آزمایش سه محوری خاک - طراحی گود - بهسازی خاک - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک - آزمایشگاه محلی - خاک آزما

آزمایش سه محوری خاک

از آزمایش سه محوری خاک برای مشخص کردن مقاومت و روابط تنش – کرنش یک نمونه استوانه‌ای از خاک چسبیده اشباع دست نخورده یا بازسازی شده استفاده خواهد شد. نمونه هایی که در این آزمایش قرار دارند به شکل تحکیم و تحت فشار و بدون زهکشی در سرعت تغییر شکل محوری ثابت یا همان در شرایط کنترل کرنش برش داده خواهد شد. نکته قابل توجه در این آزمایش این است که با وسیله اندازه گیری بار محوری، تغییر شکل محوری و فشار آب منفذی، می‌توانیم تنش های کل و موثر و فشار محوری را محاسبه کنیم. در ادامه مقاله به مبحث آزمایش سه محوری خاک میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

آزمایش سه محوری خاک

در این آزمایش سه محوری خاک اطلاعات بسیار مهم و کاربردی برای مشخص کردن ویژگی های تغییر شکل خاک های چسبنده مانند مقاومت موهر و یا مدول یانگ بدست خواهد آمد. به عبارت دیگر آزمایش سه محوری یکی از رایج ترین آزمایش‌هایی می باشد که به وسیله آن می‌توان پارامترهای مکانیکی خاک را بدست بیاورد.

معایب آزمایش سه محوری

در فاز تحکیم همیشه فشار قائم و فشار یکنواخت می باشد؛ به عبارت دیگر K0 که همان ضریب فشار جانبی خاک در حالت سکون می باشد برابر با ۱ می‌باشد. اما این مقدار در عمل مخالف ۱ است چون در حالت عملی بارگذاری، تقارن محوری نخواهیم داشت. این در حالی است که در این آزمایش سه محوری خاک تقارن محوری وجود خواهد داشت و یا به عبارت دیگر خطای غشا در مقاومت ناگزیر می باشد و در واقع خطای کاغذ صافی جانبی در مقاومت وجود دارد. در این آزمایش به دلیل وجود اصطکاک بین صفحه بالا و پایین نمونه، تنش برشی ایجاد خواهد شد که باعث تغییر شکل نمونه می شود.

آزمایش سه محوری

 • پس فشار (فشار بازگشتی): به فشاری گفته می شود که به منظور ایجاد هوا برای فشرده سازی و انتقال آن به داخل آب منفذی و معمولا افزایش درصد اشباع، به آب حفره‌ای نمونه اعمال می شود.
 • تنش تحکیمی موثر : به اختلاف بین فشار سلولی و فشار آب منفذی قبل از برش نمونه گفته می شود.
 • گسیختگی: مقدار گسیختگی وضعیت تنش را برای نمونه تحت آزمایش مشخص خواهد کرد. گسیختگی برابر با تنش انحرافی حداکثر یا تنش انحرافی در ۱٫۵ درصد کرنش محوری است.

روش کامل انجام آزمایش سه محوری خاک

آزمایش سه محوری در چند مرحله تعیین شده انجام می‌شود که در زیر به طور خلاصه به آن اشاره خواهیم کرد.

 1. نمونه‌ ای دست نخورده از خاکی که مد نظرمان می باشد تهیه می‌کنیم و آن را درون یک غشا لاستیکی قرار خواهیم داد.  منظور از نمونه های دست نخورده، نمونه هایی هستند که مقدار آب و ساختار طبیعی خاک در آن‌ها حفظ خواهد شد.
 2. غشا لاستیکی که نمونه در آن قرار می گیرد را درون یک محفظه پلاستیکی می گذاریم و به کمک مایع داخل ظرف که می‌تواند آب یا گلیسیرین باشد، فشار محفظه محدود کننده‌ای برابر با فشار جانبی خاک به آن نمونه اعمال خواهیم کرد.

انواع آزمایش سه محوری

با توجه به نوع خاکی که آن را به عنوان نمونه در نظر می گیریم، آزمایش سه محوری به ۳ صورت انجام می‌شود:

 • آزمایش سه محوری تحکیم یافت زهکشی شده
 • آزمایش سه‌محوری تحکیم یافته زهکشی نشده
 • آزمایش سه محوری تحکیم نیافته زهکشی نشده

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

حدود اتربرگ - مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt

حدود اتربرگ

حدود اتربرگ، معیاری برای اندازه‌گیری رطوبت بحرانی خاک‌های ریزدانه می باشد. حد انقباض، حد خمیری و حد روانی، به عنوان حدود اتربرگ شناخته شده است. این حدود، مرز بین حالت‌های جامد تا نیمه‌جامد، نیمه‌جامد تا خمیری و خمیری تا روانی را تعیین می‌کنند. در ادامه مقاله به مبحث حدود اتربرگ میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

خواص خاک 

خواص خاک به دو دسته خواص فیزیکی و شیمایی تقسیم بندی شده است. از خواص فیزیکی خاک می‌توانیم به رنگ، تخلخل، وزن خاص، محتوای آب، قوام، نفوذپذیری، تراکم‌ پذیری، بافت، ساختمان و سایر مشخصات ظاهری و ساختاری اشاره نمود. ترکیب شیمیایی و pH نیز از مهم‌ ترین خواص شیمیایی خاک هستند.

قوام خاک 

«قوام»، شاخصی برای نمایش قدرت تغییر شکل خاک می باشد. قوام خاک به سه گروه نرم، متوسط و سخت تقسیم بندی شده است. این شاخص، به عنوان معیاری برای مشخص کردن مقاومت خاک در برابر تغییر شکل و گسیختگی نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

محتوای آب 

خاک، یک ماده ۳ فازی و تشکیل شده از ذرات جامد، مایع و گاز می باشد. میزان آب درون ذرات جامد خاک با معیاری به نام «محتوای آب» تعیین می‌شود. خواص فیزیکی خاک‌های ریزدانه چسبنده به مخلوط مواد معدنی، محتوای آب، درجه اشباع و ساختمان آن‌ها بستگی خواهد داشت. محتوای آب، یکی از مهمترین و قابل اعتمادترین معیارهای پیش‌بینی رفتار خاک‌های چسبنده می باشد. این معیار بر روی دیگر ویژگی‌های خاک مانند قوام، تاثیر مستقیم دارد.

کشف حدود اتربرگ

اوایل قرن ۲۰ میلادی ، دانشمند و شیمیدان سوئدی، «آلبرت موریتز اتربرگ» ، دریافت که کاهش تدریجی محتوای آب در یک اسلاری خاک رس، باعث می‌شود تا خاک، وضعیت‌ها یا شرایط متفاوتی را داشته باشد. امروزه به این وضعیت‌ها، حدود اتربرگ گفته می شود.

