مهندسین مشاور خاک آزما کاوش ایرانیان با بهره گیری از  کلیه وسائل و تجهیزات همراه با کادری مجرب از متخصصین امور آزمایشگاهی و تکنسینهای فنی مجموعه ای از آزمایشات فنی آزمایشگاهی خاک، سنگ، آب، بتن و آسفالت به مرحله اجرا در می آورد. در ادامه مقاله تجهیزات و لوازم آزمایشات فنی آزمایشگاهی میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

تجهیزات و لوازم آزمایشات فنی آزمایشگاهی

 • تعیین رطوبت طبیعی و دانسیته خاکها
 • آزمایشات کامل دانه بندی خاک از طریق مکانیکی و هیدرومتری
 • تعیین حدود آتربرگ خاکها،(حد روانی و خمیری)
 • تعیین طبقه بندی خاک روش یونیفاید (Unified Soil Classification)
 • آزمایش وزن مخصوص ذرات جامد (GS)
 • تهیه نمونه های مناسب (ریمولد) برای آزمایشات
 • آزمایش تراکم
 • آزمایش نفوذ پذیری خاک بروش سطح متغیر و ثابت
 • آزمایش نشست و تحکیم خاک
 • آزمایشات برش مستقیم برای خاکهای دانه ریز در شرایطUU ، CU و CD
 • آزمایش برش مستقیم برای خاکهای دانه درشت (ابعاد ۳۰×۳۰ سانتیمتر)
 • آزمایشات مقاومت سه محوری خاکها در شرایط UU، CU و CD
 • آزمایش برش پره ای
 • آزمایش سی . بی . آر در شرایط اشباع و خشک
 • تعیین هدایت حرارتی خاکها.
 • انجام آزمایشات پین هول جهت ارزیابی واگرائی خاکها
 • آزمایشات دیفراکسیون اشعه X کانیهای رسی
 • آزمایشات تعیین کیفیت شیمیائی خاکها
 • تشریح میکروسکوپی سنگ و شناسائی کانیها متشکله
 • تعیین درصد جذب آب و تخلخل در سنگ
 • آزمایش مقاومت در برابر سایش (لس آنجلس)
 • آزمایش مقاومت فشاری سنگ در شرایط خشک و مرطوب بروش بار نقطه ای
 • آزمایش ایندکس شکستگی سنگها
 • آزمایش تعیین تراکم آزاد سنگ
 • تجهیزات تهیه نمونه های استوانه ای از سنگ تا قطر ۱۵۰ میلیمتر
 • انجام آزمایشات تعیین مدول الاستیته سنگ
 • تعیین مقاومت کششی سنگ (برزیلین تست)
 • تعیین شاخص دوام سنگ در مقابل آب
 • تعیین سرعت امواج صوتی در سنگ
 • آزمایشات کیفی آب شامل اندازه گیری آنیونها و کاتیونها ، قلیائیت ، سختی ، کنداکتیویته و درجه pH آب
 • دستگاههای تهیه نمونه استوانه ای و قالب مکعبی نمونه های بتن
 • مخزن نگهداری نمونه های ساخته شده بتن
 • انجام آزمایشات مقاومت کششی و مدول الاستیک بتن
 • تعیین حد روانی بتن
 • تعیین مقاومت فشاری نمونه های مکعبی و استوانه ای با استفاده ار جکهای مکانیکی و برقی
 • وسایل بریدن سر و ته نمونه های استوانه ای بتن و گپینگ
 • انجام کلیه آزمایشات کیفیت شیمیایی نمونه های بتن
 • تعیین استحکام و روانی آسفالت (آزمایش مارشال)

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود