در ادامه انجام عملیات حفر گمانه های اکتشافی شناسائی و نمونه برداری مجموعه ای از آزمایشات صحرائی و محلی برحسب مورد و بمنظور ارزیابی مشخصه های فنی و درجا توده خاک و سنگ در داخل گمانه ها (در ضمن عملیات حفاری و یا در خاتمه) و در سطح محدوده محل کار بمرحله اجرا در می آید. در ادامه مقاله تجهیزات و لوازم آزمایشات صحرائی و محلی میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

تجهیزات و لوازم آزمایشات صحرائی و محلی

مهندسین مشاور خاک آزما کاوش ایرانیان با استفاده از طیف وسیعی از وسائل و تجهیزات و ماشین آلات و با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از کارشناسان و تکنسینهای مربوطه آزمایشات محلی و صحرائی را طبق نیازهای پروژه براساس آخرین اصول اجرائی و استانداردهای بین المللی بشرح زیر ارائه می نماید:

 • آزمایشات ضربه و نفوذ استاندارد (SPT) و یا ضربه و نفوذ مخروطی (CPT)
 • دستگاههای صوتی و الکتریکی اندازه گیری سطح آب زیر زمینی
 • دستگاههای الکترونیک اندازه گیری سطوح برخورد به مایعات غیرهادی (نظیر روغن، بنزین و غیره)
 • آزمایشات نفوذپذیری از طریق اعمال روشهای لوفران وSlug تست در گمانه ها
 • وسائل کامل جهت انجام آزمایشات فشار آب (لوژن تست) در سنگ از طریق سینگل پکر یا دابل پکر
 • آزمایشات تزریق سیمان در فشارهای مختلف در توده سنگ
 • دستگاه آزمایش برش پره ای
 • دستگاه اندازه گیری میزان مقاومت حرارتی و قابلیت هدایت حرارتی خاکها
 • آزمایشات تعیین درجه حرارت خاک تا عمق ۳ متر
 • آزمایشات دانسیته صحرائی در چالهای شناسائی و ترانشه های اکتشافی
 • دستگاه پرسیومتر جهت تعیین ضریب عکس العمل افقی خاک بروش منارد
 • دستگاه نفوذ استاتیکی (داچ کن)
 • آزمایشات دیلاتومتری
 • آزمایشات CBR صحرائی
 • اندازه گیری میزان RQD و ناپیوستگیها ، بازشدگی درز و شکافها در توده سنگ
 • آزمایشات بارگذاری صفحه ای تا عمق ۵ متر با سربارهای بین ۲۰ تا ۵۰ تن
 • آزمایشات نفوذ دینامیکی
 • تعیین نفوذپذیری خاک سطحی
 • تجهیزات آزمایش جذب آب (پورینگ) با سطح ثابت یا متغییر
 • دستگاه اولتراسونیک جهت تعیین ضخامت پوشش بتن
 • دستگاه اولتراسونیک بتن جهت تعیین کیفیت بتن در شمعهای بتنی
 • پمپ های لازم جهت انجام عملیات زهکشی جانبی و عمقی با ظرفیت های آبدهی متغیر
 • آزمایشات چکش اشمیت در سطوح سنگی و بتونی
 • آزمایشات اندازه گیری مقاومت الکتریکی زمین از طریق آرایش ۴ قطبی ونر
 • آزمایشات لرزه ای بروش چکش دستی (سطحی و درون گمانه ای)
 • نصب گمانه های پیزومتر و اندازه گیری اتوماتیک و طویل المدت سطح آب زیر زمینی
 • تجهیزات ردیابی وتعیین عمق سرویسهای مدفون زیر زمینی (کابل انتقال برق، خطوط لوله و قطعات فلزی)
 • آزمایشات کیفی آبها در محل (آبهای جاری و زیر زمینی)
 • اندازه گیری درجه حرارت و میزان املاح محلول آب داخل گمانه ها

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود