روسازی و انواع آن - انواع تونل - خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

روسازی و انواع آن

روسازی:

یکی از بخش های مهم در مطالعات راهسازی ، مطالعات روسازی راه است. همان‌گونه که هدف از احداث یک سازه نظیر ساختمان انتقال بار می باشد، هدف از طراحی روسازی راه نیز طرح سازه‌ای‌ می باشد که به واسطه آن بار ترافیکی از روش لایه‌های روسازی به نحوی به خاک بستر یا سابگرید انتقال می یابد که در آخر  تنش برای خاک قابل تحمل بوده و باعث گسیختگی آن نگردد. یادآوری یک نکته در اینجا بسیار ضروری است.

منظور از روسازی راه، لایه‌هایی است که بر روی سطح سابگرید و نه لزوماً بستر طبیعی زمین را احداث می‌شود. به غیر از موارد گفته شده، مصالح روسازی راه باید از نفوذ آب سطحی به لایه‌های زیرین نیز کاملا جلوگیری کرده و در عین حال نسبت به یخبندان کاملا حساس نباشند. در ادامه مقاله به مبحث روسازی و انواع آن میپردازیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

انواع روسازی:

روسازی‌های راه به طور عمده به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند:
۱- روسازی انعطاف‌پذیر یا (آسفالتی)
۲- روسازی‌ صلب یا (بتنی)

۱- روسازی آسفالتی :

بالاترین لایه در این نوع روسازی راه ، لایه های آسفالتی است. این لایه می‌تواند از نوع آسفالت های سطحی (BST : Bituminous Surface Treatment) یا مخلوط آسفالت های گرم (HMA : Hot Mix Asphalt) مخلوط آسفالت نیمه‌گرم (WMA : Warm Mix Asphalt) و غیره باشند.
روسازی های آسفالتی به این علت «انعطاف‌پذیر» نامیده می‌شوند که کل سازه روسازی زیر بار ترافیک دچارانواع تغییر شکل می‌شود. روسازی‌های انعطاف‌پذیر معمولاً سیستمی چندین لایه‌ دارند.

انواع لایه های روسازی راه آسفالتی:

لایه آسفالتی:

این لایه بالاترین لایه موجود در روسازی‌های انعطاف‌پذیرمی باشد که نسبت به دیگر لایه‌های روسازی راه (اساس و زیراساس) باربری بیشتری را دارد. هزینه احداث این لایه نیز بسیار بیشتر از لایه‌های دیگر می باشد.
اصولاً در زمان طراحی روسازی و البته بسته به شرایط خاص طرح و نوع پروژه، ضخامت لایه آسفالتی به نحوی طراحی می‌ گردد که نیاز به اجرای آن در دو یا چندین لایه است.

در ادبیات مصطلح فنی لایه‌های آسفالتی را به شکل های بیندر و توپکا نیز تقسیم‌بندی می‌کنند.

 لایه اساس:

این لایه با مصالح سنگی منتخب و خاص اجرا می‌شود. مهم‌ترین وظیفه لایه ها اساس انتقال بار و زهکشی آن می باشد. مشخصاتی که در آیین‌نامه‌ها نظیر نشریه ۲۳۴ (آیین‌نامه روسازی راه‌های آسفالتی ایران) در همین راستا برای لایه اساس بیان شده با هدف تأمین خواص مهندسی مصالح اساس و تأمین اهداف طراحی روسازی می باشد.
در صورت ورود آب به سیستم های روسازی، مصالح اساس وظیفه زهکشی و خروج آب از سیستم ها را بر عهده دارند.

در بعضی پروژه‌ها بنا به علت فنی خاص ممکن است طراح تصمیم به استفاده از اساس آسفالتی نیز بگیرد. این نوع اساس عملاً یک مخلوط آسفالتی با میزان قیر بسیار کمتر نسبت به بیندر و توپکا می باشد.

 زیراساس:

این لایه بین دو لایه لایه اساس و سابگرید اجرا می‌شود. مشخصات مصالح زیراساس نیز در نشریه ۲۳۴ (آیین‌نامه روسازی راه‌های آسفالتی ایران) ذکر شده می باشد. اصلی‌ترین و مهم ترین عملکرد این لایه انتقال بار می باشد . اما وظایف دیگر این لایه عبارتند از: جلوگیری از ورود انواع ذرات ریز سابگرید به لایه های اساس، کمک به زهکشی، کاهش اثر یخبندان و فراهم کردن سطح ها مناسب برای اجرای انواع عملیات آن.

 روسازی های بتنی:

این نوع روسازی‌ها به این علت صلب نامیده می‌شوند که تحت بار ترافیکی به علت مدول الاستیسیته بالای رویه بتنی، تغییر شکل بسیار کمی از خود بروز می‌دهند.
ساختار های کلی روسازی صلب حاوی یک رویه بتنی است بر روی لایه سابگرید یا یک لایه اساس قرار می‌گیرد.

در روسازی بتنی یکی از عوامل بسیار مهم در طراحی روسازی مقاومت های خمشی بتن است.

 لایه رویه:

این لایه از بتن ساخته می‌ گردد پس مثل بتنی که در سازه‌های دیگر به کار می‌رود نیاز به طرح اختلاط و عمل‌آوری پس از اجرا دارد. وظیفه این لایه های باربری، تأمین اصطکاک کافی، همواری، کنترل سر و صدا و جلوگیری از ورود آب ا به سیستم است. ضخامت این لایه به شکل متوسط برابر با ۱۵ سانتی‌متر تا ۳۰ سانتی‌مترمی باشد.

 لایه اساس:

در روسازی بتنی، عمده وظیفه باربری بر عهده لایه های بتنی است. گرچه لایه اساس نیز در باربری بسیار موثر است اما هدف عمده از اجرای آن زهکشی، کاهش آثار یخبندان و فراهم آوردن انواع سطح مناسب برای اجرای عملیات های روسازی است.
لایه اساس مورد استفاده عمدتاً از انواع مصالح سنگی می‌باشد اما در مواردی نیز ممکن است طراح استفاده از اساس تثبیت شده، اساس آسفالتی با دانه‌بندی باز یا یک لایه نازک  دربتن مورد استفاده قرار گیرد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ، آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

درباره ی: روسازی

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.