کنترل و نظارت عملیات اجرایی و آزمایشگاهی محلی (Locallab)

عملیات اجرائی و ساختمانی در هر نوع و ابعادی به کنترل و نظارت مستمر و دقیق نیاز دارد تا ضمن اجرا کامل مشخصه های فنی تعیین شده از نظر کمی و کیفی، مدیریت انجام قسمتهای مختلف عملیات اجرائی براساس استانداردها باتوجه به زمان و بودجه تعیین شده بنحو مطلوب بمرحله اجرا در آید. در ادامه مقاله به مبحث آزمایش مقاومت مصالح و کنترل کیفی میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

آزمایش مقاومت مصالح و کنترل کیفی

مهندسین مشاور خاک آزما کاوش ایرانیان  ضمن برخورداری از واحدهای فنی آزمایشگاههای محلی جهت نظارت و کنترل ، کادری مجرب متشکل از متخصصین ذیصلاح همراه با استفاده از وسائل و تجهیزات کامل و بروز شما را در این زمینه یاری میدهد.

خدمات فنی قابل ارائه عبارتند از :

استقرار آزمایشگاههای محلی

 • تجهیز و استقرار آزمایشگاههای محلی کنترل عملیات خاک ، بتن و آسفالت
 • فراهم نمودن آزمایشگاههای فنی سیار برای دوره های کوتاه مدت در محل اجرا طرحها

کنترل و نظارت

 • عملیات پی کنی ، بتون ریزی و خاکریزی
 • بهره برداری از معادن شن و ماسه و مصالح سنگ
 • انجام امور بهسازی و پیش بارگذاری
 • انجام امور زهکشی آبهای زیر زمینی و نصب فیلترهای طبیعی
 • تأمین و کاربری ژئوتکستایلها
 • انجام و نظارت خدمات تزریق سیمان
 • نظارت و اجرا عملیات شمع کوبی و شمع ریزی
 • نظارت و اجرا عملیات مش بندی، شاتکریت و نیلینگ جهت پایداری شیبها و گودهای عمیق
 • نظارت و اجرا تقویت ساختمانهای فلزی و بتنی
 • کنترل کیفیت جوش و اتصالات فلزی
 • کنترل کیفیت مخازن به روش نشت یابی
 • انجام عملیات نمونه برداری از بتن و آسفالت

انجام آزمایشات تعیین کیفیت مصالح ساختمانی

 • انجام کلیه آزمایشات مربوط به مصالح خاک
 • انجام کلیه آزمایشات مربوط به مصالح بتن
 • انجام کلیه آزمایشات مربوط به قطعات فلزی و میلگرد

انجام آزمایشات کنترل عملیات شمع کوبی و کارهای بتونی

 • کنترل و نظارت عملیات شمع کوبی و شمع ریزی
 • انجام آزمایشات غیر مخرب بتن (اولتراسونیک)
 • انجام آزمایشات آرماتوریاب
 • انجام آزمایشات بارگذاری شمع با سر بار ۶۰۰ تن
 • انجام آزمایشات دینامیکی شمعها، (PDT)
 • انجام آزمایشات سونیک شمع

تهیه طرح اختلاط بتن و استفاده از بتنهای خاص

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، - آزمایش مقاومت مصالح