روش اجرای نیلینگ در گود برداری - مطالعات مکانیک خاک - بهسازی خاک - آزمایشات قیر - مطالعات راهسازی - آزمایشات اسفالت

روش اجرای نیلینگ در گود برداری

یکی از معنی های لغت نیل (Nail) میخ می باشد. نیلینگ خاک (Soil Nailing) در اصطلاح به معنی میخ گذاری یا میخ کوبی خاک می باشد. در این روش خاک به وسیله المان‌های فولادی مسلح است و برای پایدارسازی گودهایی با عمق متوسط و زیاد به صرفه خواهد بود. همان‌طور که گفته شد، نیلینگ یک روش ابداعی برای پایدارسازی ترانشه‌ها و تامین تکیه‌ گاه افقی دیواره‌ های خاکبرداری می شود، برای جلوگیری از لغزش خاک است. در خصوص انتخاب این روش، نکته حائز اهمیتی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که نیروی کششی در میخ‌ها زمانی فعال می‌ شود که مقداری جابجایی در سیستم ایجاد می شود. این موضوع ممکن است در ساختمان‌های مجاور با کاربری ویژه، موجب مشکل شود. بنابراین در انتخاب نوع سیستم نگهدارنده باید مقدار مجاز جابجایی سازه‌های مجاور مدنظر قرار داده می شود. در ادامه مقاله به مبحث روش اجرای نیلینگ در گود برداری میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

روش اجرای نیلینگ در گود برداری

 •  گذشت زمان
 • هوازدگی سطح خاک
 • خوردگی آرماتورها
 • نفوذ آب‌های سطحی

مقاومت خود را از دست خواهد داد.بنابراین هرچه سریعتر باید برای ساخت و نصب سازه اصلی اقدام  نمود. برای گودهایی که اطراف آن‌ها ساختمان حساس به جابجایی هستند، استفاده از سیستم پایدارسازی گود به روش نیلینگ به دلیل نیاز به جابجایی توده خاک، توصیه نخواهد شد.

مکانیزم رفتاری نیلینگ

مفهوم اساسی در مورد مکانیزم رفتاری سیستم نیلینگ شامل موارد زیر می باشد که در ادامه هریک را بررسی خواهیم کرد.

 • روش میخ گذاری خاک
 •  اندرکنش بین میخ و خاک و توزیع نیروی محوری در نیلینگ
 •  نحوه انتقال بارهای برشی در نیلینگ
 •  توزیع فشار جانبی خاک بر روی دیوار سیستم میخ گذاری خاک و نیروی کششی سر نیلینگ
 •  اثر خاکبرداری مرحله به مرحله بر روی مکانیزم رفتاری سیستم نیلینگ
 •  انواع گسیختگی در سیستم نیلینگ خاک
 •  سازه‌های درگیر با سیستم نیلینگ خاک

سیستم میخ گذاری خاک

پایداری سیستم نیلینگ معمولا توسط یک مدل دو ناحیه‌ای بررسی خواهد شد. بدین صورت که فرض می‌شود ناحیه‌ای از خاک به طور کامل از ناحیه دیگر جدا می شود. خطی که فصل مشترک این دو ناحیه می باشد به نام سطح لغزش یا سطح گسیختگی نامیده می‌شود. ناحیه جلوی سطح لغزش که تمایل به جدا شدن از ناحیه دیگر را  خواهد داشت، ناحیه فعال (Active) گفته می شوذد و ناحیه‌ ای که ثابت است و پشت سطح گسیختگی قرار دارد موسوم به ناحیه مقاوم است. عملکرد اصلی سیستم نیلینگ خاک، دوختن ناحیه فعال به ناحیه مقاوم می باشد.

اندرکنش بین میخ و خاک و توزیع نیروی محوری در نیلینگ

ناحیه فعال تمایل به جدا شدن از ناحیه مقاوم دارد. با متصل شدن ناحیه فعال به ناحیه مقاوم، می توان مانع از این جدا شدگی بشوید. با این امر اگر ناحیه فعال در حال حاظر بخواهد از ناحیه مقاوم جدا شود باید نیلینگ ها را از جای خود در آورد، بنابراین باعث تولید نیروی محوری کششی در میخ و تنش برشی از نوع اصطکاکی در دور میخ می شود.

نحوه انتقال بارهای برشی در میخ‌ها

تنش برشی در اطراف میلگرد در ناحیه فعال نیز تولید خواهد شد. چرا که ناحیه مقاوم نیز سعی در نگه داشتن ناحیه فعال در جای خود است .بنابر این تنش‌های برشی در خلاف جهت تنش‌های برشی تولید شده در ناحیه مقاوم، در ناحیه فعال نیز تولید می شود.

توزیع فشار جانبی خاک بر روی دیوار سیستم نیلینگ خاک و نیروی کششی سر میخ

نسبت به تغییر محیطی که خاک انجام می‌دهد و همچنین نوع رویه سیستم نیلینگ خاک، نحوه توزیع فشار جانبی متفاوت می باشد. این رویه یا پوشش معمولا مش و شاتکریت هستند. هرچه ضخامت رویه  افزایش پیدا کند، رویه از نوع انعطاف‌پذیر در می آید و به نوع دیوارهای حایل وزنی نزدیک‌تر می‌شود.

در نوع انعطاف‌ پذیر با ضخامت ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر، توزیع فشار جانبی پیچیده می شود در واقع، رویه با تغییر شکلی که از خود نمایش داده می شود، در برابر بارهای جانبی مقاوم نیست و باعث تغییر در توزیع فشار جانبی خاک  می شود. در این نوع رویه‌ها فاصله نیلینگ ها از هم کم است. اما اگر ضخامت رویه سیستم میخ گذاری افزایش پیدا کند، توزیع فشار جانبی منظم‌تر می شود و فاصله میخ‌ها را نیز می‌توان بیشتر نمود.

تاثیر خاکبرداری مرحله به مرحله بر روی مکانیزم رفتاری سیستم میخ ها

در سیستم نیلینگ، خاکبرداری مرحله به مرحله انجام می شود و پس از پایان خاکبرداری در هر مرحله، میخ گذاری در آن تراز انجام خواهد شد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

مقاوم سازی - مطالعات راهسازی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک -

مقاوم سازی

هدف از بهسازی و استحکام ساختمان ها بهبود عملکرد اجزاء سازه می باشد. مقاوم‌ سازی ساختمان در علم مهندسی عمران به مفهوم افزایش مقاومت یک سازه در برابر نیروهای وارده می باشد. در حال حاظراز این اصطلاح بیشتر در مورد نیروی زلزله استفاده خواهد شد. اگر اقدامات لازم را از قبل انجام دهیم می توانیم هزینه ترمیم و مرمت را کمتر نماییم. از نظر علمی، مقاوم‌سازی واژه کاملاً درستی برای این منظور نخواهد بود. چرا که منظور از اصطلاح مقاومت‌ سازی به‌ طور قطع بالا بردن مقاومت در برابر نیروی زلزله نیست بلکه  برای بهبود عملکرد اجزاء در برابر نیروی زلزله می باشد. به همین دلیل اصطلاح بهسازی و در حالت ویژه برای نیروی زلزله، «بهسازی لرزه‌ای» اصطلاح بهترس خواهد بود. به طور کلی مقاوم سازی زیر مجموعه بهسازی لرزه ای و یکی از روش های آن می باشد. در ادامه مقاله به مقاوم سازی میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

مقاوم سازی

مقاوم‌ سازی از مهمترین راهبرهای کاهش خطرپذیری در برابر زلزله است که با کمترین هزینه با سرعت بالا و به صورت ساده می باشد تا دست کم جان شهروندان در زلزله‌ ای متوسط به بالا حفظ شود و در حقیقت آستانه ریزش ساختمان‌ها بهبود پیدا کند. مقاوم سازی می تواند با افزایش سختی مانند اضافه کردن دیوار برشی و مهاربند و یا حتی با افزایش مقاومت با استفاده از frp ، ژاکت فولادی و بتنی انجام خواهد شد.

انواع مختلف روش مقاوم سازی:

 • مقاوم سازی سازه و همچنین مقاوم سازی ساختمانها با FRP
 • استحکام ساختمان ها با اضافه کردن دیوار برشی و یا اینکه مقاوم سازی سازه ها و استحکام ساختمان ها با اضافه کردن بادبند فلزی
 • مقاوم سازی ساختمان ها سازه ها با کمک از میراگریا دمپر
 • مقاوم سازی ساختمان ها با استفاده از جرمهای متمرکز پاندولی
 • استحکام ساختمان ها با استفاده از از ژاکت های فلزی و بتنی
 • استحکام سازه ها و مقاوم سازی ساختمان ها از طریق بادبندهای کمانش تاب
 • مقاوم سازی سازه ها و استحکام ساختمان ها با استفاده از جداگرهای لرزه ای

مزایای مقاوم سازی از طریق ژاکت بتنی و فولادی

 • بالا بردن ظرفیت برشی و خمشی و محوری المان ها
 • روشی ارزان قیمت در مقایسه با دیگر روش ها
 • امکان به کارگیری در هر قسمت و المان ساختمان
 • مزایای مقاوم سازی به روش افزودن مهاربند فولادی و همچنین دیوار برشی
 • بالا بردن مقاومت سازه در برابر نیرو های جانبی
 • افزایش سختی سازه
 • افزایش باربری سازه

مقاوم سازی با frp:

در راستای پیشرفت هایی که صنعت ساختمان  باشد روش های جدیدتر و کارا تر جایگزین روش های سنتی است. به کار بستن مواد کامپوزیتی پلیمر به نام frp روش مناسبی برای تقویت سازه ها است که از الیاف و رزین اپوکسی تشکیل می شود.

مزایا مقاوم سازی با frp:

 • استفاده از FRP برای تقویت و مقاوم سازی ساختمان نیاز به زمان زیادی نخواهد داشت و اعضای مقاوم سازی شده در زمان بسیار کمی آماده سرویس دهی خواهند بود.
 • نیاز به تخریب کمتر قسمت هایی از سازه در مقایسه با سایر روش های مقاوم سازی.
 • نیاز به بازسازی کم المان مقاوم سازی شده در برابر سایر متدهای مقاوم سازی ساختمان.
 • ارزان تر بودن روش استفاده از مقاوم سازی با FRP نسبت به روش های سایر مقاوم سازی.
 • مقاوم سازی با FRP نیازمند تجهیزات کارگاهی زیادی نخواهد بود.
 • در مقاوم سازی با FRP میزان خوردگی در حد صفر می باشد.
 • مقاوم سازی با FRP به صورت عایق مغناطیسی و الکتریکی در مناطق حساس به امواج مغناطیسی و الکتریکی توصیه خواهد شد.
 • افزایش تولید، تامین و توزیع زیاد که باعث کاهش قیمت FRP و افزایش خرید و فروش FRP شده است.
 • ضخامت کم لایه های FRP، باعث می شود تا استفاده از آن ها در مقاوم سازی سازه، اضافه فضا نداشته باشد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

کشش میلگرد - مطالعات مکانیک خاک - پایدار سازی گود - بهسازی خاک - طراحی گود

کشش میلگرد

کشش میلگرد در واقع روشی می باشد که توسط آن میلگرد ترانس و یا میلگرد کشش شده را از میلگردهای صاف صنعتی تولید می شود. در طی این فرآیند میلگردها را آنقدر می کشند تا  کوچکتر کنند  و سطح آنها نیز صاف و صیقلی بشود که به اصطلاح محصول نهایی تولید شده را  میلگرد ترانس نامیده می شود. از این میلگرد ها در صنایعی که حساسیت زیادی داشته و یا ظاهر کار مهم باشد، استفاده خواهند کرد.  راههای دیگری نیز برای تولید میلگرد ترانس وجود خواهد داشت ولی این روش به دلیل کم هزینه تر و راحت تر بودن، بسیار محبوب و مورد استفاده بیشتری قرار می گیرد. دستگاه اصلی که برای این کار استفاده می شود به اصطلاح دستگاه کشش میلگرد نامیده می شوند که در کنار ماشین آلات دیگر، تولید را رقم میزنند. در ادامه مقاله به کشش میلگرد میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

مراحل انجام کشش میلگرد

مراحل انجام این کار که به صورت رایج در مجموعه های صنعتی متفاوت استفاده میشود عبارتند از :

 1. شستن میلگردهای صنعتی در داخل حوضچه های آب و اسید جهت آنکه تمامی آلودگی های سطح آن برطرف شود.
 2. سرتراشی میلگردها به طول معمولا ۱۰ سانتی متر تا از دوزه مورد نظر رد بشود.
 3. انجام فرآیند اصلی در دستگاه کشش که منجر به باریکتر شدن میلگرد، میشود.
 4. تاب گیری و صاف کردن ترانس های تولید شده
 5. بسته بندی و فروش

توجه داشته باشید که تعداد این مراحل نسبت به شرایط و سفارشات می توانند کمتر و یا بیشتر شوند. به عنوان مثال با سفارش مشتری می توان پولیش کردن میلگرد را نیز به این فرآیند اضافه نمود.

میزان دقت در تولید نهایی

یکی از عمده ترین بازارهای فروش میلگرد ترانسمیسیون در صنایعی است که احتیاج به دقت بالا در سایز میلگرد دارند.  این دقت بعضا به میزان۱۰ و ۱۰۰ وجود دارد. به میلگردهای کششی که به این صورت تولید می شوند، در اصطلاح بازار میلگرد های دهم دار و صدم دار نیز نامیده می شود. در واقع کشش میلگرد تا حد زیادی به قالب هایی که برای این کار استفاده می شوند بستگی دارد. این قالب ها را دوزه می نامند  که از جنس تنگستن و با دقت بسیار زیادی ساخته میشوند که همین دقت برای تولیدات سایز صدم دار استفاده می شود.

خرید میلگرد یا اجرت کشش

یکی از پرسش هایی که همیشه مطرح می شود این است که برای خرید میلگرد ترانس باید میلگرد صاف را خودمان بخریم و سپس به کارخانجات کشش میلگرد فرستاده شود تا ترانس تولید کنند و اجرت کشش میلگرد بگیرند و یا مستقیما اقدام به خرید میلگرد ترانس کرد.در واقع هر دو آنها یکی هستند.

شما هم میتوانید میلگرد را خریداری کرده و سپس برای کشش به کارخانه بفرستید و اجرت آن را پرداخت کنید و هم می توانید مستقیما میلگرد ترانس را خریداری کنید. در واقع کار کشش میلگرد بر پایه اجرت می باشد. طوری که مبلغ اجرتِ کار مشخصی، روی قیمت استاندارد میلگرد کشیده میشود و قیمت نهایی ترانس به مشتری اعلام می شود.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

کاربرد آزمایش غیر مخرب - آزمایشات قیر - مطالعات راهسازی - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک - شرکت خاک آزما کاوش

کاربرد آزمایش غیر مخرب

تعریف تست غیر مخرب یا NDT:

تست غیر مخرب یا NDT که کوتاه شده کلمه انگلیسی Non Destructive Testing است ، روشی صنعتی و بدون آسیب زدن به قطعه و سازه می باشد که به وسیله آن قادر خواهیم بود از صحت و درستی عملکرد قطعه و سازه مطمئن شویم. لذا چون تست غیر مخرب به قطعات صدمه نمی زند سبب صرفه جویی در وقت و هزینه برای انجام آزمایش می شود. تست های غیر مخرب انواع  کاربرد متفاوتی دارند که در این مقاله سعی می‌کنیــم مهمترین  و اصلی ترین  آنها را توضیح بدهیم ، از تست های غیر مخرب به صورت گسترده و فراگیر در بازرسی جوش ، بازرسی قطعات ریخته‌گری شده ، قطعات فورجینگ یا آهنگری‌شده ، تخمین عمر خستگی ، بررسی میزان خوردگی و …. استفــاده می شود .روش های که گفته میشود هر یک کار کاربرد خاص خود را دارد که در ادامه به آن مبپردازیم در دستیابی به نقطه جوش های بدون نقص با کیفیت عالی و بدون عیب علاوه بر انجام آن توسط جوشکار های ماهر و تست آن راه دیگری وجود ندارد ، با این وجود این که هر چقدر که جوشکار ماهر باشد ، در طی فرآیند و مراحل جوشکاری ، ممکن است نقص هایی در جوش ایجاد شود. بنابراین نیاز است که  مراحلی برای اطمینان از کیفیت و قابلیت اطمینان جوش در نظر گرفته شود . تا از فاجعه شکست اتصالات  در فرایند جوش جلوگیری شود. در ادامه مقاله به کاربرد آزمایش غیر مخرب میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع کاربرد ها و محدودیت هایNDT

۱٫ فرایند مایع نافذ: (Liquid penetrant)

کاربرد های آن:

در مواد که پر منفذ هستند استفاده می شود.

می تواند در جوشکاری، لوله سلزی، جوشکاری برنج، ریخته گری، ورق کاری، فورج و قسمت های آلمینیومی پره های توربین و دیسک و چرخ دنده ها  نیز کاربرد داشته باشد.

۲٫ فرایند ذرات آهن ربایی:(Magnetic particle)

کاربرد های آن:

برای مواد فرو مغناطیسی کاربرد دارد
درز های (یا شکاف ها) سطوح بزرگ و کوچک می تواند نشان داده شود.
می تواند در جوش کاری ها، لوله کشی گاز، میله ها، ریخته گری ها، ورق کاری ها، فورج، اکستروزن، قطعات موتور، شافت ها و چرخ دنده ها نیز کاربرد داشته باشد.

۳٫ فرایند جریان مخالف:(Eddy current)

کاربرد های آن:

برای فلزات، الیاز ها و رسانا های الکتریکی و مواد طبقه بندی شده.
شکاف سطوح بزرگ و کوچک می تواند نشان داده شود.
در لوله کشی گاز، سیم، گیره ها، ریل ها، روکش های غیر فلزی، اجزا ی الکتریکی هواپیما، پره های توربین، دیسک ها و شافت های انتقال دهنده نیرو در خودرو نیز استفاده می شود.

۴٫فرایند ما فوق صوت:(Ultrasonics)

کاربرد های آن:

برای فلزات، غیر فلزات و کامپوزیت ها.
شکاف های زیر سطحی کوچک سطوح می توانند کشف شوند.
در جوشکاری، لوله کشی گاز، مفصل ها، ریخته گری ها، ورق کاری ها، فورج محور ها، اجزاء بنیادی بتن، لوله ها یا مجراهای سنگین، هواپیما و قطعات موتور  نیز می تواند بکار رود.
این روش در تعیین ضخامت و خواص مکانیکی استفاده می شود.
همچنین نظارت تعمیراتی که بر خوردگی ها و خرابی ها دارد.

۵٫ فرایند پرتو نگاری نوترون:(Radiography neutron)

کاربرد های آن:

برای فلزات، غیر فلزات، کامپوزیت ها و فلزات الیازی و… استفاده میشود

در انواع مواد آتش زا، رزین ها، پلاستیک ها، مواد الی، ساختار های لانه زنبوری، مواد رادیو اکتیو، مواد با چگالی الی و فلزات حاوی هیدروژن کار ایی  بالایی دارد.

۶٫ فرایند رادیو گرافی اشعه: (Radiography x-ray )

کاربرد های آن:

برای انواع فلزات، غیر فلزات، کامپوزیت ها و فلزات الیاژی

در همه اشکال و صورت ها استفاده می شود مانند :ریخته گری، جوشکاری، سوار کردن های الکترونیکی، جو زمین، وسایل دریایی و قطعات اتومبیل کاربرد دارد.

۷٫ فرایند پرتو نگاری گاما:(Radiography gamma)

کاربرد های آن:

معمولا در مواد کلفت و یا متراکم استفاده می شود و کاربرد قابل توجه ای دارد.
در همه اشکال و صورت ها نیز استفاده می شود:ریخته گری، جوشکاری، سوار کردن های الکترونیکی، جو زمین، وسایل دریایی و قطعات اتومبیل کاربرد بسیاری دارد.
هر جا که ضخامت آن زیاد است یا دسترسی به مولد های تولید اشعه x بسیارمحدود است استفاده می شود.

علت آزمون غیر مخرب یا NDT:

از جمله مهمترین علت های که باعث شده تا آزمون غیر مخرب یا NDT توسط بسیاری از شرکت‌ها در سراسر جهان تایید و استفاده ‌شود عبارتند از:

صرفه‌جویی: NDT جذاب‌ترو بهتر از آزمایش‌های تخریبی است. زیرا به انواع مواد یا شی مورد بررسی اجازه می‌دهد تا بدون آسیب از معاینه وسایل جان سالم به در ببرد. بنابراین دراکثرهزینه‌ها و منابع صرفه‌جویی می‌شود.
ایمنی: تقریبا اغلب تکنیک‌های آزمون غیر مخرب یا NDT به جز آزمایش های رادیوگرافی برای افراد بی‌ عیب و ضرر است.
بهره‌وری: روش‌های NDT امکان ارزیابی بسیار دقیق و نسبتا سریع دارایی‌ها را فراهم می‌کند که می‌تواند برای اطمینان از تداوم ایمنی واستحکام و عملکرد در محل کارنیز استفاده شود.
دقت: علت های NDT  بسیاردقیق و قابل پیش‌بینی هستند. تکنیک‌های NDT و نتایج حاصل ازاین فرایند به تکنسین‌های آموزش دیده و با تجربه کافی بستگی دارد. فرایندهای صنعتی NDT و تفسیر نتایج توسط متخصصان مجاز انجام می‌گردد. تکنسین‌ها همچنین باید بدانند که چگونه تجهیزات مورد استفاده برای جمع‌آوری داده‌ها را به کار گیرند و از آن استفاده کنند.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

 

ویژگی آزمایش بتن - مطالعات راهسازی - آزمایشگاه محلی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک

ویژگی آزمایش بتن

ویژگی آزمایش بتن:

بتن، یکی از پرکاربردترین و مهم ترین و اصلی ترین مصالح در ساختمان سازی است که از ترکیب موادی مانند آب، سیمان، سنگدانه (شن، ماسه) و مواد افزودنی  تهیه و ساخته می‌شود. تشکیل بتن، طی واکنشی شیمیایی به نام  هیدراتاسیون یا Hydration و یا آبپوشی صورت می‌گیرد. در حقیقت ، سیمان موجود در این ترکیب به دلیل  وجود و واکنش با آب، شروع به سفت شدن می‌کند. در ادامه مقاله به ویژگی آزمایش بتن میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

به ترتیب، دو حالت  خاص فیزیکی برای ترکیب بتن به وجود می‌آید:

 1. بتن تاز یا Fresh Concrete : در زهنگامی که بتن در حالت و شکل  پلاستیکی خود قرار دارد و می‌توان آن را درون قالبهای دلخواه ریخت.
 2. بتن سخت شد یا Hardended Concret : زمانی که بتن حالت و شکل  پلاستیکی خود را از دست می‌دهد و گیرش ابتدایی آن انجام می‌شود.

در هر یک از حالت‌ و شکل های بالا، بتن دارای ویژگی‌هایی خاصی است که به نوع و مشخصات مواد تشکیل‌دهنده، نوع افزودنی‌ها، شرایط  و ویژگی محیطی و غیره بستگی دارند. بتن با عنوان یک ماده اصلی در ساخت ساختمان‌های مسکونی، ساختمان‌های تجاری، پل، سد، راه، فونداسیون و بسیاری از سازه‌های مهندسی دیگر مورد استفاده عموم و ساختمان سازان  قرار می‌گیرد. به همین علت، عملکرد مناسب این ماده در سازه‌های مختلف و متنوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

کنترل کیفیت و ارزیابی عملکرد خاص بتن، با بررسی ویژگی‌های  خاص آن در حالت تازه و سخت شده تشکیل و صورت می‌گیرد. به منظور تایید بر کیفیت بتن مورد استفاده در سازه باید هر یک از ویژگی‌های آن را به خوبی مورد برسی و ارزیابی قرار داد. این کار در آزمایشگاه بتن یا محل پروژه و مطابق با استانداردهای موجود در سیستم های ملی یا بین‌المللی انجام می‌شود.

آزمایش  و تست بتن را می‌توان به دوگروه  آزمایشگاهی و برجا طبقه بندی کرد:

 •  نوع آزمایشگاهی: آزمایش های بتن در محیط  استریل آزمایشگاه انجام می‌شود.
 • نوع برجا: اجرای آزمایش بتن در محل پروژه یا سازه صورت می‌گیرد.

تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای اجرای درست بعضی از آزمایش‌های بتن، به شکل و گونه‌ای هستند که امکان جا به جایی راحت آن‌ها به محل نمونه‌گیری وجود ندارد. در این حالت، بتن با توجه به شکل و طرح اختلاط در محیط آزمایشگاه ساخته شده و نمونه مورد نیاز آزمایش از آن برداشته می‌شود یا نمونه‌برداری در محل پروژه صورت می‌گیرد و نمونه به محل آزمایشگاه منتقل می‌شود. تجهیزات مورد نیاز برای دیگر آزمایش‌های بتن، قابل جابه جایی هستند. در این وضعیت نمونه‌برداری و اجرای آزمایش در محل پروژه وسازه اصطلاحا به صورت برجا انجام می‌شود.

کاربرد آزمایش بتن :

قبل از بیان هر نکته مهمی بهتر است که هدف کامل خود را از آزمایش بتن مشخص کنیم  که انجام این ازمایش چه کاربردی برای ما دارد

برای تست وآزماش کردن یک بتن میتوان علت های  زیادی آورد و با  انواع بررسی، تست و آزمایش یک بتن میتوانیم ویژگی و قابلیت های بسیاری از آن را متوجه بشویم واز صحت آن  به خوبی اطمینان خاطر حاصل کنیم.

همچنین میتوان به موارد پایین اشاره کرد:

 • تخمین مقاومت های فشاری در بتن
 • ارزیابی جنس و کیفیت بتن
 • تشخیص ترک داخلی در بتن
 • تشخیص همگن یا ناهمگن بودن ماده بتن
 • تشخیص جایگاه ، کاور و قطر آرماتور

اهمیت آزمایش بتن :

بتن تازه، حالت و شکلی از بتن است که از شکل‌پذیری، کارایی، چسبندگی و مقدار سیمان کافی برخوردار می باشد اما میزان رطوبت آن زیاد نیست و تا حدودی کم است. ویژگی‌ و ترکیبات بتن تازه بر روی خصوصیات محصول نهایی که بتن سخت شد است تاثیر مستقیم دارد. به همین علت، ارزیابی  و برسی این ویژگی‌ها به منظور اطمینان از کیفیت مناسب بتن و سازه‌های بتنی از اهمیت  بسیار بالایی برخوردار است. از ویژگی‌های بتن تازه می‌توان به موارد پایین اشاره کرد:

 • کارایی و روانی بتن
 • درصد هوای داخل بتن
 • زمان گیرش در بتن یا میزان زمانی که بتن میبندد
 • رطوبت درون بتن
 • وزن مخصوص بتن
 • جداشدگی در بتن
 • آب انداختن بتن
 • جمع‌شدگی پلاستیک در بتن
 • جمع‌شدگی حرارتی در بتن
 • انبساط حرارتی در ماده بتن
 • دما کل و یا دمای هیدراتاسیون

از بین موارد بالا و گفته شده، ویژگی‌ ها و خصوصیاتی نظیر کارایی، مقدار هوا و زمان گیرش بتن تازه، بیشتر از موارد دیگر مورد برسی قرار می‌گیرند. توجه داشته باشید که این موضوع، چیزی از مهم بودن  ویژگی‌های دیگر کم نمی‌کند. ویژگی‌های دیگر، بر حسب اهمیت و نیاز سازه  مورد برسی و آزمایش قرار می‌گیرند.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش مخرب - مطالعات راهسازی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش مخرب

آزمایش مخرب

برسی یکی از مراحل بسیار مهم در فرایندهای صنعتی محسوب می‌ گردد. شاید بتوان اساسی‌ترین هدف برسی را ایجاد اطمینان از تولید محصول باکیفیت و نظارت بر استمرار فرآیند تهیه دانست. از گذشته‌های دور تا به حال، عمل بازرسی به منظور کشف اشتباهات و معایب، و جدا کردن محصولات سالم از معیوب و نگهداری سوابق قطعات و تجهیزات مورد برسی انجام می‌شده است. اهمیت بازرسی به حدی است که در تمامی مراحل تولید قطعه و حتی پس از آن برسی باید به شکلی منظم انجام شود. روش‌های تست و برسی مواد به دو دسته تست مخرب و تست غیر مخرب طبقه بندی می‌شود. در ادامه مقاله به آزمایش مخرب میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

تست مخرب 

تست مخرب (که اغلب به اختصار DT میگویند) یک روش تستی است که برای یافتن نقطه دقیق خرابی یا مشکلات مواد، قطعات یا ماشین‌ها انجام می‌شود. در طول فرآیند، قطعه مورد نظر تحت فشارشدید قرار می‌گیرد که این امر موجب تغییر ظاهر یا تخریب آن می‌شود. به طور طبیعی، قطعات و مواد برسی شده را نمی‌توان پس از انجام مراحل آزمایش مخرب مجددا مورد استفاده قراربدهیم. تست‌های که مخرب امد معمولا قبل از ورود یک قطعه به تولیدات انبوه انجام می‌شوند.

برای مثال، دیگ‌های صنعتی به توانایی بالایشان در تحمل فشار و دمای شدید شناخته شده‌اند. مواد گزینش شده برای ساخت دیگ‌ها نقش بزرگی در تعیین درجه‌ بندی فشار و دمای دیگ دارد. خرابی دیگ‌های صنعتی می‌تواند باعث ایجاد فاجعه در کارخانه شود. مواد مورد استفاده برای ساخت دیگ‌ها تا حد زیادی مورد آزمایش قرار می‌گیرند تا بالاترین فشاری که می‌توانند تحمل کنند، مشخص شود. به این صورت برای ساخت هر دیگ فقط از موادی با حاشیه ایمنی مورد نظر استفاده می‌گردد.

کاربرد های تست های مخرب

هر کدام از تست‌های مخرب یا غیرمخرب در جایگاه خود کاربردهای مختلفی دارند. در برسی و کنترل کیفیت نهایی محصولات و اتصالات فلزی مانند پیچ و مهره و قطعات دارای جوش، عیار اصلی و استحکام با تست مخرب و آزمون‌های مکانیکی تعیین می‌شود. گاهی ممکن است در طی تعمیر و نگهداری نیز به تست‌های مخرب نیاز داشته باشیم.

تست مخرب کشش

تست مخرب کشش که به آن تست تنش نیزاطلاق می‌شود، اصلی ترین و جامع‌ترین آزمون تست مخرب است. تست کشش ساده، حدودا ارزان و استاندارد است و از طریق آن می‌توان به پارامترهایی مثل مدول الاستیسیته، استحکام کششی، مقاومت تسلیم و انعطاف‌پذیری دست یافت. در اینگونه تست با کشش ماده، واکنش آن در برابر نیروهای اعمالی در شرایط کاری تعیین می‌شود. در این آزمایش نمونه مورد نظر تحت نیروی کششی افزایشی قرار می‌گیرد تا دچار از هم گسیختگی شود. بارگذاری از دو طرف نمونه، به شکل مکانیکی یا هیدرولیکی انجام شده و سیستم بارگذاری معمولا مجهز به ثبت کننده تنش-کرنش است. و نیرو به صورت عمود بر سطح مقطع قطعه مورد برسی اعمال می‌شود.

تست مخرب خمش

تست مخرب خمش یکی از آزمون‌های بسیار پرکاربرد است که در آن شکل پذیری کیفی مواد تعیین می‌شود. در این آزمایش، نمونه در یک قطر و زاویه مشخص برای مدت زمانی معلوم خم می‌شود. پس از خم شدن، سمت تحت فشار نمونه آزمایش بررسی و تایید می‌گردد. اگر هیچ  نوع ترکی مشاهده نشود، نشان می‌دهد که مواد دارای شکل‌پذیری مناسبی هستند. انتشار یک ترک وسیع در سمت خمیده نشان می‌دهد که مواد فاقد شکل‌پذیری کافی می‌باشند

تست مخرب ضربه

این تست مخرب، برای تعیین انرژی مورد نیاز شکست مواد در اثر تنش دینامیکی به کار می‌رود. اساس تست ضربه تعیین مقدار انرژی لازم برای شکستن قطعه در اثر ضربه است. اطلاعاتی که از این تست به دست می‌آیند در درک چگونگی رفتار ماده در موقعیت‌های کاربردی بسیارکاربردی است. اصلی ترین و متداول‌ترین روش‌های آزمایش ضربه، “آیزود” و “چارپی” هستند.در این دو روش تنها در طرز قرارگیری نمونه‌ها در دستگاه تست ضربه با یکدیگر بسیار تفاوت دارند

تست مخرب فشار

تست فشار اغلب برای بررسی کیفیت مواد ترد مانند چدن، آلیاژهای ترد و هم چنین مواد غیر فلزی دیگری که تحت شرایط متفاوت تحت تاثیر نیروهای فشاری قرار می‌گیرند، به کار می‌رود. هم چنین از این تست مخرب برای بررسی رفتار مواد فلزی که در عملیات شکل‌دهی، تحت تنش‌های فشارشدید قرار می‌گیرند نیز، استفاده می‌کنند.پایه این تست، برعکس آزمایش کشش می‌باشد. و از آنجا که معمولا شکل توزیع نیرو در قطعات استوانه‌ای مناسب است اغلب در این تست مخرب، از نمونه‌هایی به دو شکل استوانه استفاده می‌کنند.

تست مخرب خزش

آزمایش خزش اغلب به‌ صورت کششی انجام شده و نمونه‌‌های آن شکلی مثل نمونه‌‌های تست کشش دارند. نمونه‌‌های آزمایش مخرب خزش کششی، مقطع گرد یا مستطیلی دارند. دستگاه تست خزش باید توانایی اعمال نیروی کششی ثابت را داشته باشد.

تست مخرب خستگی

تست خستگی هم نوعی آزمایش مخرب است که مثل تست ضربه بر اساس بارهای دینامیکی و نوسانی انجام می‌شود. این تست معمولا برپایه چرخه بارگذاری یکنواخت که به صورت تناوبی، تکراری یا نوسانی اعمال می‌‌شود، انجام می‌‌گیرد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

ضریب پواسون - مطالعات راهسازی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک

ضریب پواسون

مواد الاستیک خطی

به موادی که به صورت الاستیک گونه رفتار می‌کنند و رابطه میان تنش و کرنش آن‌ها خطی است، مواد «الاستیک خطی» (Linearly Elastic) گفته می‌شود. مطالعه این رفتار از اهمیت بسیار بالایی در مسائل مهندسی برخوردار میباشد. اگر سازه‌ها و دستگاه‌های متفاوت به منظور عملکرد در ناحیه الاستیک خطی طراحی شوند، از ایجاد تغییر شکل‌های دائمی ناشی از تسلیم ماده  نیز جلوگیری می‌شود. در ادامه مقاله به ضریب پواسون میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

نسبت  یا ضریب پواسون:

زمانی که یک میله منشوری تحت کشش قرار می‌گیرد، افزایش طول آن با انقباض جانبی همراه میشود. انقباض جانبی را می‌توان با وضوح کامل در نوارهای لاستیکی تحت کشش مشاهده کرد. با این وجود، تغییر شکل‌های جانبی مواد فلزی در ناحیه الاستیک خطی معمولاً بسیار کم وکوچک و غیر قابل تشخیص هستند. اگرچه، این تغییر شکل‌ها را می‌توان با استفاده ازانواع وسایل اندازه‌گیری حساس مشخص کرد و تشخیص داد.

اگر ماده تشکیل‌دهنده یک میله دارای خاصیت الاستیکی خطی باشد، کرنش جانبی  در هر نقطه از میله با کرنش محوری  آن در همان منطقه متناسب خواهد بود. نسبت این دو کرنش، یکی از خواص ماده را نمایش می‌دهد. که این خاصیت، «نسبت  یا ضریب پواسون» (Poisson’s Ratio) نام دارد. ضریب پواسون، یک پارامتر بدون بعد است که معمولاً با حرف یونانی نمایش داده می‌شود.

علامت کرنش‌های محوری و جانبی مخالف یکدیگ است. بنابراین، برای تبدیل نسبت پواسون به یک مقدار مثبت از یک علامت منفی در رابطه آن نیز استفاده می‌شود. برای مثال، در یک میله تحت کشش علامت کرنش محوری مثبت و علامت کرنش جانبی آن (به دلیل کاهش عرض میله) منفی میباشد. برای یک میله تحت فشار، طول میله کاهش و عرض آن نیز افزایش می‌یابد. به همین علت، علامت کرنش محوری منفی و علامت کرنش جانبی مثبت خواهد بود. در صورت مشخص بودن نسبت  یا ضریب پواسون یک ماده می‌توان مقدار کرنش جانبی آن را با استفاده از کرنش محوری نیزبه دست آورد

عنوان نسبت  یا ضریب پواسون از نام ریاضیدان مشهور فرانسوی، سیمون دنیس پواسونSimeon Denis Poisson گرفته شده است. پواسون تلاش کرد که این نسبت را با استفاده از تئوری های مولکولی مواد ارزیابی کند. بر پایه این محاسبات، او به نسبت ν=۱/۴ برای مواد همسانگرد دست یافت. در مطالعات اخیر که بر اساس مدل‌های مبتنی بر ساختار اتمی مواد صورت گرفته‌اند، نسبت ν=۱/۳ برای مواد همسانگرد به دست آمده است. مقدار ضریب پواسون برای اغلب فلزات و بسیاری از مواد دیگر، عددی بین ۰٫۲۵ تا ۰٫۳۵ است. چوب‌پنبه جز موادی به شمار می‌رود که نسبت پواسون آن بسیار کم وکوچک و عملاً صفر است. این نسبت برای بتن حدود ۰٫۱ تا ۰٫۲ است. حد بالایی ضریب پواسون از نظر تئوری ۰٫۵ در نظر گرفته می‌شود. نسبت پواسون مواد لاستیکی به این مقدار بسیار نزدیک است.

هنگامی که کرنش درون یک ماده بسیار بزرگ می‌شود، نسبت پواسون آن نیز تغییر می‌کند. برای  مثال، هنگام رخ دادن تسلیم پلاستیک در فولاد سازه‌ای، مقدار ضریب پواسون آن به حدود ۰٫۵ می‌رسد. بنابراین، نسبت پواسون تنها در محدوده الاستیک خطی ثابت است. اگر رفتار ماده‌ای به جز خطی باشد، به نسبت کرنش جانبی به کرنش محوری آن نسبت انقباض Contraction Ratio گفته می‌شود. در مورد رفتار الاستیک خطی، نسبت انقباض با ضریب پواسون یکسان است.در هنگام استفاده از روابط ضریب پواسون باید توجه داشت که این روابط تنها برای میله‌های تحت تنش تک‌ محوری مورد استفاده هستند. در تنش تک‌محوری، تنها تنش نرمال  در راستای محور میله انجام می‌شود.

شرایط محاسبه نسبت پواسون

برای یک ماده به خصوص، نسبت پواسون در محدوده الاستیک خطی یکسان باقی می‌ماند. بنابراین با افزایش یا کاهش بارگذاری، میزان کرنش جانبی در هر نقطه و یا منطقه از یک میله منشوری متناسب با کرنش محوری آن نیز تغییر می‌کند. با این وجود، به منظور ثابت بودن کرنش‌های جانبی در سراسریک میله هنگام اعمالِ یک بار مشخص باید شرایط دیگری نیز برقرار باشد.

 • نکته اول برای یکنواخت بودن کرنش جانبی درتمامی میله، همگن بودن ماده است. به این منظور باید مواد تشکیل‌دهنده میله در تمام نقاط دارای ترکیبات یکسان و در نتیجه خواص الاستیک مشابه نیز باشند. اگرچه، همگن بودن ماده درهمه نقاط به معنای یکسان بودن  و ثابت بودن خواص الاستیک آن درهمه جهات نیست. برای مثال، مدول الاستیسیته موادی نظیر چوب در راستای جانبی با مدول الاستیسیته آن در راستای محوری تفاوت بسیاری دارد. به همین دلیل به سراغ نکته دوم می‌رویم.
 • نکته دوم برای یکنواخت بودن کرنش جانبی درتمامی میله، یکسان بودن خواص الاستیک مواد در راستای عمود بر محور طولی است. شرایط گفته شده برای اغلیب مواد فلزی صدق می‌کند. به همین دلیل، کرنش‌های جانبی در میله‌های فلزی تحت بارگذاری یکسان کششی در تمام منطقه میله یکسان خواهند بود. به علاوه، این کرنش‌ها در تمامی جهات مقدار برابری خواهند داشت.

به موادی که خواص آن‌ها در تمام جهات (محور، جانبی و جهات دیگر) یکسان و ثابت است، «همسانگرد» (Isotropic) گفته می‌شود. اگر خواص ماده‌ای در جهات متفاوت تغییر کند، آن ماده «ناهمسانگرد» (Anisotropic) خواهد بود.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش غیر مخرب - مطالعات راهسازی - آزمایشگاه محلی - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش غیر مخرب

آزمایش غیر مخرب (NDT) :

به روش های از تکنیک‌های بازرسی اشاره میکند. که به بازرسان این اجازه را می‌دهد داده‌های مربوط به سیستم را بدون تغییر دائمی در آن برسی و جمع‌آوری کنند. هدف این تست ها ایجاد زیرساخت‌های حیاتی درست، جهت جلوگیری از حوادث فاجعه بار می‌باشد. به عبارت دیگر به استفاده از روش‌های فیزیکی برای شناسایی ویژگی‌ها و نقاط ضعف و فواید مواد و وسایل، بدون ایجاد ضایعات مکانیکی، تست غیر مخرب می‌گویند. درواقعیت یک روش آزمایش و تجزیه و تحلیل است. همچنین به عنوان معاینه های غیر مخرب (NDE)، بازرسی های غیر مخرب (NDI) و ارزیابی های غیر مخرب (NDE) نیز شناخته می‌شوند. در ادامه مقاله به آزمایش غیر مخرب میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

آزمایش غیر مخرب

این تست برای کنترل و بررسی کیفیت قطعات و ماشین‌آلات در تمامی مراحل از ساخت تا زمان استفاده، به‌کار‌گرفته می‌شود. نیروهای بازرسی فنی با روش‌ بازرسی غیر مخرب، آزمایش دستگاه‌ها و محصولات را انجام می‌دهند. این بازرسی‌ها از ضررهای ناشی از عیب های قطعات تولیدی و خرابی بی‌موقع دستگاه‌ها جلوگیری میکند و علاوه‌برحفظ سرمایه، ایمنی کارکنان را نیز تامین می‌کند

 مواردی از روش‌ هایآزمایش غیر مخرب در جهان :

۱-تست چشمی Visual Testing:

این روش پایه‌ای‌ترین، ابتدایی‌ترین و  ساده‌ترین روش تست کنترل کیفیت و پایش تجهیرات می‌باشد. در این روش مسئول کنترل کیفیت باید مواردی را به‌طور بصری و چشمی چک کند. البته گاهی اوقات از دوربین‌هایی نیز استفاده می‌شود که تصاویرها را به رایانه فرستاده و رایانه عیب ها را تشخیص می‌دهد. روش سورتینک که مخصوصاً در کنترل کیفیت پیچ ها از آن استفاده می‌شود مثالی از روش کنترل بصری یا چشمی توسط رایانه می‌باشد.

۲- تست انتشار صوتی Acoustic Emission:

این یک روش NDT منفعل است که سنسورهایی روی وسیله نصب شده و بدین وسیله نیرو و حرارتی خارجی به وسیله وارد می‌گردد. با بررسی های صوت منتشر شده، محل ناپیوستگی نیز شناخته می‌شود. هرچه تعداد این سنسورها که در سطح سازه قرار دارند، بیشتر باشد محل ناپیوستگی و ترک نیز دقیق‌تر مشخص می‌شود.

زمانی  که این سنسورها روی وسیله قرار می‌گیرند، یک نیروی خارجی مثل بار ناگهانی مکانیکی، تغییر درجه حرارت یا فشار به آن وارد می‌شود. امواجی که در این حالت، ناپیوستگی ایجاد می‌کنند تنش متفاوتی را در نقاط ناپیوستگی به وجود می آورند و جابجایی‌های کوچک الاستیک یا پلاستیک در مواد موجی با فرکانس بالا بازتاب می‌کنند. این جابه‌جایی نیز به سطح وسیله بازگشته و توسط سنسورها ضبط و بررسی می‌شود. در نتیجه ناپیوستگی نیز مشخص می‌گردد.این روش برای مثال  در زمان نشت و خوردگی فعال روی پل‌ها نیز از همین طریق قابل تشخیص است.

۳-تست جریان گردابی Electromagnetic Testing:

آزمون جریان گردابی یا آزمون ادی کارنت ET که کوتاه شده کلمه انگلیسی (Eddy Current Test) است ، برای تشخیص عیوب سطحی و زیرسطحی در قطعات رسانا مورد استفاده  و برسی قرار می گیرد . این تست بر پایه القای الکترومغناطیسی با گذارندن جریان الکتریسیـــته متناوب از سیم پیچ است . و وجود عیب یا ناپیوستگی در ماده سبب ایجاد اختلال در جریان گردابی می گردد. بنابراین کاهش جریان گردابی نشانگر وجود نقص در مواد است. نظارت بر تغییر جریان ، محل وجود نقص را نشان می دهد.

۴- آزمون رادار نافذ زمینی :

در این تست ژئوفیزیکی بازرسی آزمون غیر مخرب یا NDT، پالس‌های راداری را از طریق سطح یک ماده یا ساختار زیرسطحی مانند سنگ، یخ، آب یا خاک می‌فرستند. این روش برای بازرسی تجهیزات دور از دسترس روی سطح دریا یا ارتفاعات کاربرد مهمی دارد. اصل کارآن مانند تست UT بوده اما با این اختلاف که بازرسی از راه دور توسط آنتن‌هایی که امواج رادار را با فرکانس ۶ هزار مگاهرتز ساطع می‌کند، انجام می‌گیرد.

۵-آزمایش لیزر:

تست لیزر در سه گروه  شامل تست هولوگرافی، پروفیلومتری لیزر و اشعه لیزرتقسیم بندی میشود. آزمایش هولوگرافی با استفاده از لیزر تفاوت سطح ماده‌ای را که تحت فشار قرار گرفته است، تشخیص می‌دهد. بعد نتایج برای نشان دادن نقص با یک نمونه مرجع آسیب ندیده مقایسه می‌شوند. پروفیلومتری لیزر از یک منبع نور لیزر چرخان با سرعت بالا و اپتیک‌های مینیاتوری برای تشخیص خوردگی، حفره، فرسایش و ترک‌ها با تشخیص تفاوت سطح از طریق یک تصویر سه بعدی تولید شده از توپوگرافی استفاده می‌کنند. دراین روش اشعه لیزر ازنور لیزر برای ایجاد تصویر، قبل‌و‌بعد از این‌که سطح تحت فشار قرار بگیرد استفاده می‌شود.

۶-آزمون نشتی Leak Testing:

روش‌های متفاوتی برای تشخیص نشتی در مخازن تحت فشار ومثل آن، استفاده می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند: گوشی‌های الکتریکی، گیج فشار، گاز یا مانع نافذ، دیود هالوژن، طیف‌سنجی جرمی وآزمون حباب صابون.

۷- نشت شار مغناطیسیMagnetic Flux Leakage: 

این کار با استفاده از یک آهنربا قوی زمینه‌های مغناطیسی ایجاد می‌کند. که در ساختارهای فولادی مانند خطوط لوله و کف مخازن که از جنس آهن است به کار می‌روند. درحقیقت از یک سنسور برای تشخیص تغییرات در چگالی شار مغناطیسی استفاده می‌گردد. که هرگونه کاهش ماده را در اثر حفره، فرسایش یا خوردگی نشان می‌دهند. در صورت وجود ناپیوستگی در شکل الگوی شارمغناطیسی تفاوت ایجاد می‌شود.

 ۸-آزمایش حرارتی یا مادون قرمزInfrared Testing :

تست مادون قرمز یا ترموگرافی ازحسگرهایی برای مشخص کردن طول موج نور مادون قرمز ساطع شده ازسطح یک جسم استفاده می‌گردد. که می‌تواند برای ارزیابی وضعیت آن استفاده شوند. بعلاوه در صورت مشخص بودن یا قابل حدس بودن میزان تابش، می‌توان دما را به صورت دیجیتالی یا به عنوان یک تصویر رنگی کاذب ارزیابی و نمایش داد. این روش آزمون غیر مخرب برای تشخیص موتورها یا اجزای الکتریکی نیزمفید است. همچنین به طور گسترده‌ای برای نظارت بر اتلاف گرما از ساختمان‌ها استفاده می‌شود. همینطور اغلب از این روش برای تشخیص لایه لایه شدن سطح یا نقص اتصال در کامپوزیت‌ها نیز استفاده می‌کنند.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

مهندسی ژئوتکنیک - مطالعات راهسازی - آزمایشگاه محلی - مطالعات مکانیک خاک

مهندسی ژئوتکنیک

ژئوتکنیک دانش پویایی می باشد که محیط مکانیکی زمین شناسى و عملکرد آن را به مهندسان می شناساند.دانش ژئوتکنیک به اطلاعات تکنیکی ای که مربوط به زمین می شود، می‌پردازد و همین طور از شاخه‌های زیرمجموعه مهندسی عمران به شمار می رود. اطلاعات تولید شده حاصل از این علم در برنامه‌ریزی، اکتشاف، طراحی، ساخت و بهره‌برداری از سازه‌های مهندسی و اجرای پروژه‌های عمرانی و معدنی به‌کار رفته و ایمنی و کارایی مؤثر آن‌ها را تضمین می‌کند. این اطلاعات شامل دامنه گسترده‌ای از داده‌ها در زمینه‌های مکانیک خاک، مکانیک سنگ، منابع آب، لرزه خیزی و زمین شناسی مهندسی و زیست‌محیطی می گردد. در ادامه مقاله به مهندسی ژئوتکنیک میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

مهندسی ژئوتکنیک

علم ژئوتکنیک مطالعه رفتار مهندسى سنگ ها و خاک ها در محل اجراى طرح هاى عمرانى و ارائه راه حل هاى مناسب جهت بهسازى شرایط زمین در محل اجرای پروژه ها  می باشد. فرق دانش ژئوتکنیک با ژئومکانیک در این است که در ژئوتکنیک رفتار مهندسى سنگ ها و خاک ها در محل اجراى طرح مورد بررسی قرار می گیرد و سپس راه حل ارائه مى شود، اما در ژئومکانیک این رفتار در آزمایشگاه مورد مطالعه قرار داده می شود.

داده های ژئو تکنیکی چیست؟

 داده هاى ژئو تکنیکی، آن دسته از اطلاعات مربوط به زمین هستند که در برنامه ریزى، اکتشاف طراحى، ساخت و بهره بردارى از سازه هاى مهندسى و پروژه هاى عمرانى و معدنى به کار رفته و ایمنى و کارایى موثر آنها را تضمین مى کنند.
این اطلاعات دامنه گسترده اى از داده ها را،در زمینه  هاى مکانیک خاک، مکانیک سنگ، منابع آب، لرزه خیزى،مهندسى عمران و زمین شناسى مهندسى و زیست محیطى، شامل مىشوند. داده هاى ژئوتکنیکی هر پروژه عمرانى یا معدنى در طى چند مرحله و توسط روش هاى مختلف اکتشاف سطحى و زیر سطحى، تولید مى شوند. داده های ژئوتکنیکی ممکن است به صورت خام بوده باشد و یا داده هایى باشند که مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته می شوند.

مهندسی ژئوتکنیک چیست؟

مهندسی ژئوتکنیک به عنوان زیر مجموعه ای از مهندسی عمران می باشد که در ارتباط با مواد و مصالح طبیعی موجود در نزدیکی و یا سطح زمین بوده که این مصالح خاک یا سنگ نامیده می شوند. در مهندسی ژئوتکنیک به شاخه هایی از قبیل زمین شناسی مهندسی، مکانیک خاک، مهندسی پی و مکانیک سنگ بیشتر تاکید می شود.
مکانیک خاک شاخه اى از علوم مهندسى می باشد که به مطالعه مشخصات فیزیکى و رفتار توده خاک تحت بارهاى وارده بر آن می پردازد. مهندسى پى (فونداسیون) کاربرد اصول مکانیک خاک در مسائل علمى می باشد.
به طور کلى این علم شامل کاربرد مفاهیم مکانیک خاک و مکانیک سنگ در مسائل طرح پى مى باشد. با مد نظر دادن شاخه های معرفی شده، مهندسی ژئوتکنیک به خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ ها، پیش بینی و عملکرد واکنش خاک و سنگ بستر در مقابل بارهای وارده از سازه، پایداری شیب های طبیعی و مصنوعی، عملکرد خاک و سنگ حاصل از تراشه زنی و گود برداری، پایداری دیوار های حائل اعم از موقت و دائمی، بررسی عملکرد خاک های مساله دار، معضلات کنترل فشار و حرکت آب از زیر و بدنه سد های خاکی و همچنین نگهداری و بازسازی بناهای قدیمی می پردازد.

اهداف مطالعات ژئوتکنیک و آزمایشات آن

اهدافی که در علم ژئوتکنیک دنبال می شود عبارتند از:
•    شناسایی لایه های تحت الارضی
•    تعیین ویژگی های فیزیکی و مکانیکی آن ها
•    تعیین نوع پی و عمق استقرار آن
•    تعیین ظرفیت باربری پی
•    تعیین ضریب عکس العمل خاک زیر پی جهت طراحی سازه ای پی
•    طبقه بندی نوع زمین بر اساس آیین نامه ۲۸۰۰ ایران
•    تعیین نوع سیمان مصرفی در بتن پی
•    بررسی وضعیت آب زیر زمینی
•    ارائه توصیه های فنی پی سازی
•    مطالعه زمین شناسی و لرزه خیزی عمومی محدوده مورد مطالعه در حد اطلاعات و آمار
قبل از شروع انجام یک پروژه در زمین مورد نظر باید تمام این مطالعات و آزمایش ها انجام گردد و تمامی مطالعات در زمینه زمین شناسی عمومی محدوده مورد مطالعه انجام و بررسی شود.

مطالعات ژئوتکنیک برای انجام یک پروژه مسکونی

تمام مواردی که در یک گزارش مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک برای یک پروژه مسکونی، قبل از ساخت آن صورت می گیرد عبارتند از:
•    اطلاعاتی درباره سنگ بستر منطقه، سازند های موجود
•    اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های تاریخی و تعیین موقعیت مکانی و زمانی آن ها
•    بررسی و مطالعه زمین لرزه های دستگاهی منطقه مورد نظر
•    استفاده از ساز وکار کانونی زمین لرزه ها برای تعیین مکانیسم جنبایی گسل ها، ویژگی های ساختاری منطقه و نیز جهت تنش های حاکم بر پوسته زمین، ویژگی های لرزه خیزی و جهت حرکت صفحات لیتوسفری
•    تعیین زمین ساختگاه از نظر نوع خاک و سنگ
•    تعیین مشخصات و فاصله گسل های موجود در نزدیکی پروژه مورد نظر
•    طبقه بندی نوع زمین

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش خاک - آزمایشات spt - مطالعات راهسازی - مطالعات ژئوتکنیک - مکانیک خاک 

آزمایش خاک

آزمایش خاک یا مطالعات خاک و یا مطالعات ژئوتکنیک شاخه ای تخصصی از مهندسی عمران است که با هدف معین کردن خواص مهندسی خاک و سنگ و نحوه اندرکنش آنها با توسعه عمرانی آینده و کاربرد آن در ساخت و ساز ساختمان و انواع سازه، بحث و گفتگو می کند. هدف از آزمایش خاک و مطالعات ژئوتکنیک تعیین متغیرهای مورد نظر برای طراحی، تخمین ریسک ها می باشد. در ادامه مقاله به آزمایش خاک میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

آزمایش خاک

۱) طراحی:

 • شالوده
 • زیرساخت ها
 • سازه های زیرزمینی

۲) تخمین ریسک های:

 • ژئوتکنیکی
 • زیست محیطی
 • هیدروژئولوژیکی
 • ژئولوژیکی

با انجام آزمایش خاک و مطالعات ژئوتکنیک در پروژه های ساختمانی به ایمنی بیشتر و عملکرد بهینه می توان برسیم.

آزمایش مکانیک خاک 

هر سازه ای در هر اندازه ای (چه برج میلاد و چه ساختمان ویلایی یک طبقه) نیروی وزن خود (و نیروی افقی ناشی از باد و …) را به خاک زیرین خود انتقال می دهد. بنابراین لازم شده است مقاومت و رفتار خاک زیرین سازه بررسی شود. آزمایش مکانیک خاک، بعد از حفاری دستی و حفاری ماشینی خاک ساختمان شما،مشخص می کند که خاک ملک شما از چه نوع تیپ خاکی است و چقدر ظرفیت باربری دارد. نتیجه این آزمایش ها بعد از گمانه زنی قابل حصول است.

مهمترین تجهیزات آزمایش مکانیک خاک به شرح زیر می باشد:

در آزمایشگاه مکانیک خاک وجود هر یک از وسایل زیر برای سهولت و انجام آزمایش مکانیک خاک الزامی می باشد.

۱. مجموعه الک آزمایشگاهی جهت انجام آزمایش مکانیک خاک.

۲. دستگاه الک لرزان (شیکر الک) آزمایشگاهی جهت انجام آزمایش مکانیک خاک.

۳. آون.

۴. ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی.

۵. چکش و قالب تراکم خاک.

۶. دستگاه کاساگراند.

۷. وسایل ارزش ماسه ای.

۸٫ دستگاه CBR.

۹. دستگاه هیدرومتری.

۱۰. دستگاه سه محوری

۱۱. دستگاه برش مستقیم خاک.

۱۲. دستگاه تک محوری.

آزمایش خاک ساختمان چیست؟

آزمایش خاک ساختمان، جهت ساخت و ساز کاربرد دارد. قبل از شروع هر اقدام دیگری جهت ساخت یک بنا و یا به عبارتی یک سازه یا یک ساختمان، ابتدا آزمایش خاک ساختمان گرفته می شود تا وضعیت خاک منطقه مورد بررسی قرارگیرد. آزمایش هایی جهت دانه بندی خاک، تعیین تیپ خاک، مقاومت برشی، میزان تحمل بار، حد نفوذپذیری، چگالی خاک و بسیاری از آزمایشات دیگر که در شناخت رفتار و مشخصات خاک برای احداث یک سازه و یا یک بنا موثر هستند تحت عنوان آزمایش خاک ساختمان انجام می شوند.

مراحل آزمایش خاک چیست؟

به طور کلی می توان ۴ مرحله اصلی را برای انجام آزمایش خاک ساختمان تا مرحله اخذ مجوزهای لازم در نظر گرفت. در مرحله اول با حضور مهندسین و ارسال تجهیزات حفاری، نمونه گیری از خاک محل انجام می شود. و در مرحله دوم با ارسال نمونه ها به آزمایشگاه مکانیک خاک، آزمون های مربوطه انجام می شود.

نمونه بردای صحرایی

در مرحله نمونه برداری، با اعزام مهندسین و دستگاه های حفاری به محل احداث پروژه، از زمین مورد نظر تعدادی نمونه با توجه به ابعاد زمین و زیر بنای ساختمان گرفته می شود. همچنین شمالی یا جنوبی بودن ملک تاثیر زیادی در روش حفاری دارد. اگرچه حفاری به دو روش دستی و ماشینی امکان پذیر است. اما در حال حاضر برای اخذ مجوز در تهران، حفاری دستی به تنهایی غالبا مورد قبول نیست و حتما باید با تجهیزات و دستگاه های حفاری این کار انجام شود. روش های حفاری مرسوم برای آزمایش خاک، حفاری آبشویی و مغزه گیری پیوسته هستند که انتخاب روش نهایی در آزمایش خاک ساختمان، با توجه به جنس خاک، نوع پروژه و … انجام می گردد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک