا از ایجاد فشار منفذی در نتیجه ایجاد زهکشی کافی جلوگیری نماید که توسط موتور و مجموعه جعبه دنده دستگاه کنترل خواهد شد. تغییر شکل عمودی و افقی از طریق صفحه نمایشگر دستگاه برش مستقیم خاک تشخیص داده می شود.

دستگاه برش مجهز به سنسورهایی برای اندازه گیری فشار منافذ در زمان انجام آزمایش نیست. بنابراین ، بسیار تاثیرگذار است که نمونه قبل از شروع برش اشباع شود و فرآیند نشست یا فشرده سازی کاملا انجام می شود. در غیر این صورت ، اگر فشار آب منافذ در طول آزمایش افزایش پیدا کند، مقاومت برشی نمونه ناچیز یا کمتر از حد طبیعی می باشد.

خطاهای متفاوتی که در هنگام آزمایش برش مستقیم خاک به وجود می آید شامل دستخوردگی نمونه قبل از تست ، عدم فشرده سازی کامل آن یا انتخاب نرخ برشی بسیار زیاد، می باشد. دستخوردگی یا اختلال معمولاً بر ساختار نمونه تأثیر تاثیر گذار است و مقاومت آن را کم می کند. بنابراین ، نتایج آزمون نمایانگر رفتار واقعی خاک نخواهد بود.

مراحل برش مستقیم خاک

 • در آغاز تست برش مستقیم ، وزن اولیه خاک را محاسبه نمایید.
 • ارتفاع و قطر جعبه برش را اندازه گیری نمایید.
 • جعبه برش را در داخل دستگاه قرار می دهید.
 • با بستن ۲ پیچ قسمت پایین، جعبه برش را تثبیت نمایید.
 • جعبه برش را جمع کنید.
 • نمونه را درون جعبه قرار دهید و یک کاغذ صافی ، یک سنگ متخلخل و کلاهک را در بالای آن قرار بدهید.
 • برای بدست آوردن جرم نمونه ، وزن خاک باقیمانده را بدست آورید.
 • نیروی برشی را حذف نمایید.
 • اعداد نتایج بدست آوده را صفر کنید.
 • بار عمودی را اعمال کنید.
 • جابجایی عمودی را طبق نشست اندازه گیری نمایید.
 • نرخ انتخاب شده را در دستگاه برش تنظیم نمایید.
 • مرحله برش را شروع کنید
 • بررسی و ثبت نتایج برش مستقیم خاک ، را نسبت به میزان برش از اول  تا اوج گیری و افت فشار برش یا تا زمانی که تغییر شکل افقی به ۱۱-۱۵٪ قطر اولیه برسد ، انجام بدهید.
 • خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

  جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

  اینستاگرام خاک آزما کاوش

  مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

کاربرد آزمایش غیر مخرب - آزمایشات قیر - مطالعات راهسازی - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک - شرکت خاک آزما کاوش

کاربرد آزمایش غیر مخرب

تعریف تست غیر مخرب یا NDT:

تست غیر مخرب یا NDT که کوتاه شده کلمه انگلیسی Non Destructive Testing است ، روشی صنعتی و بدون آسیب زدن به قطعه و سازه می باشد که به وسیله آن قادر خواهیم بود از صحت و درستی عملکرد قطعه و سازه مطمئن شویم. لذا چون تست غیر مخرب به قطعات صدمه نمی زند سبب صرفه جویی در وقت و هزینه برای انجام آزمایش می شود. تست های غیر مخرب انواع  کاربرد متفاوتی دارند که در این مقاله سعی می‌کنیــم مهمترین  و اصلی ترین  آنها را توضیح بدهیم ، از تست های غیر مخرب به صورت گسترده و فراگیر در بازرسی جوش ، بازرسی قطعات ریخته‌گری شده ، قطعات فورجینگ یا آهنگری‌شده ، تخمین عمر خستگی ، بررسی میزان خوردگی و …. استفــاده می شود .روش های که گفته میشود هر یک کار کاربرد خاص خود را دارد که در ادامه به آن مبپردازیم در دستیابی به نقطه جوش های بدون نقص با کیفیت عالی و بدون عیب علاوه بر انجام آن توسط جوشکار های ماهر و تست آن راه دیگری وجود ندارد ، با این وجود این که هر چقدر که جوشکار ماهر باشد ، در طی فرآیند و مراحل جوشکاری ، ممکن است نقص هایی در جوش ایجاد شود. بنابراین نیاز است که  مراحلی برای اطمینان از کیفیت و قابلیت اطمینان جوش در نظر گرفته شود . تا از فاجعه شکست اتصالات  در فرایند جوش جلوگیری شود. در ادامه مقاله به کاربرد آزمایش غیر مخرب میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع کاربرد ها و محدودیت هایNDT