حدود اتربرگ 

یک نمونه خاک ریزدانه خشک با محتوای آب صفر را در نظر داشته باشید. در این وضعیت، خاک به عنوان یک ماده جامد (تک‌فازی) مشخص می شود. با اضافه کردن تدریجی آب به نمونه، رطوبت آن افزایش پیدا می کند؛ تا جایی که در یک محتوای آب مشخص، خاک به شکل نیمه‌ جامد درمی‌آید. مقدار محتوای آب که باعث تغییر وضعیت خاک از حالت جامد به نیمه‌جامد می شود، با عنوان حد انقباض شناخته خواهد شد. این حد، یکی از «حدود اتربرگ» به شمار می‌رود:

 • «حد روانی»
 • مرز بین حالت های خمیری و حالت های مایع
 • «حد خمیری» 
  • مرز بین حالت های خمیری و حالت های نیمه جامد
 • «حد انقباض» 
  • مرز بین حالت های جامد و حالت های نیمه جامد

حدود اتربرگ، حالت‌های متفاوت قوام خاک‌های ریزدانه را در مقادیر بحرانی محتوای آب نمایش خواهد داد. براین اساس، خاک‌های ریزدانه می‌توانند در یکی از چهار حالت زیر قرار بگیرد:

 • «حالت جامد» 
 • «حالت نیمه‌جامد» 
 • حالت خمیری یا «حالت پلاستیک»
 • حالت روانی یا «حالت مایع» 

قوام، خواص مهندسی و به طور کلی، رفتار خاک در هر یک از حالت‌های بالا با یکدیگرمتفاوت است. به مرز بین هر حالت، «حد قوام» نیز گفته می شود. حالت جامد، تنها حالت غیر اشباع در خاک‌های ریزدانه می باشد. در حالت مایع، خاک مانند یک مایع جریان پیدا می‌کند. مرزهای بین حالت‌های متفاوت خاک (حدود اتربرگ)، از اهمیت زیادی در مطالعه رفتار محیط‌های خاکی برخوردار می باشند.

حد خمیری و حالت خمیری خاک

هنگامی که خاک در حالت مایع قرار میگیرد، مانند مایعات رفتار می‌کند و هیچ استحکامی در برابر جریان از خود نشان نخواهد داد. با کم کردن محتوای آب، مقاومت برشی خاک کم کم افزایش پیدا می کند. به این ترتیب، ذرات خاک به آهستگی و با گذر زمان، مانع از جریان یافتن توده خاک خواهد شد. مقدار رطوبتی که خاک در آن شروع به نشان دادن مقاومت بسیار کم در برابر جریان یافتن می‌کند، حد روانی گفته می شود. در رطوبت‌های کمتر از حد روانی، خاک از حالت مایع به حالت خمیری تغییر وضعیت پیدا می کند.

در حالت خمیری می‌توان خاک را به شکل‌های متفاوت درآورد. به این ویژگی، خاصیت خمیری یا «پلاستیسیته» گفته می شود. پلاستیسیته، قابلیت شکل‌ پذیری خاک، تحت نیروهای خارجی و عدم بازگشت آن به شکل اولیه پس از برداشتن نیروها می باشد. محصولات سفالی، با استفاده از خاصیت پلاستیسیته خاک تولید می‌شوند.

پلاستیسیته، به دلیل حضور کانی‌های رسی در خاک به وجود می آید سطح این کانی‌ها، دارای بار منفی می باشد. ذرات دوقطبی آب، جذب ذرات رس هستند. به این ترتیب، یک لایه آب در اطراف ذرات رس به وجود خواهد آمد. به این پدیده، «جذب سطحی» گفته می شود.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش آسفالت - آزمایشات قیر - پایدار سازی گود - بهسازی خاک - طراحی گود

آزمایش آسفالت

برای تعیین پارامترهای مهم آسفالت تولید شده از جمله دانه بندی مصالح، درصد قیر، نوع قیر استفاده شده در آسفالت و … می توان از آزمایش های تجزیه آسفالت استفاده کرد. تفکیک قیر و مصالح سنگی از یکدیگر در مخلوط آسفالت را تجزیه آسفالت نامیده می شود. بنابراین آزمایش تجزیه آسفالت ، ابزار مناسبی جهت کنترل کار پیمانکاران است. برای شروع این آزمایش، در مرحله اول نمونه برداری از آسفالت انجام می دهیم. نسبت به آسفالت که کوبیده شده باشد یا خیر، نمونه گیری مختلف خواهد بود. نمونه گیری باید بر پایه علوم آماری انجام شود تا نمونه گرفته شده بتواند به درستی بیانگر کیفیت کل آسفالت ها باشد. اگر آسفالت هنوز کوبیده نشده باشد و تولیدات زیاد باشد، از هر ۳۰۰ تن یک نمونه گرفته می شود ؛ که این نمونه ها به صورت کاملا متفاوت از کامیون حامل آسفالت گرفته شده است. در صورتی که آسفالت کوبیده شده باشد معمولا به ازای هر ۳۰۰ تن یک نمونه کافی است که با دستگاه مغزه گیری به طور تصادفی بدست می آید. در ادامه مقاله به مبحث آزمایش آسفالت میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

آزمایش آسفالت

هدف از آزمایش تجزیه آسفالت ، تفکیک قیر و مصالح سنگدانه ای برای تعیین پارامترهای متفاوت قیر و سنگدانه از جمله نوع قیر، دانه بندی مصالح، درصد قیر و… می باشد.

وسایل آزمایش

• دستگاه سانتریفوژ
• دستگاه مغزه گیری
• ترازوی دقیق
• حلال
• کاردک
• سینی
• فیلتر
• گرمکن
• تایمر

روش انجام آزمایش

در مرحله اول با توجه به علم آمار، از آسفالت مورد نظر توسط دستگاه مغزه گیر نمونه تهیه می کنیم. سپس نمونه را در سینی قرار می دهیم و در آن  را با دمای ۱۱۰±۰٫۵ درجه سانتیگراد می گذاریم تا نمونه از هم باز بشود. بعد از بیرون آوردن نمونه مقدار ۳۰۰ گرم از آن را به روش چارک توزین میکنیم. دقت نمایید که نمونه باید بعد از خارج کردن از گرمکن، سرد شود تا در زمان افزودن نفت که به عنوان حلال در آزمایشگاه استفاده می شود، کلوخه نشود.
ابتدا پیاله دستگاه سانتریفوژ را از دستگاه خارج کرده و آن را وزن می نماییم و وزن آن را یادداشت می کنیم.

حالا مقدار ۳۰۰ گرم آسفالت را در داخل ظرف ریخته و سپس به مقداری نفت در پیاله می ریزیم که سطح آسفالت داخل آن کاملا با نفت پوشیده شود. از جمله حلال هایی که برای این آزمایش مختلف است می توان بنزین ، تترا کلرواتیلن و نفت را نام ببریم. نکته بسیار مهم آن است که باید دقت شود از بنزین تنها در دستگاه های کاملا دربسته استفاده شود تا از خطر آفرینی آن جلوگیری نمایید.

اکنون حدود ۱۰ دقیقه با کاردک مخلوط آسفالت و نفت را مخلوط می کنیم تا به عمل حل شدن قیر و باز شدن آسفالت کمک کنیم. در این مرحله باید دقت کنیم که مخلوط آسفالت و یا نفت از پیاله خارج نشود.

پیاله را در جایگاه خود قرار می دهیم و بر روی آن فیلتر میگذاریم و سپس در پوش را می گذاریم و گیره های نگهدارنده را محکم می کنیم. هنگام استفاده از دستگاه سانتریفوژ باید دقت کنید که سرعت را به یکباره به مقدار بسیار زیاد نرسانید، بلکه این کار باید به آرامی انجام شود. هنگامی دستگاه را روشن می کنیم ، می توان خروج مخلوط نفت و قیر را از نازل دستگاه مشاهده کرد. غلظت این مخلوط ابتدا زیاد است و کم کم از تیرگی رنگ آن و قیر موجود در آن کم می شود.

برای خارج کردن کامل قیر، باید چند بار به دستگاه نفت اضافه کرد و این کار را باید تا زمانی که مطمئن باشیم دیگر قیری در نمونه باقی نمانده است، ادامه بدهیم.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش مارشال - آزمایشگاه محلی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش مارشال

یکی از انواع آسفالت، بتن آسفالتی نامیده می شود كه با استفاده از مصالح شكسته با دانه بندی پيوسته و قير خالص با درجه نفوذ بين ۷۰ الی ۱۰۰ فراهم می‌شود. برای تولید بتن آسفالتی و طرح آسفالت روش های مختلفی از جمله‌ روش‌های زیر وجود دارد که آزمایش مارشال یا آزمایش مقاومت آسفالت در میان آنها متداول می باشد. در ادامه مقاله به مبحث آزمایش مارشال میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

آزمایش مارشال

 • روش آزمایش مارشال
 • روش هابر فيلد
 • روش ويم (ژيراتوری)

مدلسازی آزمایش مقاومت آسفالت مارشال

هر۳ روش بالا نتايجی رضايت بخش دارند ولی آنچه در ايران بيشتر معرفی شده است روش مارشال می باشد. روش هابر‌فیلد بیشتر در طرح بتن‌های آسفالتی با دانه بندی معمولا ریز مانند شیت آسفالت که در آن مصالح ۱۰۰% از الک نمره ۴ رد می شوند کاراریی دارد و در روش ویم عمل کوبیدن نمونه آسفالت همراه با مالش انجام می شود و اندازه بزرگترین دانه‌های آسفالت مانند روش مارشال یک اینچ می باشد. روش مارشال نیز اولین بار توسط مهندسی به نام بروس مارشال ارائه شده است و بعدها نیز تغییرات زیادی در آن ایجاد می شود تا اینکه به صورت کنونی تبدیل شد.  آزمایش مارشال بر روی نمونه‌های استوانه‌ای به قطر۵ اینچ و ارتفاع ۳٫۵ اینچ انجام می‌شود. عمل تراکم نمونه آسفالت تولید شده با چکش ۱۰ پوندی و ازتفاع سقوط چکش ۴۵ سانتی‎متر صورت می پذیرد. تعداد ضربات نیز بسته به میزان ترافیک طرح مسیر مورد نظر متفاوت است.

وسایل آزمایش استقامت مارشال

 • چکش مارشال
 • قالب های مارشال (مولد)
 • مخلوط کن
 • قیر مذاب
 • دماسنج
 • ترازو و وزنه های مختلف
 • ۲ عدد کاردک
 • روغن
 • دستکش نسوز

قبل از شروع انجام آزمایش مقاومت آسفالت

 • نمونه های دانه بندی شده را در آون بریزید و به مدت ۲۴ ساعت در گرم چال قرار می‌دهیم.
 • دمای آن باید به حدود ۱۸۰-۱۶۰ درجه سانتیگراد برسد و رطوبت سنگدانه ها گرفته شود.
 • لازم به یادآوری است که نمونه های دانه بندی شده همگی دارای وزن ۱۳۰۰ گرم و دانه بندی کاملا یکسان است. علت این امر آن است که بتوانیم تاثیر این دو عامل را در آزمایش حذف کنیم.
 • تعداد این نمونه ها باید ۲۲ عدد باشد که ۴ عدد از آنها به عنوان ذخیره تهیه شده است و در صورتی که زمان ساخت نمونه آسفالت خطایی انجام شده است، مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین باید ۱۸ نمونه آسفالتی ساخته بشود.
 • این ۱۹ نمونه به ۶ گروه ۲ تایی تقسیم خواهند شد که هر گروه دارای درصد قیر یکسانی می باشد.

شروع فرایند آزمایش مارشال

 • اول  یک قالب را با تمام ضمایمش در گرمچال قرار دهید تا با سنگدانه‌ها هم دما بشود.
 • همزمان یک آون را از گرمچال بیرون بیاورید و درون ظرف مخلوط کن بریزید.
 • ظرف را روی ترازویی قرار دهید که هم وزن در کفه مقابل ترازو، وزنه وجود داشته باشد.

فرایند مخلوط کردن سنگدانه ها با قیر

به وسیله کاردک ها سنگدانه ها را با قیر ریخته شده مخلوط نمایید و سپس برای مخلوط شدن همه در دستگاه مخلوط کن قرار می‌دهیم. برای آنکه در زمان مخلوط شدن، دمای مخلوط کاهش پیدا نکند باید گرمکن زیاد را زیر کاسه مخلوط کن قرار بدهیم. مدت ۶ دقیقه عمل مخلوط کردن را ادامه بدهیم اما باید توجه کرد که زمان مناسب برای قطع شدن عمل همزدن توسط خود فرد آزمایشگر تعیین بشود؛ به همین دلیل باید تمامی سنگدانه‌ها به قیر مخلوط شده باشند و سنگدانه‌ ای خشک و به اصطلاح سفید نمانده باشد.

اکنون قالب را از گرمچال بیرون می آوریم و ابتدا به اندازه ۳-۲ سانتی متر مصالح ریزدانه را با استفاده از کاردک ها در قالب می ریزیم و سپس دیگر مصالح به طور یکنواخت به داخل قالب اضافه می شود. توجه داشته باشید که ما قبلا قالب را به روغن مخلوط کرده بودیم؛ این عمل باعث می شود که نمونه در پایان راحت تر از قالب بیرون بیاید و به بدنه قالب نچسبد.

