آزمایش سه محوری خاک - انواع تونل - خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

آزمایش سه محوری خاک

از آزمایش سه محوری خاک برای مشخص کردن مقاومت و روابط تنش – کرنش یک نمونه استوانه‌ای از خاک چسبیده اشباع دست نخورده یا بازسازی شده استفاده خواهد شد.

نمونه هایی که در این آزمایش قرار دارند به شکل تحکیم و تحت فشار و بدون زهکشی در سرعت تغییر شکل محوری ثابت یا همان در شرایط کنترل کرنش برش داده خواهد شد.

نکته قابل توجه در این آزمایش این است که با وسیله اندازه گیری بار محوری، تغییر شکل محوری و فشار آب منفذی، می‌توانیم تنش های کل و موثر و فشار محوری را محاسبه کنیم.

در ادامه مقاله به مبحث آزمایش سه محوری خاک میپردازیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند:

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

آزمایش سه محوری خاک

در این آزمایش سه محوری خاک اطلاعات بسیار مهم و کاربردی برای مشخص کردن ویژگی های تغییر شکل خاک های چسبنده مانند مقاومت موهر و یا مدول یانگ بدست خواهد آمد.

به عبارت دیگر آزمایش سه محوری یکی از رایج ترین آزمایش‌هایی می باشد که به وسیله آن می‌توان پارامترهای مکانیکی خاک را بدست بیاورد.

معایب آزمایش سه محوری

در فاز تحکیم همیشه فشار قائم و فشار یکنواخت می باشد؛ به عبارت دیگر K0 که همان ضریب فشار جانبی خاک در حالت سکون می باشد برابر با ۱ می‌باشد.

اما این مقدار در عمل مخالف ۱ است چون در حالت عملی بارگذاری، تقارن محوری نخواهیم داشت.

این در حالی است که در این آزمایش سه محوری خاک تقارن محوری وجود خواهد داشت و یا به عبارت دیگر خطای غشا در مقاومت ناگزیر می باشد و در واقع خطای کاغذ صافی جانبی در مقاومت وجود دارد.

در این آزمایش به دلیل وجود اصطکاک بین صفحه بالا و پایین نمونه، تنش برشی ایجاد خواهد شد که باعث تغییر شکل نمونه می شود.

آزمایش سه محوری

  • پس فشار (فشار بازگشتی): به فشاری گفته می شود که به منظور ایجاد هوا برای فشرده سازی و انتقال آن به داخل آب منفذی و معمولا افزایش درصد اشباع، به آب حفره‌ای نمونه اعمال می شود.
  • تنش تحکیمی موثر : به اختلاف بین فشار سلولی و فشار آب منفذی قبل از برش نمونه گفته می شود.
  • گسیختگی: مقدار گسیختگی وضعیت تنش را برای نمونه تحت آزمایش مشخص خواهد کرد. گسیختگی برابر با تنش انحرافی حداکثر یا تنش انحرافی در ۱٫۵ درصد کرنش محوری است.

روش کامل انجام آزمایش سه محوری خاک

آزمایش سه محوری در چند مرحله تعیین شده انجام می‌شود که در زیر به طور خلاصه به آن اشاره خواهیم کرد.

  1. نمونه‌ ای دست نخورده از خاکی که مد نظرمان می باشد تهیه می‌کنیم و آن را درون یک غشا لاستیکی قرار خواهیم داد.  منظور از نمونه های دست نخورده، نمونه هایی هستند که مقدار آب و ساختار طبیعی خاک در آن‌ها حفظ خواهد شد.
  2. غشا لاستیکی که نمونه در آن قرار می گیرد را درون یک محفظه پلاستیکی می گذاریم و به کمک مایع داخل ظرف که می‌تواند آب یا گلیسیرین باشد، فشار محفظه محدود کننده‌ای برابر با فشار جانبی خاک به آن نمونه اعمال خواهیم کرد.

انواع آزمایش سه محوری

با توجه به نوع خاکی که آن را به عنوان نمونه در نظر می گیریم، آزمایش سه محوری به ۳ صورت انجام می‌شود:

  • آزمایش سه محوری تحکیم یافت زهکشی شده
  • آزمایش سه‌محوری تحکیم یافته زهکشی نشده
  • آزمایش سه محوری تحکیم نیافته زهکشی نشده

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند:

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند:

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.