۱٫ فرایند مایع نافذ: (Liquid penetrant)

کاربرد های آن:

در مواد که پر منفذ هستند استفاده می شود.

می تواند در جوشکاری، لوله سلزی، جوشکاری برنج، ریخته گری، ورق کاری، فورج و قسمت های آلمینیومی پره های توربین و دیسک و چرخ دنده ها  نیز کاربرد داشته باشد.

۲٫ فرایند ذرات آهن ربایی:(Magnetic particle)

کاربرد های آن:

برای مواد فرو مغناطیسی کاربرد دارد
درز های (یا شکاف ها) سطوح بزرگ و کوچک می تواند نشان داده شود.
می تواند در جوش کاری ها، لوله کشی گاز، میله ها، ریخته گری ها، ورق کاری ها، فورج، اکستروزن، قطعات موتور، شافت ها و چرخ دنده ها نیز کاربرد داشته باشد.

۳٫ فرایند جریان مخالف:(Eddy current)

کاربرد های آن:

برای فلزات، الیاز ها و رسانا های الکتریکی و مواد طبقه بندی شده.
شکاف سطوح بزرگ و کوچک می تواند نشان داده شود.
در لوله کشی گاز، سیم، گیره ها، ریل ها، روکش های غیر فلزی، اجزا ی الکتریکی هواپیما، پره های توربین، دیسک ها و شافت های انتقال دهنده نیرو در خودرو نیز استفاده می شود.

۴٫فرایند ما فوق صوت:(Ultrasonics)

کاربرد های آن:

برای فلزات، غیر فلزات و کامپوزیت ها.
شکاف های زیر سطحی کوچک سطوح می توانند کشف شوند.
در جوشکاری، لوله کشی گاز، مفصل ها، ریخته گری ها، ورق کاری ها، فورج محور ها، اجزاء بنیادی بتن، لوله ها یا مجراهای سنگین، هواپیما و قطعات موتور  نیز می تواند بکار رود.
این روش در تعیین ضخامت و خواص مکانیکی استفاده می شود.
همچنین نظارت تعمیراتی که بر خوردگی ها و خرابی ها دارد.

۵٫ فرایند پرتو نگاری نوترون:(Radiography neutron)

کاربرد های آن:

برای فلزات، غیر فلزات، کامپوزیت ها و فلزات الیازی و… استفاده میشود

در انواع مواد آتش زا، رزین ها، پلاستیک ها، مواد الی، ساختار های لانه زنبوری، مواد رادیو اکتیو، مواد با چگالی الی و فلزات حاوی هیدروژن کار ایی  بالایی دارد.

۶٫ فرایند رادیو گرافی اشعه: (Radiography x-ray )

کاربرد های آن:

برای انواع فلزات، غیر فلزات، کامپوزیت ها و فلزات الیاژی

در همه اشکال و صورت ها استفاده می شود مانند :ریخته گری، جوشکاری، سوار کردن های الکترونیکی، جو زمین، وسایل دریایی و قطعات اتومبیل کاربرد دارد.

۷٫ فرایند پرتو نگاری گاما:(Radiography gamma)

کاربرد های آن:

معمولا در مواد کلفت و یا متراکم استفاده می شود و کاربرد قابل توجه ای دارد.
در همه اشکال و صورت ها نیز استفاده می شود:ریخته گری، جوشکاری، سوار کردن های الکترونیکی، جو زمین، وسایل دریایی و قطعات اتومبیل کاربرد بسیاری دارد.
هر جا که ضخامت آن زیاد است یا دسترسی به مولد های تولید اشعه x بسیارمحدود است استفاده می شود.

علت آزمون غیر مخرب یا NDT:

از جمله مهمترین علت های که باعث شده تا آزمون غیر مخرب یا NDT توسط بسیاری از شرکت‌ها در سراسر جهان تایید و استفاده ‌شود عبارتند از:

صرفه‌جویی: NDT جذاب‌ترو بهتر از آزمایش‌های تخریبی است. زیرا به انواع مواد یا شی مورد بررسی اجازه می‌دهد تا بدون آسیب از معاینه وسایل جان سالم به در ببرد. بنابراین دراکثرهزینه‌ها و منابع صرفه‌جویی می‌شود.
ایمنی: تقریبا اغلب تکنیک‌های آزمون غیر مخرب یا NDT به جز آزمایش های رادیوگرافی برای افراد بی‌ عیب و ضرر است.
بهره‌وری: روش‌های NDT امکان ارزیابی بسیار دقیق و نسبتا سریع دارایی‌ها را فراهم می‌کند که می‌تواند برای اطمینان از تداوم ایمنی واستحکام و عملکرد در محل کارنیز استفاده شود.
دقت: علت های NDT  بسیاردقیق و قابل پیش‌بینی هستند. تکنیک‌های NDT و نتایج حاصل ازاین فرایند به تکنسین‌های آموزش دیده و با تجربه کافی بستگی دارد. فرایندهای صنعتی NDT و تفسیر نتایج توسط متخصصان مجاز انجام می‌گردد. تکنسین‌ها همچنین باید بدانند که چگونه تجهیزات مورد استفاده برای جمع‌آوری داده‌ها را به کار گیرند و از آن استفاده کنند.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

 

ویژگی آزمایش بتن - مطالعات راهسازی - آزمایشگاه محلی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک

ویژگی آزمایش بتن

ویژگی آزمایش بتن:

بتن، یکی از پرکاربردترین و مهم ترین و اصلی ترین مصالح در ساختمان سازی است که از ترکیب موادی مانند آب، سیمان، سنگدانه (شن، ماسه) و مواد افزودنی  تهیه و ساخته می‌شود. تشکیل بتن، طی واکنشی شیمیایی به نام  هیدراتاسیون یا Hydration و یا آبپوشی صورت می‌گیرد. در حقیقت ، سیمان موجود در این ترکیب به دلیل  وجود و واکنش با آب، شروع به سفت شدن می‌کند. در ادامه مقاله به ویژگی آزمایش بتن میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

به ترتیب، دو حالت  خاص فیزیکی برای ترکیب بتن به وجود می‌آید:

 1. بتن تاز یا Fresh Concrete : در زهنگامی که بتن در حالت و شکل  پلاستیکی خود قرار دارد و می‌توان آن را درون قالبهای دلخواه ریخت.
 2. بتن سخت شد یا Hardended Concret : زمانی که بتن حالت و شکل  پلاستیکی خود را از دست می‌دهد و گیرش ابتدایی آن انجام می‌شود.

در هر یک از حالت‌ و شکل های بالا، بتن دارای ویژگی‌هایی خاصی است که به نوع و مشخصات مواد تشکیل‌دهنده، نوع افزودنی‌ها، شرایط  و ویژگی محیطی و غیره بستگی دارند. بتن با عنوان یک ماده اصلی در ساخت ساختمان‌های مسکونی، ساختمان‌های تجاری، پل، سد، راه، فونداسیون و بسیاری از سازه‌های مهندسی دیگر مورد استفاده عموم و ساختمان سازان  قرار می‌گیرد. به همین علت، عملکرد مناسب این ماده در سازه‌های مختلف و متنوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

کنترل کیفیت و ارزیابی عملکرد خاص بتن، با بررسی ویژگی‌های  خاص آن در حالت تازه و سخت شده تشکیل و صورت می‌گیرد. به منظور تایید بر کیفیت بتن مورد استفاده در سازه باید هر یک از ویژگی‌های آن را به خوبی مورد برسی و ارزیابی قرار داد. این کار در آزمایشگاه بتن یا محل پروژه و مطابق با استانداردهای موجود در سیستم های ملی یا بین‌المللی انجام می‌شود.

آزمایش  و تست بتن را می‌توان به دوگروه  آزمایشگاهی و برجا طبقه بندی کرد:

 •  نوع آزمایشگاهی: آزمایش های بتن در محیط  استریل آزمایشگاه انجام می‌شود.
 • نوع برجا: اجرای آزمایش بتن در محل پروژه یا سازه صورت می‌گیرد.

تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای اجرای درست بعضی از آزمایش‌های بتن، به شکل و گونه‌ای هستند که امکان جا به جایی راحت آن‌ها به محل نمونه‌گیری وجود ندارد. در این حالت، بتن با توجه به شکل و طرح اختلاط در محیط آزمایشگاه ساخته شده و نمونه مورد نیاز آزمایش از آن برداشته می‌شود یا نمونه‌برداری در محل پروژه صورت می‌گیرد و نمونه به محل آزمایشگاه منتقل می‌شود. تجهیزات مورد نیاز برای دیگر آزمایش‌های بتن، قابل جابه جایی هستند. در این وضعیت نمونه‌برداری و اجرای آزمایش در محل پروژه وسازه اصطلاحا به صورت برجا انجام می‌شود.

کاربرد آزمایش بتن :

قبل از بیان هر نکته مهمی بهتر است که هدف کامل خود را از آزمایش بتن مشخص کنیم  که انجام این ازمایش چه کاربردی برای ما دارد

برای تست وآزماش کردن یک بتن میتوان علت های  زیادی آورد و با  انواع بررسی، تست و آزمایش یک بتن میتوانیم ویژگی و قابلیت های بسیاری از آن را متوجه بشویم واز صحت آن  به خوبی اطمینان خاطر حاصل کنیم.

همچنین میتوان به موارد پایین اشاره کرد:

 • تخمین مقاومت های فشاری در بتن
 • ارزیابی جنس و کیفیت بتن
 • تشخیص ترک داخلی در بتن
 • تشخیص همگن یا ناهمگن بودن ماده بتن
 • تشخیص جایگاه ، کاور و قطر آرماتور

اهمیت آزمایش بتن :

بتن تازه، حالت و شکلی از بتن است که از شکل‌پذیری، کارایی، چسبندگی و مقدار سیمان کافی برخوردار می باشد اما میزان رطوبت آن زیاد نیست و تا حدودی کم است. ویژگی‌ و ترکیبات بتن تازه بر روی خصوصیات محصول نهایی که بتن سخت شد است تاثیر مستقیم دارد. به همین علت، ارزیابی  و برسی این ویژگی‌ها به منظور اطمینان از کیفیت مناسب بتن و سازه‌های بتنی از اهمیت  بسیار بالایی برخوردار است. از ویژگی‌های بتن تازه می‌توان به موارد پایین اشاره کرد:

 • کارایی و روانی بتن
 • درصد هوای داخل بتن
 • زمان گیرش در بتن یا میزان زمانی که بتن میبندد
 • رطوبت درون بتن
 • وزن مخصوص بتن
 • جداشدگی در بتن
 • آب انداختن بتن
 • جمع‌شدگی پلاستیک در بتن
 • جمع‌شدگی حرارتی در بتن
 • انبساط حرارتی در ماده بتن
 • دما کل و یا دمای هیدراتاسیون

از بین موارد بالا و گفته شده، ویژگی‌ ها و خصوصیاتی نظیر کارایی، مقدار هوا و زمان گیرش بتن تازه، بیشتر از موارد دیگر مورد برسی قرار می‌گیرند. توجه داشته باشید که این موضوع، چیزی از مهم بودن  ویژگی‌های دیگر کم نمی‌کند. ویژگی‌های دیگر، بر حسب اهمیت و نیاز سازه  مورد برسی و آزمایش قرار می‌گیرند.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

ضریب پواسون - مطالعات راهسازی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک

ضریب پواسون

مواد الاستیک خطی

به موادی که به صورت الاستیک گونه رفتار می‌کنند و رابطه میان تنش و کرنش آن‌ها خطی است، مواد «الاستیک خطی» (Linearly Elastic) گفته می‌شود. مطالعه این رفتار از اهمیت بسیار بالایی در مسائل مهندسی برخوردار میباشد. اگر سازه‌ها و دستگاه‌های متفاوت به منظور عملکرد در ناحیه الاستیک خطی طراحی شوند، از ایجاد تغییر شکل‌های دائمی ناشی از تسلیم ماده  نیز جلوگیری می‌شود. در ادامه مقاله به ضریب پواسون میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

نسبت  یا ضریب پواسون:

زمانی که یک میله منشوری تحت کشش قرار می‌گیرد، افزایش طول آن با انقباض جانبی همراه میشود. انقباض جانبی را می‌توان با وضوح کامل در نوارهای لاستیکی تحت کشش مشاهده کرد. با این وجود، تغییر شکل‌های جانبی مواد فلزی در ناحیه الاستیک خطی معمولاً بسیار کم وکوچک و غیر قابل تشخیص هستند. اگرچه، این تغییر شکل‌ها را می‌توان با استفاده ازانواع وسایل اندازه‌گیری حساس مشخص کرد و تشخیص داد.

اگر ماده تشکیل‌دهنده یک میله دارای خاصیت الاستیکی خطی باشد، کرنش جانبی  در هر نقطه از میله با کرنش محوری  آن در همان منطقه متناسب خواهد بود. نسبت این دو کرنش، یکی از خواص ماده را نمایش می‌دهد. که این خاصیت، «نسبت  یا ضریب پواسون» (Poisson’s Ratio) نام دارد. ضریب پواسون، یک پارامتر بدون بعد است که معمولاً با حرف یونانی نمایش داده می‌شود.

علامت کرنش‌های محوری و جانبی مخالف یکدیگ است. بنابراین، برای تبدیل نسبت پواسون به یک مقدار مثبت از یک علامت منفی در رابطه آن نیز استفاده می‌شود. برای مثال، در یک میله تحت کشش علامت کرنش محوری مثبت و علامت کرنش جانبی آن (به دلیل کاهش عرض میله) منفی میباشد. برای یک میله تحت فشار، طول میله کاهش و عرض آن نیز افزایش می‌یابد. به همین علت، علامت کرنش محوری منفی و علامت کرنش جانبی مثبت خواهد بود. در صورت مشخص بودن نسبت  یا ضریب پواسون یک ماده می‌توان مقدار کرنش جانبی آن را با استفاده از کرنش محوری نیزبه دست آورد

عنوان نسبت  یا ضریب پواسون از نام ریاضیدان مشهور فرانسوی، سیمون دنیس پواسونSimeon Denis Poisson گرفته شده است. پواسون تلاش کرد که این نسبت را با استفاده از تئوری های مولکولی مواد ارزیابی کند. بر پایه این محاسبات، او به نسبت ν=۱/۴ برای مواد همسانگرد دست یافت. در مطالعات اخیر که بر اساس مدل‌های مبتنی بر ساختار اتمی مواد صورت گرفته‌اند، نسبت ν=۱/۳ برای مواد همسانگرد به دست آمده است. مقدار ضریب پواسون برای اغلب فلزات و بسیاری از مواد دیگر، عددی بین ۰٫۲۵ تا ۰٫۳۵ است. چوب‌پنبه جز موادی به شمار می‌رود که نسبت پواسون آن بسیار کم وکوچک و عملاً صفر است. این نسبت برای بتن حدود ۰٫۱ تا ۰٫۲ است. حد بالایی ضریب پواسون از نظر تئوری ۰٫۵ در نظر گرفته می‌شود. نسبت پواسون مواد لاستیکی به این مقدار بسیار نزدیک است.

هنگامی که کرنش درون یک ماده بسیار بزرگ می‌شود، نسبت پواسون آن نیز تغییر می‌کند. برای  مثال، هنگام رخ دادن تسلیم پلاستیک در فولاد سازه‌ای، مقدار ضریب پواسون آن به حدود ۰٫۵ می‌رسد. بنابراین، نسبت پواسون تنها در محدوده الاستیک خطی ثابت است. اگر رفتار ماده‌ای به جز خطی باشد، به نسبت کرنش جانبی به کرنش محوری آن نسبت انقباض Contraction Ratio گفته می‌شود. در مورد رفتار الاستیک خطی، نسبت انقباض با ضریب پواسون یکسان است.در هنگام استفاده از روابط ضریب پواسون باید توجه داشت که این روابط تنها برای میله‌های تحت تنش تک‌ محوری مورد استفاده هستند. در تنش تک‌محوری، تنها تنش نرمال  در راستای محور میله انجام می‌شود.

شرایط محاسبه نسبت پواسون

برای یک ماده به خصوص، نسبت پواسون در محدوده الاستیک خطی یکسان باقی می‌ماند. بنابراین با افزایش یا کاهش بارگذاری، میزان کرنش جانبی در هر نقطه و یا منطقه از یک میله منشوری متناسب با کرنش محوری آن نیز تغییر می‌کند. با این وجود، به منظور ثابت بودن کرنش‌های جانبی در سراسریک میله هنگام اعمالِ یک بار مشخص باید شرایط دیگری نیز برقرار باشد.

 • نکته اول برای یکنواخت بودن کرنش جانبی درتمامی میله، همگن بودن ماده است. به این منظور باید مواد تشکیل‌دهنده میله در تمام نقاط دارای ترکیبات یکسان و در نتیجه خواص الاستیک مشابه نیز باشند. اگرچه، همگن بودن ماده درهمه نقاط به معنای یکسان بودن  و ثابت بودن خواص الاستیک آن درهمه جهات نیست. برای مثال، مدول الاستیسیته موادی نظیر چوب در راستای جانبی با مدول الاستیسیته آن در راستای محوری تفاوت بسیاری دارد. به همین دلیل به سراغ نکته دوم می‌رویم.
 • نکته دوم برای یکنواخت بودن کرنش جانبی درتمامی میله، یکسان بودن خواص الاستیک مواد در راستای عمود بر محور طولی است. شرایط گفته شده برای اغلیب مواد فلزی صدق می‌کند. به همین دلیل، کرنش‌های جانبی در میله‌های فلزی تحت بارگذاری یکسان کششی در تمام منطقه میله یکسان خواهند بود. به علاوه، این کرنش‌ها در تمامی جهات مقدار برابری خواهند داشت.

به موادی که خواص آن‌ها در تمام جهات (محور، جانبی و جهات دیگر) یکسان و ثابت است، «همسانگرد» (Isotropic) گفته می‌شود. اگر خواص ماده‌ای در جهات متفاوت تغییر کند، آن ماده «ناهمسانگرد» (Anisotropic) خواهد بود.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش میلگرد - بهسازی خاک - پایدار سازی گود - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش میلگرد

