پروژه ۱۴

اسکن بتن در مجتمع ۴۴ واحدی مهران ولنجک با دستگاه GPR