آزمایشگاه خاک - انواع تونل - خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

آزمایشگاه خاک چیست؟

برای انجام انواع پروژه‌های ساختمانی نیز در هر منطقه‌ و محدوده ای نیز لازم است قبل ازآغاز به کار، مجموعه آزمایش‌هایی را بر روی خاک نیز انجام شود که به آن تست خاک یا آزمایشات خاک یا Soil test نیز میگویند. حال این آزمایش ها در مکانی با انواع تجهیزات مخصوص نیز انجام میگیرند که به این مکان آزمایشگاه خاک یا آزمایشگاه مکانیک خاک نیز گفته میشود.

هدف این نوع آزمایش ها بررسی  کامل برای مناسب بودن شرایط خاک برای ساخت و ساز نیز می باشد. در ادامه مقاله به مبحث آزمایشگاه خاک میپردازیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

ویژگی های مورد بررسی و آزمایش در آزمایشگاه خاک

در آزمایش خاک، نمونه خاک با استفاده از انواع تجهیزات مخصوص به انواع آزمایشگاه خاک منتقل میگردد و برای انجام این آزمایش آماده می‌شود. آزمایش‌هایی که بر روی خاک نیز انجام می‌شود ویژگی‌هایی مثل تیپ خاک، ساختار مکانیکی آن و لایه‌های ژئوتکنیکی خاک را نیز مشخص می‌کنند.

اهمیت انجام این نوع آزمایش در احداث ساختمان‌هایی با متراژبسیار بالا بوده که مهندسان باید با اطلاعاتی که از آزمایشگاه خاک در اختیارشان نیز قرار می‌گیرد، اقدامات لازم در جهت و سوی مقاوم‌سازی ساختمان را انجام می‌دهند.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

آزمایش و برسی تشخیص تیپ خاک در آزمایشگاه خاک

برای نمونه یکی از آزمایش‌هایی که بر روی بخش از خاک در آزمایشگاه انجام می‌شود، تعیین و تشخیص تیپ خاک است. تعیین و تشخیص تیپ خاک در مقاوم سازی  و استحکام سازی ساختمان و سازه در برابر زلزله  ها اهمیت بسیار زیادی را  دارد.

برای انجام این  نوع آزمایش نمونه های منتقل شده از زمین را تحت استرس های برشی یا shear stress قرار می‌دهند تا واکنش‌های آن را در برابر انواع نیروهای مختلف و متفاوت را مشاهده کنند. سپس با توجه به واکنش‌های ضبط شده از خاک مورد نظر نیز، آن را داخل یکی از انواع  مختلف خاک  نیز گروه بندی می‌کنند.

لیست انواع تجهیزات آزمایشگاه خاک:

وسایل های کامل بارگذاری صفحه

آزمایش بارگذاری صفحه نوعی از آزمایش باربری در جای خاک می باشد، که ظرفیت باربری آخر خاک تحت یک بارکاملا مشخص تعیین و مشخص می‌شود. با استفاده از این آزمایش های صفحه‌ای فولادی بر روی یک بستر خاک قرار گرفته و نیروی هیدرولیکی بر آن نیز وارد می‌شود تا مقادیر در نشست و میزان بار وارده را به خوبی اندازه‌گیری کند.

وسایل های کامل سند باتل:

وسایل کامل سند باتل ۶ اینچی و ۴ اینچی نیز در حال حاضر در لیست های تجهیزات آزمایشگاه خاک  وجود دارند. از این نوع وسایل و تجهیزات آزمایشگاه خاک برای تعیین و تشخیص میزان تراکم خاک برای زیرسازی و روسازی راه‌ها  نیزاستفاده می‌ گردد.

در این نوع آزمایش گودالی با حفره‌ای کاملا مشخص حفر می‌ گردد و مقدار مشخصی از نمونه های خاک درون دستگاه قرار می‌گیرد. سپسدرون دستگاه با مقدار کاملا معینی ماسه پر می‌ گردد و بدین ترتیب در حجم حفره به دست می‌آید. بدین ترتیب با در دست داشتن حجم های حفره و وزن محتویات می‌توانیم به تراکم  و بافت خاک را پیدا کنیم.

وسایل تعیین و تشخیص تطویل و تورق سنگدانه ها:

با استفاده از تجهیزات تعیین و تشخیص تطویل و تورق سنگدانه آزمایشگاه خاک میزان و حدود سنگدانه‌های غیر قابل استفاده و معیوب درون بافت خاک محاسبه و ارزیابی می‌شود.

میکسر هیدرومتری:

دستگاه میکسر هیدرومتری در آزمایشگاه خاک با هدف استفاده در آزمایش‌های هیدرومتری خاک در جهت  و کاربرد دانه بندی خاک‌های کوچک‌تر از حدود ۷۵ میکرومتر استفاده می گردد.

لوازم های کامل آزمایش در نفوذپذیری:

تجهیزات آزمایش نفوذپذیری در خاک برای تعیین  و تشخیص میزان و حدود نفوذ پذیری خاک‌های دانه درشت بسیار مناسب می باشد. قالب‌های این نوع دستگاه از جنس پلکسی گلاس نیز ساخته شده و در دو نمونه بار ثابت و بار افتان در مجموعه از پی خاک سنگ  نیز موجود است.

انواع دستگاه تحکیم در آزمایش خاک:

آزمایش های تحکیم که توسط انواع تجهیزات آزمایشگاه خاک  نیزانجام می‌شود، برای تعیین و تشخیص مشخصات تحکیمی خاک برروی نمونه‌های دست نخورده خاکح انجام می‌گیرد. با استفاده از این نوع دستگاه میزان بار وارده به واسطه وزنه‌های استاندارد های اعمال شده و میزان افت آن نیز توسط دستگاه اندازه‌گیری را با دقت کامل خوانده می‌شود.

دستگاه تعیین کننده حد خمیری در خاک

لوازم انجام آزمایش های حد خمیری خاک برای تعیین و تشخیص حد خمیری خاک به کار گرفته می‌ گردند. منظور از حد خمیری این درصد رطوبتی می باشد که خاک در آن تا قبل از روان شدن به شکل خمیری نیزرفتار می‌کند.

دستگاه های برش مستقیم در خاک:

دستگاه برش مستقیم در جهت تعیین و تشخیص پارامترهای مقاومت برشی خاک به کار می روند و مجهز به دو ساعت اندیکاتور با دقت‌های مختلف و نیز یک رینگ نیرویی با ظرفیت کاملا مشخص می باشد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ، آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.