آزمایشات مختلف آزمایشگاهی - مطالعات راهسازی - پایدار سازی گود - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک - تماس: 09123533974

آزمایشات مختلف آزمایشگاهی روی قیر برای ساخت روسازی

در ادامه مقاله به مبحث آزمایشات مختلف آزمایشگاهی روی قیر برای ساخت روسازی میپردازیم.انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید. شرکت خاک آزمارکاوش

 

آزمایشات مختلف آزمایشگاهی روی قیر برای ساخت روسازی

برای اطمینان از کیفیت قیر چندین آزمایش انجام می شود که به شرح زیر است.

  1. تست شکل پذیری
  2. تست نقطه آتش و فلاش
  3. تست شناور
  4. ضرر در تست گرمایش
  5. تست نفوذ
  6. تست نقطه نرم شدن
  7. تست وزن مخصوص
  8. تست ویسکوزیته
  9. تست محتوای آب

۱٫ آزمایش شکل پذیری روی قیر

خاصیت قیر که به آن امکان تغییر شکل یا کشیدگی را می دهد، شکل پذیری قیر نامیده می شود. شکل پذیری قیر با فاصله بر حسب سانتی متر (سانتی متر) اندازه گیری می شود، که نمونه قیر قبل از شکستن در زمانی که توسط نمونه استاندارد در سرعت و دمای مشخص کشیده می شود دراز می شود.

ابتدا نمونه قیر را تا دمای ۱۰۰-۷۵ درجه سانتیگراد حرارت داده و کاملا ذوب می شود. این در قالب مونتاژ شده که روی صفحه برنجی قرار می گیرد ریخته می شود. برای جلوگیری از چسبندگی قالب و صفحه با گلیسیرین و دکسترین پوشانده می شود. پس از پر شدن قالب، آن را به مدت ۳۰-۴۰ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید و سپس به مدت ۳۰ دقیقه در آب قرار دهید.

سپس آن را بیرون آورده و مقدار اضافی قیر را با کمک چاقوی داغ برش داده و سطح را صاف کنید. سپس کل مجموعه را به مدت ۸۵ تا ۹۵ دقیقه در حمام آب دستگاه شکل پذیری قرار دهید. سپس صفحه برنجی را جدا کرده و قلاب های قالب را به دستگاه ثابت کرده و دستگاه را به کار بگیرید.

دستگاه دو گیره قالب را به صورت افقی می کشد و سپس قیر دراز می شود. فاصله تا نقطه شکست از نقطه شروع به عنوان ارزش شکل پذیری قیر ذکر می شود. حداقل مقدار باید ۷۵ سانتی متر باشد.

آزمایش شکل پذیری روی قیر۲٫ تست های فلش و نقطه آتش در قیر

نقطه اشتعال قیر به عنوان نقطه ای از پایین ترین درجه حرارت تعریف می شود که در آن قیر بخارات شعله آزمایشی را گرفته و به صورت فلاش آتش می گیرد. نقطه آتش قیر به عنوان نقطه ای از پایین ترین درجه حرارت تعریف می شود که در آن قیر حداقل به مدت ۵ ثانیه در شرایط خاص آزمایش مشتعل شده و می سوزد.

تست نقطه اشتعال و آتش به کنترل حوادث آتش سوزی در مناطق دارای پوشش قیر کمک می کند. با این آزمایش می توانیم درجه قیر را با توجه به دما برای مناطق خاصی با درجه حرارت بالا تعیین کنیم.

آزمایشات فلاش و نقطه آتش در قیر۳٫ آزمایش شناور بر روی قیر

برای تعیین قوام قیر از آزمایش شناور استفاده می شود. اما ما معمولاً از تست نفوذ و تست ویسکوزیته برای یافتن قوام قیر به جز محدوده خاصی از قوام استفاده می کنیم. دستگاه تست شناور از یقه های شناور آلومینیومی و یقه های برنجی تشکیل شده است که در شکل زیر نشان داده شده است.

این طوقه ها را با نمونه قیر ذوب شده پر می کنند و تا دمای ۵ درجه سانتیگراد خنک می کنند و سپس به شناورهای آلومینیومی متصل می کنند و این مجموعه را در حمام آب با دمای ۵۰ درجه سانتیگراد قرار می دهند. از لحظه قرار دادن شناور زمان را بر حسب ثانیه یادداشت کنید. روی حمام آب تا زمانی که آب مواد را بشکند و وارد شناور شود.

۴٫ تلفات در آزمایش های گرمایشی روی قیر

هنگامی که قیر گرم می شود، محتوای آب موجود در قیر تبخیر می شود و قیر شکننده می شود که به راحتی آسیب می بیند. بنابراین، برای دانستن میزان ضرر، این آزمایش را انجام خواهیم داد. در این آزمایش، نمونه قیر را بگیرید و وزن آن را با دقت ۰٫۰۱ گرم در دمای اتاق یادداشت کنید.

سپس نمونه را در فر قرار داده و به مدت ۵ ساعت در دمای ۱۶۳ درجه سانتیگراد قرار دهید. سپس نمونه را خارج کرده و تا دمای اتاق خنک کنید و وزن را به دقت ۰٫۰۱ گرم برسانید و مقدار را یادداشت کنید. سپس برای دو مقدار وزن قبل و بعد از گرم کردن می توانیم کاهش جرم را محاسبه کنیم. تلفات باید کمتر از ۵ درصد وزن کل باشد در غیر این صورت برای ساخت ترجیح داده نمی شود.

۵٫ تست نفوذ روی قیر

مقدار نفوذ قیر با فاصله‌ای به دهم میلی‌متر اندازه‌گیری می‌شود که یک سوزن استاندارد به صورت عمودی به نمونه قیر در شرایط استاندارد آزمایش نفوذ می‌کند. با این آزمایش می توان مقدار سختی یا نرمی قیر را تعیین کرد.

در این آزمایش ابتدا قیر را بالاتر از نقطه نرم شدن حرارت دهید و در ظرفی به عمق ۱۵ میلی متر بریزید. قیر را باید عاقلانه هم زد تا حباب های هوا از بین برود. سپس آن را به مدت ۹۰ دقیقه در دمای اتاق خنک کنید و سپس آن را به مدت ۹۰ دقیقه در حمام آب قرار دهید.

سپس ظرف را در دستگاه نفوذ قرار دهید تا سوزن را طوری تنظیم کنید که با سطح نمونه تماس پیدا کند. شماره گیری را صفر کنید و سوزن را دقیقاً ۵ ثانیه رها کنید و مقدار نفوذ سوزن را برای آن ۵ ثانیه یادداشت کنید. فقط این روش را سه بار تکرار کنید و مقدار متوسط ​​را یادداشت کنید.

۶٫ تست نقطه نرمی روی قیر

نقطه نرم شدن قیر نقطه ای را نشان می دهد که در آن قیر در شرایط مشخص آزمایش به درجه خاصی از نرم شدن می رسد. مقدار کمی از قیر نمونه برداری کرده و آن را تا دمای ۱۰۰-۷۵ درجه سانتی گراد گرم کنید . برای انجام این آزمایش از دستگاه حلقه و توپ استفاده می شود. حلقه ها را گرم کنید و برای جلوگیری از چسبیدن گلیسیرین بمالید. این حلقه ها را با قیر پر کنید و مواد اضافی را با چاقوی تیز داغ جدا کنید.

قطعات دستگاه را مونتاژ کنید، توپ ها در موقعیت هدایت شونده ای که در بالای نمونه قیر قرار دارد، مرتب می شوند. و ظرف را با آب مقطر جوشیده پر کنید. سپس دمای @ ۵ o C در دقیقه اعمال کنید. در دمای معینی قیر نرم می شود و توپ به آرامی به سمت پایین حرکت می کند و صفحه زیرین را لمس می کند، این نقطه به عنوان نقطه نرم شدن یاد می شود.

۷٫ آزمایش وزن مخصوص روی قیر

وزن مخصوص قیر نسبت جرم حجم معین قیر به جرم حجم مساوی آب در دمای مشخص است. وزن مخصوص نشانگر خوب کیفیت بایندر است. با روش پیکنومتر قابل تشخیص است.

در این روش بطری وزن مخصوص تمیز و خشک را بردارید و وزن آن را بگیرید (w1). در حالت دوم بطری را با آب مقطر پر کنید و به مدت ۳۰ دقیقه در حمام آب فرو کنید و وزن (w2) را یادداشت کنید. سپس نیمی از بطری را با نمونه قیر پر کنید و وزن کنید (w3).

در نهایت بطری را با نصف آب و نیمی از قیر پر کنید و وزن کنید (w4). اکنون می توانیم وزن مخصوص را از فرمول ها دریابیم.

۸٫ تست ویسکوزیته روی قیر

ویسکوزیته خاصیت قیر است که بر توانایی قیر برای پخش شدن، نفوذ در حفره ها و همچنین پوشش دادن سنگدانه ها تأثیر می گذارد. یعنی خاصیت سیال قیر را تحت تأثیر قرار می دهد. اگر ویسکوزیته قیر بیشتر باشد، تلاش فشرده قیر کاهش می یابد و مخلوط ناهمگن ایجاد می شود.

اگر ویسکوزیته کمتر باشد، ذرات سنگدانه را روان می کند. ویسکوزیته با استفاده از ویسکومتر قطران تعیین می شود. ویسکوزیته قیر بر حسب ثانیه بیان می شود، زمان مورد نیاز برای عبور نمونه قیر ۵۰ میلی لیتری از روزنه یک فنجان، در شرایط استاندارد آزمایش و در دمای مشخص.

۹٫ آزمایش محتوای آب روی قیر

هنگامی که قیر بالاتر از نقطه جوش آب گرم می شود، گاهی اوقات کف قیر ایجاد می شود. برای جلوگیری از این قیر باید حداقل مقدار آب در خود داشته باشد. میزان آب در قیر به روش دین و استارک تعیین می شود. در این روش نمونه قیر در ظرف شیشه ای ۵۰۰ میلی لیتری مقاوم در برابر حرارت نگهداری می شود.

ظرف دقیقاً بالاتر از نقطه جوش آب گرم می شود. آب تبخیر شده متراکم شده و جمع آوری می شود. این آب جمع آوری شده بر حسب درصد جرمی نمونه بیان می شود. نباید از ۰٫۲ درصد وزنی بیشتر باشد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی –  خاک آزما

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

تماس: ۰۲۶۳۴۴۷۵۲۱۷

تماس: ۰۹۱۲۳۵۳۳۹۷۴

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی – خاک آزما

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.