آزمایش درون چاهی - انواع تونل - خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

آزمایش درون چاهی (ِDHT)

آزمایش درون چاهی جزء یکی از آزمایش های پر کاربرد ژئوفیزیکی است.

آزمایش های ژئوفیزیکی با هزینه کم و سرعت زیادی انجام می شود و معمولا اطلاعات آنها کیفی است و کمی نیست.

آزمایش درون چاهی به دلیل مزیت هایی که دارد، یکی از پرکاربردترین روش ‌های اندازه‌ گیری سرعت امواج الاستیک است که زیر­مجموعه روش‌ های لرزه ‌نگاری هستند.آزمایش درون چاهی - پایدار سازی گود - آزمایشات spt - مطالعات راهسازی - لرزه نگاری دانهول

در پروژه ‌های عمرانی که قرار است که یک سازه بر روی ناحیه مشخصی اجرا شود، مدول های الاستیک دینامیکی مواد تشکیل‌ دهنده آن ناحیه، اهمیت خاصی دارند، به دلیل اینکه  طراحی سازه بر همین اساس انجام می شود و یکی از را‌ه‌ های محاسبه‌ این کمیت‌ ها در اختیار داشتن سرعت امواج طولی یا عرضی است.

در ادامه مقاله به آزمایش درون چاهی میپردازیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

آزمایش درون چاهی

اساس کار در آزمایش لرزه نگاری درون چاهی یا دانهول (DHT)، میانگین زمان سیر موج از سطح زمین تا اعماق متفاوت می باشد.به همین دلیل یک لرزه سنج که معمولا شامل سه حسگر عمود بر هم هستند، توسط کابل در اعماق متفاوت  قرار می گیرد و امواج لرزه ای حاصل از چشمه لرزه ای توسط آن ثبت می گردد. اجرای آزمایش دانهول  بر روی انواع خاک و سنگ امکان پذیر میشود.

اساس کار روش لرزه نگاری دانهول

اساس روش آزمایش لرزه نگاری دانهول (درون چاهی) در ژئوفیزیک بر مبنای انتشار امواج مکانیکی در محیط الاستیک  است.

موج تولید شده توسط چشمه لرزه ای به گیرنده امواج خواهد رسید و سپس توسط دستگاه لرزه نگار تقویت و ثبت می شود.

بر اساس جهت حرکت موج در داخل زمین دو نوع موج در فاز طراحی پروژه های مهندسی عمران مورد استفاده قرار می گیرد.

امواج تراکمی یا طولی که برای حرکت ذره در جهت انتشار موج هستند و امواج برشی یا عرضی که برای حرکت ذره عمود بر جهت انتشار موج است.

با در دست داشتن سرعت امواج تراکمی و سرعت امواج برشی،  چگالی محیط انتشار می توان مدول های دینامیکی لایه های خاک را محاسبه نمود.

انواع آزمایش های ژئوفیزیک

  1. آزمایش های لرزه ای
  2. آزمایش های ژئو الکتریک

آزمایش های ژئو سسمیک یا آزمایش های لرزه ای خودشان به دو دسته زیر تقسیم  بندی می شوند:

روش های سطحی

در روش های سطحی از آزمایش های لرزه ای، شناسایی ها معمولا به صورت سطحی انجام خواهد گرفت و اصلا گمانه ای حفر نمی شود.

این دسته از آزمایش ها جزو دسته آزمایش های خاک بدون حفاری هستند. امواج سطحی در محیط نزدیک به سطح زمین منتشر می شوند.

دامنه این امواج با فاصله گرفتن از سطح زمین، بسیار زیاد کاهش یافته و محو می شود.

روش های درون گمانه ای

در این روش از آزمایش های لرزه ای، ابتدا گمانه حفر خواهد شد و سپس ابزارهای گیرنده موج درون گمانه های حفر شده قرار داده خواهد شد.

در این حالت می توان از همان گمانه ای استفاده نمود که برای مطالعه ژئوتکنیک حفاری شده است.

آزمایش لرزه نگاری دانهول از نوع درون گمانه ‌ای است.

در آزمایش دانهول، امواج برشی از طریق یک منبع تولید لرزه که در سطح زمین قرار گرفته، تولید می شود و توسط گیرنده ژئوفن که در ته گمانه جا سازی شده است، دریافت می گردد.

منبع تولید لرزه، شامل یک چکش و صفحه ای فلزی که به صورت افقی در سطح زمین قرار می گیرد.

با اصابت چکش به صفحه فلزی در امتداد طول صفحه، لرزه ایجاد خواهد شد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.