قالب آزمایش مارشال از ۳ قسمت تشکیل شده است:

 • استوانه اصلی (قالب)
 • سری قالب
 • کفی قالب

قالب و سری قالب به صورت نری و مادگی است که به راحتی بر روی یکدیگر قرار دارند. فراموش نکنید که هنگامی که قالب ها و آون ها را از داخل گرمچال بیرون می آورید، حتما از دستکش نسوز استفاده نمایید زیرا آنها به شدت داغ هستند. پس از ریختن همه مخلوط به داخل قالب، با کاردک آنها را در داخل قالب کمی مخلوط کره تا از یکنواختی آن اطمینان حاصل نماییم. این کارها باید در زمان کمی انجام شود تا از افت چشمگیر دما جلوگیری شود.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش جوش - مطالعات راهسازی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک - شرکت خاک آزما کاوش

آزمایش جوش

تست جوش آزمایشی است که با استحکام بنا و ساختمان رابطه مستقیم دارد و انجام آن در سازه ها و ساختمان های فلزی نشان می دهد مقاومت سازه در عمل، همان اندازه است که در تئوری محاسبه شده است.برای داشتن جوش ایده آل با خواص مکانیکی و مهندسی مورد نظر، باید بازرسی، کنترل و تست جوش در تمام مراحل منطبق با آیین نامه انجمن جوش امریکا، سازمان نظام مهندسی ایران و … باشد. مقصود از انجام تست غیرمخرب جوش DT شرح وجود نقص های موجود در جوش، فلز پایه و منطقه متاثر از حرارت است.  در ادامه مقاله به مبحث آزمایش جوش میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع مختلف تست جوش :

انواع تست جوش حاوی تست جوش مخرب و تست جوش غیرمخرب است که استانداردها، کاربری ها و روش های متفاوتی دارد. بازرسی چشمی جوش VT، تست مایعات نافذ PT، تست ذرات مغناطیسی MT و تست آلتراسونیک UT درگروه بندی تست جوش غیرمخرب تعریف می شوند.

بازرسی چشمی جوش:

بازرسی چشمی جوش که یکی از انواع مختلف تست جوش است  که برای ارزیابی کیفیت ضروری و مفید است حتی اگر روش‌های ارزیابی دیگری نیز مورد استفاده قرار گیرد.در مراحل جوشکاری، نقص‌ های سطح مثل ترک ‌ها، تخلخل و حفره‌ های پر نشده فقط توسط بازرسی‌ های چشمی شناسایی می ‌شوند، که منجر به تعمیرات یا توقف کار می ‌گردند.

تست مایعات نافذ :

تست مایعات نافذ محل انواع متفاوتی از ترک‌ های مرتبط با شکاف جوشکاری، سنگ زنی، تخلخل یا عدم اتصال بین فلزات را به خوبی مشخص می کند. تجهیزات مورد نیاز برای تست نفوذ مایع شامل لوازمی از قبیل قوطی‌ های  پاک کننده، رنگ، و یک ظاهر کننده است.

تست ذرات مغناطیسی :

تست ذرات مغناطیسی یک روش غیرمخرب برای ظاهر کردن ترک ‌ها، درزها، شکاف ‌ها، تخلخل، نبود هم جوشی و نقص های مشابه در مواد فرومغناطیسی است  مثل فولاد و برخی از آلیاژهای فولاد ضد زنگ است. این نمونه تست فقط برای مواد مغناطیسی استفاده می ‌گردد و برای نقص ‌های بسیار کوچک و عمیق  نیز مناسب نیست.

تست آلتراسونیک :

این نمونه تست ها برای هر گونه اتصال جوش داده شده بسیار مناسب است و هر دو نوع نقص داخلی و سطحی را تشخیص می ‌دهد. نقص ‌هایی مثل خاکستر‌های گیر افتاده، تخلخل، نبود هم جوشی، نبود نفوذ (نقص های ریشه)، ترک‌ های طولی و عرضی با تست آلتراسونیک به خوبی مشخص می شوند.

تست کشش

تست کشش که با نام تست های تنش نیز شناخته می شود، آسان ، ارزان و استاندارد است. چون با کشش ماده، می توان سریع واکنش آن ها را در برابر نیروهای اعمالی در شرایط کاری نیز تعیین کرد.از این تست مخرب جوش می توان استحکام کششی، مقاومت تسلیم، مدول الاستیسیته و انعطاف پذیری یا درصد تغییر طول نسبی و درصد تغییر سطح نسبی را نیز به دست آورد.

تست ضربه

تست ضربه یکی از روش های استاندارد  در تست مخرب جوش برای مشخص کردن انرژی شکست مواد در اثر تنش دینامیکی است. تعیین مقدار انرژی لازم برای شکستن قطعه در اثر ضربه با این تست  به خوبی مشخص انجام می شود.

تست شکست

تست شکست یا تست فشار جوش اغلب برای بررسی کیفیت مواد ترد مثل چدن، آلیاژهای ترد و هم چنین مواد غیرفلزی که تحت شرایط کاری بیشتر تحت تاثیر نیروهای فشاری قرار خواهند گرفت،  نیز کاربرد دارد.

تست خمش

تست خمش برای ارزیابی خواص مکانیکی مواد بسیار کاربرد دارد و در آن مقاومت قطعه در برابر خم شدگی مورد سنجش قرار می گیرند. این تست توسط دستگاه تست کشش یونیورسال و به دو شکل سه نقطه ای و چهار نقطه ای انجام می شود.

انواع تست های بازرسی جوش

تست های بازرسی جوش برایبررسی اتصال سازه  های فلزی است و برای این کار روش های انجام و بررسی براساس استاندارد سازه ها و نوع کار بسیار متفاوت است. در برخی ساخت و سازهای فلزی بازرسی سطحی کارشناس از اتصال جوش خورده کافی  است و در برخی پروژه ها بازرسی سازه از لحاظ جوش باید بسیار دقیق تر انجام شود . انجام تست های بازرسی جوش در ساختمان ها به ویژه در سازه های با اهمیت بالا، می تواند امنیت سازه را  تا حدودی افزایش دهد و هزینه تست جوش در مقایسه با اهمیت آن بسیار ناچیز و کم است. مبحث جوش در زمینه ساختمان سازی بسیار مهم است و نداشتن آگاهی از اجرای صحیح جوش در اتصالات عامل ضعف در سازه محسوب می شود. به کارگیری نیروی متخصص، مجرب و کاردان در زمینه جوشکاری های ساده و پیشرفته می تواند از به وجود آمدن آسیب و خسارت های فراوان جلوگیری کند. تست های بازرسی جوش و شناسایی عیوب جوش در تست رادیوگرافی با استفاده از پرتوهای ایکس و گاما انجام می گردد. این پرتوها انرژی بسیار زیادی دارند و می توانند تا عمق زیادی در قطعه نفوذ کنند، به همین علت این روش، گزینه ای مناسب برای شناسایی عیوب درونی در ناحیه جوش محسوب می شود.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش پرسیومتری - آزمایشات اسفالت - آزمایشات spt - آزمایشات قیر - مطالعات راهسازی - آزمایشگاه محلی - مطالعات مکانیک خاک

آزمایشات پرسیومتری

در سال ۱۹۵۴ آزمایش پرسیومتری یا فشار سنجی  توسط یک محقق فرانسوی با نام لوییس منارد ابداع شد. شیوه کلی آزمایش فشار سنجی خاک به این شکل می باشد که یک بالون لاستیکی را به داخل زمین فرو برده می شود. با استفاده ازیک منبع تولید فشار، داخل این بادکنک پر از باد می گردد. باد شدن این بالون لاستیکی علتی  می شود که به خاک فشار وارد شود و مقداری جا به جایی و انتقال در خاک به وجود آید. در آزمایش فشارسنجی نیروی افقی برروی  خاک وارد می شود. از آنجایی که نحوه بارگذاری بر خاک در این آزمایش پرسیومتری به بارگذاری در طبیعت مشابه است، داده های حاصل از این  آزمایش فشار سنجی بسیار با ارزش و قابل تکیه است. این آزمایش در خاک و سنگ قابلیت اجرا و عمل دارد. اما به طور کلی هر چه خاک قوی تر و محکم تر باشد، اطلاعات به دست آمده از این آزمایش صحرایی بسیار دقیق تر می باشد. در ادامه مقاله به مبحث آزمایش پرسیومتری میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

آزمایش پرسیومتری یا فشارسنجی  را می توان به ۳ روش مختلف انجام داد:

با اینکه در آزمایش فشارسنجی خاک اصول  و قانون کلی ثابت است، اما در جزئیات و در نحوه اجرا دارای تفاوت های قابل ملاحظه ای می باشد.

 1. ۱. آزمایش پرسیومتری دریایی یا تغییر مکانی.
 2. ۲. آزمایش پرسیومتری پیش حفار.
 3. ۳. آزمایش پرسیومتری خود حفار.

۱. پرسیومتری دریایی:

در سال ۱۹۸۲ دستگاهی اختراع شد که این امکان را به خوبی فراهم می کرد تا به کمک آن  انجام آزمایش پرسیومتری یا فشارسنجی در داخل نیز دریا انجام گردد. این پرسیومتر دارای سوند تک سلولی تغییر حجمی بود که قادر بود فشاری معادل ۲٫۵ مگا پاسکال را تحمل نماید. ظرفیت کرنشی این سوند در این پرسیومتر به قدری بالا  بود که می توانست تا دو برابر اندازه ابتدایی خود تغییر حجم دهد.

اما دو روش آزمایشی که در موارد بعدی گفته می شود نیز صرفا در خشکی کاربرد فراوان دارند.

۲. پرسیومتری پیش حفار:

ابتدا لازم است در این نوع از آزمایش، داخل زمین گمانه حفاری گردد. بعد از آن تجهیزات انجام آزمایش، از طریق گمانه ای که از پیش حفاری شده بود به درون زمین منتقل می گردد. سپس آزمایش ها به روشی که قبلا گفته شد صورت خواهند گرفت. این روش، برای انجام آزمایش در سنگ ها و خاک های متراکم بسیار مناسب خواهد بود. چرا که تنها در این نمونه از خاک ها پایدار باقی می ماند. اگر خاک، ضعیف، سست و یا استحکام لازم را نداشته باشد، احتمال دارد که گمانه، قبل از ارسال تجهیزات به داخل زمین، فرو بریزد. ابعاد سوندی که قرار است درون گمانه گردد باید طوری باشد که بتوان به راحتی آن را داخل گمانه منتقل نمود. پس در نتیجه برای انجام این آزمایش باید حتما از سوند های تک سلولی و یا سه سلولی استفاده گردد. برخی محققین بر این باورند که آزمایش پرسیومتری قبل حفار به علت آنکه سر مته دستگاه حفاری قبلا موجب دست خوردگی خاک شده است، نتایج دقیقی نیز ندارد. اولین پرسیومتری از این شکل بود که توسط منارد ساخته شد.

۳. پرسیومتری خودحفار:

دو عیب بزرگ شامل حال آزمایش پرسیومتری پیش حفار نیز می شود:

 1. دستگاه حفاری که قبلا سوراخی را در درون زمین ایجاد کرده است، خاک را دست خورده کرده و نتایج آزمایش را با  اختلال روبرو می کند و در نتیجه سبب نادرستی نتایج بدست آمده می گردد.
 2.  آزمایش فشار سنجی پیش حفار در خاک های نرم و سنگ های ضعیف قابل آزمایش نیست زیرا که در آن گمانه ها پایدار نخواهند ماند.

در جهت جلوگیری از مشکلات پیش آمده در دو طریق بالا محققین دستگاه خود حفار را ابداع کرده اند. در این نوع دستگاه ها، ساز و کاری قرار داده شده که می توانند به طور مستقل زمین را حفاری کنند. این شرایط  علتی می شود تا میزان دست خوردگی  بسیار کاهش پیدا کند و این روش این امکان را به ما می دهد که انجام آزمایش بر روی خاک های سست و نرم نیز هم وجود داشته باشد زیرا که میله متصل به پرسیومتر درون  گمانه بوده و  در حین حفاری گمانه سبب ایجاد ریزش نمی گردد. این روش به دو نمونه انگلیسی و فرانسوی انجام می پذیرد. نمونه انگلیسی آن عمدتا برای انجام آزمایش در خاک های رسی پیش تحکیم یافته مورد استفاده قرار می گیرد

شیوه کلی آزمایش پرسیومتری یا فشارسنجی بدین شکل انجام می گیرد:

درشروع کار گمانه ای حفر می گردد، حال این گمانه توانایی این را دارد که توسط پرسیومتر خود حفار و یا توسط دستگاه حفاری ماشینی تهیه گردد. باید به این نکته توجه داشت که در هنگام حفاری دستخوردگی در خاک به حداقل ممکن خود برسد، چرا که دست خوردگی در خاک تاثیر بسیاری در نتایج دارد.

به طور کلی مراحل انجام آزمایش پرسیومتری یا فشارسنجی  در موارد زیر خلاصه می شود:

۱. ابتدا باید تجهیزات متفاوت دستگاه پرسیومتر کالیبره گردد.

۲. در نمونه پیش حفار، حفاری زمین در شرایط مناسب پرسیومتری انجام می گیرد.

۳. در داخل خاک سوند را وارد می کنند.

۴. محاسبه  و ارزیابی کرنش خاک و فشار به سوند.

۵. تحلیل  و برسی داده ها و ترسیم نمودار فشار-کرنش.

۶. استخراج و به دست آوردن پارامترهای مهندسی حاصل از آزمایش.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

روش اجرای نیلینگ در گود برداری - مطالعات مکانیک خاک - بهسازی خاک - آزمایشات قیر - مطالعات راهسازی - آزمایشات اسفالت

روش اجرای نیلینگ در گود برداری

یکی از معنی های لغت نیل (Nail) میخ می باشد. نیلینگ خاک (Soil Nailing) در اصطلاح به معنی میخ گذاری یا میخ کوبی خاک می باشد. در این روش خاک به وسیله المان‌های فولادی مسلح است و برای پایدارسازی گودهایی با عمق متوسط و زیاد به صرفه خواهد بود. همان‌طور که گفته شد، نیلینگ یک روش ابداعی برای پایدارسازی ترانشه‌ها و تامین تکیه‌ گاه افقی دیواره‌ های خاکبرداری می شود، برای جلوگیری از لغزش خاک است. در خصوص انتخاب این روش، نکته حائز اهمیتی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که نیروی کششی در میخ‌ها زمانی فعال می‌ شود که مقداری جابجایی در سیستم ایجاد می شود. این موضوع ممکن است در ساختمان‌های مجاور با کاربری ویژه، موجب مشکل شود. بنابراین در انتخاب نوع سیستم نگهدارنده باید مقدار مجاز جابجایی سازه‌های مجاور مدنظر قرار داده می شود. در ادامه مقاله به مبحث روش اجرای نیلینگ در گود برداری میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

روش اجرای نیلینگ در گود برداری

 •  گذشت زمان
 • هوازدگی سطح خاک
 • خوردگی آرماتورها
 • نفوذ آب‌های سطحی

مقاومت خود را از دست خواهد داد.بنابراین هرچه سریعتر باید برای ساخت و نصب سازه اصلی اقدام  نمود. برای گودهایی که اطراف آن‌ها ساختمان حساس به جابجایی هستند، استفاده از سیستم پایدارسازی گود به روش نیلینگ به دلیل نیاز به جابجایی توده خاک، توصیه نخواهد شد.

مکانیزم رفتاری نیلینگ

مفهوم اساسی در مورد مکانیزم رفتاری سیستم نیلینگ شامل موارد زیر می باشد که در ادامه هریک را بررسی خواهیم کرد.

 • روش میخ گذاری خاک
 •  اندرکنش بین میخ و خاک و توزیع نیروی محوری در نیلینگ
 •  نحوه انتقال بارهای برشی در نیلینگ
 •  توزیع فشار جانبی خاک بر روی دیوار سیستم میخ گذاری خاک و نیروی کششی سر نیلینگ
 •  اثر خاکبرداری مرحله به مرحله بر روی مکانیزم رفتاری سیستم نیلینگ
 •  انواع گسیختگی در سیستم نیلینگ خاک
 •  سازه‌های درگیر با سیستم نیلینگ خاک

سیستم میخ گذاری خاک

پایداری سیستم نیلینگ معمولا توسط یک مدل دو ناحیه‌ای بررسی خواهد شد. بدین صورت که فرض می‌شود ناحیه‌ای از خاک به طور کامل از ناحیه دیگر جدا می شود. خطی که فصل مشترک این دو ناحیه می باشد به نام سطح لغزش یا سطح گسیختگی نامیده می‌شود. ناحیه جلوی سطح لغزش که تمایل به جدا شدن از ناحیه دیگر را  خواهد داشت، ناحیه فعال (Active) گفته می شوذد و ناحیه‌ ای که ثابت است و پشت سطح گسیختگی قرار دارد موسوم به ناحیه مقاوم است. عملکرد اصلی سیستم نیلینگ خاک، دوختن ناحیه فعال به ناحیه مقاوم می باشد.

اندرکنش بین میخ و خاک و توزیع نیروی محوری در نیلینگ

ناحیه فعال تمایل به جدا شدن از ناحیه مقاوم دارد. با متصل شدن ناحیه فعال به ناحیه مقاوم، می توان مانع از این جدا شدگی بشوید. با این امر اگر ناحیه فعال در حال حاظر بخواهد از ناحیه مقاوم جدا شود باید نیلینگ ها را از جای خود در آورد، بنابراین باعث تولید نیروی محوری کششی در میخ و تنش برشی از نوع اصطکاکی در دور میخ می شود.

نحوه انتقال بارهای برشی در میخ‌ها

تنش برشی در اطراف میلگرد در ناحیه فعال نیز تولید خواهد شد. چرا که ناحیه مقاوم نیز سعی در نگه داشتن ناحیه فعال در جای خود است .بنابر این تنش‌های برشی در خلاف جهت تنش‌های برشی تولید شده در ناحیه مقاوم، در ناحیه فعال نیز تولید می شود.

توزیع فشار جانبی خاک بر روی دیوار سیستم نیلینگ خاک و نیروی کششی سر میخ

نسبت به تغییر محیطی که خاک انجام می‌دهد و همچنین نوع رویه سیستم نیلینگ خاک، نحوه توزیع فشار جانبی متفاوت می باشد. این رویه یا پوشش معمولا مش و شاتکریت هستند. هرچه ضخامت رویه  افزایش پیدا کند، رویه از نوع انعطاف‌پذیر در می آید و به نوع دیوارهای حایل وزنی نزدیک‌تر می‌شود.

در نوع انعطاف‌ پذیر با ضخامت ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر، توزیع فشار جانبی پیچیده می شود در واقع، رویه با تغییر شکلی که از خود نمایش داده می شود، در برابر بارهای جانبی مقاوم نیست و باعث تغییر در توزیع فشار جانبی خاک  می شود. در این نوع رویه‌ها فاصله نیلینگ ها از هم کم است. اما اگر ضخامت رویه سیستم میخ گذاری افزایش پیدا کند، توزیع فشار جانبی منظم‌تر می شود و فاصله میخ‌ها را نیز می‌توان بیشتر نمود.

تاثیر خاکبرداری مرحله به مرحله بر روی مکانیزم رفتاری سیستم میخ ها

در سیستم نیلینگ، خاکبرداری مرحله به مرحله انجام می شود و پس از پایان خاکبرداری در هر مرحله، میخ گذاری در آن تراز انجام خواهد شد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش درون چاهی - پایدار سازی گود - آزمایشات spt - مطالعات راهسازی - لرزه نگاری دانهول

آزمایش درون چاهی

آزمایش درون چاهی جزء یکی از آزمایش های پر کاربرد ژئوفیزیکی است. آزمایش های ژئوفیزیکی با هزینه کم و سرعت زیادی انجام می شود و معمولا اطلاعات آنها کیفی است و کمی نیست. آزمایش درون چاهی به دلیل مزیت هایی که دارد، یکی از پرکاربردترین روش ‌های اندازه‌ گیری سرعت امواج الاستیک است که زیر­مجموعه روش‌ های لرزه ‌نگاری هستند. در پروژه ‌های عمرانی که قرار است که یک سازه بر روی ناحیه مشخصی اجرا شود، مدول های الاستیک دینامیکی مواد تشکیل‌ دهنده آن ناحیه، اهمیت خاصی دارند، به دلیل اینکه  طراحی سازه بر همین اساس انجام می شود و یکی از را‌ه‌ های محاسبه‌ این کمیت‌ ها در اختیار داشتن سرعت امواج طولی یا عرضی است. در ادامه مقاله به آزمایش درون چاهی میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

آزمایش درون چاهی

اساس کار در آزمایش لرزه نگاری درون چاهی یا دانهول (DHT)، میانگین زمان سیر موج از سطح زمین تا اعماق متفاوت می باشد.به همین دلیل یک لرزه سنج که معمولا شامل سه حسگر عمود بر هم هستند، توسط کابل در اعماق متفاوت  قرار می گیرد و امواج لرزه ای حاصل از چشمه لرزه ای توسط آن ثبت می گردد. اجرای آزمایش دانهول  بر روی انواع خاک و سنگ امکان پذیر میشود.

اساس کار روش لرزه نگاری دانهول

اساس روش آزمایش لرزه نگاری دانهول (درون چاهی) در ژئوفیزیک بر مبنای انتشار امواج مکانیکی در محیط الاستیک  است. موج تولید شده توسط چشمه لرزه ای به گیرنده امواج خواهد رسید و سپس توسط دستگاه لرزه نگار تقویت و ثبت می شود. بر اساس جهت حرکت موج در داخل زمین دو نوع موج در فاز طراحی پروژه های مهندسی عمران مورد استفاده قرار می گیرد. امواج تراکمی یا طولی که برای حرکت ذره در جهت انتشار موج هستند و امواج برشی یا عرضی که برای حرکت ذره عمود بر جهت انتشار موج است. با در دست داشتن سرعت امواج تراکمی و سرعت امواج برشی،  چگالی محیط انتشار می توان مدول های دینامیکی لایه های خاک را محاسبه نمود.

انواع آزمایش های ژئوفیزیک

 1. آزمایش های لرزه ای
 2. آزمایش های ژئو الکتریک

آزمایش های ژئو سسمیک یا آزمایش های لرزه ای خودشان به دو دسته زیر تقسیم  بندی می شوند:

روش های سطحی

در روش های سطحی از آزمایش های لرزه ای، شناسایی ها معمولا به صورت سطحی انجام خواهد گرفت و اصلا گمانه ای حفر نمی شود. این دسته از آزمایش ها جزو دسته آزمایش های خاک بدون حفاری هستند. امواج سطحی در محیط نزدیک به سطح زمین منتشر می شوند. دامنه این امواج با فاصله گرفتن از سطح زمین، بسیار زیاد کاهش یافته و محو می شود.

روش های درون گمانه ای

در این روش از آزمایش های لرزه ای، ابتدا گمانه حفر خواهد شد و سپس ابزارهای گیرنده موج درون گمانه های حفر شده قرار داده خواهد شد. در این حالت می توان از همان گمانه ای استفاده نمود که برای مطالعه ژئوتکنیک حفاری شده است.

آزمایش لرزه نگاری دانهول از نوع درون گمانه ‌ای است. در آزمایش دانهول، امواج برشی از طریق یک منبع تولید لرزه که در سطح زمین قرار گرفته، تولید می شود و توسط گیرنده ژئوفن که در ته گمانه جا سازی شده است، دریافت می گردد. منبع تولید لرزه، شامل یک چکش و صفحه ای فلزی که به صورت افقی در سطح زمین قرار می گیرد. با اصابت چکش به صفحه فلزی در امتداد طول صفحه، لرزه ایجاد خواهد شد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش برش مستقیم خاک - مطالعات راهسازی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش برش مستقیم خاک

آزمایش برش مستقیم خاک، آزمایشی است که در تحقیقات مهندسی ژئوتکنیک با هدف معین کردن مقاومت برشی خاک انجام خواهد شد و حداکثر مقاومت خاک در هنگام قرارگرفتن در برابر برش را اندازه گیری خواهد کرد. به طور کلی ، تست برش مستقیم یکی از زیاد ترین و ساده ترین آزمایش ها برای استخراج مقاومت خاک می باشد و می تواند بر روی نمونه و تیپ های متفاوتی از خاک انجام شود. در ادامه مقاله به آزمایش برش مستقیم خاک میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

دستگاه و تجهیزات آزمایش برش مستقیم خاک

تجهیزات آزمایش برش مستقیم خاک شامل دستگاه های برشی مستقیم می باشند که از استانداردهای آزمون ASTM D3080 و AASHTO T 236 برخوردارهستند. که به چند نوع تقسیم  بندی می شوند. معمولا دستگاه های برش مستقیم پنوماتیک با استفاده از فشار پنوماتیک برای انجام  بارهای عمودی از ۴-۱۰۰ پوند (۰٫۰۱۸ تا ۰٫۴۴ کیلو نیوتن) تا حداکثر ۱۵۰۰ پوند (۶٫۶۷ کیلو نیوتن) استفاده خواهد شد.

دستگاه برش مستقیم سبک وزن ، جمع و جور هستند و برای تست مقاومت در یک محیط آزمایشگاهی ساخته  شده اند. این دستگاه از یک دستگاه مکانیکی ۱۰: ۱ و وزنه های دستی برای اعمال بارهای عمودی استفاده خواهند کرد.نوع دیگری از این دستگاه ها مقاومت کامل را در برابر نیروهای برشی افقی خاک در ۱۲ مربع (۳۰۵ میلی متر) اندازه گیری خواهد کرد و بارهای تا ۴۵ یا ۹۰ کیلو نیوتن (۱۰،۰۰۰ یا ۲۰،۰۰۰lbf) را بر نمونه اعمال می کنند.

مرحله انجام آزمایش برش مستقیم

نمونه خاک در دستگاهی معروف به جعبه برش قرار خواهد گرفت که شامل دو صفحه فلزی ، دو سنگ متخلخل ، دو پیچ ، یک دیسک چسبنده و یک کلاهک می باشد که در آن تنش طبیعی اعمال خواهد شد. جعبه برش ، که ممکن است دایره ای یا مربعی باشد ، کرنش افقی نمونه را محدود خواهد کرد و در عین حال امکان برش در صفحه افقی محل اتصال دو صفحه فلزی را فراهم می سازد.

سپس جعبه را در دستگاه برش قرار می دهند. در ابتدا با استفاده از وزن اهرمی یا از طریق سیستم پنوماتیک ، فشار طبیعی عادی در بالای نمونه اعمال خواهد شد. این مرحله به عنوان مرحله تحکیم معرفی می شود و به روشی مانند آزمایش نشست خاک انجام خواهد شد. در این مرحله صفحات فلزی بهم پیچ شده اند. قبل از شروع مرحله برش ، صفحه فلزی کمی بالا می آید تا از جداسازی دو نیمه دستگاه اطمینان پیدا شود و اطمینان حاصل شود که بارهای طبیعی و برشی فقط در نمونه اعمال و منتقل خواهد شد.

مرحله اعمال تنش برشی

پس از آن ، یک تنش برشی در امتداد صفحه افقی شروع می شود تا زمانی که نمونه شکسته و تخریب بشود. دستگاه برش یک نرخ جابجایی ثابت با ۶ درصد دقت را اعمال می کند. این میزان به مشخصات خاک بستگی خواهد داشت و باید نسبتاً کم باشد تا از ایجاد فشار منفذی در نتیجه ایجاد زهکشی کافی جلوگیری نماید که توسط موتور و مجموعه جعبه دنده دستگاه کنترل خواهد شد. تغییر شکل عمودی و افقی از طریق صفحه نمایشگر دستگاه برش مستقیم خاک تشخیص داده می شود.

دستگاه برش مجهز به سنسورهایی برای اندازه گیری فشار منافذ در زمان انجام آزمایش نیست. بنابراین ، بسیار تاثیرگذار است که نمونه قبل از شروع برش اشباع شود و فرآیند نشست یا فشرده سازی کاملا انجام می شود. در غیر این صورت ، اگر فشار آب منافذ در طول آزمایش افزایش پیدا کند، مقاومت برشی نمونه ناچیز یا کمتر از حد طبیعی می باشد.

خطاهای متفاوتی که در هنگام آزمایش برش مستقیم خاک به وجود می آید شامل دستخوردگی نمونه قبل از تست ، عدم فشرده سازی کامل آن یا انتخاب نرخ برشی بسیار زیاد، می باشد. دستخوردگی یا اختلال معمولاً بر ساختار نمونه تأثیر تاثیر گذار است و مقاومت آن را کم می کند. بنابراین ، نتایج آزمون نمایانگر رفتار واقعی خاک نخواهد بود.

مراحل برش مستقیم خاک

 • در آغاز تست برش مستقیم ، وزن اولیه خاک را محاسبه نمایید.
 • ارتفاع و قطر جعبه برش را اندازه گیری نمایید.
 • جعبه برش را در داخل دستگاه قرار می دهید.
 • با بستن ۲ پیچ قسمت پایین، جعبه برش را تثبیت نمایید.
 • جعبه برش را جمع کنید.
 • نمونه را درون جعبه قرار دهید و یک کاغذ صافی ، یک سنگ متخلخل و کلاهک را در بالای آن قرار بدهید.
 • برای بدست آوردن جرم نمونه ، وزن خاک باقیمانده را بدست آورید.
 • نیروی برشی را حذف نمایید.
 • اعداد نتایج بدست آوده را صفر کنید.
 • بار عمودی را اعمال کنید.
 • جابجایی عمودی را طبق نشست اندازه گیری نمایید.
 • نرخ انتخاب شده را در دستگاه برش تنظیم نمایید.
 • مرحله برش را شروع کنید
 • بررسی و ثبت نتایج برش مستقیم خاک ، را نسبت به میزان برش از اول  تا اوج گیری و افت فشار برش یا تا زمانی که تغییر شکل افقی به ۱۱-۱۵٪ قطر اولیه برسد ، انجام بدهید.
 • خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

  جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

  اینستاگرام خاک آزما کاوش

  مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

مقاوم سازی - مطالعات راهسازی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک -

مقاوم سازی

هدف از بهسازی و استحکام ساختمان ها بهبود عملکرد اجزاء سازه می باشد. مقاوم‌ سازی ساختمان در علم مهندسی عمران به مفهوم افزایش مقاومت یک سازه در برابر نیروهای وارده می باشد. در حال حاظراز این اصطلاح بیشتر در مورد نیروی زلزله استفاده خواهد شد. اگر اقدامات لازم را از قبل انجام دهیم می توانیم هزینه ترمیم و مرمت را کمتر نماییم. از نظر علمی، مقاوم‌سازی واژه کاملاً درستی برای این منظور نخواهد بود. چرا که منظور از اصطلاح مقاومت‌ سازی به‌ طور قطع بالا بردن مقاومت در برابر نیروی زلزله نیست بلکه  برای بهبود عملکرد اجزاء در برابر نیروی زلزله می باشد. به همین دلیل اصطلاح بهسازی و در حالت ویژه برای نیروی زلزله، «بهسازی لرزه‌ای» اصطلاح بهترس خواهد بود. به طور کلی مقاوم سازی زیر مجموعه بهسازی لرزه ای و یکی از روش های آن می باشد. در ادامه مقاله به مقاوم سازی میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

مقاوم سازی

مقاوم‌ سازی از مهمترین راهبرهای کاهش خطرپذیری در برابر زلزله است که با کمترین هزینه با سرعت بالا و به صورت ساده می باشد تا دست کم جان شهروندان در زلزله‌ ای متوسط به بالا حفظ شود و در حقیقت آستانه ریزش ساختمان‌ها بهبود پیدا کند. مقاوم سازی می تواند با افزایش سختی مانند اضافه کردن دیوار برشی و مهاربند و یا حتی با افزایش مقاومت با استفاده از frp ، ژاکت فولادی و بتنی انجام خواهد شد.

انواع مختلف روش مقاوم سازی:

 • مقاوم سازی سازه و همچنین مقاوم سازی ساختمانها با FRP
 • استحکام ساختمان ها با اضافه کردن دیوار برشی و یا اینکه مقاوم سازی سازه ها و استحکام ساختمان ها با اضافه کردن بادبند فلزی
 • مقاوم سازی ساختمان ها سازه ها با کمک از میراگریا دمپر
 • مقاوم سازی ساختمان ها با استفاده از جرمهای متمرکز پاندولی
 • استحکام ساختمان ها با استفاده از از ژاکت های فلزی و بتنی
 • استحکام سازه ها و مقاوم سازی ساختمان ها از طریق بادبندهای کمانش تاب
 • مقاوم سازی سازه ها و استحکام ساختمان ها با استفاده از جداگرهای لرزه ای

مزایای مقاوم سازی از طریق ژاکت بتنی و فولادی

 • بالا بردن ظرفیت برشی و خمشی و محوری المان ها
 • روشی ارزان قیمت در مقایسه با دیگر روش ها
 • امکان به کارگیری در هر قسمت و المان ساختمان
 • مزایای مقاوم سازی به روش افزودن مهاربند فولادی و همچنین دیوار برشی
 • بالا بردن مقاومت سازه در برابر نیرو های جانبی
 • افزایش سختی سازه
 • افزایش باربری سازه

مقاوم سازی با frp:

در راستای پیشرفت هایی که صنعت ساختمان  باشد روش های جدیدتر و کارا تر جایگزین روش های سنتی است. به کار بستن مواد کامپوزیتی پلیمر به نام frp روش مناسبی برای تقویت سازه ها است که از الیاف و رزین اپوکسی تشکیل می شود.

مزایا مقاوم سازی با frp:

 • استفاده از FRP برای تقویت و مقاوم سازی ساختمان نیاز به زمان زیادی نخواهد داشت و اعضای مقاوم سازی شده در زمان بسیار کمی آماده سرویس دهی خواهند بود.
 • نیاز به تخریب کمتر قسمت هایی از سازه در مقایسه با سایر روش های مقاوم سازی.
 • نیاز به بازسازی کم المان مقاوم سازی شده در برابر سایر متدهای مقاوم سازی ساختمان.
 • ارزان تر بودن روش استفاده از مقاوم سازی با FRP نسبت به روش های سایر مقاوم سازی.
 • مقاوم سازی با FRP نیازمند تجهیزات کارگاهی زیادی نخواهد بود.
 • در مقاوم سازی با FRP میزان خوردگی در حد صفر می باشد.
 • مقاوم سازی با FRP به صورت عایق مغناطیسی و الکتریکی در مناطق حساس به امواج مغناطیسی و الکتریکی توصیه خواهد شد.
 • افزایش تولید، تامین و توزیع زیاد که باعث کاهش قیمت FRP و افزایش خرید و فروش FRP شده است.
 • ضخامت کم لایه های FRP، باعث می شود تا استفاده از آن ها در مقاوم سازی سازه، اضافه فضا نداشته باشد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک