بدون تردید آینده روشن تر در انتظار کسانی است که نگاه ژرف اندیش خویش را نسبت به مسائل پیش رو ،معطوف به تواناییهای علمی و فراگیر خود سازند.

مهندسین مشاور خاک آزما کاوش ایرانیان این افتخار را یافته است که با ترکیبی از افراد دارای تحصلات آکادمیک

بالا در پروژه های مختلف اجرایی و ملی مجموعه دانش و تجربه را در انجام پروژه های مختلف خصوصا در رشته ژئوتکنیک مقاومت مصالح و ژئوفیزیک و محیط زیست و ابیاری و زهکشی  به کار گیرد.

این شرکت با اجرای بیش از ۵۰ پروژه در زمینه های مختلف زمین شناسی مهندسی، ژئوتکنیک، ژئوفیزیک، تحلیل خطر، زمین شناسی، اکتشاف معدن، اکتشافات ژئوشیمیایی و زمین شناسی زیست محیطی در بخش های دولتی و خصوصی تاکنون در خدمت جامعه مهندسی و آبادانی ایران عزیز بوده است و با موفقیت به انجام رسانده است.

این مجموعه به عنوان یک شرکت صد درصد خصوصی تلاش دارد تا با استقرار سیستم های جدید مدیریت، بهره گیری از تجهیزات و فن آوری های نوین، راهبردهای توسعه ای خود را برنامه ریزی نموده و گام های بلندی را در گسترش فعالیت های محوری شرکت رقم بزند. ما در این راه همواره دست یابی به تکنولوژی های نوین و برتر و عرضه خدمات استاندارد را در نظر داشته و خواهیم داشت.

ارائه خدمات عملیاتی و اکتشافی و نیز انجام مطالعات در پروژه هاي مختلف عمرانی، صنعتی و معدنی در زمینه هاي زیر توسط این شرکت در دست انجام می باشد:

  • ژئوتکنیک
  • ژئوفیزیک
  • زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی
  • معدن

Project Image

مهندس نوید علیزاده

about_us_8

مهندس نوید علیزاده

طراح و برنامه ریز

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .