فونداسیون رادیه - فونداسیون - انواع تونل - خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

فونداسیون رادیه چیست؟

( شرکت خاک آزما کاوش ) فونداسیون رادیه چیست؟

فوندانسیون، شالوده یا پی پایین ترین قسمت یک ساختمان است که بارهای وارد شده بر آن را به زمین ج به جا می کند.

اجرای علمی و اصولی این سازه در حفظ امنیت ساختمان نقش بسیار مهم و کلیدی دارد. در گذشته اجرای فونداسیون به مفهوم های امروزی آن وجود نداشت. در عصر حاضر، به علت افزایش ارتفاع و زیر بنای ساختمان ها، تغییراتی درفرم و مصالح به کار رفته در فونداسیون نیز ایجاد شده است. ترکیبی از میلگرد و بتن شاکله اصلی فونداسیون های امروزی را تشکیل می دهند.

در ادامه مقاله به مبحث فونداسیون رادیه میپردازیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

ناگفتنی هایی در مورد فوندانسیون گسترده:

طراحی دقیق این فوندانسیون گسترده به همراه توجه به نکاتی مهم  مثل عایق کاری پی ساختمان و تحمل آن در برابر تغیییرات فصلی دما و رطوبت، از جمله ضوابطی است که در ساخت و اجرای این سازه حتما مد نظر قرار گیرد.

با توجه به اهمیت این سازه در مقاومت ساختمان، آشنایی با این نوع فونداسیون پی گسترده، موارد استفاده و روش های اجرای آن ضروری به نظر می رسد. در این متن، به معرفی کامل این نوع فوندانسیون گسترده در موارد ذکر شده می پردازیم.

انواع فونداسیون:

طراحی انواع فونداسیون شالوده رادیه عملیاتی کاملاً مهندسی و بسیار دقیق است که باید توسط متخصصان مربوط انجام شود. در این زمینه ویژگی هایی خاص چون بار یا نیروهای وارد شده به ساختمان و آنالیز تیپ خاک نیز باید مد نظر قرار گیرد.

با توجه به این موارد انواع فونداسیون شالوده جهت اجرا نیز معرفی می شوند.

فونداسیون های مورد استفاده در صنعت ساختمان سازی به دو دسته فونداسیون سطحی و عمیق گروه بندی می شوند.

اختلاف این دو در عمق دفن شده پی نسبت به خاک های مجاور آن است. بر این اساس، فونداسیون های سطحی عمق مدفون کمتری را دارند. این نوع شالوده ها نیز عبارتند از:

 • فونداسیون  نواری
 • فونداسیون رادیه
 • فونداسیون مرکب
 • فونداسیون منفرد

پشت سر گذاشتن هفت مرحله در اجرای پی گسترده:

جرای فوندانسون پی گسترده را در هفت مرحله زیر می توان به طور ویژه خلاصه کرد:

 1. تعیین حدود یا مساحت در اجرای فونداسیون (حدود اربعه)
 2. گچ ریزی
 3. آماده سازی بتن مگر
 4. آرماتوربندی
 5. قالب بندی پی گسترده
 6. اجرای Base Plate یا ریشه های ستون ساختمان
 7. بتن ریزی

آماده سازی بتن مگر:

بتن مگر یکی از مراحل اجرای در پی است که به منظور ایجاد سطحی تمیز و هموار برای آرمارتوربندی مورد استفاده قرار می گیرند. به این ترتیب، سطحی صاف جهت اجرای ادامه مراحل پی سازی نیز ایجاد می شود. در برخی از انواع فونداسیون از جمله فونداسیون رادیه لازم است تا همه مساحت مورد نظر گود شده، بتن مگر اجرا گردد.

قالب بندی در فوندانسیون پی گسترده:

قالب بندی فوندانسیون پی گسترده مرحله ای برای شکل دادن انواع بتن در سایز و حجم مورد نظرمی باشد.

این مرحله می تواند با استفاده از قالب های آجری، بتنی و فلزی نیز اجرا شود.

با توجه به اجرای یکپارچه بتن ارمه در کف فونداسیون پی گسترده، قالب بندی این پی ریزی یکی از مراحل بسیار پرهزینه معرفی می شود.

آرمارتوربندی:

در این مرحله از پی سازی، بر اساس نقشه و طراحی سازه، برش میلگردها در طول مورد نظر انجام می گیرد. جهت مقاومت میلگردها در برابرانواع نیروهای وارد شده به آنها، این مقاطع باید کلافی یکپارچه در کف فونداسیون را ایجاد کنند.

این ویژگی در مراحل ساختمان سازی از نمونه فونداسیون رادیه، نواری و منفرد باید مورد توجه قرار گیرد.

به منظور انتقال مناسب نیرو میان فولاد و بتن، یک شبکه حصیری در ساخت میلگردهای کف ساختمان ایجاد می گردد.

در این شبکه، میلگردها را با خمشی به اندازه ۹۰ درجه و به طولی معین شکل می دهند. به این عملیات مش گذاری  نیز گفته می شود.

انواع فونداسیون شالوده رادیه:

فونداسیون رادیه یا همان شالوده رادیه در انتقال بار ستون ها یا دیوارهای ساختمان به زمین نقش مهمی دارد. این نوع شالوده در اشکال متفاوت زیر ساخته می شود:

 • دال مانند
 • مجموعه تیر – دال
 • صندوقه ای
 • نوارهای متقاطع

در فونداسیون های گسترده ای که متشکل از نوارهای متقاطع است، طول فولاد جهت استفاده در هر بخش از نوارهای شبکه شالوده بر اساس ویژگی خمشی فولاد تعیین می شود. میزان فولاد عرضی نیز با توجه به محل های برش مقطع فولاد در طول نوار شبکه محاسبه می گردد.

انواع پی گسترده در ساختمان سازی:

 • پی گسترده یا صفحه ای ساده
 • شالوده گسترده با دیوار های بتنی در یک جهت
 • شالوده گسترده با دیوارهای  بتنی در یک جهت
 • شالوده گسترده با دیوارهای محیطی
 • شالوده گسترده با شناژ

انواع مزایا و معایب فونداسیون رادیه:

پی یا شالوده رادیه برای خاک هایی سست و با ظرفیت باربری بسیار پایین کارایی ایده آلی  و مفیدی دارد. استفاده از این نوع فونداسیون ضمن گسترش توزیع تنش، تنش های اعمال شده به خاک زیرین سازه را به شدت کاهش می دهد. به این ترتیب، احتمال نشست کل فونداسیون و نشست های نامتقارن نیز بسیار کاهش می یابند.

علیرغم فواید فراوانی که استفاده از فونداسیون گسترده را در ساخت و ساز توجیه پذیر و اقتصادی نیز معرفی می کند، برخی معایب و مشکلات این نوع شالوده ممکن است عملیات اجرایی آن را با محدودیت هایی  نیز مواجه سازد. بعضی از این معایب عبارتند از:

 • افزایش هزینه پی گسترده به علت مصرف بیشتر آرماتورهای فولادی و بتن ها
 • دشواری اجرای مراحل مختلف  آرماتوربندی و چاه های آرت و فاضلاب

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ، آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.