آزمایش دانسیته - انواع تونل - خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

آزمایش دانسیته بهمراه مراحل آن

آزمایش محاسبه دانسیته خاک در محل برای محاسبه وزن مخصوص تر و خشک  Y وd Y  است و برای اطلاع از میزان تراکم خاک و تشخیص ظرفیت باربری کاربرد دارد و برای تعیین صحرایی از سه نمونه ماسه ای، بادکنکی یا بالنی و هسته ای استفاده می شود. در نمونه ماسه ای و بادکنکی آزمایش تعیین دانسیته در محل حجم خاک محل گمانه مشخص می گردد.

درنمونه  ماسه ای، دستگاه بطری ماسه ای حاوی یک بطری که قیف شیرداری برای ریزش ماسه در آن قرار دارد، است و دارای دو نمونه شیشه ای و فلزی است. اندازه گیری دانسیته ماسه از تقسیم وزن ماسه که در حجم معلومی ریخته شده، به حجم آن، به دست می آیند و باید به وسیله تقسیم جرم به حجم نیز انجام شود. در ادامه مقاله آزمایش دانسیته میپردازیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

آزمایش دانسیته

هدف صلی از آزمایش های دانسیته در محل به دست آوردن  مقدار صحیح چگالی خاک است. از دوران دبیرستان به یاد داریم که چگالی به معنای جرم تقسیم بر حجم ماده بود. حالا از همین نوع تعریف برای به دست آوردن چگالی خاک نیز استفاده می کنیم. درون زمین گودالی را حفر می کنیم. مقدار خاکی را که از گودال برآمده به راحتی قابل وزن کردن می باشد.

اما به دست آوردن میزان حجم این خاک کارآسان و ساده ای نیست. چرا که شکل منظمی را ندارد و با استفاده از قوانین هندسه نمی توان حجم آن را کامل و درست به دست آورد. راه حل این است که داخل گودال حفر شده ماسه ای با چگالی را معلوم می ریزند. این ماسه،را ماسه استاندارد نام  گذاری میکنند. مقدار وزن ماسه ای که به درون گودال ریخته شده است را محاسبه می کنیم. چون مقدار چگالی ماسه مشخص است، می توان حجم ماسه انتقال یافته را به گودال  محاسبه کرد.

فرآیند آزمایش دانسیته در محل:

گام اول: وزن کردن اولیه:

نخست لازم است برخی از تجهیزات را کاملا توزین کرد.
کیسه پلاستیکی که قرار است خاک گودال در آن قرار گیرد را، به خوبی وزن می کنیم. با توجه به اینکه وزن نایلون بسیار کم است، برای آزمایش هایی که حساسیت های بالایی را ندارند می توان از این بخش کاملا  صرف نظر کرد. سپس باید وزن خود دستگاه سندباتل را به خوبی محاسبه کنیم. سندباتل در دو نوع کوچک و بزرگ نیز ساخته می شود. وزن نوع بزرگ آن حدود یک کیلو و سیصد گرم نیز می باشد.

گام دوم: عمل حفر گودال

در این مرحله نیز لازم است گودالی درون سطح زمین و یا درون چاه دستی که از قبل حفاری کرده ایم را، کنده شود.
در حالتی که امکان حفاری گودال نیز وجود نداشته باشد، باید از روش های اصولی آزمایشگاهی برای تعیین چگالی خاک نیز استفاده شود.
مانند آزمایش تعیین وزن مخصوص با جیوه و یا استفاده از روش موم گیری در تعیین چگالی خاک.
این کار با کمک یک سینی که درون آن حفره ای به قطر ۱۰ سانتی متر دارد را انجام می شود.
روش کار بدین حالت است که سینی را روی سطح صافی نیز قرار می دهیم و به کمک قلم و چکش درون آن را حفاری می کنیم.
همه خاکی که در این مرحله از درون حفره بیرون آمده را درون کیسه پلاستیکی نیز می ریزیم.

گام سوم: قرار دادن سندباتل بر روی سینی

سندباتلی که در گام نخست پر از ماسه استاندارد کرده بودیم، روی سینی قرار می دهیم.
روی سینی محل مخصوص و ویژه ای برای قرارگیری سندباتل دارد.
اگر دستگاه به درستی روی سینی قرار بگیرد دیگر تکان نمی خورد.
پس از استقرار دستگاه، پیچ روی دستگاه را کاملا باز می کنیم تا ماسه به درون حفره را منتقل شود.
پس از آنکه ماسه دیگر تکان نخورد و مطمئن شدیم که گودال حفر شده از ماسه های استاندارد پر شده است، پیچ روی سندباتل را می بندیم و آن را از روی سینی بر می داریم.

گام چهارم: وزن کردن ثانویه در نهایت

در این مرحله وزن کیسه ها پر از خاکی است  که در مرحله دوم محاسبه کردیم و وزن دستگاه سندباتلی که قسمتی از خاک آن در مرحله سوم درون گودال رفته بود را به دست می آوریم و ثبت میکنیم.
دقت ترازو با توجه به حساسیت های آزمایش متفاوت است.

گام پنجم: محاسبات

در قسمت آخر لازم است محاسبات نهایی نیز صورت گیرد.
نخستین موردی که لازم است محاسبه گردد حجم مخروط زیر سندباتل است.
این حجم را با روش های متفاوت قابل محاسبه است.
یکی از روش ها این است که سندباتل را روی یک سطح صاف کاملا قرار دهید.
آنقدر داخل دستگاه سندباتل ماسه استاندارد بریزد تا مخروط زیر آن کاملا پر شود ولی چیزی درون دستگاه قرار نگیرد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ، آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.