بهسازی - مطالعات راهسازی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک - آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود

بهسازی خاک و خواص آن

بهسازی خاک مجموعه  از روش‌های مورد استفاده به منظور بهبود خواص  و ویژگی های مکانیکی خاک و آماده‌سازی آن برای اجرای سازه‌های مهندسی می باشد. روش های بهسازی خاک، از تنوع و کاربری‌های فراوانی بهره می‌برند.

آشنایی با این روش‌ها و کاربردهای آن‌ها، امکان برنامه‌ریزی و طراحی بسیار مناسب سازه، به منظور اجرای ایمن و اقتصادی پروژه را به خوبی فراهم می‌کند. در ادامه مقاله به مبحث بهسازی میپردازیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند:

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

مقدمه ای بر بهسازی خاک:

اجرای انواع  سازه‌های مهندسی در محیط‌های خاکی، نیازمند ارزیابی پایداری و اطمینان از مناسب بودن خواص مکانیکی خاک و زمین با توجه به شرایط بارگذاری و یا شرایط محیطی مورد انتظارآن است.

در حالتی که خواص خاک و محل پیشنهادی، حداقل مشخصات مورد نیاز برای اجرای پروژه را نداشته باشند یا بر پایه تحلیل‌های انجام شده، عملکرد بسیار مناسبی را مطابق با الزامات طراحی از خود به نمایش نگذارند، مهندسان و طراحان مجبور به ارائه گزینه‌های پایین خواهند بود:

 • کنار گذاشتن محل های پیشنهادی:

  • در حالت وجود چندین گزینه برای اجرای پروژه، رویکرد عملی برای انتخاب محل مناسب، حذف گزینه‌های بسیار ضعیف است. اگر هیچ گزینه مناسبی وجود نداشته یا تامین هزینه‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه در شرایط موجود بسیار دشوار باشد، کنار گذاشتن تمام پروژه نیز در نظر گرفته می‌شود.
 • حفاری و جایگزینی به جای خاک ضعیف:

  • در گذشته، این روش به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی و متداول مورد استفاده قرار می‌گرفت. با این وجود، محدودیت‌های اقتصادی مانند هزینه تامین مصالح و باربری، دسترسی، انتخاب مصالح مناسب و مشکلات محیط زیستی سبب کاهش رواج این گزینه ها شد.
 • طراحی مجدد یا طراحی بر اساس و پایه شرایط موجود:

  • یکی از گزینه‌های نسبتا مناسب و مهم، طراحی اعضای سازه‌ای متناسب با شرایط خاک محل پروژه می باشد. به عنوان مثال، در برخی از موارد می‌توان با استفاده از شمع‌کوبی، بارهای اعمال شده را ازداخل لایه ضعیف خاک عبور داد و آن‌ها را به لایه‌های مقاوم پایینی نیز اعمال کرد. البته این گزینه می‌تواند هزینه زیادی را به همراه داشته باشد.
 • بهسازی خاک چیست:

  • یکی از بهترین گزینه‌های موجود برای تغییرات  شرایط نامطلوب موقعیت اجرای پروژه است که با تقویت خواص مکانیکی خاک، شرایط مناسبی را برای ساخت سازه ها فراهم می‌کند.

بهسازی خاک چیست؟

«بهسازی خاک» یا (Soil Improvement)، تغییر خواص خاک نظیر استحکام، تراکم پذیری، نفوذپذیری، رطوبت و غیره به منظور بهبود در عملکرد آن برای کاربری‌های مهندسی می باشد.

هنگام انتخاب محل مناسب برای اجرای پروژه‌های عمرانی، نوسازی سازه‌های موجود و فعالیت‌های مشابه، از جمله نکات مهمی که باید در نظر گرفته شود، تاثیر بارهای اعمال شده بر روی زمین و رفتار یا عکس‌العمل زمین در برابر این نوع بارها است.

بارهای اعمال شده بر زمین می‌توانند دارای منشا انسانی و یا غیر انسانی (طبیعی) باشند. در هر دو حالت، پارامترهایی وجود دارند که مهندسان از آن‌ها برای پیش‌بینی تاثیر شرایط بارگذاری متفاوت (پایداری یا ناپایداری) استفاده می‌کنند. اثرات شرایط بارگذاری معمولا با توجه مشخصات خاک مورد بررسی همه قرار می‌گیرند.

چه خواصی در بهسازی های خاک اهمیت دارند؟

اهمیت خواص خاک به کاربری آن‌ها نیز بستگی دارد. به عنوان نمونه، هدف از بهسازی خاک در حوزه کشاورزی، بهبود باروری خاک و فراهم کردن محیط های مناسب برای رشد گیاهان می باشد. از این‌رو، مهندسان کشاورزی، به دنبال تقویت ویژگی می‌روند که سبب دستیابی به اهداف مذکور می‌شود.

در مهندسی عمران و ژئوتکنیک، خاک محیطی برای اجرای سازه‌های متفاوت است. با توجه به این دیدگاه، خواصی از خاک مورد بررسی قرار می‌گیرند که پایداری سازه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. خواص زیر معمولا به عنوان مهم‌ترین نوع پارامترهای موثر بر بهسازی خاک در حوزه ژئوتکنیک در نظر گرفته می‌شوند:

 • مقاومت های برشی: وظیفه تحمل بارهای استاتیک و دینامیک، بدون ایجاد تغییرات شکل‌های اضافی یا شکست را بر عهده دارند.
 • تراکم پذیری: نشست، جزیان‌پذیری و تغییر حجم های توده خاک را کنترل می‌کند.
 • نفوذپذیری: نرخ عبور سیالات از داخل فضای متخلخل توده خاک را تحت تاثیرخود قرار می‌دهد.
 • تورم و جمع‌شدگی: به تغییر حجم های ناشی از افزایش یا کاهش رطوبت توده خاک بستگی دارند.

علاوه بر پارامترهای بالا، مواردی مانند سفتی، دوام، قابلیت فرسایش و خزش نیز با توجه به پروژه مورد نظر از اهمیت ویژه و بالایی برخوردار خواهند بود. آشنایی با خواص مکانیکی خاک، یک حوزه تخصصی  و اساسی در مهندسی عمران است که با عنوان مکانیک خاک شناخته می‌شود.

هدف از بهسازی خاک :

هدف اصلی و مهم از بهسازی زمین، تغییر خواص خاک و کنترل ویژگی‌های ژئوتکنیکی آن به منظور بهبود در عملکرد سازه با توجه به کاربری مورد انتظار از آن است. از بین تمام خواص خاک، معمولا تغییر موارد زیر به عنوان هدف بهسازی در نظر گرفته می‌شوند:

 • کاهش تراکم‌پذیری شدید به منظور جلوگیری از نشست
 • افزایش استحکام با هدف بهبود پایداری، ظرفیت باربری، دوام و غیره
 • کاهش نفوذپذیری با هدف جلوگیری از جریان آب زیرزمینی
 • افزایش نفوذپذیری با هدف بهبود قابلیت زهکشی
 • کاهش احتمال رونگرایی ناشی از لرزه‌

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ، آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.