پایدارسازی گود - مطالعات راهسازی - پایدار سازی گود - بهسازی خاک - طراحی گود

پایدارسازی گود به شیوه مهار متقابل

نحوه مهار متقابل یا این که مهارگذاری فشاری خاک، برای گودهای با عرض کم مطلوب می‌باشد و تشابه‌هایی به شیوه خرپایی دارد. در‌ این شیوه، شمع‌هایی با ارتفاع بیشتر از طول گود تهیه و تنظیم می‌گردد و المان‌های قائم در درون این شمع‌ها قرار داده می‌شود. این اِلمان‌های قائم می تواند تیرآهن ساده (I شکل) یا هاش (H شکل) باشد.

قسمت انتهایی المان‌های قائم با بتن به صورت گیردار مهار می‌شود.

در ادامه مقاله به مبحث پایدارسازی گود به شیوه مهار متقابل میپردازیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

پایدارسازی گود به شیوه مهار متقابل

بعد از آن که این اِلمان‌های قائم در دو طرف دیوارها جانمایی شد، آن را به کمک تیرها و اِلمان‌های افقی به صورت خرپا به هم متصل می‌نمایند تا همدیگر را تقویت کرده و همچنین به پایداری یکدیگر کمک نمایند. اعضای فشاری، استرات (Strut) یا بریس (Brace) و اعضای واسط میان دیوار (Wale) تیر افقی نامیده می‌شود. فشار خاک از دیوار به تیرهای افقی و از روش تیرهای افقی به Strut منتقل می‌شود.

پیاده سازی استرات و اتصالات مربوطه، مبتنی بر نیروهای فشاری و طراحی تیرهای افقی و دیوار بر طبق نیروهای برشی و خمشی صورت می‌گیرد. به کارگیری از این شیوه در پروژه‌های با هندسه نامنظم با محدودیت همراه می‌باشد. در‌حالتی که خاک بسیار ریزشی میباشد، می‌بایست در بین اعضای قائم از الوارهای چوبی یا اعضای مطلوب دیگر به کار گرفت.

مزیت‌ها شیوه مهار متقابل

در گود برداری‌های با عرض کم، شیوه مهار متقابل با سرعت بیشتر و هزینه و جاگیری کمتر عمل را پیش خواهد برد.

پایدارسازی گود به روش دیوار دیافراگمی

دیوار دیافراگمی از روش‌های دیگری می‌باشد که جهت پایدار سازی گودهای عمیق مورد به کار گیری قرار می‌گیرد. گاه نیز این شیوه همراه با روش‌های دیگر به کار گیری می‌گردد. برای پایدار سازی گود به طریق دیافراگمی، حفاری با دستگاه‌های ویژه‌ای به اسم هیدروفرز یا این که گراب اجرا می‌گردد.

بعد از آن برای خودداری از ریزش‌های موضعی دیواره حفاری گردیده، از دوغاب بنتونیت به کارگیری می‌گردد. بنتونیت نوعی رس می‌باشد. پس از اتمام حفاری دیوار دیافراگمی، میلگرد گذاری انجام می‌شود. در پایان کار نیز برای ساخت دیوار بتنی، بتن‌ ریزی صورت می‌گیرد. بتن‌ ریزی با به کارگیری از لوله ترمی اعمال می‌شود.

پایدارسازی گود به روش سپرکوبی

در این شیوه، از صفحات یا این که ورق فولادی به کارگیری می‌شود. به این صورت که صفحه‌های فولادی را به صورت سپرهایی بر روی خاک قرار داده و در خاک می‌کوبند. این عمل را در طرفین گود انجام می‌دهند تا به این ترتیب گود وضعیت استوار به خود گیرد. بعد حفاری اجرا می‌شود.

پس از حفاری، در کمرکش سپرها و بر روی آنان، تیرهای پشت بند افقی نصب می‌نمایند. در نهایت، به صورت عمودی بر صفحه سپرها به پشت بندهای افقی اتصال می‌دهند. اجرای شیوه سپرکوبی به جهت صدا و لرزش ناشی از کوبش سپرها، در محیط‌های شهری با محدودیت‌هایی مواجه می‌باشد.

مزیت‌ها روش سپرکوبی

  • سرعت اجرای عمل بسیار بالا است.
  • ایمنی در طی کار بسیار بالا است.

پایدارسازی گود به روش دیوار برلینی یا دیوار سولجر پایل

دیوار برلینی یک کدام از قدیمی‌ترین شیوه‌های پایدارسازی گود می‌باشد که در حفاری‌های عمیق به کار گیری می‌گردد. این شیوه از اواخر قرن هجدهم در شهرهای بزرگی همانند نیویورک، برلین و لندن با موفقیت اعمال شد. این شیوه تلفیقی از شمع‌های فولادی یا این که بتنی و شیوه بتنی (شاتکریت) می‌باشد.

این شیوه اجرای گود برداری، به دیوار سولجر پایل نیز مشهور می‌باشد. شمع‌های فولادی یا بتنی که در این شیوه پایدار سازی گود استفاه می‌شوند، حکم سربازها را دارند. این شمع‌ها در فواصل منظم و به صورت معمول در فواصل ۶ فوت تا ۱۲ فوت به کار گذاشته می‌شوند.

جهت خودداری از ریزش‌های موضعی، میان شمع‌ها، از روش‌های بتنی درجا یا این که پیش‌ساخته به کار گیری می‌شود.

اجرای دیوار برلینی طی چهار مرحله انجام می‌گردد:

  • اجرای نیمرخ‌های فولادی
  • اجرای دیواره میان نیمرخ‌های فولادی
  • حفر گمانه در بین نیمرخ‌های فولادی
  • میلگرد گذاری یا مهارگذاری در گمانه‌ها

بهترین شیوه پایدارسازی گود کدام می‌باشد؟

به منظور ساخت ثبات در دیوارهای نگهدارنده، فضاهای تنگ و گودبرداری‌های کوچک، تثبیت شیب و تعمیر و نوسازی بنا‌های نگهدارنده موجود، شیوه میخکوبی مطلوب می‌باشد. درباره‌ی گودهایی که پهنا‌ی آن‌ها کم بوده، شیوه مهار متقابل مطلوب می‌باشد. این شیوه برای گودهای عریض مطلوب نیست.

در گودهای با عمق حدود ۵ متر، به کارگیری از استوار سازی گود به شیوه اجرای شمع، معمولاً از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه می‌باشد. همین طور در حجم زیاد، هزینه عملیات کاهش می‌یابد.

در صورتی که طول کانال زیاد و پهنای گود کم بوده و ضمن سرعت اجرای عمل، به ایمنی بالا نیز نیاز می‌باشد، سپر کوبی بهترین و مناسب‌ترین شیوه استوارسازی گود خواهد بود. درباره ی گود برداری‌های عمیق که حرکات خاک می‌بایست در کمترین شرایط ممکن باشد، بهترین شیوه، ساخت بالا به پایین می‌باشد.

در مواقعی که سطح آب زیرزمینی بالاست و یا محدودیت فضایی برای اعمال فعالیت وجود دارد و گود برداری باعث به تداخل ترافیک با خیابان اصلی می‌گردد، بهترین شیوه پایدارسازی گود، روش ساخت بالا به پایین می‌باشد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ، آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.