پایدارسازی گود - انواع تونل - خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

پایدارسازی گود

تقریبا احداث و بهره‌ برداری از هر پروژه‌ی ساختمانی، نیازمند خاک‌ برداری و پایدارسازی گود حاصل از عملیات خاک‌برداری می باشد.

برای این منظور از روش‌های متفاوتی برای پایدارسازی گودهای ساختمانی استفاده می شود.

انتخاب روش مناسب برای پایدارسازی گود در جبهه‌های متفاوت کاری، تابع عوامل مختلفی مانند شرایط محیطی، مباحث حقوقی، مسائل اقتصادی و مواردی از این قبیل‌ است.

با توجه به عوامل اشاره‌شده بهترین و بهینه‌ ترین روش برای پایدارسازی گود مورد نظر انتخاب می شود.

با توجه به موارد اشاره‌شده‌، پیدا کردن روش‌های مناسب برای پایدارسازی گود همواره از مسائل مورد نظر و با اهمیت در مهندسی ژئوتکنیک است و باعث ابداع روش‌های مختلف و نوینی برای پایدارسازی گودهای ساختمانی می گردد.

در ادامه مقاله به پایدارسازی گود میپردازیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند:

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

پایدارسازی گود

شاید بتوان گودبرداری را پرریسکترین مرحله ساختمان سازی در مناطق شهری معرفی کنیم.

از این طریق و مبتنی بر تجارب بسیار زیاد مهندسین با رویکردی معمولا خاص طراحی و اجرای پایدارسازی گودها را نیز در پیشنهاد خدمات خود ارائه می کنیم.

عملکرد مهندسین پروژه در پایدارسازی و گودبرداری

امروزه گودبرداری های عمیق در محدوده شهری زیاد شده و نیازمندی به روش های بسیار ایمن برای اجرای آنها رو به افزایش می باشد.

از این طریق آشنایی با روش های گودبرداری برای مهندسین از ضروریات محسوب می شود.

روشهای متفاوتی برای اجرای گودهای عمیق از قبیل روش های میخکوبی، مهاربندی، مهار متقابل و نیز روش اجرای بالا به پایین مطرح شده است که هر یک دارای نقاط قوت و ضعف می باشند.

پروژه های پایدارسازی، معمولا یک راهکار واحد و متعارف از قبیل نیلینگ و انکراژ نداشته و مستلزم به کارگیری روش های ترکیبی و متفاوت برای پایدارسازی گودها استفاده خواهد شد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند:

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند:

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.