آزمایش سه محوری - مطالعات راهسازی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش سه محوری

آزمایش سه محوری یکی از دقیق ترین و متداول‌ ترین روش ‌ها در اندازه‌ گیری پارامتر های مکانیکی مواد و اجسام شکل ‌پذیر نظیر خاک، سنگ و شن و ماسه است. جالب است بدانید یکی از پرکاربردترین و مهم ترین دستگاه‌ های مهندسی  ژئوتکنیک دستگاه‌ برش سه محوری است که در مطالعات آزمایشگاهی کاربرد بسیار دارد. با استفاده از دستگاه سه محوری و شبیه ‌سازی شرایط  وامکان تنش در اعماق زمین بر روی نمونه (سنگ، خاک و شن و ماسه) می‌ توان مقاومت برشی، سختی برشی ودیگرپارامتر های مکانیکی و دینامیکی خاک را به خوبی تعیین کرد.  در ادامه مقاله به مبحث آزمایش CBR خاک میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

شرح آزمایش سه محوری خاک:

در شروع این آزمایش ، روش و چگونگی انجام و انواع برش سه محوری را به خوبی توضیح می دهیم. قابل ذکر است که جهت انجام آزمایشات سه محوری خاک، باید قالبی از جنس لاتکس و به شکل استوانه را با نمونه ای خاک پر کرد و صفحات دایره ‌ای فلزی را در هر دو اسمت نتهای استوانه گذاشت. استوانه با هدف اعمال فشار جانبی به هر دوسمت نمونه خاک، در محفظه ‌ای شامل سیال هیدرولیکی قرار می ‌گیرد. جهت اعمال فشار تنشی به نمونه، صفحه بالایی در راستای استوانه به بالا و پایین حرکت می‌کند که میزان این جابجایی با در نظر گرفتن نیروی مورد نیاز برای حرکت دادن صفحه اندازه‌گیری خواهد شد؛

باید توجه داشت که کنترل میزان فشار سیال نیز در همین حین انجام می ‌گیرد. نکته‌ های قابل ذکر دیگر این است که در طی انجام آزمایش سه محوری ، با کنترل و اندازه‌گیری میزان ورودی و یا خروجی سیال به محفظه نیز می‌ توانیم تغییرات حجم نمونه خاک را به دست آورد. باید دقت  کامل داشت اگر نمونه به صورت اشباع شده باشد، با توجه به میزان ورودی و خروجی سیال‌ به منافذ، میتوان میزان تغییرات حجم نمونه را به خوبی اندازه‌گیری کرد.

تست برش سه محوری:

در فرآیند آزمایش سه محوری خاک، با قرار دادن نمونه (خاک، سنگ، شن و ماسه) در بین دو صفحه فلزی و اعمال فشار عمودی بر صفحات موازی فلزی و پس از آن اعمال فشار جانبی با استفاده از آب انجام می ‌شود. اعمال تنش فشاری سبب به وجود آمدن و گسترش تنش برشی در درون نمونه می‌شود. دستگاه‌های انجام آزمایش‌های سه محوری قابلیت بررسی تغییر شکل و افزایش بارگذاری تا لحظه‌ شکست نمونه را دارا هستند؛‌ باید توجه کرد  که میزان فشار آب (سیال دربرگیرنده)‌ و تنش اعمال شده بر صفحات فلزی موازی که نمونه در بین آنها قرار گرفته تا زمان شکست و به وجود آمدن ناحیه لغزش در نمونه افزایش داده می‌شود. ناحیه‌ لغزش در نمونه را «خطوط برش» نیز  می‌نامند.

دقت کنید که در مراحل پایانی آزمایش ، در نمونه شاهد کم شدن ارتفاع و ایجاد  انواع برآمدگی در کناره ‌ها هستیم. در این مرحله با کاهش تنش فشاری صفحات و افزایش تنش فشاری سیال دربرگیرنده، افزایش دوباره ارتفاع نمونه را شاهد خواهیم بود. نکته قابل توجه دیگر نیز این است که جهت گردآوری اطلاعات دقیق در خصوص تنش و کرنش، چرخه‌ بارگذاری به دفعات تکرار می‌گردد.

هدف از انجام آزمایش های سه محوری :

همانطور که پیش از این موضوع اشاره شد، اطلاعات به دست آمده از انجام تست سه محوری جهت تعیین خواصی نظیر زاویه مقاومت برشی (زاویه اصطکاک)، چسبندگی ظاهری و زاویه اتساع مواد مختلف (خاک، سنگ، شن و ماسه) مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف اصلی از انجام تست سه محوری نیز ، پیش‌بینی رفتار مواد و مصالح در فضای حقیقی مهندسی می‌باشد که جهت رسیدن به این دانش، با وارد کردن پارامترهای حاصل از انجام تست ها به مدل‌های کامپیوتری، می‌توان به رفتار مواد نیز پی برد.

یکی از نکات فنی قابل ذکر این است که  با وارد کردن پارامترهایی مثل زاویه اصطکاک، چگالی و چسبندگی ماده در نرم‌افزارهایی مثل slide امکان مشاهده پایداری یا ناپایداری شیب‌های سنگی و خاکی مهیا می‌شود. بنابراین می‌توان گفت در کناردیگر آزمایش‌های مهندسی، آزمایش‌های سه محوری جهت انجام پیش‌بینی‌های مهندسی صورت می‌پذیرد.

کاربردهای آزمایش سه محوری:

آزمایش های سه محوری خاک یکی از آزمایش های رایج و پر کاربرد در آزمایشگاه ژئوتکنیک است. از مزایای درست این آزمون نسبت به دیگر روشهای مورد استفاده در آزمایشگاه ژئوتکنیک برای تعیین مقاومت برشی (مثل  برش مستقیم خاک ) این است که می توان آب ورودی و خروجی به نمونه را به خوبی کنترل کرد و فشار منافذ را اندازه گیری نمود. آزمون سه محوری تعیین پارامترهایی مثل انسجام (c ’) ، زاویه اصطکاک داخلی (φ’) و مقاومت برشی را امکان پذیر می سازد. از آزمون سه محوری می توان برای تعیین دیگر متغیرها مثل سختی و نفوذ پذیری با تجهیزات صحیح نیز استفاده کرد.بصورت دقیق برخی از مهم ترین و بهترین  کاربردهای این تست را توضیح می دهیم که هم در مطالعات دانشگاهی و هم پروژه های صنعتی دید درست و بهتری به مهندسین خواهد داد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش سه محوری خاک - طراحی گود - بهسازی خاک - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک - آزمایشگاه محلی - خاک آزما

آزمایش سه محوری خاک

از آزمایش سه محوری خاک برای مشخص کردن مقاومت و روابط تنش – کرنش یک نمونه استوانه‌ای از خاک چسبیده اشباع دست نخورده یا بازسازی شده استفاده خواهد شد. نمونه هایی که در این آزمایش قرار دارند به شکل تحکیم و تحت فشار و بدون زهکشی در سرعت تغییر شکل محوری ثابت یا همان در شرایط کنترل کرنش برش داده خواهد شد. نکته قابل توجه در این آزمایش این است که با وسیله اندازه گیری بار محوری، تغییر شکل محوری و فشار آب منفذی، می‌توانیم تنش های کل و موثر و فشار محوری را محاسبه کنیم. در ادامه مقاله به مبحث آزمایش سه محوری خاک میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

آزمایش سه محوری خاک

در این آزمایش سه محوری خاک اطلاعات بسیار مهم و کاربردی برای مشخص کردن ویژگی های تغییر شکل خاک های چسبنده مانند مقاومت موهر و یا مدول یانگ بدست خواهد آمد. به عبارت دیگر آزمایش سه محوری یکی از رایج ترین آزمایش‌هایی می باشد که به وسیله آن می‌توان پارامترهای مکانیکی خاک را بدست بیاورد.

معایب آزمایش سه محوری

در فاز تحکیم همیشه فشار قائم و فشار یکنواخت می باشد؛ به عبارت دیگر K0 که همان ضریب فشار جانبی خاک در حالت سکون می باشد برابر با ۱ می‌باشد. اما این مقدار در عمل مخالف ۱ است چون در حالت عملی بارگذاری، تقارن محوری نخواهیم داشت. این در حالی است که در این آزمایش سه محوری خاک تقارن محوری وجود خواهد داشت و یا به عبارت دیگر خطای غشا در مقاومت ناگزیر می باشد و در واقع خطای کاغذ صافی جانبی در مقاومت وجود دارد. در این آزمایش به دلیل وجود اصطکاک بین صفحه بالا و پایین نمونه، تنش برشی ایجاد خواهد شد که باعث تغییر شکل نمونه می شود.

آزمایش سه محوری

 • پس فشار (فشار بازگشتی): به فشاری گفته می شود که به منظور ایجاد هوا برای فشرده سازی و انتقال آن به داخل آب منفذی و معمولا افزایش درصد اشباع، به آب حفره‌ای نمونه اعمال می شود.
 • تنش تحکیمی موثر : به اختلاف بین فشار سلولی و فشار آب منفذی قبل از برش نمونه گفته می شود.
 • گسیختگی: مقدار گسیختگی وضعیت تنش را برای نمونه تحت آزمایش مشخص خواهد کرد. گسیختگی برابر با تنش انحرافی حداکثر یا تنش انحرافی در ۱٫۵ درصد کرنش محوری است.

روش کامل انجام آزمایش سه محوری خاک

آزمایش سه محوری در چند مرحله تعیین شده انجام می‌شود که در زیر به طور خلاصه به آن اشاره خواهیم کرد.

 1. نمونه‌ ای دست نخورده از خاکی که مد نظرمان می باشد تهیه می‌کنیم و آن را درون یک غشا لاستیکی قرار خواهیم داد.  منظور از نمونه های دست نخورده، نمونه هایی هستند که مقدار آب و ساختار طبیعی خاک در آن‌ها حفظ خواهد شد.
 2. غشا لاستیکی که نمونه در آن قرار می گیرد را درون یک محفظه پلاستیکی می گذاریم و به کمک مایع داخل ظرف که می‌تواند آب یا گلیسیرین باشد، فشار محفظه محدود کننده‌ای برابر با فشار جانبی خاک به آن نمونه اعمال خواهیم کرد.

انواع آزمایش سه محوری

با توجه به نوع خاکی که آن را به عنوان نمونه در نظر می گیریم، آزمایش سه محوری به ۳ صورت انجام می‌شود:

 • آزمایش سه محوری تحکیم یافت زهکشی شده
 • آزمایش سه‌محوری تحکیم یافته زهکشی نشده
 • آزمایش سه محوری تحکیم نیافته زهکشی نشده

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

حدود اتربرگ - مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt

حدود اتربرگ

حدود اتربرگ، معیاری برای اندازه‌گیری رطوبت بحرانی خاک‌های ریزدانه می باشد. حد انقباض، حد خمیری و حد روانی، به عنوان حدود اتربرگ شناخته شده است. این حدود، مرز بین حالت‌های جامد تا نیمه‌جامد، نیمه‌جامد تا خمیری و خمیری تا روانی را تعیین می‌کنند. در ادامه مقاله به مبحث حدود اتربرگ میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

خواص خاک 

خواص خاک به دو دسته خواص فیزیکی و شیمایی تقسیم بندی شده است. از خواص فیزیکی خاک می‌توانیم به رنگ، تخلخل، وزن خاص، محتوای آب، قوام، نفوذپذیری، تراکم‌ پذیری، بافت، ساختمان و سایر مشخصات ظاهری و ساختاری اشاره نمود. ترکیب شیمیایی و pH نیز از مهم‌ ترین خواص شیمیایی خاک هستند.

قوام خاک 

«قوام»، شاخصی برای نمایش قدرت تغییر شکل خاک می باشد. قوام خاک به سه گروه نرم، متوسط و سخت تقسیم بندی شده است. این شاخص، به عنوان معیاری برای مشخص کردن مقاومت خاک در برابر تغییر شکل و گسیختگی نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

محتوای آب 

خاک، یک ماده ۳ فازی و تشکیل شده از ذرات جامد، مایع و گاز می باشد. میزان آب درون ذرات جامد خاک با معیاری به نام «محتوای آب» تعیین می‌شود. خواص فیزیکی خاک‌های ریزدانه چسبنده به مخلوط مواد معدنی، محتوای آب، درجه اشباع و ساختمان آن‌ها بستگی خواهد داشت. محتوای آب، یکی از مهمترین و قابل اعتمادترین معیارهای پیش‌بینی رفتار خاک‌های چسبنده می باشد. این معیار بر روی دیگر ویژگی‌های خاک مانند قوام، تاثیر مستقیم دارد.

کشف حدود اتربرگ

اوایل قرن ۲۰ میلادی ، دانشمند و شیمیدان سوئدی، «آلبرت موریتز اتربرگ» ، دریافت که کاهش تدریجی محتوای آب در یک اسلاری خاک رس، باعث می‌شود تا خاک، وضعیت‌ها یا شرایط متفاوتی را داشته باشد. امروزه به این وضعیت‌ها، حدود اتربرگ گفته می شود.

