آزمایش جوش - مطالعات راهسازی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک - شرکت خاک آزما کاوش

آزمایش جوش

تست جوش آزمایشی است که با استحکام بنا و ساختمان رابطه مستقیم دارد و انجام آن در سازه ها و ساختمان های فلزی نشان می دهد مقاومت سازه در عمل، همان اندازه است که در تئوری محاسبه شده است.برای داشتن جوش ایده آل با خواص مکانیکی و مهندسی مورد نظر، باید بازرسی، کنترل و تست جوش در تمام مراحل منطبق با آیین نامه انجمن جوش امریکا، سازمان نظام مهندسی ایران و … باشد. مقصود از انجام تست غیرمخرب جوش DT شرح وجود نقص های موجود در جوش، فلز پایه و منطقه متاثر از حرارت است.  در ادامه مقاله به مبحث آزمایش جوش میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع مختلف تست جوش :

انواع تست جوش حاوی تست جوش مخرب و تست جوش غیرمخرب است که استانداردها، کاربری ها و روش های متفاوتی دارد. بازرسی چشمی جوش VT، تست مایعات نافذ PT، تست ذرات مغناطیسی MT و تست آلتراسونیک UT درگروه بندی تست جوش غیرمخرب تعریف می شوند.

بازرسی چشمی جوش:

بازرسی چشمی جوش که یکی از انواع مختلف تست جوش است  که برای ارزیابی کیفیت ضروری و مفید است حتی اگر روش‌های ارزیابی دیگری نیز مورد استفاده قرار گیرد.در مراحل جوشکاری، نقص‌ های سطح مثل ترک ‌ها، تخلخل و حفره‌ های پر نشده فقط توسط بازرسی‌ های چشمی شناسایی می ‌شوند، که منجر به تعمیرات یا توقف کار می ‌گردند.

تست مایعات نافذ :

تست مایعات نافذ محل انواع متفاوتی از ترک‌ های مرتبط با شکاف جوشکاری، سنگ زنی، تخلخل یا عدم اتصال بین فلزات را به خوبی مشخص می کند. تجهیزات مورد نیاز برای تست نفوذ مایع شامل لوازمی از قبیل قوطی‌ های  پاک کننده، رنگ، و یک ظاهر کننده است.

تست ذرات مغناطیسی :

تست ذرات مغناطیسی یک روش غیرمخرب برای ظاهر کردن ترک ‌ها، درزها، شکاف ‌ها، تخلخل، نبود هم جوشی و نقص های مشابه در مواد فرومغناطیسی است  مثل فولاد و برخی از آلیاژهای فولاد ضد زنگ است. این نمونه تست فقط برای مواد مغناطیسی استفاده می ‌گردد و برای نقص ‌های بسیار کوچک و عمیق  نیز مناسب نیست.

تست آلتراسونیک :

این نمونه تست ها برای هر گونه اتصال جوش داده شده بسیار مناسب است و هر دو نوع نقص داخلی و سطحی را تشخیص می ‌دهد. نقص ‌هایی مثل خاکستر‌های گیر افتاده، تخلخل، نبود هم جوشی، نبود نفوذ (نقص های ریشه)، ترک‌ های طولی و عرضی با تست آلتراسونیک به خوبی مشخص می شوند.

تست کشش

تست کشش که با نام تست های تنش نیز شناخته می شود، آسان ، ارزان و استاندارد است. چون با کشش ماده، می توان سریع واکنش آن ها را در برابر نیروهای اعمالی در شرایط کاری نیز تعیین کرد.از این تست مخرب جوش می توان استحکام کششی، مقاومت تسلیم، مدول الاستیسیته و انعطاف پذیری یا درصد تغییر طول نسبی و درصد تغییر سطح نسبی را نیز به دست آورد.

تست ضربه

تست ضربه یکی از روش های استاندارد  در تست مخرب جوش برای مشخص کردن انرژی شکست مواد در اثر تنش دینامیکی است. تعیین مقدار انرژی لازم برای شکستن قطعه در اثر ضربه با این تست  به خوبی مشخص انجام می شود.

تست شکست

تست شکست یا تست فشار جوش اغلب برای بررسی کیفیت مواد ترد مثل چدن، آلیاژهای ترد و هم چنین مواد غیرفلزی که تحت شرایط کاری بیشتر تحت تاثیر نیروهای فشاری قرار خواهند گرفت،  نیز کاربرد دارد.

تست خمش

تست خمش برای ارزیابی خواص مکانیکی مواد بسیار کاربرد دارد و در آن مقاومت قطعه در برابر خم شدگی مورد سنجش قرار می گیرند. این تست توسط دستگاه تست کشش یونیورسال و به دو شکل سه نقطه ای و چهار نقطه ای انجام می شود.

انواع تست های بازرسی جوش

تست های بازرسی جوش برایبررسی اتصال سازه  های فلزی است و برای این کار روش های انجام و بررسی براساس استاندارد سازه ها و نوع کار بسیار متفاوت است. در برخی ساخت و سازهای فلزی بازرسی سطحی کارشناس از اتصال جوش خورده کافی  است و در برخی پروژه ها بازرسی سازه از لحاظ جوش باید بسیار دقیق تر انجام شود . انجام تست های بازرسی جوش در ساختمان ها به ویژه در سازه های با اهمیت بالا، می تواند امنیت سازه را  تا حدودی افزایش دهد و هزینه تست جوش در مقایسه با اهمیت آن بسیار ناچیز و کم است. مبحث جوش در زمینه ساختمان سازی بسیار مهم است و نداشتن آگاهی از اجرای صحیح جوش در اتصالات عامل ضعف در سازه محسوب می شود. به کارگیری نیروی متخصص، مجرب و کاردان در زمینه جوشکاری های ساده و پیشرفته می تواند از به وجود آمدن آسیب و خسارت های فراوان جلوگیری کند. تست های بازرسی جوش و شناسایی عیوب جوش در تست رادیوگرافی با استفاده از پرتوهای ایکس و گاما انجام می گردد. این پرتوها انرژی بسیار زیادی دارند و می توانند تا عمق زیادی در قطعه نفوذ کنند، به همین علت این روش، گزینه ای مناسب برای شناسایی عیوب درونی در ناحیه جوش محسوب می شود.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش پرسیومتری - آزمایشات اسفالت - آزمایشات spt - آزمایشات قیر - مطالعات راهسازی - آزمایشگاه محلی - مطالعات مکانیک خاک

آزمایشات پرسیومتری

در سال ۱۹۵۴ آزمایش پرسیومتری یا فشار سنجی  توسط یک محقق فرانسوی با نام لوییس منارد ابداع شد. شیوه کلی آزمایش فشار سنجی خاک به این شکل می باشد که یک بالون لاستیکی را به داخل زمین فرو برده می شود. با استفاده ازیک منبع تولید فشار، داخل این بادکنک پر از باد می گردد. باد شدن این بالون لاستیکی علتی  می شود که به خاک فشار وارد شود و مقداری جا به جایی و انتقال در خاک به وجود آید. در آزمایش فشارسنجی نیروی افقی برروی  خاک وارد می شود. از آنجایی که نحوه بارگذاری بر خاک در این آزمایش پرسیومتری به بارگذاری در طبیعت مشابه است، داده های حاصل از این  آزمایش فشار سنجی بسیار با ارزش و قابل تکیه است. این آزمایش در خاک و سنگ قابلیت اجرا و عمل دارد. اما به طور کلی هر چه خاک قوی تر و محکم تر باشد، اطلاعات به دست آمده از این آزمایش صحرایی بسیار دقیق تر می باشد. در ادامه مقاله به مبحث آزمایش پرسیومتری میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

آزمایش پرسیومتری یا فشارسنجی  را می توان به ۳ روش مختلف انجام داد:

با اینکه در آزمایش فشارسنجی خاک اصول  و قانون کلی ثابت است، اما در جزئیات و در نحوه اجرا دارای تفاوت های قابل ملاحظه ای می باشد.

 1. ۱. آزمایش پرسیومتری دریایی یا تغییر مکانی.
 2. ۲. آزمایش پرسیومتری پیش حفار.
 3. ۳. آزمایش پرسیومتری خود حفار.

۱. پرسیومتری دریایی:

در سال ۱۹۸۲ دستگاهی اختراع شد که این امکان را به خوبی فراهم می کرد تا به کمک آن  انجام آزمایش پرسیومتری یا فشارسنجی در داخل نیز دریا انجام گردد. این پرسیومتر دارای سوند تک سلولی تغییر حجمی بود که قادر بود فشاری معادل ۲٫۵ مگا پاسکال را تحمل نماید. ظرفیت کرنشی این سوند در این پرسیومتر به قدری بالا  بود که می توانست تا دو برابر اندازه ابتدایی خود تغییر حجم دهد.

اما دو روش آزمایشی که در موارد بعدی گفته می شود نیز صرفا در خشکی کاربرد فراوان دارند.

۲. پرسیومتری پیش حفار:

ابتدا لازم است در این نوع از آزمایش، داخل زمین گمانه حفاری گردد. بعد از آن تجهیزات انجام آزمایش، از طریق گمانه ای که از پیش حفاری شده بود به درون زمین منتقل می گردد. سپس آزمایش ها به روشی که قبلا گفته شد صورت خواهند گرفت. این روش، برای انجام آزمایش در سنگ ها و خاک های متراکم بسیار مناسب خواهد بود. چرا که تنها در این نمونه از خاک ها پایدار باقی می ماند. اگر خاک، ضعیف، سست و یا استحکام لازم را نداشته باشد، احتمال دارد که گمانه، قبل از ارسال تجهیزات به داخل زمین، فرو بریزد. ابعاد سوندی که قرار است درون گمانه گردد باید طوری باشد که بتوان به راحتی آن را داخل گمانه منتقل نمود. پس در نتیجه برای انجام این آزمایش باید حتما از سوند های تک سلولی و یا سه سلولی استفاده گردد. برخی محققین بر این باورند که آزمایش پرسیومتری قبل حفار به علت آنکه سر مته دستگاه حفاری قبلا موجب دست خوردگی خاک شده است، نتایج دقیقی نیز ندارد. اولین پرسیومتری از این شکل بود که توسط منارد ساخته شد.

۳. پرسیومتری خودحفار:

دو عیب بزرگ شامل حال آزمایش پرسیومتری پیش حفار نیز می شود:

 1. دستگاه حفاری که قبلا سوراخی را در درون زمین ایجاد کرده است، خاک را دست خورده کرده و نتایج آزمایش را با  اختلال روبرو می کند و در نتیجه سبب نادرستی نتایج بدست آمده می گردد.
 2.  آزمایش فشار سنجی پیش حفار در خاک های نرم و سنگ های ضعیف قابل آزمایش نیست زیرا که در آن گمانه ها پایدار نخواهند ماند.

در جهت جلوگیری از مشکلات پیش آمده در دو طریق بالا محققین دستگاه خود حفار را ابداع کرده اند. در این نوع دستگاه ها، ساز و کاری قرار داده شده که می توانند به طور مستقل زمین را حفاری کنند. این شرایط  علتی می شود تا میزان دست خوردگی  بسیار کاهش پیدا کند و این روش این امکان را به ما می دهد که انجام آزمایش بر روی خاک های سست و نرم نیز هم وجود داشته باشد زیرا که میله متصل به پرسیومتر درون  گمانه بوده و  در حین حفاری گمانه سبب ایجاد ریزش نمی گردد. این روش به دو نمونه انگلیسی و فرانسوی انجام می پذیرد. نمونه انگلیسی آن عمدتا برای انجام آزمایش در خاک های رسی پیش تحکیم یافته مورد استفاده قرار می گیرد

شیوه کلی آزمایش پرسیومتری یا فشارسنجی بدین شکل انجام می گیرد:

درشروع کار گمانه ای حفر می گردد، حال این گمانه توانایی این را دارد که توسط پرسیومتر خود حفار و یا توسط دستگاه حفاری ماشینی تهیه گردد. باید به این نکته توجه داشت که در هنگام حفاری دستخوردگی در خاک به حداقل ممکن خود برسد، چرا که دست خوردگی در خاک تاثیر بسیاری در نتایج دارد.

به طور کلی مراحل انجام آزمایش پرسیومتری یا فشارسنجی  در موارد زیر خلاصه می شود:

۱. ابتدا باید تجهیزات متفاوت دستگاه پرسیومتر کالیبره گردد.

۲. در نمونه پیش حفار، حفاری زمین در شرایط مناسب پرسیومتری انجام می گیرد.

۳. در داخل خاک سوند را وارد می کنند.

۴. محاسبه  و ارزیابی کرنش خاک و فشار به سوند.

۵. تحلیل  و برسی داده ها و ترسیم نمودار فشار-کرنش.

۶. استخراج و به دست آوردن پارامترهای مهندسی حاصل از آزمایش.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

روش اجرای نیلینگ در گود برداری - مطالعات مکانیک خاک - بهسازی خاک - آزمایشات قیر - مطالعات راهسازی - آزمایشات اسفالت

روش اجرای نیلینگ در گود برداری

یکی از معنی های لغت نیل (Nail) میخ می باشد. نیلینگ خاک (Soil Nailing) در اصطلاح به معنی میخ گذاری یا میخ کوبی خاک می باشد. در این روش خاک به وسیله المان‌های فولادی مسلح است و برای پایدارسازی گودهایی با عمق متوسط و زیاد به صرفه خواهد بود. همان‌طور که گفته شد، نیلینگ یک روش ابداعی برای پایدارسازی ترانشه‌ها و تامین تکیه‌ گاه افقی دیواره‌ های خاکبرداری می شود، برای جلوگیری از لغزش خاک است. در خصوص انتخاب این روش، نکته حائز اهمیتی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که نیروی کششی در میخ‌ها زمانی فعال می‌ شود که مقداری جابجایی در سیستم ایجاد می شود. این موضوع ممکن است در ساختمان‌های مجاور با کاربری ویژه، موجب مشکل شود. بنابراین در انتخاب نوع سیستم نگهدارنده باید مقدار مجاز جابجایی سازه‌های مجاور مدنظر قرار داده می شود. در ادامه مقاله به مبحث روش اجرای نیلینگ در گود برداری میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

روش اجرای نیلینگ در گود برداری

 •  گذشت زمان
 • هوازدگی سطح خاک
 • خوردگی آرماتورها
 • نفوذ آب‌های سطحی

مقاومت خود را از دست خواهد داد.بنابراین هرچه سریعتر باید برای ساخت و نصب سازه اصلی اقدام  نمود. برای گودهایی که اطراف آن‌ها ساختمان حساس به جابجایی هستند، استفاده از سیستم پایدارسازی گود به روش نیلینگ به دلیل نیاز به جابجایی توده خاک، توصیه نخواهد شد.

مکانیزم رفتاری نیلینگ

مفهوم اساسی در مورد مکانیزم رفتاری سیستم نیلینگ شامل موارد زیر می باشد که در ادامه هریک را بررسی خواهیم کرد.

 • روش میخ گذاری خاک
 •  اندرکنش بین میخ و خاک و توزیع نیروی محوری در نیلینگ
 •  نحوه انتقال بارهای برشی در نیلینگ
 •  توزیع فشار جانبی خاک بر روی دیوار سیستم میخ گذاری خاک و نیروی کششی سر نیلینگ
 •  اثر خاکبرداری مرحله به مرحله بر روی مکانیزم رفتاری سیستم نیلینگ
 •  انواع گسیختگی در سیستم نیلینگ خاک
 •  سازه‌های درگیر با سیستم نیلینگ خاک

سیستم میخ گذاری خاک

پایداری سیستم نیلینگ معمولا توسط یک مدل دو ناحیه‌ای بررسی خواهد شد. بدین صورت که فرض می‌شود ناحیه‌ای از خاک به طور کامل از ناحیه دیگر جدا می شود. خطی که فصل مشترک این دو ناحیه می باشد به نام سطح لغزش یا سطح گسیختگی نامیده می‌شود. ناحیه جلوی سطح لغزش که تمایل به جدا شدن از ناحیه دیگر را  خواهد داشت، ناحیه فعال (Active) گفته می شوذد و ناحیه‌ ای که ثابت است و پشت سطح گسیختگی قرار دارد موسوم به ناحیه مقاوم است. عملکرد اصلی سیستم نیلینگ خاک، دوختن ناحیه فعال به ناحیه مقاوم می باشد.

اندرکنش بین میخ و خاک و توزیع نیروی محوری در نیلینگ

ناحیه فعال تمایل به جدا شدن از ناحیه مقاوم دارد. با متصل شدن ناحیه فعال به ناحیه مقاوم، می توان مانع از این جدا شدگی بشوید. با این امر اگر ناحیه فعال در حال حاظر بخواهد از ناحیه مقاوم جدا شود باید نیلینگ ها را از جای خود در آورد، بنابراین باعث تولید نیروی محوری کششی در میخ و تنش برشی از نوع اصطکاکی در دور میخ می شود.

نحوه انتقال بارهای برشی در میخ‌ها

تنش برشی در اطراف میلگرد در ناحیه فعال نیز تولید خواهد شد. چرا که ناحیه مقاوم نیز سعی در نگه داشتن ناحیه فعال در جای خود است .بنابر این تنش‌های برشی در خلاف جهت تنش‌های برشی تولید شده در ناحیه مقاوم، در ناحیه فعال نیز تولید می شود.

توزیع فشار جانبی خاک بر روی دیوار سیستم نیلینگ خاک و نیروی کششی سر میخ

نسبت به تغییر محیطی که خاک انجام می‌دهد و همچنین نوع رویه سیستم نیلینگ خاک، نحوه توزیع فشار جانبی متفاوت می باشد. این رویه یا پوشش معمولا مش و شاتکریت هستند. هرچه ضخامت رویه  افزایش پیدا کند، رویه از نوع انعطاف‌پذیر در می آید و به نوع دیوارهای حایل وزنی نزدیک‌تر می‌شود.

در نوع انعطاف‌ پذیر با ضخامت ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر، توزیع فشار جانبی پیچیده می شود در واقع، رویه با تغییر شکلی که از خود نمایش داده می شود، در برابر بارهای جانبی مقاوم نیست و باعث تغییر در توزیع فشار جانبی خاک  می شود. در این نوع رویه‌ها فاصله نیلینگ ها از هم کم است. اما اگر ضخامت رویه سیستم میخ گذاری افزایش پیدا کند، توزیع فشار جانبی منظم‌تر می شود و فاصله میخ‌ها را نیز می‌توان بیشتر نمود.

تاثیر خاکبرداری مرحله به مرحله بر روی مکانیزم رفتاری سیستم میخ ها

در سیستم نیلینگ، خاکبرداری مرحله به مرحله انجام می شود و پس از پایان خاکبرداری در هر مرحله، میخ گذاری در آن تراز انجام خواهد شد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش درون چاهی - پایدار سازی گود - آزمایشات spt - مطالعات راهسازی - لرزه نگاری دانهول

آزمایش درون چاهی

آزمایش درون چاهی جزء یکی از آزمایش های پر کاربرد ژئوفیزیکی است. آزمایش های ژئوفیزیکی با هزینه کم و سرعت زیادی انجام می شود و معمولا اطلاعات آنها کیفی است و کمی نیست. آزمایش درون چاهی به دلیل مزیت هایی که دارد، یکی از پرکاربردترین روش ‌های اندازه‌ گیری سرعت امواج الاستیک است که زیر­مجموعه روش‌ های لرزه ‌نگاری هستند. در پروژه ‌های عمرانی که قرار است که یک سازه بر روی ناحیه مشخصی اجرا شود، مدول های الاستیک دینامیکی مواد تشکیل‌ دهنده آن ناحیه، اهمیت خاصی دارند، به دلیل اینکه  طراحی سازه بر همین اساس انجام می شود و یکی از را‌ه‌ های محاسبه‌ این کمیت‌ ها در اختیار داشتن سرعت امواج طولی یا عرضی است. در ادامه مقاله به آزمایش درون چاهی میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

آزمایش درون چاهی

اساس کار در آزمایش لرزه نگاری درون چاهی یا دانهول (DHT)، میانگین زمان سیر موج از سطح زمین تا اعماق متفاوت می باشد.به همین دلیل یک لرزه سنج که معمولا شامل سه حسگر عمود بر هم هستند، توسط کابل در اعماق متفاوت  قرار می گیرد و امواج لرزه ای حاصل از چشمه لرزه ای توسط آن ثبت می گردد. اجرای آزمایش دانهول  بر روی انواع خاک و سنگ امکان پذیر میشود.

اساس کار روش لرزه نگاری دانهول

اساس روش آزمایش لرزه نگاری دانهول (درون چاهی) در ژئوفیزیک بر مبنای انتشار امواج مکانیکی در محیط الاستیک  است. موج تولید شده توسط چشمه لرزه ای به گیرنده امواج خواهد رسید و سپس توسط دستگاه لرزه نگار تقویت و ثبت می شود. بر اساس جهت حرکت موج در داخل زمین دو نوع موج در فاز طراحی پروژه های مهندسی عمران مورد استفاده قرار می گیرد. امواج تراکمی یا طولی که برای حرکت ذره در جهت انتشار موج هستند و امواج برشی یا عرضی که برای حرکت ذره عمود بر جهت انتشار موج است. با در دست داشتن سرعت امواج تراکمی و سرعت امواج برشی،  چگالی محیط انتشار می توان مدول های دینامیکی لایه های خاک را محاسبه نمود.

انواع آزمایش های ژئوفیزیک

 1. آزمایش های لرزه ای
 2. آزمایش های ژئو الکتریک

آزمایش های ژئو سسمیک یا آزمایش های لرزه ای خودشان به دو دسته زیر تقسیم  بندی می شوند:

روش های سطحی

در روش های سطحی از آزمایش های لرزه ای، شناسایی ها معمولا به صورت سطحی انجام خواهد گرفت و اصلا گمانه ای حفر نمی شود. این دسته از آزمایش ها جزو دسته آزمایش های خاک بدون حفاری هستند. امواج سطحی در محیط نزدیک به سطح زمین منتشر می شوند. دامنه این امواج با فاصله گرفتن از سطح زمین، بسیار زیاد کاهش یافته و محو می شود.

روش های درون گمانه ای

در این روش از آزمایش های لرزه ای، ابتدا گمانه حفر خواهد شد و سپس ابزارهای گیرنده موج درون گمانه های حفر شده قرار داده خواهد شد. در این حالت می توان از همان گمانه ای استفاده نمود که برای مطالعه ژئوتکنیک حفاری شده است.

آزمایش لرزه نگاری دانهول از نوع درون گمانه ‌ای است. در آزمایش دانهول، امواج برشی از طریق یک منبع تولید لرزه که در سطح زمین قرار گرفته، تولید می شود و توسط گیرنده ژئوفن که در ته گمانه جا سازی شده است، دریافت می گردد. منبع تولید لرزه، شامل یک چکش و صفحه ای فلزی که به صورت افقی در سطح زمین قرار می گیرد. با اصابت چکش به صفحه فلزی در امتداد طول صفحه، لرزه ایجاد خواهد شد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش برش مستقیم خاک - مطالعات راهسازی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش برش مستقیم خاک

آزمایش برش مستقیم خاک، آزمایشی است که در تحقیقات مهندسی ژئوتکنیک با هدف معین کردن مقاومت برشی خاک انجام خواهد شد و حداکثر مقاومت خاک در هنگام قرارگرفتن در برابر برش را اندازه گیری خواهد کرد. به طور کلی ، تست برش مستقیم یکی از زیاد ترین و ساده ترین آزمایش ها برای استخراج مقاومت خاک می باشد و می تواند بر روی نمونه و تیپ های متفاوتی از خاک انجام شود. در ادامه مقاله به آزمایش برش مستقیم خاک میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

دستگاه و تجهیزات آزمایش برش مستقیم خاک

تجهیزات آزمایش برش مستقیم خاک شامل دستگاه های برشی مستقیم می باشند که از استانداردهای آزمون ASTM D3080 و AASHTO T 236 برخوردارهستند. که به چند نوع تقسیم  بندی می شوند. معمولا دستگاه های برش مستقیم پنوماتیک با استفاده از فشار پنوماتیک برای انجام  بارهای عمودی از ۴-۱۰۰ پوند (۰٫۰۱۸ تا ۰٫۴۴ کیلو نیوتن) تا حداکثر ۱۵۰۰ پوند (۶٫۶۷ کیلو نیوتن) استفاده خواهد شد.

دستگاه برش مستقیم سبک وزن ، جمع و جور هستند و برای تست مقاومت در یک محیط آزمایشگاهی ساخته  شده اند. این دستگاه از یک دستگاه مکانیکی ۱۰: ۱ و وزنه های دستی برای اعمال بارهای عمودی استفاده خواهند کرد.نوع دیگری از این دستگاه ها مقاومت کامل را در برابر نیروهای برشی افقی خاک در ۱۲ مربع (۳۰۵ میلی متر) اندازه گیری خواهد کرد و بارهای تا ۴۵ یا ۹۰ کیلو نیوتن (۱۰،۰۰۰ یا ۲۰،۰۰۰lbf) را بر نمونه اعمال می کنند.

مرحله انجام آزمایش برش مستقیم

نمونه خاک در دستگاهی معروف به جعبه برش قرار خواهد گرفت که شامل دو صفحه فلزی ، دو سنگ متخلخل ، دو پیچ ، یک دیسک چسبنده و یک کلاهک می باشد که در آن تنش طبیعی اعمال خواهد شد. جعبه برش ، که ممکن است دایره ای یا مربعی باشد ، کرنش افقی نمونه را محدود خواهد کرد و در عین حال امکان برش در صفحه افقی محل اتصال دو صفحه فلزی را فراهم می سازد.

سپس جعبه را در دستگاه برش قرار می دهند. در ابتدا با استفاده از وزن اهرمی یا از طریق سیستم پنوماتیک ، فشار طبیعی عادی در بالای نمونه اعمال خواهد شد. این مرحله به عنوان مرحله تحکیم معرفی می شود و به روشی مانند آزمایش نشست خاک انجام خواهد شد. در این مرحله صفحات فلزی بهم پیچ شده اند. قبل از شروع مرحله برش ، صفحه فلزی کمی بالا می آید تا از جداسازی دو نیمه دستگاه اطمینان پیدا شود و اطمینان حاصل شود که بارهای طبیعی و برشی فقط در نمونه اعمال و منتقل خواهد شد.

مرحله اعمال تنش برشی

پس از آن ، یک تنش برشی در امتداد صفحه افقی شروع می شود تا زمانی که نمونه شکسته و تخریب بشود. دستگاه برش یک نرخ جابجایی ثابت با ۶ درصد دقت را اعمال می کند. این میزان به مشخصات خاک بستگی خواهد داشت و باید نسبتاً کم باشد تا از ایجاد فشار منفذی در نتیجه ایجاد زهکشی کافی جلوگیری نماید که توسط موتور و مجموعه جعبه دنده دستگاه کنترل خواهد شد. تغییر شکل عمودی و افقی از طریق صفحه نمایشگر دستگاه برش مستقیم خاک تشخیص داده می شود.

دستگاه برش مجهز به سنسورهایی برای اندازه گیری فشار منافذ در زمان انجام آزمایش نیست. بنابراین ، بسیار تاثیرگذار است که نمونه قبل از شروع برش اشباع شود و فرآیند نشست یا فشرده سازی کاملا انجام می شود. در غیر این صورت ، اگر فشار آب منافذ در طول آزمایش افزایش پیدا کند، مقاومت برشی نمونه ناچیز یا کمتر از حد طبیعی می باشد.

خطاهای متفاوتی که در هنگام آزمایش برش مستقیم خاک به وجود می آید شامل دستخوردگی نمونه قبل از تست ، عدم فشرده سازی کامل آن یا انتخاب نرخ برشی بسیار زیاد، می باشد. دستخوردگی یا اختلال معمولاً بر ساختار نمونه تأثیر تاثیر گذار است و مقاومت آن را کم می کند. بنابراین ، نتایج آزمون نمایانگر رفتار واقعی خاک نخواهد بود.

مراحل برش مستقیم خاک

 • در آغاز تست برش مستقیم ، وزن اولیه خاک را محاسبه نمایید.
 • ارتفاع و قطر جعبه برش را اندازه گیری نمایید.
 • جعبه برش را در داخل دستگاه قرار می دهید.
 • با بستن ۲ پیچ قسمت پایین، جعبه برش را تثبیت نمایید.
 • جعبه برش را جمع کنید.
 • نمونه را درون جعبه قرار دهید و یک کاغذ صافی ، یک سنگ متخلخل و کلاهک را در بالای آن قرار بدهید.
 • برای بدست آوردن جرم نمونه ، وزن خاک باقیمانده را بدست آورید.
 • نیروی برشی را حذف نمایید.
 • اعداد نتایج بدست آوده را صفر کنید.
 • بار عمودی را اعمال کنید.
 • جابجایی عمودی را طبق نشست اندازه گیری نمایید.
 • نرخ انتخاب شده را در دستگاه برش تنظیم نمایید.
 • مرحله برش را شروع کنید
 • بررسی و ثبت نتایج برش مستقیم خاک ، را نسبت به میزان برش از اول  تا اوج گیری و افت فشار برش یا تا زمانی که تغییر شکل افقی به ۱۱-۱۵٪ قطر اولیه برسد ، انجام بدهید.
 • خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

  جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

  اینستاگرام خاک آزما کاوش

  مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

مقاوم سازی - مطالعات راهسازی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک -

مقاوم سازی

هدف از بهسازی و استحکام ساختمان ها بهبود عملکرد اجزاء سازه می باشد. مقاوم‌ سازی ساختمان در علم مهندسی عمران به مفهوم افزایش مقاومت یک سازه در برابر نیروهای وارده می باشد. در حال حاظراز این اصطلاح بیشتر در مورد نیروی زلزله استفاده خواهد شد. اگر اقدامات لازم را از قبل انجام دهیم می توانیم هزینه ترمیم و مرمت را کمتر نماییم. از نظر علمی، مقاوم‌سازی واژه کاملاً درستی برای این منظور نخواهد بود. چرا که منظور از اصطلاح مقاومت‌ سازی به‌ طور قطع بالا بردن مقاومت در برابر نیروی زلزله نیست بلکه  برای بهبود عملکرد اجزاء در برابر نیروی زلزله می باشد. به همین دلیل اصطلاح بهسازی و در حالت ویژه برای نیروی زلزله، «بهسازی لرزه‌ای» اصطلاح بهترس خواهد بود. به طور کلی مقاوم سازی زیر مجموعه بهسازی لرزه ای و یکی از روش های آن می باشد. در ادامه مقاله به مقاوم سازی میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

مقاوم سازی

مقاوم‌ سازی از مهمترین راهبرهای کاهش خطرپذیری در برابر زلزله است که با کمترین هزینه با سرعت بالا و به صورت ساده می باشد تا دست کم جان شهروندان در زلزله‌ ای متوسط به بالا حفظ شود و در حقیقت آستانه ریزش ساختمان‌ها بهبود پیدا کند. مقاوم سازی می تواند با افزایش سختی مانند اضافه کردن دیوار برشی و مهاربند و یا حتی با افزایش مقاومت با استفاده از frp ، ژاکت فولادی و بتنی انجام خواهد شد.

انواع مختلف روش مقاوم سازی:

 • مقاوم سازی سازه و همچنین مقاوم سازی ساختمانها با FRP
 • استحکام ساختمان ها با اضافه کردن دیوار برشی و یا اینکه مقاوم سازی سازه ها و استحکام ساختمان ها با اضافه کردن بادبند فلزی
 • مقاوم سازی ساختمان ها سازه ها با کمک از میراگریا دمپر
 • مقاوم سازی ساختمان ها با استفاده از جرمهای متمرکز پاندولی
 • استحکام ساختمان ها با استفاده از از ژاکت های فلزی و بتنی
 • استحکام سازه ها و مقاوم سازی ساختمان ها از طریق بادبندهای کمانش تاب
 • مقاوم سازی سازه ها و استحکام ساختمان ها با استفاده از جداگرهای لرزه ای

مزایای مقاوم سازی از طریق ژاکت بتنی و فولادی

 • بالا بردن ظرفیت برشی و خمشی و محوری المان ها
 • روشی ارزان قیمت در مقایسه با دیگر روش ها
 • امکان به کارگیری در هر قسمت و المان ساختمان
 • مزایای مقاوم سازی به روش افزودن مهاربند فولادی و همچنین دیوار برشی
 • بالا بردن مقاومت سازه در برابر نیرو های جانبی
 • افزایش سختی سازه
 • افزایش باربری سازه

مقاوم سازی با frp:

در راستای پیشرفت هایی که صنعت ساختمان  باشد روش های جدیدتر و کارا تر جایگزین روش های سنتی است. به کار بستن مواد کامپوزیتی پلیمر به نام frp روش مناسبی برای تقویت سازه ها است که از الیاف و رزین اپوکسی تشکیل می شود.

مزایا مقاوم سازی با frp:

 • استفاده از FRP برای تقویت و مقاوم سازی ساختمان نیاز به زمان زیادی نخواهد داشت و اعضای مقاوم سازی شده در زمان بسیار کمی آماده سرویس دهی خواهند بود.
 • نیاز به تخریب کمتر قسمت هایی از سازه در مقایسه با سایر روش های مقاوم سازی.
 • نیاز به بازسازی کم المان مقاوم سازی شده در برابر سایر متدهای مقاوم سازی ساختمان.
 • ارزان تر بودن روش استفاده از مقاوم سازی با FRP نسبت به روش های سایر مقاوم سازی.
 • مقاوم سازی با FRP نیازمند تجهیزات کارگاهی زیادی نخواهد بود.
 • در مقاوم سازی با FRP میزان خوردگی در حد صفر می باشد.
 • مقاوم سازی با FRP به صورت عایق مغناطیسی و الکتریکی در مناطق حساس به امواج مغناطیسی و الکتریکی توصیه خواهد شد.
 • افزایش تولید، تامین و توزیع زیاد که باعث کاهش قیمت FRP و افزایش خرید و فروش FRP شده است.
 • ضخامت کم لایه های FRP، باعث می شود تا استفاده از آن ها در مقاوم سازی سازه، اضافه فضا نداشته باشد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

کشش میلگرد - مطالعات مکانیک خاک - پایدار سازی گود - بهسازی خاک - طراحی گود

کشش میلگرد

کشش میلگرد در واقع روشی می باشد که توسط آن میلگرد ترانس و یا میلگرد کشش شده را از میلگردهای صاف صنعتی تولید می شود. در طی این فرآیند میلگردها را آنقدر می کشند تا  کوچکتر کنند  و سطح آنها نیز صاف و صیقلی بشود که به اصطلاح محصول نهایی تولید شده را  میلگرد ترانس نامیده می شود. از این میلگرد ها در صنایعی که حساسیت زیادی داشته و یا ظاهر کار مهم باشد، استفاده خواهند کرد.  راههای دیگری نیز برای تولید میلگرد ترانس وجود خواهد داشت ولی این روش به دلیل کم هزینه تر و راحت تر بودن، بسیار محبوب و مورد استفاده بیشتری قرار می گیرد. دستگاه اصلی که برای این کار استفاده می شود به اصطلاح دستگاه کشش میلگرد نامیده می شوند که در کنار ماشین آلات دیگر، تولید را رقم میزنند. در ادامه مقاله به کشش میلگرد میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

مراحل انجام کشش میلگرد

مراحل انجام این کار که به صورت رایج در مجموعه های صنعتی متفاوت استفاده میشود عبارتند از :

 1. شستن میلگردهای صنعتی در داخل حوضچه های آب و اسید جهت آنکه تمامی آلودگی های سطح آن برطرف شود.
 2. سرتراشی میلگردها به طول معمولا ۱۰ سانتی متر تا از دوزه مورد نظر رد بشود.
 3. انجام فرآیند اصلی در دستگاه کشش که منجر به باریکتر شدن میلگرد، میشود.
 4. تاب گیری و صاف کردن ترانس های تولید شده
 5. بسته بندی و فروش

توجه داشته باشید که تعداد این مراحل نسبت به شرایط و سفارشات می توانند کمتر و یا بیشتر شوند. به عنوان مثال با سفارش مشتری می توان پولیش کردن میلگرد را نیز به این فرآیند اضافه نمود.

میزان دقت در تولید نهایی

یکی از عمده ترین بازارهای فروش میلگرد ترانسمیسیون در صنایعی است که احتیاج به دقت بالا در سایز میلگرد دارند.  این دقت بعضا به میزان۱۰ و ۱۰۰ وجود دارد. به میلگردهای کششی که به این صورت تولید می شوند، در اصطلاح بازار میلگرد های دهم دار و صدم دار نیز نامیده می شود. در واقع کشش میلگرد تا حد زیادی به قالب هایی که برای این کار استفاده می شوند بستگی دارد. این قالب ها را دوزه می نامند  که از جنس تنگستن و با دقت بسیار زیادی ساخته میشوند که همین دقت برای تولیدات سایز صدم دار استفاده می شود.

خرید میلگرد یا اجرت کشش

یکی از پرسش هایی که همیشه مطرح می شود این است که برای خرید میلگرد ترانس باید میلگرد صاف را خودمان بخریم و سپس به کارخانجات کشش میلگرد فرستاده شود تا ترانس تولید کنند و اجرت کشش میلگرد بگیرند و یا مستقیما اقدام به خرید میلگرد ترانس کرد.در واقع هر دو آنها یکی هستند.

شما هم میتوانید میلگرد را خریداری کرده و سپس برای کشش به کارخانه بفرستید و اجرت آن را پرداخت کنید و هم می توانید مستقیما میلگرد ترانس را خریداری کنید. در واقع کار کشش میلگرد بر پایه اجرت می باشد. طوری که مبلغ اجرتِ کار مشخصی، روی قیمت استاندارد میلگرد کشیده میشود و قیمت نهایی ترانس به مشتری اعلام می شود.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

کاربرد آزمایش غیر مخرب - آزمایشات قیر - مطالعات راهسازی - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک - شرکت خاک آزما کاوش

کاربرد آزمایش غیر مخرب

تعریف تست غیر مخرب یا NDT:

تست غیر مخرب یا NDT که کوتاه شده کلمه انگلیسی Non Destructive Testing است ، روشی صنعتی و بدون آسیب زدن به قطعه و سازه می باشد که به وسیله آن قادر خواهیم بود از صحت و درستی عملکرد قطعه و سازه مطمئن شویم. لذا چون تست غیر مخرب به قطعات صدمه نمی زند سبب صرفه جویی در وقت و هزینه برای انجام آزمایش می شود. تست های غیر مخرب انواع  کاربرد متفاوتی دارند که در این مقاله سعی می‌کنیــم مهمترین  و اصلی ترین  آنها را توضیح بدهیم ، از تست های غیر مخرب به صورت گسترده و فراگیر در بازرسی جوش ، بازرسی قطعات ریخته‌گری شده ، قطعات فورجینگ یا آهنگری‌شده ، تخمین عمر خستگی ، بررسی میزان خوردگی و …. استفــاده می شود .روش های که گفته میشود هر یک کار کاربرد خاص خود را دارد که در ادامه به آن مبپردازیم در دستیابی به نقطه جوش های بدون نقص با کیفیت عالی و بدون عیب علاوه بر انجام آن توسط جوشکار های ماهر و تست آن راه دیگری وجود ندارد ، با این وجود این که هر چقدر که جوشکار ماهر باشد ، در طی فرآیند و مراحل جوشکاری ، ممکن است نقص هایی در جوش ایجاد شود. بنابراین نیاز است که  مراحلی برای اطمینان از کیفیت و قابلیت اطمینان جوش در نظر گرفته شود . تا از فاجعه شکست اتصالات  در فرایند جوش جلوگیری شود. در ادامه مقاله به کاربرد آزمایش غیر مخرب میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع کاربرد ها و محدودیت هایNDT

۱٫ فرایند مایع نافذ: (Liquid penetrant)

کاربرد های آن:

در مواد که پر منفذ هستند استفاده می شود.

می تواند در جوشکاری، لوله سلزی، جوشکاری برنج، ریخته گری، ورق کاری، فورج و قسمت های آلمینیومی پره های توربین و دیسک و چرخ دنده ها  نیز کاربرد داشته باشد.

۲٫ فرایند ذرات آهن ربایی:(Magnetic particle)

کاربرد های آن:

برای مواد فرو مغناطیسی کاربرد دارد
درز های (یا شکاف ها) سطوح بزرگ و کوچک می تواند نشان داده شود.
می تواند در جوش کاری ها، لوله کشی گاز، میله ها، ریخته گری ها، ورق کاری ها، فورج، اکستروزن، قطعات موتور، شافت ها و چرخ دنده ها نیز کاربرد داشته باشد.

۳٫ فرایند جریان مخالف:(Eddy current)

کاربرد های آن:

برای فلزات، الیاز ها و رسانا های الکتریکی و مواد طبقه بندی شده.
شکاف سطوح بزرگ و کوچک می تواند نشان داده شود.
در لوله کشی گاز، سیم، گیره ها، ریل ها، روکش های غیر فلزی، اجزا ی الکتریکی هواپیما، پره های توربین، دیسک ها و شافت های انتقال دهنده نیرو در خودرو نیز استفاده می شود.

۴٫فرایند ما فوق صوت:(Ultrasonics)

کاربرد های آن:

برای فلزات، غیر فلزات و کامپوزیت ها.
شکاف های زیر سطحی کوچک سطوح می توانند کشف شوند.
در جوشکاری، لوله کشی گاز، مفصل ها، ریخته گری ها، ورق کاری ها، فورج محور ها، اجزاء بنیادی بتن، لوله ها یا مجراهای سنگین، هواپیما و قطعات موتور  نیز می تواند بکار رود.
این روش در تعیین ضخامت و خواص مکانیکی استفاده می شود.
همچنین نظارت تعمیراتی که بر خوردگی ها و خرابی ها دارد.

۵٫ فرایند پرتو نگاری نوترون:(Radiography neutron)

کاربرد های آن:

برای فلزات، غیر فلزات، کامپوزیت ها و فلزات الیازی و… استفاده میشود

در انواع مواد آتش زا، رزین ها، پلاستیک ها، مواد الی، ساختار های لانه زنبوری، مواد رادیو اکتیو، مواد با چگالی الی و فلزات حاوی هیدروژن کار ایی  بالایی دارد.

۶٫ فرایند رادیو گرافی اشعه: (Radiography x-ray )

کاربرد های آن:

برای انواع فلزات، غیر فلزات، کامپوزیت ها و فلزات الیاژی

در همه اشکال و صورت ها استفاده می شود مانند :ریخته گری، جوشکاری، سوار کردن های الکترونیکی، جو زمین، وسایل دریایی و قطعات اتومبیل کاربرد دارد.

۷٫ فرایند پرتو نگاری گاما:(Radiography gamma)

کاربرد های آن:

معمولا در مواد کلفت و یا متراکم استفاده می شود و کاربرد قابل توجه ای دارد.
در همه اشکال و صورت ها نیز استفاده می شود:ریخته گری، جوشکاری، سوار کردن های الکترونیکی، جو زمین، وسایل دریایی و قطعات اتومبیل کاربرد بسیاری دارد.
هر جا که ضخامت آن زیاد است یا دسترسی به مولد های تولید اشعه x بسیارمحدود است استفاده می شود.

علت آزمون غیر مخرب یا NDT:

از جمله مهمترین علت های که باعث شده تا آزمون غیر مخرب یا NDT توسط بسیاری از شرکت‌ها در سراسر جهان تایید و استفاده ‌شود عبارتند از:

صرفه‌جویی: NDT جذاب‌ترو بهتر از آزمایش‌های تخریبی است. زیرا به انواع مواد یا شی مورد بررسی اجازه می‌دهد تا بدون آسیب از معاینه وسایل جان سالم به در ببرد. بنابراین دراکثرهزینه‌ها و منابع صرفه‌جویی می‌شود.
ایمنی: تقریبا اغلب تکنیک‌های آزمون غیر مخرب یا NDT به جز آزمایش های رادیوگرافی برای افراد بی‌ عیب و ضرر است.
بهره‌وری: روش‌های NDT امکان ارزیابی بسیار دقیق و نسبتا سریع دارایی‌ها را فراهم می‌کند که می‌تواند برای اطمینان از تداوم ایمنی واستحکام و عملکرد در محل کارنیز استفاده شود.
دقت: علت های NDT  بسیاردقیق و قابل پیش‌بینی هستند. تکنیک‌های NDT و نتایج حاصل ازاین فرایند به تکنسین‌های آموزش دیده و با تجربه کافی بستگی دارد. فرایندهای صنعتی NDT و تفسیر نتایج توسط متخصصان مجاز انجام می‌گردد. تکنسین‌ها همچنین باید بدانند که چگونه تجهیزات مورد استفاده برای جمع‌آوری داده‌ها را به کار گیرند و از آن استفاده کنند.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

 

ویژگی آزمایش بتن - مطالعات راهسازی - آزمایشگاه محلی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک

ویژگی آزمایش بتن

ویژگی آزمایش بتن:

بتن، یکی از پرکاربردترین و مهم ترین و اصلی ترین مصالح در ساختمان سازی است که از ترکیب موادی مانند آب، سیمان، سنگدانه (شن، ماسه) و مواد افزودنی  تهیه و ساخته می‌شود. تشکیل بتن، طی واکنشی شیمیایی به نام  هیدراتاسیون یا Hydration و یا آبپوشی صورت می‌گیرد. در حقیقت ، سیمان موجود در این ترکیب به دلیل  وجود و واکنش با آب، شروع به سفت شدن می‌کند. در ادامه مقاله به ویژگی آزمایش بتن میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

به ترتیب، دو حالت  خاص فیزیکی برای ترکیب بتن به وجود می‌آید:

 1. بتن تاز یا Fresh Concrete : در زهنگامی که بتن در حالت و شکل  پلاستیکی خود قرار دارد و می‌توان آن را درون قالبهای دلخواه ریخت.
 2. بتن سخت شد یا Hardended Concret : زمانی که بتن حالت و شکل  پلاستیکی خود را از دست می‌دهد و گیرش ابتدایی آن انجام می‌شود.

در هر یک از حالت‌ و شکل های بالا، بتن دارای ویژگی‌هایی خاصی است که به نوع و مشخصات مواد تشکیل‌دهنده، نوع افزودنی‌ها، شرایط  و ویژگی محیطی و غیره بستگی دارند. بتن با عنوان یک ماده اصلی در ساخت ساختمان‌های مسکونی، ساختمان‌های تجاری، پل، سد، راه، فونداسیون و بسیاری از سازه‌های مهندسی دیگر مورد استفاده عموم و ساختمان سازان  قرار می‌گیرد. به همین علت، عملکرد مناسب این ماده در سازه‌های مختلف و متنوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

کنترل کیفیت و ارزیابی عملکرد خاص بتن، با بررسی ویژگی‌های  خاص آن در حالت تازه و سخت شده تشکیل و صورت می‌گیرد. به منظور تایید بر کیفیت بتن مورد استفاده در سازه باید هر یک از ویژگی‌های آن را به خوبی مورد برسی و ارزیابی قرار داد. این کار در آزمایشگاه بتن یا محل پروژه و مطابق با استانداردهای موجود در سیستم های ملی یا بین‌المللی انجام می‌شود.

آزمایش  و تست بتن را می‌توان به دوگروه  آزمایشگاهی و برجا طبقه بندی کرد:

 •  نوع آزمایشگاهی: آزمایش های بتن در محیط  استریل آزمایشگاه انجام می‌شود.
 • نوع برجا: اجرای آزمایش بتن در محل پروژه یا سازه صورت می‌گیرد.

تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای اجرای درست بعضی از آزمایش‌های بتن، به شکل و گونه‌ای هستند که امکان جا به جایی راحت آن‌ها به محل نمونه‌گیری وجود ندارد. در این حالت، بتن با توجه به شکل و طرح اختلاط در محیط آزمایشگاه ساخته شده و نمونه مورد نیاز آزمایش از آن برداشته می‌شود یا نمونه‌برداری در محل پروژه صورت می‌گیرد و نمونه به محل آزمایشگاه منتقل می‌شود. تجهیزات مورد نیاز برای دیگر آزمایش‌های بتن، قابل جابه جایی هستند. در این وضعیت نمونه‌برداری و اجرای آزمایش در محل پروژه وسازه اصطلاحا به صورت برجا انجام می‌شود.

کاربرد آزمایش بتن :

قبل از بیان هر نکته مهمی بهتر است که هدف کامل خود را از آزمایش بتن مشخص کنیم  که انجام این ازمایش چه کاربردی برای ما دارد

برای تست وآزماش کردن یک بتن میتوان علت های  زیادی آورد و با  انواع بررسی، تست و آزمایش یک بتن میتوانیم ویژگی و قابلیت های بسیاری از آن را متوجه بشویم واز صحت آن  به خوبی اطمینان خاطر حاصل کنیم.

همچنین میتوان به موارد پایین اشاره کرد:

 • تخمین مقاومت های فشاری در بتن
 • ارزیابی جنس و کیفیت بتن
 • تشخیص ترک داخلی در بتن
 • تشخیص همگن یا ناهمگن بودن ماده بتن
 • تشخیص جایگاه ، کاور و قطر آرماتور

اهمیت آزمایش بتن :

بتن تازه، حالت و شکلی از بتن است که از شکل‌پذیری، کارایی، چسبندگی و مقدار سیمان کافی برخوردار می باشد اما میزان رطوبت آن زیاد نیست و تا حدودی کم است. ویژگی‌ و ترکیبات بتن تازه بر روی خصوصیات محصول نهایی که بتن سخت شد است تاثیر مستقیم دارد. به همین علت، ارزیابی  و برسی این ویژگی‌ها به منظور اطمینان از کیفیت مناسب بتن و سازه‌های بتنی از اهمیت  بسیار بالایی برخوردار است. از ویژگی‌های بتن تازه می‌توان به موارد پایین اشاره کرد:

 • کارایی و روانی بتن
 • درصد هوای داخل بتن
 • زمان گیرش در بتن یا میزان زمانی که بتن میبندد
 • رطوبت درون بتن
 • وزن مخصوص بتن
 • جداشدگی در بتن
 • آب انداختن بتن
 • جمع‌شدگی پلاستیک در بتن
 • جمع‌شدگی حرارتی در بتن
 • انبساط حرارتی در ماده بتن
 • دما کل و یا دمای هیدراتاسیون

از بین موارد بالا و گفته شده، ویژگی‌ ها و خصوصیاتی نظیر کارایی، مقدار هوا و زمان گیرش بتن تازه، بیشتر از موارد دیگر مورد برسی قرار می‌گیرند. توجه داشته باشید که این موضوع، چیزی از مهم بودن  ویژگی‌های دیگر کم نمی‌کند. ویژگی‌های دیگر، بر حسب اهمیت و نیاز سازه  مورد برسی و آزمایش قرار می‌گیرند.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش مخرب - مطالعات راهسازی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش مخرب

آزمایش مخرب

برسی یکی از مراحل بسیار مهم در فرایندهای صنعتی محسوب می‌ گردد. شاید بتوان اساسی‌ترین هدف برسی را ایجاد اطمینان از تولید محصول باکیفیت و نظارت بر استمرار فرآیند تهیه دانست. از گذشته‌های دور تا به حال، عمل بازرسی به منظور کشف اشتباهات و معایب، و جدا کردن محصولات سالم از معیوب و نگهداری سوابق قطعات و تجهیزات مورد برسی انجام می‌شده است. اهمیت بازرسی به حدی است که در تمامی مراحل تولید قطعه و حتی پس از آن برسی باید به شکلی منظم انجام شود. روش‌های تست و برسی مواد به دو دسته تست مخرب و تست غیر مخرب طبقه بندی می‌شود. در ادامه مقاله به آزمایش مخرب میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

تست مخرب 

تست مخرب (که اغلب به اختصار DT میگویند) یک روش تستی است که برای یافتن نقطه دقیق خرابی یا مشکلات مواد، قطعات یا ماشین‌ها انجام می‌شود. در طول فرآیند، قطعه مورد نظر تحت فشارشدید قرار می‌گیرد که این امر موجب تغییر ظاهر یا تخریب آن می‌شود. به طور طبیعی، قطعات و مواد برسی شده را نمی‌توان پس از انجام مراحل آزمایش مخرب مجددا مورد استفاده قراربدهیم. تست‌های که مخرب امد معمولا قبل از ورود یک قطعه به تولیدات انبوه انجام می‌شوند.

برای مثال، دیگ‌های صنعتی به توانایی بالایشان در تحمل فشار و دمای شدید شناخته شده‌اند. مواد گزینش شده برای ساخت دیگ‌ها نقش بزرگی در تعیین درجه‌ بندی فشار و دمای دیگ دارد. خرابی دیگ‌های صنعتی می‌تواند باعث ایجاد فاجعه در کارخانه شود. مواد مورد استفاده برای ساخت دیگ‌ها تا حد زیادی مورد آزمایش قرار می‌گیرند تا بالاترین فشاری که می‌توانند تحمل کنند، مشخص شود. به این صورت برای ساخت هر دیگ فقط از موادی با حاشیه ایمنی مورد نظر استفاده می‌گردد.

کاربرد های تست های مخرب

هر کدام از تست‌های مخرب یا غیرمخرب در جایگاه خود کاربردهای مختلفی دارند. در برسی و کنترل کیفیت نهایی محصولات و اتصالات فلزی مانند پیچ و مهره و قطعات دارای جوش، عیار اصلی و استحکام با تست مخرب و آزمون‌های مکانیکی تعیین می‌شود. گاهی ممکن است در طی تعمیر و نگهداری نیز به تست‌های مخرب نیاز داشته باشیم.

تست مخرب کشش

تست مخرب کشش که به آن تست تنش نیزاطلاق می‌شود، اصلی ترین و جامع‌ترین آزمون تست مخرب است. تست کشش ساده، حدودا ارزان و استاندارد است و از طریق آن می‌توان به پارامترهایی مثل مدول الاستیسیته، استحکام کششی، مقاومت تسلیم و انعطاف‌پذیری دست یافت. در اینگونه تست با کشش ماده، واکنش آن در برابر نیروهای اعمالی در شرایط کاری تعیین می‌شود. در این آزمایش نمونه مورد نظر تحت نیروی کششی افزایشی قرار می‌گیرد تا دچار از هم گسیختگی شود. بارگذاری از دو طرف نمونه، به شکل مکانیکی یا هیدرولیکی انجام شده و سیستم بارگذاری معمولا مجهز به ثبت کننده تنش-کرنش است. و نیرو به صورت عمود بر سطح مقطع قطعه مورد برسی اعمال می‌شود.

تست مخرب خمش

تست مخرب خمش یکی از آزمون‌های بسیار پرکاربرد است که در آن شکل پذیری کیفی مواد تعیین می‌شود. در این آزمایش، نمونه در یک قطر و زاویه مشخص برای مدت زمانی معلوم خم می‌شود. پس از خم شدن، سمت تحت فشار نمونه آزمایش بررسی و تایید می‌گردد. اگر هیچ  نوع ترکی مشاهده نشود، نشان می‌دهد که مواد دارای شکل‌پذیری مناسبی هستند. انتشار یک ترک وسیع در سمت خمیده نشان می‌دهد که مواد فاقد شکل‌پذیری کافی می‌باشند

تست مخرب ضربه

این تست مخرب، برای تعیین انرژی مورد نیاز شکست مواد در اثر تنش دینامیکی به کار می‌رود. اساس تست ضربه تعیین مقدار انرژی لازم برای شکستن قطعه در اثر ضربه است. اطلاعاتی که از این تست به دست می‌آیند در درک چگونگی رفتار ماده در موقعیت‌های کاربردی بسیارکاربردی است. اصلی ترین و متداول‌ترین روش‌های آزمایش ضربه، “آیزود” و “چارپی” هستند.در این دو روش تنها در طرز قرارگیری نمونه‌ها در دستگاه تست ضربه با یکدیگر بسیار تفاوت دارند

تست مخرب فشار

تست فشار اغلب برای بررسی کیفیت مواد ترد مانند چدن، آلیاژهای ترد و هم چنین مواد غیر فلزی دیگری که تحت شرایط متفاوت تحت تاثیر نیروهای فشاری قرار می‌گیرند، به کار می‌رود. هم چنین از این تست مخرب برای بررسی رفتار مواد فلزی که در عملیات شکل‌دهی، تحت تنش‌های فشارشدید قرار می‌گیرند نیز، استفاده می‌کنند.پایه این تست، برعکس آزمایش کشش می‌باشد. و از آنجا که معمولا شکل توزیع نیرو در قطعات استوانه‌ای مناسب است اغلب در این تست مخرب، از نمونه‌هایی به دو شکل استوانه استفاده می‌کنند.

تست مخرب خزش

آزمایش خزش اغلب به‌ صورت کششی انجام شده و نمونه‌‌های آن شکلی مثل نمونه‌‌های تست کشش دارند. نمونه‌‌های آزمایش مخرب خزش کششی، مقطع گرد یا مستطیلی دارند. دستگاه تست خزش باید توانایی اعمال نیروی کششی ثابت را داشته باشد.

تست مخرب خستگی

تست خستگی هم نوعی آزمایش مخرب است که مثل تست ضربه بر اساس بارهای دینامیکی و نوسانی انجام می‌شود. این تست معمولا برپایه چرخه بارگذاری یکنواخت که به صورت تناوبی، تکراری یا نوسانی اعمال می‌‌شود، انجام می‌‌گیرد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک