مطالعات ژئوفیزیک

-انجام ازمايش دانهول مطابق ايين نامه ٢٨٠٠
_ازمایش masw(روشی برای تعیین سرعت موج برشی خاک بدون نیاز به حفاری تا ۳۰ متر زیر تراز کف پی)
-انجام ازمايش مقاومت الكتريكي براي تخمين معادن و اكتشاف اب
-مطالعات رادار نفوذي (GPR)
– انجام ازمایش بارگزاری صفحه ای و برش
-تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف پاسخ ساختگاه
۰۹۱۲۳۵۳۳۹۷۴

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.