میلگرد از مهمترین مصالح مورد استفاده و نیاز در ساختمان سازی ست. از میلگرد به طورعمده در بتن به منظورافزایش مقاومت کششی و پایداری ساز استفاده می شود. بنابراین ساختارمیلگرد باید دارای مقاومت کافی در برابر کشش باشد. هم اکنون انواع مختلفی از میلگرد در بازار وجود دارد که از جهات مختلف می توانندطبقه بندی شوند. از نظر شکل ظاهری میلگردها در دو نوع ساده و آجدار در بازار عرضه شده اند. میلگردی از نوع ساده که با نام A1 شناخته می شود میلگردی ازجنس فولاد نرم و صاف است. میلگرد ساده به دلیل میزان بسیار کم کربن برای انجام عملیات جوشکاری بسیار مناسب است. میلگردهای آجدار دارای برجستگی یا آج هایی بر طبق استاندارد بر روی سطح خود هستند. از جمله این میلگردها، میلگرد A2 است که با آج به صورت مارپیچ تولید واستفاده می شود. میلگرد A3 از دیگر میلگردهای آجدار است با آج جناقی تولید شده و به آن میلگرد خشک نیز گفته می شود. در ادامه مقاله به آزمایش میلگرد میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

آزمایش میلگرد

از مهمترین ویژگی های یک میلگرد که در موقع استفاده می بایست به آن توجه شود مقاومت تسلیم و مقاومت کششی یک میلگرد است. مقاومت کششی حداکثر نیرویی است که به یک میلگرد پیش از شکستن وارد می شود و مقاومت تسلیم حداکثر نیروی وارد بر میلگرد است بدون آنکه تغییر ظاهری در آن ایجاد کند. با افزایش نیروی وارد بر میلگرد بیشتر از مقاومت تسلیم تغییر ظاهری دائمی در میلگرد اتفاق می افتد.به طور کلی آزمایش هایی که بر روی میلگرد انجام می شود به دو گروه تقسیم می شوند.

انواع آزمایش های میلگرد:

انواع آزمایش میلگرد به دو گروه آزمایش های مخرب و آزمایش های غیر مخرب طبقه بندی می شوند.

 انواع آزمایش های مخرب تست یک میلگرد:

 •  تست کشش میلگرد
 •  تست سختی میلگرد
 • تست ضربه میلگرد
 •  تست پیچش میلگرد
 •  تست خستگی میلگرد

انواع آزمایش های غیر مخرب تست  یک میلگرد:

 • آزمایش مافوق صوت
 • آزمایش با استفاده از اشعه ایکس
 •  آزمایش با ذرات مغناطیس

اجزای مهم دستگاه مخصوص آزمایش میلگرد در کشش

 • نمایشگر بار وارد شده در نمونه آزمایش
 • بخش کشش نمونه

در قسمت کشش نمونه، میزان تغییر طول میلگرد بعد از آزمایش مشخص می شود. در آزمایش کشش میلگرد، استحکام کششی و بالابردن طول بعد از شکست و همچنین تنش تسلیم آن مشخص خواهد شد. این موارد  ذکر شده بر اساس استاندارد DIN1045 تعیین شده اند. میلگردهایی که در حالت سرد مورد تایید قرار می‌گیرند، دوباره باید تست می‌شوند. این میلگردها ابتدا در دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد حرارت داده شده، سپس با استفاده از دمای اتاق یعنی ۱۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد به طور طبیعی سرد می شوند.

تست خستگی میلگرد:

آزمون خستگی برای آزمایش میلگرد هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که قبل ها در بتن خم شده اند. میلگرد ها معمولاً طی تنش مشخصی می شکنند، اما ممکن است میلگردی که مورد برسی قرار گرفته باشد، هنگام بروز تنش‌های واقعی از خود مقاومت و پایداری لازم را نشان ندهد. به همین علت، امکان دارد میلگرد مورد نظر طی چندین ماه استفاده، دیگر مقاومتی در برابر شکست شدن نداشته باشد. به این  شکست، شکست خستگی می گویند. در مراحل اولیه تنش های جهشی ممکن است دانه های ریز تشکیل دهنده میلگرد دچار لغزش شوند و سست شوند، ولی کماکان در برابر شکست از خود مقاومت نشان دهند، اما در صورتی که این تنش ادامه پیدا کند، در بدنه میلگرد ترک های ریز ایجاد شده و رفته رفته این ترک ها بزرگتر و عمیق تر می شوند و در نهایت میلگرد می شکند.

