مهندسین مشاور خاک ازما کاوش ایرانیان

این مهندسین مشاور دارای پروانه تخصصی مشاور در زمینه های ژئوتکنیک،ابیاری و زهکشی ،ژئوفیزیک و گواهینامه تخصصی شبکه های تحت فشار از نظام مهندسی کشاورزی در زمینه های مرتبط اماده ارائه خدمات به تمامی هموطنان میباشد.

برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۲۳۵۳۳۹۷۴ تماس حاصل فرمایید.

حفاری،آزمایش‌های برجا و آزمایشگاهی، مطالعات ژئوتکنیک در خشکی و دریا

این مشاور دارای تجهیزات کامل برای حفاری تا عمق ۴۰۰ متر در خاکهای درشتدانه و ریزدانه همراه با اخذ نمونه های دست خورده و دست نخورده به روشهای مختلف بوده و امکان انجام آزمایشهای برجا با تجهیزات روز مانند آزمایشهای برش برجا،بارگذاری صفحه،SPT,CPT,CPTU را در خشکی و دریا دارا می باشد.
جهت تعیین مقاومت خاک و ظرفیت باربری برای احداث سازه های مختلف ،تونلهای زیر زمینی،پلها،ساختمانهای بلند و کوتاه،انجام حفاری های دستی و ماشینی،اخذ نمونه های دست خورده و دست نخورده،انجام آزمایشهای آزمایشگاهی و برجا و ارائه گزارشهای ژئوتکنیک مورد تایید شهرداری و دولتی از خدمات این مشاور می باشد