پروژه ۳۱

مطالعات دو بعدی زئوالکتریک و GPR ساختمان مسکونی محمدی شهرستان احمد اباد مستوفی تهران

پروژه ۱۸

اجرای مطالعات GPR جهت بررسی ساختگاه بیمارستان شریعتی خرم اباد

پروژه ۱۵

بررسی مسیر قنات عبوری در شمال شهر کرج با روش GPR (شهرداری کرج)

پروژه ۱۴

اسکن بتن در مجتمع ۴۴ واحدی مهران ولنجک با دستگاه GPR

پروژه ۲

مطالعات ژئوالکتریک و GPR جهت بررسی زهکشی و هدایت آب زیرزمینی پروزه مسکونی ساختمان کانون وکلای دادگستری تهران مرکز