از آزمایش خستگی میلگرد برای میلگرد هایی استفاده می‌ شود، که قبلا در بتن خم شده باشند. قطعاتی که در معرض تنش های گوناگونی قرار دارند، باید بر اساس معیارهای خستگی طراحی و برسی شوند. معیار خستگی یعنی این که قطعه مورد نظر در برابر وارد شدن نیروهای مشخص، چه تعداد مقاومت و پایداری از خود نشان می دهد. انواع آزمایش های خستگی را میتوان نام برد:

 •  تست خستگی تحت کشش فشار
 •  تست میله چرخان
 •  تست با میله ارتعاشی
 •  تست با میله ارتعاشی

آزمایش خمش در میلگرد:

آزمایش خمش میلگرد به دو شکل خمش سرد و خمش مجدد انجام میگیرد. آزمایش خمش سرد را بر روی میلگرد هایی که دارای حداقل قطر ۲۵۰ میلی متر هستند، به انجام می رسانند. این میلگردها باید به طور مستقیم از خط تولید به دست بیایند ونباید هیچگونه عملیات مکانیکی بر روی آن ها اعمال نشده باشد. این آزمایش باید تحت استاندارد ملی ایران و در شرایط آزمایشگاهی بسیار خوب انجام شود.

اما در آزمایش خمش مجدد  در میلگرد، نمونه های میلگرد را تا ۹۰ درجه خم می کنند. بعد از آن، میلگرد را طی ۳۰ دقیقه تا دمای ۱۰۰ درجه سیلسیوس حرارت می دهند. پس از آن به میلگرد فرصتی می دهند تا سرد شود و به دمای محیط برسد. بعد از آن با نیروهای پیوسته و یکنواخت، دمای میلگرد را به ۲۰ درجه سیلسیوس بر می گردانند. زمانی میلگرد از نظر هر کدام از آزمایش های خمش قابل قبول محسوب می شود که پس از خمش، هیچگونه شکاف، شکستگی یا سایر عیوب در آن ایجاد نشود.

آزمایش جوش پذیری  در میلگرد

در ابتدا به جوش پذیری همه میلگردها پرداخته می شود. میزان جوش پذیری میلگرد توسط میزان کربن آن مشخص می شود. فولاد با کربن کمتر از ۰٫۵۱  درصد ، قابلیت جوشکاری قابل قبولی دارد. با افزایش میزان کربن، میزان جوش پذیری میلگرد کاهش می یابد پس میزان کربن با جوش ذیری رابطه عکس است.

اما چرا به جوشکاری در میلگرد ها نیاز است : در ادامه به بررسی انواع جوشکاری و تست میلگرد پرداخته می شود. بلوک هایی با طول زیاد، که طولشان بیشتر از حد معمول بوده، برای اتصال آرماتور و میلگرد به قسمت های فولادی دیگر، تعمیرات در ساختمان های با اسکلت بتنی، و صرفه اقتصادی، از علتی است که باعث می شود در میلگرد ها از جوشکاری استفاده کرد.

همچنین به دلیل افزایش استحکام آرماتور و پایداری از جوشکاری استفاده می کنند. در برخی شرایط ویژه نیز جوشکاری بایستی صورت گیرد. جوشکاری فولاد ضد زنگ در محیط با پتانسیل بسیاربالای خوردگی  خود صورت می گیرد.

در صورتی که نسبت به جوش میلگرد ها تردید وجود داشته باشد، بایستی در مجاورت منطقه جوش آزمون کشش و یا خمش صورت می گیرد. اگر شکست و یا گسیختگی در کنار جوش نباشد، جوشکاری مطلوبی رخ نمی دهد. در غیر این صورت  تست مورد قبول نیست.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک