آزمایش التراسونیک - ژئوتکنیک - انواع تونل - خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

آزمایش التراسونیک

آزمایش التراسونیک یا تست سرعت پالس های التراسونیک یک از انواع مختلف آزمایش های غیر مخرب برای سنجش میزان همگنی و مقاومت بتن می باشد.

با انجام آزمایش التراسونیک ما می توانیم ضمن ارزیابی کیفی مقاومت بتن، به کیفیت دانه بندی در بتن در بخش هایی مختلف و همچنین منحنی دانه بندی بتن دست پیدا کنیم. این آزمایش هم چنین نشان می دهد که آیا ناپیوستگی هایی مثل ترک و غیره در بتن وجود دارد یا خیر. در صورت وجود هر گونه ناپیوستگی و ترک در بتن، به وسیله‌ ی این آزمایش می توانیم عمق ترک های موجود را کاملا تخمین بزنیم.

در ادامه مقاله به مبحث آزمایش التراسونیک میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

آزمایش التراسونیک

هدف تست التراسونیک بر روی بتن:

۱. ارزیابی کیفی مقاومت بتن، دانه‌بندی بتن دربخش های مختلف سازه و به دست آمدن منحنی دانه‌بندی.
۲. پیدا کردن هر گونه ناپیوستگی در مقاطع مثل ترک، لایه لایه شدن بتن و غیره.
۳. مشخص کردن عمق ترک‌های سطح بتن.

 

تست التراسونیک بر روی بتن با هدف اندازه‌گیری مدت زمان عبور یک پالس التراسونیک با فرکانس ۵۰ تا ۵۴ هرتز می‌باشد که توسط یک فرستنده تولید و به درون بتن فرستاده می‌شود. این پالس از سوی دیگر توسط گیرنده‌ای مشابه دریافت می‌شوند. بدین ترتیب زمان عبور این پالس به دست می‌آید و با استفاده از میزان طول می‌توان سرعت آن را نیز به دست آورد.

فرمول سرعت نیز برابر است با واحد فاصله تقسیم بر واحد زمان.
سرعت پالس التراسونیک به چگالی و ویژگی‌های الاستیک ماده‌ای که آزمایش بر روی آن نیزصورت می‌گیرد بستگی دارد. هر چه سرعت پالس بیشتر باشد، به آن معنی است که مدول الاستیسیته‌ی بتن، چگالی و مقاومت آن نیز بیشتر و بالاتر است.

نحوه انجام درست تست التراسونیک

نحوه انجام تست التراسونیک به این گونه است که یک پالس التراسونیک یا فراصوت با فرکانسی در حدود ۵۰ هرتز توسط یک فرستنده تولید می گردد و به درون بتن ارسال می گردد.

در سوی دیگر بتن نیز گیرنده‌ای وجود دارد که وظیفه‌ی دریافت این پالس ها را نیز بر عهده دارد.

زمان عبور پالس از مقطع محاسبه می گردد و با داشتن طول سرعت پالس به درستی محاسبه می گردد.

سرعت پالس التراسونیک به عوامل متفاوتی از جمله چگالی و ویژگی های الاستیک ماده  بستگی دارد.

سرعت پالس با مدول الاستیسیته‌ی بتن، چگالی و مقاومت آن نسبت خطی ومستقیم دارد و هر چه سرعت بیشتر باشد، این متغیرها دارای مقدار بیشتری نیز خواهند بود. با وجود این که میان سرعت پالس و مقاومت بتن یک رابطه‌ی مستقیم وجود دارد، اما تا کنون هیچ رابطه‌ی فرمولی و عددی بین این دو به طور مشخص به دست نیامده و ارتباط عددی ای بین آنها نیز وجود ندارد.

چگونگی پیدا کردن ترک ها به وسیله تست التراسونیک:

هنگام عبور پالس از بتن در تست التراسونیک، اگر فضای خالی یا ترک خوردگی در بتن نیز وجود داشته باشد، مقدار نسبتاً زیادی از انرژی پالس در آن فضای خالی به هدر می رود و سرعت آن نیز کاهش پیدا می کند. بنابراین اگر پالس ارسالی بر روی یک نمونه نسبت به یک نمونه‌ی سالم مدت زمان بیشتری را برای عبور صرف کرد، نتیجه گیری ما این خواهد بود که بتن دارای ترک خوردگی یا آسیب دیدگی جزی یا کلی است.

حتی ما با داشتن این تفاوت زمان در عبور از بتن می توانیم به عمق ترک خوردگی ها نیز دست پیدا کنیم و آن ها را به خوبی مشخص کنیم .

البته این روش تنها وقتی کاربردی است که محل خالی بتن پر شده از هوا باشد و در آن مایعی یا جرمی وجود نداشته باشد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.