آزمایش خاک - انواع تونل - خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

آزمایش خاک و یا مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش خاک یا مطالعات خاک و یا مطالعات ژئوتکنیک شاخه ای تخصصی از مهندسی عمران است که با هدف معین کردن خواص مهندسی خاک و سنگ و نحوه اندرکنش آنها با توسعه عمرانی آینده و کاربرد آن در ساخت و ساز ساختمان و انواع سازه، بحث و گفتگو می کند. هدف از آزمایش خاک و مطالعات ژئوتکنیک تعیین متغیرهای مورد نظر برای طراحی، تخمین ریسک ها می باشد.

در ادامه مقاله به آزمایش خاک میپردازیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

آزمایش خاک

۱) طراحی:

  • شالوده
  • زیرساخت ها
  • سازه های زیرزمینی

۲) تخمین ریسک های:

  • ژئوتکنیکی
  • زیست محیطی
  • هیدروژئولوژیکی
  • ژئولوژیکی

با انجام آزمایش خاک و مطالعات ژئوتکنیک در پروژه های ساختمانی به ایمنی بیشتر و عملکرد بهینه می توان برسیم.

آزمایش مکانیک خاک 

هر سازه ای در هر اندازه ای (چه برج میلاد و چه ساختمان ویلایی یک طبقه) نیروی وزن خود (و نیروی افقی ناشی از باد و …) را به خاک زیرین خود انتقال می دهد. بنابراین لازم شده است مقاومت و رفتار خاک زیرین سازه بررسی شود.

آزمایش مکانیک خاک، بعد از حفاری دستی و حفاری ماشینی خاک ساختمان شما،مشخص می کند که خاک ملک شما از چه نوع تیپ خاکی است و چقدر ظرفیت باربری دارد.

نتیجه این آزمایش ها بعد از گمانه زنی قابل حصول است.

مهمترین تجهیزات آزمایش مکانیک خاک به شرح زیر می باشد:

در آزمایشگاه مکانیک خاک وجود هر یک از وسایل زیر برای سهولت و انجام آزمایش مکانیک خاک الزامی می باشد.

۱. مجموعه الک آزمایشگاهی جهت انجام آزمایش مکانیک خاک.

۲. دستگاه الک لرزان (شیکر الک) آزمایشگاهی جهت انجام آزمایش مکانیک خاک.

۳. آون.

۴. ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی.

۵. چکش و قالب تراکم خاک.

۶. دستگاه کاساگراند.

۷. وسایل ارزش ماسه ای.

۸٫ دستگاه CBR.

۹. دستگاه هیدرومتری.

۱۰. دستگاه سه محوری

۱۱. دستگاه برش مستقیم خاک.

۱۲. دستگاه تک محوری.

آزمایش خاک ساختمان چیست؟

آزمایش خاک ساختمان، جهت ساخت و ساز کاربرد دارد. قبل از شروع هر اقدام دیگری جهت ساخت یک بنا و یا به عبارتی یک سازه یا یک ساختمان، ابتدا آزمایش خاک ساختمان گرفته می شود تا وضعیت خاک منطقه مورد بررسی قرارگیرد.

آزمایش هایی جهت دانه بندی خاک، تعیین تیپ خاک، مقاومت برشی، میزان تحمل بار، حد نفوذپذیری، چگالی خاک و بسیاری از آزمایشات دیگر که در شناخت رفتار و مشخصات خاک برای احداث یک سازه و یا یک بنا موثر هستند تحت عنوان آزمایش خاک ساختمان انجام می شوند.

مراحل آزمایش خاک چیست؟

به طور کلی می توان ۴ مرحله اصلی را برای انجام آزمایش خاک ساختمان تا مرحله اخذ مجوزهای لازم در نظر گرفت.

در مرحله اول با حضور مهندسین و ارسال تجهیزات حفاری، نمونه گیری از خاک محل انجام می شود.

و در مرحله دوم با ارسال نمونه ها به آزمایشگاه مکانیک خاک، آزمون های مربوطه انجام می شود.

نمونه بردای صحرایی

در مرحله نمونه برداری، با اعزام مهندسین و دستگاه های حفاری به محل احداث پروژه، از زمین مورد نظر تعدادی نمونه با توجه به ابعاد زمین و زیر بنای ساختمان گرفته می شود.

همچنین شمالی یا جنوبی بودن ملک تاثیر زیادی در روش حفاری دارد. اگرچه حفاری به دو روش دستی و ماشینی امکان پذیر است.

اما در حال حاضر برای اخذ مجوز در تهران، حفاری دستی به تنهایی غالبا مورد قبول نیست و حتما باید با تجهیزات و دستگاه های حفاری این کار انجام شود.

روش های حفاری مرسوم برای آزمایش خاک، حفاری آبشویی و مغزه گیری پیوسته هستند که انتخاب روش نهایی در آزمایش خاک ساختمان، با توجه به جنس خاک، نوع پروژه و … انجام می گردد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.