آزمایش تراکم - انواع تونل - خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

آزمایش تراکم| | انواع تراکم

تراکم خاک در واقعیت افزایش چگالی خاک با خروج هوا از آن است که این کار نیازمند انرژی بالای مکانیکی است. در این آزمایش یا تست تراکم خاک ، درجه تراکم یک خاک را بر حسب وزن واحد حجم خشک آن را اندازه گیری می کنند. در زمانی که به خاک آب اضافه می شود، با عنوان یک عامل نرم کننده ذرات خاک نیز عمل می کند.

همه ذرات خاک بر روی یکدیگر لغزیده و به یک موقعیت متراکم تر و محکم تر حرکت می کنند. پس از تراکم با بالاتر رفتن گنجایش رطوبتی خاک ، وزن واحد حجم خشک آن نیز افزایش می یابد اما پارامترهایی که بر روی مقدار تراک خاک بسیار موثر اند، شامل نوع خآ و میزان انرژی بهره گرفته شده در فرآیند تست یا آزمایش تراکم خاک می باشد.

در ادامه مقاله به آزمایش تراکم میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک – خاک آزما کاوش

آزمایش تراکم

منظور از انواع خاک ، توزیع اندازه ذرات ، شکل دانه های خاک ، چگالی ویژه ذرات جامد و مقدار و نوع کانی های رس موجود درون خاک است که تاثیر بسیارر مهمی بر وزن واحد حجم خشک ماکزیمم و گنجایش رطوبت بهینه خاک دارد.

برای انواع خاک های ماسه ای نیز، با بالا رفتن گنجایش رطوبتی، ابتدا وزن مخصوص خشک خاک ، را کاهش یافته و با ادامه افزایش گنجایش رطوبتی تا یک مقدار ماکزیمم بالا میرود. کاهش اولیه وزن مخصوصا خشک با افزایش گنجایش رطوبتی، ناشی از اثرات صعود رابطه موئینگی است. در گنجایش های رطوبتی پایین تر، صعود موئینگی آب در داخل خلل فرج ریز، مانع از حرکت ذرات جامد خاک و متراکم تر شدن آن ها نیز می شود.

انواع تراکم از نوع مشخصات فیزیکی خاک:

آزمایش و یا تست تراکم خاک و نحوه تراکم برحسب مشخصات فیزیکی خاک و چسبنده و غیرچسبنده بودن آن مختلف است که در ادامه این تفاوت نیز بیان می گردد.
آزمایش تراکم خاک های غیر چسبنده مثل شن و ماسه:
خاک های غیر چسبنده اغلب از ذرات درشت دانه و نسبتا کروی شکل تشکیل می شوند و درجه تراکم و استحکام آن ها به طرز قرار گرفتن ذرات در کنار یکدیگر نیز وابسته است. از آن جایی که ذرات تقریبا غیر قابل تغییر شکل و تراکم ناپذیر هستند، استفاده از ارتعاش و لرزش ، بهترین وسیله برای متراکم کردن خاک های غیر چسبنده در آزمایش های خاک می باشد.

آزمایش تراکم خاک های چسبنده مثل سیلت و رس:

به علت ساختمان ویژه ذرات ریز دانه چسبنده مانند سیلت ریز و رس ، تراکم آن ها با وسیله ارتعاش امکان پذیر نیست و بار یا فشار استاتیک ، بهترین وسیله برای تراکم سازی خاک های چسبنده است. برای مشاهده کردن تراکم پذیری خاک های چسبنده تحت فشار ، می توان مقداری از آب را به توده ای از خاک میکاد افزود و سپس ترکیب را در یک لیوان قرار داد.

چنانچه با یک استوانه فلزی کمی فشار بر روی سطح خاک موجود در لیوان وارد آید، سپس خواهد دید که سطح خاک نشست قابل ملاحظه ای داشته است. به عبارتی تحت تاثیر فشار استاتیک متراکم و مستحکم شده است.

کاربرد آزمایش تراکم خاک:

در زمان ساخت و اجرای بزرگراه ها، فرودگاه ها و سازه های دیگر، متراکم کردن خاک یک امر واجب و ضروری جهت بهبود مقاومت خاک می باشد.
به عبارت دیگر در ساخت خاکریز بزرگراه ها، سد های خاکی و تعداد بسیاری سازه های مهندسی دیگر، خاک های سبک نیز متراکم می شوند تا وزن واحد حجم (وزن مخصوص) آن ها افزایش یابد.

تراکم و استحکام ، خصوصیات مقاومتی خاک را نیز افزایش می دهد که در نتیجه آن افزایش ظرفیت تحمل شالوده های ساخته شده بر روی آن هاست. تراکم خاک همچنین مقدار نشت نامطلوب را بسیار کاهش می دهد و پایداری شیب های خاکریز ها را نیز افزایش می دهد.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک – خاک آزما کاوش

تراکم استاتیکی در خاک:

در شرایط تراکم استاتیکی ، مقداری تنش و ضربه به آرامی به خاک وارد شده و سپس رها می شود.

تراکم ضربه ای در خاک:

در شرایط تراکم ضربه ای همانطور که از نام این روش مشخص است ، فرآیند تراکم با توالی ضربه همراه خواهد بود. به شکلی که در این روش ، جرم سنگینی بر روی سطح خاک ، ضربه وارد می شود.

تراکم ارتعاشی در خاک:

به شکل کلی در این روش از تراکم خاک با اعمال تنش ارتعاشی با خاک همراه است. عملاً تناوب اعمال تنش توسط صفحه یا پتک بر خاک ، ذرات آن را به مرتب شدن و کنار یکدیگر قرار گرفتن اجبار میکند که در این صورت فضای خالی بسیار کمتری بین ذرات وجود خواهد داشت و دانسیته خاک را نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

تراکم گردشی در خاک:

تراکم گردشی اغلب در آزمایشگاه صورت می پذیرد. به طوری که در روش گردشی ، زمانی که خاک در حال حرکت چرخشی اطراف محور اعمال فشار می باشد، فشار استاتیکی در یک سو مداوم به خاک وارد می شود.

تراکم غلتکی در خاک:

در این روش تراکم غلتکی ، جرمی استوانه ای را بر روی خاک می غلتانید. نتیجه این نوع از تراکم بستگی زیادی به نوع و شرایط خاک و میزان بار وارده از سوی غلتک دارد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی – خاک آزما کاوش

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.