آزمایشگاه محلی - انواع تونل - خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

طراحی گود و انواع گود برداری

در این مقاله به طراحی گود میپردازیم. ( شرکت خاک آزما کاوش ) جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

تعریف اصولی عملیات گودبرداری

به هرگونه حفاری و خاک برداری در تراز پایین تر از سطح زمین یا تراز زیر پی ساختمان مجاور گود برداری گفته میشود

ویژگی‌های گودبرداری اصولی به شرح زیر است :

یک گودبرداری اصولی و مناسب ( ایمن‌ترین و اقتصادی‌ترین) دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد:

 • با توجه به شرایط ژئوتکنیکی خاک، نوع پروژه و وضعیت تراز آب زیرزمینی، بهترین و ایمن‌ترین روش بین سایر روش‌های گودبرداری باشد
 • از تأسیسات و ساختمان‌های مجاور و همچنین تأسیسات زیرزمینی موجود بیشترین محفاظت به عمل آید.
 • با توجه به موقعیت شرایط ژئوتکنیکی خاک، نوع پروژه و وضعیت تراز آب زیرزمینی، مناسب‌ترین و اقتصادی‌ترین روش ممکن مهار گود انتخاب شود.
 • کمترین نیاز به اقدامات نگهداری در زمان بهره‌برداری به‌خصوص برای پروژه‌هایی که مدت زمان بالای امکان بکفیل (پر کردن و کوبش خاک) نمودن گود وجود ندارد داشته باشد.

انواع طراحی گود

 گودبرداری محفاظت نشده (مهاربندی نشده)

در موقعیتی که جنس خاک، پارامترهای خاک، عمق گودبرداری (کم‌عمق) و عدم وجود ساختمان‌های مجاور (عدم وجود سربار بر گود) باعث پایدار ماندن گود بعد از گودبرداری شود، در این حال نیازی به اقدامی جهت پایدارماندن گود نمی‌باشد. این‌گونه گود برداری‌ها، گود برداری حفاظت نشده نامیده می‌شوند.

گودبرداری محفاظت‌شده (مهاربندی‌شده)

در موقعیتی که برای اجرای عملیات عمرانی پس از حفاری نیاز به پایدارسازی گود باشد، مهندس طراح روشی برای پایدارسازی گود انتخاب می‌نماید . این‌گونه گودبرداری‌ها را محفاظت‌شده نامیده می‌شوند.

مراحل اداری انجام گودبرداری

 • بلافصله پس از دریافت پروانه ساختمان می‌بایست ابتدا با مراجعه به شهرداری نسبت به دریافت فرم مجوز گودبرداری اقدام نمایید
 • مراجعه به اداره گاز آن منطقه جهت قطع انشعاب گاز ساختمان
 • تکمیل فرم و به تأیید رساندن مهندس های ناظر و مهندس های مجری ساختمان
 • دریافت معرفی به سازمان نظام‌مهندسی جهت تأیید کردن پروژه

  کنترل‌های فنی مهندسی ناظردر گودبرداری

 • تکمیل فرم درخواست صدور مجوز شروع عملیات های ساختمانی.
 • حضور در جلسه مشترک در محل احداث ساختمان برای گودهای با خطر بسیار بالا.
 • تهیه گزارش ارزیابی خطر گود در هنگام اجرا و ارائه آن  به همراه گزارش وضعیت گودبرداری به شهرداری.
 • نظارت بر عملیات اجرای گودبرداری، اجرای عملیات مقاوم‌سازی و رفع خطرات ناشی از گودبرداری بر ساختمان‌ها و تأسیسات مجاور و ارائه گزارش‌های وضعیت گودبرداری به شهرداری به ازای هر قدم از انجام گودبرداری

اقدامات اولیه قبل از شروع گودبرداری منطقه

 • قبل از انجام عملیات تخریب در ساختگاه پروژه، بایستی چاه‌های فاضلاب موجود در آن را شناسایی و آن‌ها را با مواد مناسب پر کرد. چنانچه عمق این چاه‌ها بیش از عمق گودبرداری ساختگاه باشد ضرورت دارد این چاه‌ها با ملات سیمانی پر شوند.
 • هشدارهای کافی در خصوص خطر های ناشی ازتخریب  به ساکنین ساختمان‌های مجاور داده شود.
 • در صورت امکان، مکان دیگری را برای سکونت ساکنین ساختمان‌های مجاور پیش‌بینی کرده و آنجا را تخلیه نمود.
 • حتما تابلوهای هشداردهنده لازم برای عدم عبور عابرین و عدم پارک یا عبور خودرو در اطراف محوطه گودبرداری در مکان‌های مناسب نصب شود.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.