آزمایش دانهول -انواع تونل - خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

آزمایش دانهول (Down Hole)

روش لرزه نگاری Down Hole که به آزمایش درون چاهی (دانهول) نیز معروف است یکی از روش های لرزه شناسی می باشد که برای اندازه گیری مستقیم سرعت امواج کشسانی مورد استفاده زمین شناسان قرار می گیرد. این روش در مقایسه با سایر روش های درون چاهی به دلیل سهولت ،سرعت اجرا و هزینه پایین، در مهندسی کاربرد بسیاری دارد.

اساس کار در این روش، اندازه گیری زمان سیر موج از سطح زمین تا اعماق متفاوت است.

در ادامه مقاله به آزمایش دانهول میپردازیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، نمونه برداری –  مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

اساس اجرا روش لرزه نگاری دانهول

اساس اجرا لرزه ای تست دانهول در ژئوفیزیک بر مبنای انتشار امواج مکانیکی در محیط الاستیک می باشد.

موج تولید شده توسط چشمه لرزه ای (نظیر ضربه چکش) به گیرندهای امواج (ژئوفون) می رسد و سپس توسط دستگاه لرزه نگار تقویت و ثبت می گردد.

بر اصول جهت حرکت موج در داخل زمین دو نوع موج در فاز طراحی پروژه های مهندسی عمران بیشتر مورد استفاده و برسی قرار میگیرد.

امواج تراکمی یا طولی که جهت حرکت ذره در راستای جهت انتشار موج است.

امواج برشی یا عرضی که از سو حرکت ذره عمود بر جهت انتشار موج می باشد. با در دست داشتن سرعت امواج تراکمی بهمراه سرعت امواج برشی ، همچنین چگالی محیط انتشار می توان مدول های دینامیکی لایه های خاک را محاسبه کرد.

الف) امواج تراکمی زمین

ساز و کار انتشار موج تراکمی به گونه ای است که جهت انتشار موج با جهت حرکت ذرات همسان است.

این موج سریعتر از دیگر امواج لرزه ای ، منتشر می گردد. از این رو به آن موج اولیه نیزاطلاق میگردد. سرعت موج اولیه با مقاومت سنگ در برابر متراکم شدن مناسب است. اطلاعات به دست آمده از موج اولیه یک تخمین خام از جنس ماده، در اختیارما قرار می دهد.

ب)امواج برشی زمین

ساز و کار انتشار موج برشی به گونه ای است که جهت انتشار موج عمود بر جهت حرکت ذرات می باشد. نکته قابل توجه این است که همیشه این موج پس از موج تراکمی منتشر می شود. که به این علت  به آن موج ثانویه نیز گفته می شود. اطلاعات به دست آمده از سرعت موج ثانویه اطلاعات مفیدتری را از سرعت موج اولیه برای طراحی های مهندسی به اختیار می گذارد.

ج) امواج سطحی

امواج سطحی در محیط نزدیک به سطح زمین منتشر می گردند. دامنه این امواج با فاصله گرفتن از سطح زمین ، شدیدا کم میشود  و محو می شوند.

هدف انجام تست دانهول و موارد کاربرد دستگاه لرزه‌نگار درون‌چاهی

در همه موارد هدف کلی از انجام آزمایش درون‌چاهی دانهول، تعیین تیپ خاک است.

به این ترتیب که پس از انجام آزمایش با محاسبه‌ی پارامترهای دینامیکی خاک می‌توان لایه‌بندی و استحکام آن را تعیین کرد.
با استفاده از این دستگاه علاوه بر این‌که در پروژه‌های عمرانی می‌توان تیپ زمین را تعیین کرد.

همچنین برای تست آسفالت و تست راه‌آهن نیز کاربرد بسیار دارد.

در صورتیکه نیاز به بررسی ساختگاه زیرسطحی تونل و جاده‌ها و یا اطلاعات لرزه‌ای معادن باشد  ‌می‌توان از تست دانهول توسط دستگاه لرزه‌نگار درون‌چاهی استفاده کرد. کلیه‌ی واحدهای تحقیقاتی و آموزشی نیز برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی خود می‌توانند آزمایش‌های لازم را به کمک این دستگاه مفید انجام دهند.

روش انجام آزمایش لرزه‌ نگاری دانهول 

اصول روش های لرزه نگاری بر این حقیقت استوار است که امواج الاستیک با سرعت های متفاوت در لایه های مختلف زیر سطح گذر می کنند. لذا در این طرحها، امواج در یک نقطه تولید شده و در یک سری نقاط دیگر، زمان رسیدن انرژی منعکس یا منکسره از ناپیوستگی ها یا فصل مشترک لایه های مختلف اندازه گیری می شوند.

با استفاده از روش لرزه نگاری موقعیت و ساختار لایه های زیرسطحی، مشخص می گردد. مهم ترین مزیت روش های لرزه نگاری نسبت به سایر روش های ژئوفیزیکی، این است که با استفاده مناسب این روش تفسیر دقیق تر و با وضوح بیشتری از ساختار زیر سطح حاصل میگردد.

در کلیه‌ روشهای لرزه‌ نگاری پس از ایجاد انفجار و یا ضربات مکانیکی، لرزه ‌‌هایی که بر اثر این انفجار یا ضربات ایجاد شده ‌اند، ثبت میگردند.

انفجار در پوسته‌ی بیرونی و در سطح زمین، توسط یک چشمه لرزه ‌ای با توانایی ایجاد یک موج با انرژی بالا ایجاد میگردد و تشخیص لرزه ‌ها به منظور ثبت آن‌ ها به شکل سیگنال نیز با کمک سنسورهای صوتی مخصوص انجام می ‌شود.

روش ‌های لرزه‌ نگاری برای شناسایی لایه‌بندی خاک در حالت کلی به سه دسته درون گمانه ‌ای، بین گمانه‌ ای و سطحی قابل گروه بندی هستند که تست دانهول از نوع درون گمانه ‌ای است..

دقت شود که در آزمون دان هول گمانه ها می بایست به روش ماشینی حفاری شده باشند و پس از قرارگیری لوله از جنس PVC مناسب با قطر ژئوفون های درون گمانه، کنار لوله از ماسه ریزدانه با دانه‌بندی یکنواخت پرشود. به نحوی که لوله به طور در جای خود ثابت قرار گیرد.

پس از قرار دادن حسگرها و اتصال دستگاه به لپتاپ، لرزه ‌های ایجاد شده توسط ضربات مکانیکی یا ایجاد انفجار در کنار دهانه دانهول، به صورت سیگنال ثبت و در صفحه نمایش مربوطه قابل مشاهده خواهند بود.

در چیدمان ابزارها، موقعیت محور ژئوفن انتها چاه باید به نحوی در نظر گرفته شوند که ژئوفن موازی با صفحه افقی سر چاه، قرار گیرد. آزمایش به طور معمول در فواصل یک متری از طول چاه انجام می شوند.

اخیرا تست داون هول که با استفاده از ابزار آزمایش نفوذ مخروط لرزه ای (SCPT) که به آن یک شتاب کار اضافه شده است، صورت میگیرد. با توجه به نفوذ ابزار CPT به درون گمانه، نیازی به حفاری گمانه پیش از انجام آزمایش موج لرزه ‌ای نمی باشد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.