آزمایشگاه‌های مستقر خاک -انواع تونل - خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

آزمایشگاه‌های مستقر خاک، بتن و آسفالت

( خاک آزما کاوش ) آزمایشگاه خاک و بتن و مصالح ساختمانی سازمان برنامه و بودجه بر اساس نیروی انسانی و تجهیزات موجود در آزمایشگاه رتبه بندی می شود و رتبه ای بین ۱ تا ۳ میگیرند نتایج آزمایشگاه خاک و بتن  در کل کشور معتبر است واین آزمایشگاه خاک و بتن وابسته به مکان نخواهد بود و می تواند در کل کشور فعالیت کند.

آزمایشگاه خاک و بتن می تواند همچون آزمایشگاه مقیم در پروژه ها فعالیت نماید یا از طرف استاندارد بر محصولات تولید کنندگان نظارت داشته باشد.

در ادامه مقاله آزمایشگاه‌های مستقر خاک، بتن و آسفالت میپردازیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک – خاک آزما کاوش

آزمایشگاه‌های مستقر خاک، بتن و آسفالت به سه گروه کلی زیر تقسیم میشوند :

آزمایشگاه واسنجی و کالیبراسیون:

آزمایشگاه کالیبراسیون در تمام کشور می تواند فعالیت کند و فعالیت آن در محل پروژه یا در محل آزمایشگاه باشد وظیفه  آزمایشگاه کالیبراسیون کنترل و صحت کار تجهیزات و وسایلی می باشد که در دیگر آزمایشگاه ها استفاده می شوند است .

بدین ترتیب که هر دستگاه یا وسیله اندازه گیری دارای دوره کالیبره خاص است بعد از این مدت باید توسط دستگاه های مرجع که دقت بالا تری دارند کنترل شود که میزان خطای کمتر از حد استاندارد داشته باشد.

آزمایشگاه واحد کنترل کیفی تولید کنندگان مصالح:

این آزمایشگاه در واحد های تولید مصالح قرار دارند و وظیفه دارند محصولات تولیدی خود را کنترل نمایند.

هر تولید کننده ای که در واحد تولیدی خود آزمایشگاه کنترل کیفی نداشته باشد از نظر اداره استاندارد مصالح تولید این واحد رد می شود و برای استفاده پیشنهاد نمیشود.بعضی از محصولات استاندارد اجباری داشته و واحد تولید کننده نمیتواند بدون واحد کنترل کیفی به کار خود ادامه بدهد مانند بتن آماده، تولیدی شن و ماسه، …..

آزمایشگاه تایید کننده محصولات تولید کنندگان:

اداره استاندارد یکی از آزمایشگاه های دارای صلاحیت را مامور می کند تا در مدت های از پیش مشخص نشده به واحد های تولیدی مراجعه کنند و نمونه های آن ها را با دستگاه خود تست کند این کار باعث می شود واحد های تولیدی از عدد سازی و کم کاری پرهیز نمایند.

آزمایشگاه خاک و بتن دارای صلاحیت می تواند از مسکن و شهر سازی مجوز بگیرد میتواند از سازمان برنامه و بودجه مجوز گرفته باشد و یا ویژه کنترل تولید کنند گان بشود و از اداره استاندارد مجوز گرفته باشد که این مورد بسیار کم است.

آزمایشگاه مقیم در پروژها:

آزمایشگاه خاک و بتن در پروژه های بزرگ تاسیس می شوند.آزمایشگاه مقیم در پروژه می تواند از طرف پیمانکار برای نشان دادن کیفیت کار خود یا از طرف کارفرما جهت کنترل کار پیمان کار احداث شود.آزمایشگاه مقیم در پروژه های بزرگ ملی و دولتی وجود دارد. تجهیزات آزمایشگاه مقیم در پروژه به تجهیزاتی که در این پروژه مورد نیاز است محدود است.

آزمایشگاه مورد تایید وزارت راه و شهر سازی:

آزمایشگاه خاک، بتن و جوش فقط می توانند در محدوده شهر خود فعالیت کنند و بیرون از شهر خود مجوز آنها فاقد هر گونه اعتبار خواهد بود. تمامی آزمایشگاه های که در سطح شهر میبینید شامل این گروه هستند و طبق مصوبه سازمان مسکن و شهر سازی تمامی ساختمان های بالای ۳ طبقه برای اتمام کار باید نامه و گزارشات یکی از آزمایشگاه های مورد تایید را داشته باشند.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ، آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – خاک آزما کاوش

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک – خاک آزما کاوش

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – خاک آزما کاوش

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.