پروژه ۲۸

مطالعات معدن شن و ماسه میهن شن دز شهرستان دزفول ۱۳۹۳

پروژه ۲۷

مطالعات معدن مرمر و تراورتن احجار کریمه کرمان شهرستان بردسیر ۱۳۹۷

پروژه ۲۶

مطالعات لایه مخلوط معدن شن و ماسه سپید شهرزاد ملارد ۱۳۹۷