حدود اتربرگ 

یک نمونه خاک ریزدانه خشک با محتوای آب صفر را در نظر داشته باشید. در این وضعیت، خاک به عنوان یک ماده جامد (تک‌فازی) مشخص می شود. با اضافه کردن تدریجی آب به نمونه، رطوبت آن افزایش پیدا می کند؛ تا جایی که در یک محتوای آب مشخص، خاک به شکل نیمه‌ جامد درمی‌آید. مقدار محتوای آب که باعث تغییر وضعیت خاک از حالت جامد به نیمه‌جامد می شود، با عنوان حد انقباض شناخته خواهد شد. این حد، یکی از «حدود اتربرگ» به شمار می‌رود:

 • «حد روانی»
 • مرز بین حالت های خمیری و حالت های مایع
 • «حد خمیری» 
  • مرز بین حالت های خمیری و حالت های نیمه جامد
 • «حد انقباض» 
  • مرز بین حالت های جامد و حالت های نیمه جامد

حدود اتربرگ، حالت‌های متفاوت قوام خاک‌های ریزدانه را در مقادیر بحرانی محتوای آب نمایش خواهد داد. براین اساس، خاک‌های ریزدانه می‌توانند در یکی از چهار حالت زیر قرار بگیرد:

 • «حالت جامد» 
 • «حالت نیمه‌جامد» 
 • حالت خمیری یا «حالت پلاستیک»
 • حالت روانی یا «حالت مایع» 

قوام، خواص مهندسی و به طور کلی، رفتار خاک در هر یک از حالت‌های بالا با یکدیگرمتفاوت است. به مرز بین هر حالت، «حد قوام» نیز گفته می شود. حالت جامد، تنها حالت غیر اشباع در خاک‌های ریزدانه می باشد. در حالت مایع، خاک مانند یک مایع جریان پیدا می‌کند. مرزهای بین حالت‌های متفاوت خاک (حدود اتربرگ)، از اهمیت زیادی در مطالعه رفتار محیط‌های خاکی برخوردار می باشند.

حد خمیری و حالت خمیری خاک

هنگامی که خاک در حالت مایع قرار میگیرد، مانند مایعات رفتار می‌کند و هیچ استحکامی در برابر جریان از خود نشان نخواهد داد. با کم کردن محتوای آب، مقاومت برشی خاک کم کم افزایش پیدا می کند. به این ترتیب، ذرات خاک به آهستگی و با گذر زمان، مانع از جریان یافتن توده خاک خواهد شد. مقدار رطوبتی که خاک در آن شروع به نشان دادن مقاومت بسیار کم در برابر جریان یافتن می‌کند، حد روانی گفته می شود. در رطوبت‌های کمتر از حد روانی، خاک از حالت مایع به حالت خمیری تغییر وضعیت پیدا می کند.

در حالت خمیری می‌توان خاک را به شکل‌های متفاوت درآورد. به این ویژگی، خاصیت خمیری یا «پلاستیسیته» گفته می شود. پلاستیسیته، قابلیت شکل‌ پذیری خاک، تحت نیروهای خارجی و عدم بازگشت آن به شکل اولیه پس از برداشتن نیروها می باشد. محصولات سفالی، با استفاده از خاصیت پلاستیسیته خاک تولید می‌شوند.

پلاستیسیته، به دلیل حضور کانی‌های رسی در خاک به وجود می آید سطح این کانی‌ها، دارای بار منفی می باشد. ذرات دوقطبی آب، جذب ذرات رس هستند. به این ترتیب، یک لایه آب در اطراف ذرات رس به وجود خواهد آمد. به این پدیده، «جذب سطحی» گفته می شود.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش آسفالت - آزمایشات قیر - پایدار سازی گود - بهسازی خاک - طراحی گود

آزمایش آسفالت

برای تعیین پارامترهای مهم آسفالت تولید شده از جمله دانه بندی مصالح، درصد قیر، نوع قیر استفاده شده در آسفالت و … می توان از آزمایش های تجزیه آسفالت استفاده کرد. تفکیک قیر و مصالح سنگی از یکدیگر در مخلوط آسفالت را تجزیه آسفالت نامیده می شود. بنابراین آزمایش تجزیه آسفالت ، ابزار مناسبی جهت کنترل کار پیمانکاران است. برای شروع این آزمایش، در مرحله اول نمونه برداری از آسفالت انجام می دهیم. نسبت به آسفالت که کوبیده شده باشد یا خیر، نمونه گیری مختلف خواهد بود. نمونه گیری باید بر پایه علوم آماری انجام شود تا نمونه گرفته شده بتواند به درستی بیانگر کیفیت کل آسفالت ها باشد. اگر آسفالت هنوز کوبیده نشده باشد و تولیدات زیاد باشد، از هر ۳۰۰ تن یک نمونه گرفته می شود ؛ که این نمونه ها به صورت کاملا متفاوت از کامیون حامل آسفالت گرفته شده است. در صورتی که آسفالت کوبیده شده باشد معمولا به ازای هر ۳۰۰ تن یک نمونه کافی است که با دستگاه مغزه گیری به طور تصادفی بدست می آید. در ادامه مقاله به مبحث آزمایش آسفالت میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

آزمایش آسفالت

هدف از آزمایش تجزیه آسفالت ، تفکیک قیر و مصالح سنگدانه ای برای تعیین پارامترهای متفاوت قیر و سنگدانه از جمله نوع قیر، دانه بندی مصالح، درصد قیر و… می باشد.

وسایل آزمایش

• دستگاه سانتریفوژ
• دستگاه مغزه گیری
• ترازوی دقیق
• حلال
• کاردک
• سینی
• فیلتر
• گرمکن
• تایمر

روش انجام آزمایش

در مرحله اول با توجه به علم آمار، از آسفالت مورد نظر توسط دستگاه مغزه گیر نمونه تهیه می کنیم. سپس نمونه را در سینی قرار می دهیم و در آن  را با دمای ۱۱۰±۰٫۵ درجه سانتیگراد می گذاریم تا نمونه از هم باز بشود. بعد از بیرون آوردن نمونه مقدار ۳۰۰ گرم از آن را به روش چارک توزین میکنیم. دقت نمایید که نمونه باید بعد از خارج کردن از گرمکن، سرد شود تا در زمان افزودن نفت که به عنوان حلال در آزمایشگاه استفاده می شود، کلوخه نشود.
ابتدا پیاله دستگاه سانتریفوژ را از دستگاه خارج کرده و آن را وزن می نماییم و وزن آن را یادداشت می کنیم.

حالا مقدار ۳۰۰ گرم آسفالت را در داخل ظرف ریخته و سپس به مقداری نفت در پیاله می ریزیم که سطح آسفالت داخل آن کاملا با نفت پوشیده شود. از جمله حلال هایی که برای این آزمایش مختلف است می توان بنزین ، تترا کلرواتیلن و نفت را نام ببریم. نکته بسیار مهم آن است که باید دقت شود از بنزین تنها در دستگاه های کاملا دربسته استفاده شود تا از خطر آفرینی آن جلوگیری نمایید.

اکنون حدود ۱۰ دقیقه با کاردک مخلوط آسفالت و نفت را مخلوط می کنیم تا به عمل حل شدن قیر و باز شدن آسفالت کمک کنیم. در این مرحله باید دقت کنیم که مخلوط آسفالت و یا نفت از پیاله خارج نشود.

پیاله را در جایگاه خود قرار می دهیم و بر روی آن فیلتر میگذاریم و سپس در پوش را می گذاریم و گیره های نگهدارنده را محکم می کنیم. هنگام استفاده از دستگاه سانتریفوژ باید دقت کنید که سرعت را به یکباره به مقدار بسیار زیاد نرسانید، بلکه این کار باید به آرامی انجام شود. هنگامی دستگاه را روشن می کنیم ، می توان خروج مخلوط نفت و قیر را از نازل دستگاه مشاهده کرد. غلظت این مخلوط ابتدا زیاد است و کم کم از تیرگی رنگ آن و قیر موجود در آن کم می شود.

برای خارج کردن کامل قیر، باید چند بار به دستگاه نفت اضافه کرد و این کار را باید تا زمانی که مطمئن باشیم دیگر قیری در نمونه باقی نمانده است، ادامه بدهیم.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

روش اجرای نیلینگ در گود برداری - مطالعات مکانیک خاک - بهسازی خاک - آزمایشات قیر - مطالعات راهسازی - آزمایشات اسفالت

روش اجرای نیلینگ در گود برداری

یکی از معنی های لغت نیل (Nail) میخ می باشد. نیلینگ خاک (Soil Nailing) در اصطلاح به معنی میخ گذاری یا میخ کوبی خاک می باشد. در این روش خاک به وسیله المان‌های فولادی مسلح است و برای پایدارسازی گودهایی با عمق متوسط و زیاد به صرفه خواهد بود. همان‌طور که گفته شد، نیلینگ یک روش ابداعی برای پایدارسازی ترانشه‌ها و تامین تکیه‌ گاه افقی دیواره‌ های خاکبرداری می شود، برای جلوگیری از لغزش خاک است. در خصوص انتخاب این روش، نکته حائز اهمیتی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که نیروی کششی در میخ‌ها زمانی فعال می‌ شود که مقداری جابجایی در سیستم ایجاد می شود. این موضوع ممکن است در ساختمان‌های مجاور با کاربری ویژه، موجب مشکل شود. بنابراین در انتخاب نوع سیستم نگهدارنده باید مقدار مجاز جابجایی سازه‌های مجاور مدنظر قرار داده می شود. در ادامه مقاله به مبحث روش اجرای نیلینگ در گود برداری میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

روش اجرای نیلینگ در گود برداری

 •  گذشت زمان
 • هوازدگی سطح خاک
 • خوردگی آرماتورها
 • نفوذ آب‌های سطحی

مقاومت خود را از دست خواهد داد.بنابراین هرچه سریعتر باید برای ساخت و نصب سازه اصلی اقدام  نمود. برای گودهایی که اطراف آن‌ها ساختمان حساس به جابجایی هستند، استفاده از سیستم پایدارسازی گود به روش نیلینگ به دلیل نیاز به جابجایی توده خاک، توصیه نخواهد شد.

مکانیزم رفتاری نیلینگ

مفهوم اساسی در مورد مکانیزم رفتاری سیستم نیلینگ شامل موارد زیر می باشد که در ادامه هریک را بررسی خواهیم کرد.

 • روش میخ گذاری خاک
 •  اندرکنش بین میخ و خاک و توزیع نیروی محوری در نیلینگ
 •  نحوه انتقال بارهای برشی در نیلینگ
 •  توزیع فشار جانبی خاک بر روی دیوار سیستم میخ گذاری خاک و نیروی کششی سر نیلینگ
 •  اثر خاکبرداری مرحله به مرحله بر روی مکانیزم رفتاری سیستم نیلینگ
 •  انواع گسیختگی در سیستم نیلینگ خاک
 •  سازه‌های درگیر با سیستم نیلینگ خاک

سیستم میخ گذاری خاک

پایداری سیستم نیلینگ معمولا توسط یک مدل دو ناحیه‌ای بررسی خواهد شد. بدین صورت که فرض می‌شود ناحیه‌ای از خاک به طور کامل از ناحیه دیگر جدا می شود. خطی که فصل مشترک این دو ناحیه می باشد به نام سطح لغزش یا سطح گسیختگی نامیده می‌شود. ناحیه جلوی سطح لغزش که تمایل به جدا شدن از ناحیه دیگر را  خواهد داشت، ناحیه فعال (Active) گفته می شوذد و ناحیه‌ ای که ثابت است و پشت سطح گسیختگی قرار دارد موسوم به ناحیه مقاوم است. عملکرد اصلی سیستم نیلینگ خاک، دوختن ناحیه فعال به ناحیه مقاوم می باشد.

اندرکنش بین میخ و خاک و توزیع نیروی محوری در نیلینگ

ناحیه فعال تمایل به جدا شدن از ناحیه مقاوم دارد. با متصل شدن ناحیه فعال به ناحیه مقاوم، می توان مانع از این جدا شدگی بشوید. با این امر اگر ناحیه فعال در حال حاظر بخواهد از ناحیه مقاوم جدا شود باید نیلینگ ها را از جای خود در آورد، بنابراین باعث تولید نیروی محوری کششی در میخ و تنش برشی از نوع اصطکاکی در دور میخ می شود.

نحوه انتقال بارهای برشی در میخ‌ها

تنش برشی در اطراف میلگرد در ناحیه فعال نیز تولید خواهد شد. چرا که ناحیه مقاوم نیز سعی در نگه داشتن ناحیه فعال در جای خود است .بنابر این تنش‌های برشی در خلاف جهت تنش‌های برشی تولید شده در ناحیه مقاوم، در ناحیه فعال نیز تولید می شود.

توزیع فشار جانبی خاک بر روی دیوار سیستم نیلینگ خاک و نیروی کششی سر میخ

نسبت به تغییر محیطی که خاک انجام می‌دهد و همچنین نوع رویه سیستم نیلینگ خاک، نحوه توزیع فشار جانبی متفاوت می باشد. این رویه یا پوشش معمولا مش و شاتکریت هستند. هرچه ضخامت رویه  افزایش پیدا کند، رویه از نوع انعطاف‌پذیر در می آید و به نوع دیوارهای حایل وزنی نزدیک‌تر می‌شود.

در نوع انعطاف‌ پذیر با ضخامت ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر، توزیع فشار جانبی پیچیده می شود در واقع، رویه با تغییر شکلی که از خود نمایش داده می شود، در برابر بارهای جانبی مقاوم نیست و باعث تغییر در توزیع فشار جانبی خاک  می شود. در این نوع رویه‌ها فاصله نیلینگ ها از هم کم است. اما اگر ضخامت رویه سیستم میخ گذاری افزایش پیدا کند، توزیع فشار جانبی منظم‌تر می شود و فاصله میخ‌ها را نیز می‌توان بیشتر نمود.

تاثیر خاکبرداری مرحله به مرحله بر روی مکانیزم رفتاری سیستم میخ ها

در سیستم نیلینگ، خاکبرداری مرحله به مرحله انجام می شود و پس از پایان خاکبرداری در هر مرحله، میخ گذاری در آن تراز انجام خواهد شد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

مقاوم سازی - مطالعات راهسازی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک -

مقاوم سازی

هدف از بهسازی و استحکام ساختمان ها بهبود عملکرد اجزاء سازه می باشد. مقاوم‌ سازی ساختمان در علم مهندسی عمران به مفهوم افزایش مقاومت یک سازه در برابر نیروهای وارده می باشد. در حال حاظراز این اصطلاح بیشتر در مورد نیروی زلزله استفاده خواهد شد. اگر اقدامات لازم را از قبل انجام دهیم می توانیم هزینه ترمیم و مرمت را کمتر نماییم. از نظر علمی، مقاوم‌سازی واژه کاملاً درستی برای این منظور نخواهد بود. چرا که منظور از اصطلاح مقاومت‌ سازی به‌ طور قطع بالا بردن مقاومت در برابر نیروی زلزله نیست بلکه  برای بهبود عملکرد اجزاء در برابر نیروی زلزله می باشد. به همین دلیل اصطلاح بهسازی و در حالت ویژه برای نیروی زلزله، «بهسازی لرزه‌ای» اصطلاح بهترس خواهد بود. به طور کلی مقاوم سازی زیر مجموعه بهسازی لرزه ای و یکی از روش های آن می باشد. در ادامه مقاله به مقاوم سازی میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

مقاوم سازی

مقاوم‌ سازی از مهمترین راهبرهای کاهش خطرپذیری در برابر زلزله است که با کمترین هزینه با سرعت بالا و به صورت ساده می باشد تا دست کم جان شهروندان در زلزله‌ ای متوسط به بالا حفظ شود و در حقیقت آستانه ریزش ساختمان‌ها بهبود پیدا کند. مقاوم سازی می تواند با افزایش سختی مانند اضافه کردن دیوار برشی و مهاربند و یا حتی با افزایش مقاومت با استفاده از frp ، ژاکت فولادی و بتنی انجام خواهد شد.

انواع مختلف روش مقاوم سازی:

 • مقاوم سازی سازه و همچنین مقاوم سازی ساختمانها با FRP
 • استحکام ساختمان ها با اضافه کردن دیوار برشی و یا اینکه مقاوم سازی سازه ها و استحکام ساختمان ها با اضافه کردن بادبند فلزی
 • مقاوم سازی ساختمان ها سازه ها با کمک از میراگریا دمپر
 • مقاوم سازی ساختمان ها با استفاده از جرمهای متمرکز پاندولی
 • استحکام ساختمان ها با استفاده از از ژاکت های فلزی و بتنی
 • استحکام سازه ها و مقاوم سازی ساختمان ها از طریق بادبندهای کمانش تاب
 • مقاوم سازی سازه ها و استحکام ساختمان ها با استفاده از جداگرهای لرزه ای

مزایای مقاوم سازی از طریق ژاکت بتنی و فولادی

 • بالا بردن ظرفیت برشی و خمشی و محوری المان ها
 • روشی ارزان قیمت در مقایسه با دیگر روش ها
 • امکان به کارگیری در هر قسمت و المان ساختمان
 • مزایای مقاوم سازی به روش افزودن مهاربند فولادی و همچنین دیوار برشی
 • بالا بردن مقاومت سازه در برابر نیرو های جانبی
 • افزایش سختی سازه
 • افزایش باربری سازه

مقاوم سازی با frp:

در راستای پیشرفت هایی که صنعت ساختمان  باشد روش های جدیدتر و کارا تر جایگزین روش های سنتی است. به کار بستن مواد کامپوزیتی پلیمر به نام frp روش مناسبی برای تقویت سازه ها است که از الیاف و رزین اپوکسی تشکیل می شود.

مزایا مقاوم سازی با frp:

 • استفاده از FRP برای تقویت و مقاوم سازی ساختمان نیاز به زمان زیادی نخواهد داشت و اعضای مقاوم سازی شده در زمان بسیار کمی آماده سرویس دهی خواهند بود.
 • نیاز به تخریب کمتر قسمت هایی از سازه در مقایسه با سایر روش های مقاوم سازی.
 • نیاز به بازسازی کم المان مقاوم سازی شده در برابر سایر متدهای مقاوم سازی ساختمان.
 • ارزان تر بودن روش استفاده از مقاوم سازی با FRP نسبت به روش های سایر مقاوم سازی.
 • مقاوم سازی با FRP نیازمند تجهیزات کارگاهی زیادی نخواهد بود.
 • در مقاوم سازی با FRP میزان خوردگی در حد صفر می باشد.
 • مقاوم سازی با FRP به صورت عایق مغناطیسی و الکتریکی در مناطق حساس به امواج مغناطیسی و الکتریکی توصیه خواهد شد.
 • افزایش تولید، تامین و توزیع زیاد که باعث کاهش قیمت FRP و افزایش خرید و فروش FRP شده است.
 • ضخامت کم لایه های FRP، باعث می شود تا استفاده از آن ها در مقاوم سازی سازه، اضافه فضا نداشته باشد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

کشش میلگرد - مطالعات مکانیک خاک - پایدار سازی گود - بهسازی خاک - طراحی گود

کشش میلگرد

کشش میلگرد در واقع روشی می باشد که توسط آن میلگرد ترانس و یا میلگرد کشش شده را از میلگردهای صاف صنعتی تولید می شود. در طی این فرآیند میلگردها را آنقدر می کشند تا  کوچکتر کنند  و سطح آنها نیز صاف و صیقلی بشود که به اصطلاح محصول نهایی تولید شده را  میلگرد ترانس نامیده می شود. از این میلگرد ها در صنایعی که حساسیت زیادی داشته و یا ظاهر کار مهم باشد، استفاده خواهند کرد.  راههای دیگری نیز برای تولید میلگرد ترانس وجود خواهد داشت ولی این روش به دلیل کم هزینه تر و راحت تر بودن، بسیار محبوب و مورد استفاده بیشتری قرار می گیرد. دستگاه اصلی که برای این کار استفاده می شود به اصطلاح دستگاه کشش میلگرد نامیده می شوند که در کنار ماشین آلات دیگر، تولید را رقم میزنند. در ادامه مقاله به کشش میلگرد میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

مراحل انجام کشش میلگرد

مراحل انجام این کار که به صورت رایج در مجموعه های صنعتی متفاوت استفاده میشود عبارتند از :

 1. شستن میلگردهای صنعتی در داخل حوضچه های آب و اسید جهت آنکه تمامی آلودگی های سطح آن برطرف شود.
 2. سرتراشی میلگردها به طول معمولا ۱۰ سانتی متر تا از دوزه مورد نظر رد بشود.
 3. انجام فرآیند اصلی در دستگاه کشش که منجر به باریکتر شدن میلگرد، میشود.
 4. تاب گیری و صاف کردن ترانس های تولید شده
 5. بسته بندی و فروش

توجه داشته باشید که تعداد این مراحل نسبت به شرایط و سفارشات می توانند کمتر و یا بیشتر شوند. به عنوان مثال با سفارش مشتری می توان پولیش کردن میلگرد را نیز به این فرآیند اضافه نمود.

میزان دقت در تولید نهایی

یکی از عمده ترین بازارهای فروش میلگرد ترانسمیسیون در صنایعی است که احتیاج به دقت بالا در سایز میلگرد دارند.  این دقت بعضا به میزان۱۰ و ۱۰۰ وجود دارد. به میلگردهای کششی که به این صورت تولید می شوند، در اصطلاح بازار میلگرد های دهم دار و صدم دار نیز نامیده می شود. در واقع کشش میلگرد تا حد زیادی به قالب هایی که برای این کار استفاده می شوند بستگی دارد. این قالب ها را دوزه می نامند  که از جنس تنگستن و با دقت بسیار زیادی ساخته میشوند که همین دقت برای تولیدات سایز صدم دار استفاده می شود.

خرید میلگرد یا اجرت کشش

یکی از پرسش هایی که همیشه مطرح می شود این است که برای خرید میلگرد ترانس باید میلگرد صاف را خودمان بخریم و سپس به کارخانجات کشش میلگرد فرستاده شود تا ترانس تولید کنند و اجرت کشش میلگرد بگیرند و یا مستقیما اقدام به خرید میلگرد ترانس کرد.در واقع هر دو آنها یکی هستند.

شما هم میتوانید میلگرد را خریداری کرده و سپس برای کشش به کارخانه بفرستید و اجرت آن را پرداخت کنید و هم می توانید مستقیما میلگرد ترانس را خریداری کنید. در واقع کار کشش میلگرد بر پایه اجرت می باشد. طوری که مبلغ اجرتِ کار مشخصی، روی قیمت استاندارد میلگرد کشیده میشود و قیمت نهایی ترانس به مشتری اعلام می شود.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

کاربرد آزمایش غیر مخرب - آزمایشات قیر - مطالعات راهسازی - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک - شرکت خاک آزما کاوش

کاربرد آزمایش غیر مخرب

تعریف تست غیر مخرب یا NDT:

تست غیر مخرب یا NDT که کوتاه شده کلمه انگلیسی Non Destructive Testing است ، روشی صنعتی و بدون آسیب زدن به قطعه و سازه می باشد که به وسیله آن قادر خواهیم بود از صحت و درستی عملکرد قطعه و سازه مطمئن شویم. لذا چون تست غیر مخرب به قطعات صدمه نمی زند سبب صرفه جویی در وقت و هزینه برای انجام آزمایش می شود. تست های غیر مخرب انواع  کاربرد متفاوتی دارند که در این مقاله سعی می‌کنیــم مهمترین  و اصلی ترین  آنها را توضیح بدهیم ، از تست های غیر مخرب به صورت گسترده و فراگیر در بازرسی جوش ، بازرسی قطعات ریخته‌گری شده ، قطعات فورجینگ یا آهنگری‌شده ، تخمین عمر خستگی ، بررسی میزان خوردگی و …. استفــاده می شود .روش های که گفته میشود هر یک کار کاربرد خاص خود را دارد که در ادامه به آن مبپردازیم در دستیابی به نقطه جوش های بدون نقص با کیفیت عالی و بدون عیب علاوه بر انجام آن توسط جوشکار های ماهر و تست آن راه دیگری وجود ندارد ، با این وجود این که هر چقدر که جوشکار ماهر باشد ، در طی فرآیند و مراحل جوشکاری ، ممکن است نقص هایی در جوش ایجاد شود. بنابراین نیاز است که  مراحلی برای اطمینان از کیفیت و قابلیت اطمینان جوش در نظر گرفته شود . تا از فاجعه شکست اتصالات  در فرایند جوش جلوگیری شود. در ادامه مقاله به کاربرد آزمایش غیر مخرب میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع کاربرد ها و محدودیت هایNDT

۱٫ فرایند مایع نافذ: (Liquid penetrant)

کاربرد های آن:

در مواد که پر منفذ هستند استفاده می شود.

می تواند در جوشکاری، لوله سلزی، جوشکاری برنج، ریخته گری، ورق کاری، فورج و قسمت های آلمینیومی پره های توربین و دیسک و چرخ دنده ها  نیز کاربرد داشته باشد.

۲٫ فرایند ذرات آهن ربایی:(Magnetic particle)

کاربرد های آن:

برای مواد فرو مغناطیسی کاربرد دارد
درز های (یا شکاف ها) سطوح بزرگ و کوچک می تواند نشان داده شود.
می تواند در جوش کاری ها، لوله کشی گاز، میله ها، ریخته گری ها، ورق کاری ها، فورج، اکستروزن، قطعات موتور، شافت ها و چرخ دنده ها نیز کاربرد داشته باشد.

۳٫ فرایند جریان مخالف:(Eddy current)

کاربرد های آن:

برای فلزات، الیاز ها و رسانا های الکتریکی و مواد طبقه بندی شده.
شکاف سطوح بزرگ و کوچک می تواند نشان داده شود.
در لوله کشی گاز، سیم، گیره ها، ریل ها، روکش های غیر فلزی، اجزا ی الکتریکی هواپیما، پره های توربین، دیسک ها و شافت های انتقال دهنده نیرو در خودرو نیز استفاده می شود.

۴٫فرایند ما فوق صوت:(Ultrasonics)

کاربرد های آن:

برای فلزات، غیر فلزات و کامپوزیت ها.
شکاف های زیر سطحی کوچک سطوح می توانند کشف شوند.
در جوشکاری، لوله کشی گاز، مفصل ها، ریخته گری ها، ورق کاری ها، فورج محور ها، اجزاء بنیادی بتن، لوله ها یا مجراهای سنگین، هواپیما و قطعات موتور  نیز می تواند بکار رود.
این روش در تعیین ضخامت و خواص مکانیکی استفاده می شود.
همچنین نظارت تعمیراتی که بر خوردگی ها و خرابی ها دارد.

۵٫ فرایند پرتو نگاری نوترون:(Radiography neutron)

کاربرد های آن:

برای فلزات، غیر فلزات، کامپوزیت ها و فلزات الیازی و… استفاده میشود

در انواع مواد آتش زا، رزین ها، پلاستیک ها، مواد الی، ساختار های لانه زنبوری، مواد رادیو اکتیو، مواد با چگالی الی و فلزات حاوی هیدروژن کار ایی  بالایی دارد.

۶٫ فرایند رادیو گرافی اشعه: (Radiography x-ray )

کاربرد های آن:

برای انواع فلزات، غیر فلزات، کامپوزیت ها و فلزات الیاژی

در همه اشکال و صورت ها استفاده می شود مانند :ریخته گری، جوشکاری، سوار کردن های الکترونیکی، جو زمین، وسایل دریایی و قطعات اتومبیل کاربرد دارد.

۷٫ فرایند پرتو نگاری گاما:(Radiography gamma)

کاربرد های آن:

معمولا در مواد کلفت و یا متراکم استفاده می شود و کاربرد قابل توجه ای دارد.
در همه اشکال و صورت ها نیز استفاده می شود:ریخته گری، جوشکاری، سوار کردن های الکترونیکی، جو زمین، وسایل دریایی و قطعات اتومبیل کاربرد بسیاری دارد.
هر جا که ضخامت آن زیاد است یا دسترسی به مولد های تولید اشعه x بسیارمحدود است استفاده می شود.

علت آزمون غیر مخرب یا NDT:

از جمله مهمترین علت های که باعث شده تا آزمون غیر مخرب یا NDT توسط بسیاری از شرکت‌ها در سراسر جهان تایید و استفاده ‌شود عبارتند از:

صرفه‌جویی: NDT جذاب‌ترو بهتر از آزمایش‌های تخریبی است. زیرا به انواع مواد یا شی مورد بررسی اجازه می‌دهد تا بدون آسیب از معاینه وسایل جان سالم به در ببرد. بنابراین دراکثرهزینه‌ها و منابع صرفه‌جویی می‌شود.
ایمنی: تقریبا اغلب تکنیک‌های آزمون غیر مخرب یا NDT به جز آزمایش های رادیوگرافی برای افراد بی‌ عیب و ضرر است.
بهره‌وری: روش‌های NDT امکان ارزیابی بسیار دقیق و نسبتا سریع دارایی‌ها را فراهم می‌کند که می‌تواند برای اطمینان از تداوم ایمنی واستحکام و عملکرد در محل کارنیز استفاده شود.
دقت: علت های NDT  بسیاردقیق و قابل پیش‌بینی هستند. تکنیک‌های NDT و نتایج حاصل ازاین فرایند به تکنسین‌های آموزش دیده و با تجربه کافی بستگی دارد. فرایندهای صنعتی NDT و تفسیر نتایج توسط متخصصان مجاز انجام می‌گردد. تکنسین‌ها همچنین باید بدانند که چگونه تجهیزات مورد استفاده برای جمع‌آوری داده‌ها را به کار گیرند و از آن استفاده کنند.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

 

ویژگی آزمایش بتن - مطالعات راهسازی - آزمایشگاه محلی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک

ویژگی آزمایش بتن

ویژگی آزمایش بتن:

بتن، یکی از پرکاربردترین و مهم ترین و اصلی ترین مصالح در ساختمان سازی است که از ترکیب موادی مانند آب، سیمان، سنگدانه (شن، ماسه) و مواد افزودنی  تهیه و ساخته می‌شود. تشکیل بتن، طی واکنشی شیمیایی به نام  هیدراتاسیون یا Hydration و یا آبپوشی صورت می‌گیرد. در حقیقت ، سیمان موجود در این ترکیب به دلیل  وجود و واکنش با آب، شروع به سفت شدن می‌کند. در ادامه مقاله به ویژگی آزمایش بتن میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

به ترتیب، دو حالت  خاص فیزیکی برای ترکیب بتن به وجود می‌آید:

 1. بتن تاز یا Fresh Concrete : در زهنگامی که بتن در حالت و شکل  پلاستیکی خود قرار دارد و می‌توان آن را درون قالبهای دلخواه ریخت.
 2. بتن سخت شد یا Hardended Concret : زمانی که بتن حالت و شکل  پلاستیکی خود را از دست می‌دهد و گیرش ابتدایی آن انجام می‌شود.

در هر یک از حالت‌ و شکل های بالا، بتن دارای ویژگی‌هایی خاصی است که به نوع و مشخصات مواد تشکیل‌دهنده، نوع افزودنی‌ها، شرایط  و ویژگی محیطی و غیره بستگی دارند. بتن با عنوان یک ماده اصلی در ساخت ساختمان‌های مسکونی، ساختمان‌های تجاری، پل، سد، راه، فونداسیون و بسیاری از سازه‌های مهندسی دیگر مورد استفاده عموم و ساختمان سازان  قرار می‌گیرد. به همین علت، عملکرد مناسب این ماده در سازه‌های مختلف و متنوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

کنترل کیفیت و ارزیابی عملکرد خاص بتن، با بررسی ویژگی‌های  خاص آن در حالت تازه و سخت شده تشکیل و صورت می‌گیرد. به منظور تایید بر کیفیت بتن مورد استفاده در سازه باید هر یک از ویژگی‌های آن را به خوبی مورد برسی و ارزیابی قرار داد. این کار در آزمایشگاه بتن یا محل پروژه و مطابق با استانداردهای موجود در سیستم های ملی یا بین‌المللی انجام می‌شود.

آزمایش  و تست بتن را می‌توان به دوگروه  آزمایشگاهی و برجا طبقه بندی کرد:

 •  نوع آزمایشگاهی: آزمایش های بتن در محیط  استریل آزمایشگاه انجام می‌شود.
 • نوع برجا: اجرای آزمایش بتن در محل پروژه یا سازه صورت می‌گیرد.

تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای اجرای درست بعضی از آزمایش‌های بتن، به شکل و گونه‌ای هستند که امکان جا به جایی راحت آن‌ها به محل نمونه‌گیری وجود ندارد. در این حالت، بتن با توجه به شکل و طرح اختلاط در محیط آزمایشگاه ساخته شده و نمونه مورد نیاز آزمایش از آن برداشته می‌شود یا نمونه‌برداری در محل پروژه صورت می‌گیرد و نمونه به محل آزمایشگاه منتقل می‌شود. تجهیزات مورد نیاز برای دیگر آزمایش‌های بتن، قابل جابه جایی هستند. در این وضعیت نمونه‌برداری و اجرای آزمایش در محل پروژه وسازه اصطلاحا به صورت برجا انجام می‌شود.

کاربرد آزمایش بتن :

قبل از بیان هر نکته مهمی بهتر است که هدف کامل خود را از آزمایش بتن مشخص کنیم  که انجام این ازمایش چه کاربردی برای ما دارد

برای تست وآزماش کردن یک بتن میتوان علت های  زیادی آورد و با  انواع بررسی، تست و آزمایش یک بتن میتوانیم ویژگی و قابلیت های بسیاری از آن را متوجه بشویم واز صحت آن  به خوبی اطمینان خاطر حاصل کنیم.

همچنین میتوان به موارد پایین اشاره کرد:

 • تخمین مقاومت های فشاری در بتن
 • ارزیابی جنس و کیفیت بتن
 • تشخیص ترک داخلی در بتن
 • تشخیص همگن یا ناهمگن بودن ماده بتن
 • تشخیص جایگاه ، کاور و قطر آرماتور

اهمیت آزمایش بتن :

بتن تازه، حالت و شکلی از بتن است که از شکل‌پذیری، کارایی، چسبندگی و مقدار سیمان کافی برخوردار می باشد اما میزان رطوبت آن زیاد نیست و تا حدودی کم است. ویژگی‌ و ترکیبات بتن تازه بر روی خصوصیات محصول نهایی که بتن سخت شد است تاثیر مستقیم دارد. به همین علت، ارزیابی  و برسی این ویژگی‌ها به منظور اطمینان از کیفیت مناسب بتن و سازه‌های بتنی از اهمیت  بسیار بالایی برخوردار است. از ویژگی‌های بتن تازه می‌توان به موارد پایین اشاره کرد:

 • کارایی و روانی بتن
 • درصد هوای داخل بتن
 • زمان گیرش در بتن یا میزان زمانی که بتن میبندد
 • رطوبت درون بتن
 • وزن مخصوص بتن
 • جداشدگی در بتن
 • آب انداختن بتن
 • جمع‌شدگی پلاستیک در بتن
 • جمع‌شدگی حرارتی در بتن
 • انبساط حرارتی در ماده بتن
 • دما کل و یا دمای هیدراتاسیون

از بین موارد بالا و گفته شده، ویژگی‌ ها و خصوصیاتی نظیر کارایی، مقدار هوا و زمان گیرش بتن تازه، بیشتر از موارد دیگر مورد برسی قرار می‌گیرند. توجه داشته باشید که این موضوع، چیزی از مهم بودن  ویژگی‌های دیگر کم نمی‌کند. ویژگی‌های دیگر، بر حسب اهمیت و نیاز سازه  مورد برسی و آزمایش قرار می‌گیرند.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش مخرب - مطالعات راهسازی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش مخرب

آزمایش مخرب

برسی یکی از مراحل بسیار مهم در فرایندهای صنعتی محسوب می‌ گردد. شاید بتوان اساسی‌ترین هدف برسی را ایجاد اطمینان از تولید محصول باکیفیت و نظارت بر استمرار فرآیند تهیه دانست. از گذشته‌های دور تا به حال، عمل بازرسی به منظور کشف اشتباهات و معایب، و جدا کردن محصولات سالم از معیوب و نگهداری سوابق قطعات و تجهیزات مورد برسی انجام می‌شده است. اهمیت بازرسی به حدی است که در تمامی مراحل تولید قطعه و حتی پس از آن برسی باید به شکلی منظم انجام شود. روش‌های تست و برسی مواد به دو دسته تست مخرب و تست غیر مخرب طبقه بندی می‌شود. در ادامه مقاله به آزمایش مخرب میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

تست مخرب 

تست مخرب (که اغلب به اختصار DT میگویند) یک روش تستی است که برای یافتن نقطه دقیق خرابی یا مشکلات مواد، قطعات یا ماشین‌ها انجام می‌شود. در طول فرآیند، قطعه مورد نظر تحت فشارشدید قرار می‌گیرد که این امر موجب تغییر ظاهر یا تخریب آن می‌شود. به طور طبیعی، قطعات و مواد برسی شده را نمی‌توان پس از انجام مراحل آزمایش مخرب مجددا مورد استفاده قراربدهیم. تست‌های که مخرب امد معمولا قبل از ورود یک قطعه به تولیدات انبوه انجام می‌شوند.

برای مثال، دیگ‌های صنعتی به توانایی بالایشان در تحمل فشار و دمای شدید شناخته شده‌اند. مواد گزینش شده برای ساخت دیگ‌ها نقش بزرگی در تعیین درجه‌ بندی فشار و دمای دیگ دارد. خرابی دیگ‌های صنعتی می‌تواند باعث ایجاد فاجعه در کارخانه شود. مواد مورد استفاده برای ساخت دیگ‌ها تا حد زیادی مورد آزمایش قرار می‌گیرند تا بالاترین فشاری که می‌توانند تحمل کنند، مشخص شود. به این صورت برای ساخت هر دیگ فقط از موادی با حاشیه ایمنی مورد نظر استفاده می‌گردد.

کاربرد های تست های مخرب

هر کدام از تست‌های مخرب یا غیرمخرب در جایگاه خود کاربردهای مختلفی دارند. در برسی و کنترل کیفیت نهایی محصولات و اتصالات فلزی مانند پیچ و مهره و قطعات دارای جوش، عیار اصلی و استحکام با تست مخرب و آزمون‌های مکانیکی تعیین می‌شود. گاهی ممکن است در طی تعمیر و نگهداری نیز به تست‌های مخرب نیاز داشته باشیم.

تست مخرب کشش

تست مخرب کشش که به آن تست تنش نیزاطلاق می‌شود، اصلی ترین و جامع‌ترین آزمون تست مخرب است. تست کشش ساده، حدودا ارزان و استاندارد است و از طریق آن می‌توان به پارامترهایی مثل مدول الاستیسیته، استحکام کششی، مقاومت تسلیم و انعطاف‌پذیری دست یافت. در اینگونه تست با کشش ماده، واکنش آن در برابر نیروهای اعمالی در شرایط کاری تعیین می‌شود. در این آزمایش نمونه مورد نظر تحت نیروی کششی افزایشی قرار می‌گیرد تا دچار از هم گسیختگی شود. بارگذاری از دو طرف نمونه، به شکل مکانیکی یا هیدرولیکی انجام شده و سیستم بارگذاری معمولا مجهز به ثبت کننده تنش-کرنش است. و نیرو به صورت عمود بر سطح مقطع قطعه مورد برسی اعمال می‌شود.

تست مخرب خمش

تست مخرب خمش یکی از آزمون‌های بسیار پرکاربرد است که در آن شکل پذیری کیفی مواد تعیین می‌شود. در این آزمایش، نمونه در یک قطر و زاویه مشخص برای مدت زمانی معلوم خم می‌شود. پس از خم شدن، سمت تحت فشار نمونه آزمایش بررسی و تایید می‌گردد. اگر هیچ  نوع ترکی مشاهده نشود، نشان می‌دهد که مواد دارای شکل‌پذیری مناسبی هستند. انتشار یک ترک وسیع در سمت خمیده نشان می‌دهد که مواد فاقد شکل‌پذیری کافی می‌باشند

تست مخرب ضربه

این تست مخرب، برای تعیین انرژی مورد نیاز شکست مواد در اثر تنش دینامیکی به کار می‌رود. اساس تست ضربه تعیین مقدار انرژی لازم برای شکستن قطعه در اثر ضربه است. اطلاعاتی که از این تست به دست می‌آیند در درک چگونگی رفتار ماده در موقعیت‌های کاربردی بسیارکاربردی است. اصلی ترین و متداول‌ترین روش‌های آزمایش ضربه، “آیزود” و “چارپی” هستند.در این دو روش تنها در طرز قرارگیری نمونه‌ها در دستگاه تست ضربه با یکدیگر بسیار تفاوت دارند

تست مخرب فشار

تست فشار اغلب برای بررسی کیفیت مواد ترد مانند چدن، آلیاژهای ترد و هم چنین مواد غیر فلزی دیگری که تحت شرایط متفاوت تحت تاثیر نیروهای فشاری قرار می‌گیرند، به کار می‌رود. هم چنین از این تست مخرب برای بررسی رفتار مواد فلزی که در عملیات شکل‌دهی، تحت تنش‌های فشارشدید قرار می‌گیرند نیز، استفاده می‌کنند.پایه این تست، برعکس آزمایش کشش می‌باشد. و از آنجا که معمولا شکل توزیع نیرو در قطعات استوانه‌ای مناسب است اغلب در این تست مخرب، از نمونه‌هایی به دو شکل استوانه استفاده می‌کنند.

تست مخرب خزش

آزمایش خزش اغلب به‌ صورت کششی انجام شده و نمونه‌‌های آن شکلی مثل نمونه‌‌های تست کشش دارند. نمونه‌‌های آزمایش مخرب خزش کششی، مقطع گرد یا مستطیلی دارند. دستگاه تست خزش باید توانایی اعمال نیروی کششی ثابت را داشته باشد.

تست مخرب خستگی

تست خستگی هم نوعی آزمایش مخرب است که مثل تست ضربه بر اساس بارهای دینامیکی و نوسانی انجام می‌شود. این تست معمولا برپایه چرخه بارگذاری یکنواخت که به صورت تناوبی، تکراری یا نوسانی اعمال می‌‌شود، انجام می‌‌گیرد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک