پایدار سازی گود -مطالعات راهسازی - آزمایشگاه محلی - مطالعات مکانیک خاک

حفاری،آزمایش‌های برجا و آزمایشگاهی، مطالعات ژئوتکنیک در خشکی و دریا

این مشاور دارای تجهیزات کامل برای حفاری تا عمق ۴۰۰ متر در خاک های درشتدانه و ریزدانه همراه با اخذ نمونه های دست خورده و دست نخورده به روشهای متفاوت بوده و امکان انجام آزمایش های برجا با تجهیزات روز مانند آزمایش های برش برجا،بارگذاری صفحه،SPT,CPT,CPTU را در خشکی و دریا می باشد. در این مقاله حفاری،آزمایش‌های برجا و آزمایشگاهی، مطالعات ژئوتکنیک در خشکی و دریا میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

حفاری،آزمایش‌های برجا و آزمایشگاهی، مطالعات ژئوتکنیک در خشکی و دریا

برای تعیین مقاومت خاک و ظرفیت باربری برای احداث سازه های متفاوت، تونلهای زیر زمینی،پلها،ساختمانهای بلند و کوتاه،انجام حفاری های دستی و ماشینی،گرفتن نمونه های دست خورده و دست نخورده،انجام آزمایشهای آزمایشگاهی و برجا و ارائه گزارشهای ژئوتکنیک مورد تایید شهرداری و دولتی از خدمات این ما می باشد

برای تعیین مقاومت خاک و ظرفیت باربری برای احداث سازه های متفاوت ، تونل های زیرزمینی، پل ها، ساختمان های بلند و کوتاه، انجام حفاری های دستی و ماشینی، دریافت نمونه های دست خورده و دست نخورده، انجام آزمایشهای آزمایشگاهی و برجا و ارائه گزارش های ژئوتکنیک مورد تایید شهرداری و دولتی از خدمات  شرکت خاک آزما کاوش می باشد.

این مشاور دارای تجهیزات بسیار کامل برای حفاری تا عمق ۴۰۰ متر در خاک های درشتدانه و ریزدانه همراه با اخذ نمونه های دست خورده و دست نخورده به روش های متفاوت بوده و امکان انجام آزمایش های برجا با تجهیزات روز مانند آزمایش های برش برجا، بارگذاری صفحه و …  را در خشکی و دریا فراهم می سازد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

 

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.