حفر گمانه های اکتشافی شناسائی و نمونه برداری از لایه های زیر سطحی زمین (توده خاک و سنگ) بخش عمده ای از خدمات فنی را در طرحهای مختلف مطالعاتی در بر می گیرد.در این رابطه  مهندسین مشاور خاک آزما کاوش ایرانیان با دارا بودن تعداد ۳ دستگاه حفاری مجهز به کلیه تجهیزات فنی جانبی خدمات حفاری و نمونه برداری را در مصالح خاک و سنگ تا عمق ۲۵۰ متر اجرا می نماید.در شروع هر پروژه با توجه به شرایط منطقه ای و زیر سطحی محل طرح، مناسب ترین و اقتصادی ترین روش جهت انجام عملیات حفاری و نمونه برداری و تجهیز کارگاه تعیین شده و از تجهیزات و دستگاههای حفاری با قدرت متناسب با شرایط کاری و زمان بندی پروژه استفاده بعمل می آید. در ادامه مقاله تجهیزات و ماشین آلات حفاری و نمونه برداری در خاک و سنگ میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

تجهیزات و ماشین آلات حفاری و نمونه برداری در خاک و سنگ

انجام عملیات حفاری در یک یا چند شیفت کاری بر حسب نیاز توسط تیمی متشکل از سر حفار ، کمک حفار و کارگران فنی با نظارت مستمر و دائمی کارشناس عملیات صحرائی این مهندسین مشاور در هر محل انجام می پذیرد و گزارشات روزانه و برداشت اطلاعات فنی برحسب مورد برای هر نقطه حفاری تهیه و تنظیم می گردند.

دستگاهها و ماشین آلاتی که برحسب شرایط کاری مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:

 • دستگاههای حفاری نصب شده بر روی تریلر، کامیون یا کامیونت (موبیل) با قدرت حفاری تا عمق ۲۵۰متر
 • دستگاههای حفاری اسکیت(خود کشنده)جهت استفاده در مناطقی که امکان حمل و نقل توسط خودرو میسر نمی باشد تا عمق ۲۰۰ متر
 • دستگاههای قابل نصب و جمع آوری با دست(بطور سریع) و قابل استفاده در مناطق صعب العبور و شیبهای تند با قابلیت حفاری و نمونه برداری تا عمق ۱۰۰ متر
 • بیل مکانیکی چرخدار جهت حفر ترانشه های شناسائی و یا حفر گودالهای نمونه برداری عمیق
 • دستگاههای حفر چاله های شناسایی (قطر حدود ۶۰ تا ۸۰ سانتی متر) تا عمق ۳ متر
 • دستگاههای حفاری اوگر با قابلیت حفاری چالهای شناسایی به قطر حدود ۶۰ سانتیمتر و تا عمق بیش از ۱۰ متر در اراضی ناهموار ماسه ای ، ساحلی و باتلاقی
 • دستگاه حفاری نصب شده بر روی کامیون سه محور جهت حفاری و نمونه برداری توسط پاکت با قطر ۶۰ الی ۱۰۰ سانتیمتر تا عمق ۱۰ متر
 • دستگاههای حفاری برقی جهت حفاری در فضاهای بسته و محدوده بمانند تونلها و داخل فضاهای ساختمانی
 • بارج حفاری با تسهیلات چک آب هیدرولیکی برای عملیات حفاری در آب تا عمق ۱۵ متر(برای حفاری در رودخانه ها و سواحل)
 • دستگاه حفاری شمع ریز BG17 بوئر جهت انجام عملیات حفاری قبل از شمع کوبی در لایه های سخت و عملیات اجرایی شمع ریزی تا قطر ۱۲۰ سانتی متر و تا عمق
  ۲۰متر
 • دستگاه مینوتمن جهت نمونه برداری از بتن و آسفالت تا عمق ۳ متر
 • دستگاههای حفاری پرتابل مورد نیاز نمونه گیری از بتن های ریخته شده برای پروژه های مقاوم سازی

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود