تونل سازی - انواع تونل - خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون

شرکت خاک آزما | تونل مترو تبریز | GDD

تونل مترو تبریز و روش‌های الکتریکی برای شناسایی گسل‌های فعال

این مقاله به بررسی روش‌های الکتریکی برای شناسایی گسل‌های فعال در منطقه تونل مترو تبریز می‌پردازد.

تونل مترو تبریز یکی از پروژه‌های عمرانی بزرگ در شهر تبریز است که در حال ساخت می‌باشد.

این تونل در مسیر گسل‌های فعال قرار دارد که می‌تواند در صورت وقوع زلزله به آن آسیب برساند.

بنابراین، شناسایی دقیق موقعیت و خصوصیات گسل‌های فعال از اهمیت بالایی برخوردار است.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک – خاک آزما کاوش

برای تماشای مطالعات ژئوتکنیک چیست؟ کلیک کنید.تونل مترو تبریز - تونل سازی - انواع تونل - خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون

برای تماشای مقاله تونل سازی کلیک کنید

روش‌های الکتریکی از جمله روش‌های زمین‌فیزیکی هستند که برای مطالعه ساختار زیرسطحی زمین استفاده می‌شوند. این روش‌ها بر اساس اندازه‌گیری مقاومت ویژه الکتریکی زمین کار می‌کنند که تابعی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سنگ‌ها و محیط میان آنها است.

روش‌های الکتریکی می‌توانند تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی را در محل گسل‌ها تشخیص دهند و اطلاعاتی درباره عمق، ضخامت، شیب و جهت گسل‌ها ارائه کنند.

در این مقاله، دو روش الکتریکی مورد استفاده قرار گرفته‌اند:

روش توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی (ERT) و روش گرادیان دوبل (GDD). روش ERT یک روش تصویربرداری از زیرسطحی زمین است که با استفاده از یک آرایه از الکترودها و اعمال جریان الکتریکی به زمین، مقاومت ویژه الکتریکی را در نقاط مختلف اندازه‌گیری می‌کند.

سپس با استفاده از روش‌های عکس‌العمل، تصویری از توزیع مقاومت ویژه الکتریکی در زیرسطحی زمین ایجاد می‌شود.

روش GDD یک روش ساده و سریع برای اندازه‌گیری مقاومت ویژه الکتریکی است که با استفاده از یک دستگاه قابل حمل به نام GDD کار می‌کند.

این دستگاه شامل دو الکترود فیکس و دو الکترود متحرک است که با یکدیگر متصل هستند. با حرکت دادن الکترودهای متحرک، گرادیان مقاومت ویژه الکتریکی در زیرسطحی زمین اندازه‌گیری می‌شود.

نتایج این مقاله نشان می‌دهند که روش‌های الکتریکی می‌توانند گسل‌های فعال را در منطقه تونل مترو تبریز شناسایی کنند.

روش ERT توانسته است تصویری واضح و دقیق از موقعیت و خصوصیات گسل‌ها ارائه کند. روش GDD نیز توانسته است تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی را در محل گسل‌ها نشان دهد.

این روش‌ها می‌توانند به عنوان ابزارهای مفید و کارآمد برای برنامه‌ریزی و طراحی تونل‌ها و سازه‌های زیرزمینی در مناطق گسل‌دار مورد استفاده قرار گیرند.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک – خاک آزما کاوش

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.