مهندسین مشاور خاک آزما کاوش ایرانیان در رابطه با ارائه خدمات فنی بخش مهندسی ژئوفیزیک کاربردی از مجموعه ای از تجهیزات و لوازم بر حسب روشهای مختلف بهره می برد. در ادامه مقاله تجهیزات بخش مهندسی ژئوفیزیک میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

روشهای لرزه ای یا سایسمیک

 • دستگاه لرزه نگاری ۱۲ کاناله  ساخت شرکت MAE
 • ۲۵عدد ژئوفونهای ۱۰HZ برای مؤلفه های P و S
 • سوند سه مؤلفه ای درون چاهی به قطر ۵۵mm و مدل BGK3 ساخت شرکت Geotomography آلمان جهت آزمایشات دان هول (Down Hole) و کراس هول
  (Cross Hole)
 • چکش درون چاهی با سیستم ضربه ای دو طرفه ساخت شرکت Geotomography آلمان جهت انجام آزمایشات کراس هول (Cross Hole)
 • دستگاه تست یکپارچگی شمع (Pile Integrity Test)

روشهای الکتریکی (مقاومت سنجی)

 • دستگاه ژئوالکتریک WWDS با توان ۶۰۰w ساخت کشور چین
 • دستگاه ژئوالکتریک DET5/4R Megger ساخت کشور انگلستان
 • دستگاه ژئوالکتریک Bison ساخت کشور آمریکا

روشهای الکترومغناطیس

 • تجهیزات کامل آزمایشات GPR (رادار نفوذی زمین) ساخت شرکت Mala سوئد شامل آنتهای سطحی ۲.۳GHZ , 500MHZ , 250MHZ و RTA50MHZ
  و آنتن درون چاهی  ۱۰۰MHZ

روشهای مغناطیس سنجی

 • دستگاه Proton Magnetometer ساخت کشور آمریکا با دقت یک نانو تسلا

تجهیزات ردیابی و تعیین عمق سرویسهای مدفون زیر زمینی

تجهیزات عبارتند از کاربرد روش EziSYSTEM ساخت کارخانهDetection/Geosystem Cable انگلستان شامل:

 • قطعه اصلی دستگاه ردیاب EziCATبا قابلیت عمق تا ۳ متر
 • قطعه تولید امواج و ارسال EziTRACE با فرکانس ۳۳ و ۸ کیلو هرتز
 • کابلها اتصال و ملحقات جانبی

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود