در این مقاله تجهیزات بخش مهندسی علوم کاربردی زمین میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

تجهیزات بخش مهندسی علوم کاربردی زمین

باتوجه به گسترش و تنوع خدمات قابل ارائه در بخش مهندسی علوم کاربردی زمین در انجام مطالعات طرحها در سطح کشور مهندسین مشاور خاک آزما کاوش ایرانیان با اتکا به کادر فنی و تخصصی خود در شاخه های مختلف خدماتی از تجهیزات و لوازم فنی متنوعی در این زمینه بهره می برد شامل:

 • دستگاههای نقشه برداری جهت انجام عملیات تاکومتری و نیولمان
 • دستگاههای تعیین موقعیت جغرافیائی GPS
 • دستگاههای ارتفاع سنجی(آلتیمتر ) و جهت یاب Compass
 • دستگاههای اندازه گیری شیب و امتداد لایه ها در بررسیهای زمین شناسی محلی
 • دستگاه تخته سه پایه و رگلمتر جهت تهیه نقشه های زمین شناسی محدود
 • دستگاههای فاصله یاب الکتریکی چرخدار
 • ایستگاه پرتابل هواشناسی جهت تعیین میزان درجه حرارت ، فشار بار و متریک و رطوبت سنجی
 • ایستگاه پرتابل هواشناسی جهت اندازه گیری سرعت و جهت وزش باد
 • دستگاه حفاری اوگر دستی (Hand Auger) برای حفاری تا قطر ۳ اینچ و عمق ۵ متر
 • دستگاه حفاری اوگر موبیل برای حفاری تا قطر ۶ اینچ و عمق ۱۰ متر
 • وسایل مختلف نمونه برداری خاک
 • دستگاه استرئوسکوپ جیبی صحرائی برای کاربری عکسهای هوائی در محل
 • دستگاههای استرئوسکوپ دفتری برای کاربری عکسهای هوائی
 • تنوع دوربین های چشمی و عکاسی استفاده در عملیات صحرائی
 • چکشهای های زمین شناسی جهت نمونه برداری
 • چکش اشیمت جهت ارزیابی مقاومت فشاری توده های سنگی
 • تجهیزات و لوازم عملیات نمونه برداری آب(آبهای سطحی و گمانه ها و چاههای بهره برداری)
 • تنوع دستگاههای عمق یاب الکتریکی و صوتی اندازه گیری سطح آب و سطح مایعات آلاینده غیر هادی
 • دستگاه الکترونیک تعیین عمق گمانه های شناسائی اکتشافی
 • دستگاههای فلوتور و جت جهت اندازه گیری میزان آبدهی در جریانهای سطحی و چاههای بهره برداری
 • دستگاه اندازه گیری درجه حرارت و میزان قابلیت هدایت حرارتی خاکها
 • دستگاههای پرتابل صحرائی آزمایشات کیفیت شیمیائی آب
 • دستگاه انجام آزمایشات نفوذپذیری صحرائی همراه با ملحقات مربوط
 • دستگاههای اندازه گیری مقاومت الکتریکی زمین از روش ۴ قطبی ونر
 • دستگاه Laptop و استفاده از نرم افزارهای خدماتی در عملیات صحرائی و محلی

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود