آزمایش پرسیومتری - انواع تونل - خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

آزمایش پرسیومتری

قوی ترین و پرکاربرد ترین آزمایش های صحرایی خاک در مطالعات ژئوتکنیک آزمایش پرسیومتری یا فشارسنجی می باشد که توسط دستگاهی به نام پرسیومتر انجام خواهد شد، به دلیل روش خاص بارگذاری در آن و اطلاعات مفید فراوانی که به ما می دهد، جایگاه ویژه ای در علم مکانیک خاک پیدا می کند. در ادامه مقاله به آزمایش پرسیومتری میپردازیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

آزمایش پرسیومتری

در سال ۱۹۵۴ آزمایش پرسیومتری (فشار سنجی) توسط محقق فرانسوی با نام لوییس منارد ابداع شد.

روش کلی آزمایش فشار سنجی خاک به این شکل است که یک بالون لاستیکی به داخل زمین فرو برده می شود.

با استفاده از منبع تولید ، داخل این بادکنک پر از باد است. باد شدن این بالون لاستیکی باعث می شود که به خاک فشار وارد شود و مقداری جا به جایی در خاک به وجود بیاید.

در آزمایش فشارسنجی نیروی افقی بر خاک وارد خواهد شد. از آنجایی که روش بارگذاری بر خاک در این آزمایش پرسیومتری به بارگذاری در طبیعت شبیه است، داده های حاصل از آزمایش فشار سنجی بسیار با ارزش و قابل تکیه می باشد.

این آزمایش در خاک و سنگ اجرا می شود.

اما به طور کلی هر چه خاک قوی تر باشد، اطلاعات به دست آمده از این آزمایش صحرایی دقیق تر خواهد بود.

انواع آزمایش پرسیومتری

آزمایش پرسیومتری (فشارسنجی) را می توان به ۳ روش انجام بدهید:

۱. آزمایش پرسیومتری دریایی

۲. آزمایش پرسیومتری پیش حفار.

۳. آزمایش پرسیومتری خود حفار.

سه روش انجام آزمایش پرسیومتری 

۱. پرسیومتری دریایی:

در سال ۱۹۸۲ دستگاهی اختراع شد که این امکان را فراهم کرده تا به کمک آن انجام آزمایش پرسیومتری (فشارسنجی) در داخل دریا انجام شود. این پرسیومتر دارای سوند تک سلولی تغییر حجمی بود که می توانست فشاری معادل ۲٫۵ مگا پاسکال را تحمل کند. ظرفیت کرنشی این سوند در این پرسیومتر به قدری زیاد است که می توانست تا دو برابر اندازه اولیه خود تغییر حجم بدهد.  دو روش آزمایشی که در موارد بعدی گفته می شود صرفا در خشکی استفاده می شوند.

۲. پرسیومتری پیش حفار:

اول لازم است در این نوع از آزمایش، درون زمین گمانه حفاری شود. بعد از آن تجهیزات انجام آزمایش، از طریق گمانه ای که قبلا حفاری شده بود به درون زمین منتقل می شود.

سپس آزمایش ها به طریقی که قبلا گفته شد انجام می گیرد. این روش، برای انجام آزمایش در سنگ ها و خاک های متراکم مناسب خواهد بود.

چرا که تنها در این نوع از خاک ها پایدار باقی می ماند.

اگر خاک، ضعیف، سست و یا استحکام کافی را نداشته باشد، احتمال دارد که گمانه، قبل از ارسال تجهیزات به درون زمین، پایین بیاید.

ابعاد سوندی که قرار است داخل گمانه شود باید طوری باشد که بتوان به راحتی آن را داخل گمانه منتقل کرد پس در نتیجه برای انجام این آزمایش باید از سوند های تک سلولی و یا سه سلولی استفاده کرد.

بعضی محققین بر این باورند که آزمایش پرسیومتری پیش حفار به دلیل آنکه سر مته دستگاه حفاری قبلا موجب دست خوردگی خاک شده است، نتایج دقیقی نخواهد داشت.

اولین پرسیومتری از این نوع بود که توسط منارد ساخته شد.

این گونه آزمایش ها به دو روش زیر انجام می شوند:

۱. تغییر شعاعی.

۲. تغییر حجمی.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.