زمین لغزش - مطالعات راهسازی - آزمایشگاه محلی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک -

زمین لغزش و نمونه های زمین لغزش

زمین لغزش به عنوان یکی از بلایای یا رخداد های طبیعی، خطرات زیادی به ویژه در مناطق کوهستانی و مرتفع  به همراه داشته و سبب به خسارات جانی و مالی فراوانی در ایران و همه دنیا می شود.

پدیده زمین لغزش به حرکت ثقلی توده ای از مواد سنگی، خرده سنگی یا خاکی نیز اطلاق می شود که نتایج آن ممکن است حوادث فاجعه باری را در پی داشته باشد که به از بین بردن سکونت گاه های بشر در مناطق مختلف شهری منجر شوند.

زمین لغزش ها نیز ممکن است با تخریب سازه های زیربنایی هم مثل جاده ها، خطوط راه آهن، پل ها، سدها، فرودگاه ها و گاهی نیز ایجاد آسیب های بسیار برگشت ناپذیر برای انواع میراث فرهنگی و طبیعی و دیگر گنجینه های آسیب پذیر بشری، سبب خسارات اقتصادی بزرگی گردند.

در ادامه مقاله به مبحث زمین لغزش میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند:

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

نمونه زمین لغزش:

یکی از زمین لغزش های خسارت بار چندین ماه اخیر مربوط به زمین لغزشی است که در روستایی در نزدیکی اسلو پایتخت کشور نروژ به وقوع پیوست.

این حادثه در دی ماه سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد که خسارات قابل توجهی نیز به تأسیسات، راه های ارتباطی و ابنیه منطقه به ویژه سازه های مسکونی آن نیز وارد کرد.

لغزش انواع  و شکل های مختلفی داشته و در هر نوع مصالحی می تواند ایجاد شوند.

ویژگی های توده متحرک و شکل سطح گسیختگی معمولاً به عنوان عوامل طبقه بندی لغزش ها نیز به کار گرفته می شوند. لغزش های دامنه ای عمدتاً به سه شکل  لغزش انتقالی یا ساده، لغزش دایره ای یا چرخشی و لغزش مسطوی در سنگ تقسیم و دسته بندی می شود.

۱٫ لغزش انتقالی یا ساده:

در لغزش انتقالی، توده ای از مواد به روی یک سطح کم و بیش مسطوی به سوی پایین دامنه می لغزند. شرایط زمین شناسی و در رأس آن وجود ناپیوستگی های ساختی دارای جهت یابی کاملا مناسب، از جمله عوامل ایجاد یک لغزش را انتقالی یا ساده است.

۲. لغزش های دایره ای یا چرخشی:

لغزش دایره ای یا چرخشی اغلب در دامنه های خاکی و خرده سنگی طبیعی و مصنوعی و به مقدار بسیار کمتر در دامنه هایی که از سنگ خرد شده یا ضعیف و هوازده ساخته شده اند، دیده می شود. در این نوع، گسیختگی در راستای سطحی منحنی و قاشقی شکل، که اغلب تنش برشی را تحمل می کنند، صورت می گیرد. برای ایجاد یک لغزش دایره ای معمولاً نیاز به شرایط زمین شناسی ویژه و گسستگی های ساختی نمی باشد.

۳. لغزش چرخشی در سنگ:

در این نمونه لغزش، توده ای قاشقی شکل از سنگ، بر اثر لغزش در امتداد سطحی استوانه ای، گسیخته می گردد. ایجاد ترک هایی در رأس بخش ناپایدار و برآمدگی هایی در پاشنه آن، نشانه های حرکات شروع است. پس از گسیختگی نیز معمولاً پرتگاهی در بالای دامنه و به هم ریختگی هایی در قسمت پایین آن متصاعد می شود. افزایش شیب دامنه، هوازدگی و نیروهای ناشی از زهکشی آب از علل های اصلی این نوع لغزش هستند.

۴. لغزش مسطوی در سنگ:

این نوع لغزش انواع بسیار مختلفی دارد که می توان به انواع لغزش یک یا چند واحد سنگی در امتداد یک یا چند سطح مسطوی، سر خوردن یک قطعه کوچک یا ورقه ای از سنگ بر روی دامنه، لغزش توده عظیمی از سنگ و لغزش گوه ای در امتداد فصل مشترک دو صفحه متقاطع نیز  اشاره نمود.

عوامل مؤثر در وقوع پدیده زمین لغزش:

فرآیند لغزش اغلب  بر روی زمین های شیب دار رخ می دهند. عوامل متعددی در ایجاد و فعال شدن این پدیده نیز مؤثر هستند به طوری که می توان به سه گروه عوامل بیرونی، درونی و ترکیب آن دو نیز تقسیم بندی نمود:

 1. عوامل بیرونی عبارتند از آن عواملی که سبب افزایش متوسط تنش برشی در طی سطوح گسیختگی بالقوه یا سطوح ضعف موجود در سنگ و خاک می گردند.
 2. عوامل داخلی عواملی هستند که سبب کاهش متوسط مقاومت برشی می شوند.
 3. علاوه بر این دو گروه عامل عمده، ممکن است یک گروه حد واسط با ترکیبی از هر دو نوع لیل های درونی و بیرونی نیز وجود داشته باشند:
 4. تغییرات ساختاری در خاک
 5. حرکات تکتونیکی در سطوح
 6. زلزله در زمین
 7. بارش باران و برف و افزایش فشار آب های منفذی
 8. تأثیرات فصلی در آن
 9. افت سریع سطح در آب
 10. تراوش از چشمه ها یا منابع صنعتی آب و فرسایش شدید در مسیرهای آبراهه ها
 11. تغییرات در شیب دامنه و عدم اتصال محکم بین واحدها و سنگ های بستر
 12. تغییر در ارتفاع های سطوح شیب دار
 13. از بین رفتن درختان و تأثیرات پوشش گیاهی
 14. وزن های توده
 15. تغییرات کاربری زمین
 16. شدت هوازدگی در خاک
 17. شرایط ژئوتکنیکی و لیتولوژی در خاک

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ، آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.