چرا ما را برگزینید؟


 مشتری مدار هستیم

در کار ما مشتری مداری اولین هدف است و معتقدیم، منافع آتی شرکت ما در کسب رضایت مشتریان فعلی است.

  صادق و قابل اعتماد هستیم

صداقت را سرلوحه تمامی فعالیت های خود قرار داده ایم و در شرکت ما هدف وسیله را توجیه نمی کند.

 

  در کار خود متخصص هستیم

مفتخریم که همکاران ما همگی از نخبگان و نفرات برجسته در حوزه فعالیت ما می باشند و دانش افزایی و استفاده از آخرین تکنولوژی و ابزار تخصصی در دستور کار ما قرار دارد.

ما که هستیم؟

Content ImageContent Image

خدمات مهندسی ژئوفیزیک شرکت خاک آزما کاوش* اجرای پروژه های اکتشاف ژئوفیزیک آبهای زیرزمینی (آبیابی) با روش ژئوالکتریک - مقاومت ویژه-الکترومغناطیس * اجرای پروژه های اکتشاف ژئوفیزیک معادن از جمله آهن، مس، سرب و روی، منگنز، کرومیت و باریت و ... با روشهای مختلف ژئوفیزیکی (مقاومت ویژه، قطبش القایی IP، مگنتومتری، گراویمتری، لرزه، ژئورادار، میکروسایزمیک و ...) * اجرای مطالعات ژئوفیزیک ژئوترمال (زمین گرمایی - آب گرم) به روش مگنتوتلوریک * اجرای مطالعات ژئوفیزیک مهندسی (سد سازی، زمین لغزش، فرونشست و ... ) و زیست محیطی * اجرای مطالعات خرد لرزه نگاری (میکروسایزمیک) * معرفی دستگاه ها و تجهیزات ژئوفیزیکی کمپانی های معتبر دنیا.

ادامه مطلب

Next Previous از زبان مشتریان

خدمات مهندسی ژئوفیزیک شرکت خاک آزما کاوش * اجرای پروژه های اکتشاف ژئوفیزیک آبهای زیرزمینی (آبیابی) با روش ژئوالکتریک - مقاومت ویژه-الکترومغناطیس * اجرای پروژه های اکتشاف ژئوفیزیک معادن از جمله آهن، مس، سرب و روی، منگنز، کرومیت و باریت و ... با روشهای مختلف ژئوفیزیکی (مقاومت ویژه، قطبش القایی IP، مگنتومتری، گراویمتری، لرزه، ژئورادار، میکروسایزمیک و ...) * اجرای مطالعات ژئوفیزیک ژئوترمال (زمین گرمایی - آب گرم) به روش مگنتوتلوریک * اجرای مطالعات ژئوفیزیک مهندسی (سد سازی، زمین لغزش، فرونشست و ... ) و زیست محیطی * اجرای مطالعات خرد لرزه نگاری (میکروسایزمیک) * معرفی دستگاه ها و تجهیزات ژئوفیزیکی کمپانی های معتبر دنیا

مشتریان و همکاران ما

Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client