آزمایش CBR خاک - انواع تونل - خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

آزمایش CBR خاک (CBR Test)

آزمایش CBR خاک یا CBR Test را برای این انجام می دهیم تا ظرفیت باربری خاک را کامل به دست بیاوریم. این آزمایش برای پروژه های راه سازی به شدت مهم و ضروری است؛

چون در پروژه های راه سازی ما به دنبال به دست آوردن ظرفیت باربری لایه های اساس و زیر اساس خاک هستیم.

از آزمایش CBR خاک یا CBR Test  برای انواع پروژه های راه سازی از قبیل جاده ها، باندهای فرودگاه و پارکینگ ها استفاده می شود. این آزمایش نخستین بار توسط اداره بزرگراه کالیفرنیا استفاده شد.

به همین علت  نام دیگر آزمایش CBR خاک، آزمایش ظرفیت باربری کالیفرنیا است.

کلمه CBR مخفف شده California Bearing Ratio، به معنی نسبت ظرفیت باربری کالیفرنیا می باشد.

در ادامه مقاله به مبحث آزمایش CBR خاک میپردازیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

آزمایش CBR خاک

 روش انجام آزمایش ظرفیت باربری کالیفرنیا

برای انجام آزمایش CBR خاک یا CBR Test  یا همان ظرفیت باربری کالیفرنیا، می توان از دو روش زیر استفاده کرد:

 • آزمایش CBR خاک در محل انجام پروژه
 • آزمایش CBR خاک در آزمایشگاه

در ایران به علت این که آزمایش در محل پروژه نیاز به دستگاه مخصوص دارد از این روش استفاده نمیگردد؛ اما به طور کلی این روش ها را برای شما توضیح می دهیم.

اپراتور با استفاده از دستگاه، نمونه گیری را کامل انجام می دهد. اپراتور با استفاده از پیستون دستگاه در فواصل ۲۰ تا ۳۰ متری ظرفیت باربری خاک را دقیق آزمایش می کند.

در این نوع روش، کار به صورت سریع تر انجام می شود و برای پروژه هایی استفاده می شود که حساسیت کمتر و سرعت بیشتری را می طلبند.

اما برای پروژه های حساس تر نیز از روش آزمایش CBR خاک در آزمایشگاه استفاده می کنند که در ادامه به طور کامل به توضیح این روش می پردازیم.

آزمایش CBR خاک در آزمایشگاه:

آزمایش CBR خاک در آزمایشگاه نیازاساسی به یک سری وسایل ضروری و اساسی دارد:

 • قالب تراکم
 • آب
 • الک با نمره ۴
 • دیسک مسطح
 • پیستون
 • ترازوی دیجیتال
 • دستگاه آزمایش

در ابتدا ۴.۵ کیلو از خاک محل پروژه را با الک نمره ۴، کامل الک می کنیم. در مرحله بعدی ، آب را به خاک اضافه می کنیم که این آب همان درصد رطوبت بهینه خاک است.

این درصد از رطوبت بهینه، از آزمایش تراکم به دست می آید. آب را با خاک تا جایی مخلوط می کنیم که آب و خاک با هم به صورت یک دست ترکیب میگردند.

در مرحله بعدی  دیسک مسطح را در زیر قالب تراکم قرار می دهیم. در مرحله بعد خاک را در سه لایه به قالب تراکم اضافه می کنیم.

هر لایه را با ۲۵ ضربه پیستون که طبق استاندارد آزمایش تراکم است می کوبیم.

پس از این ۳ لایه را که انجام دادیم باید خاک صاف و یک دست باشد. سپس وزن خاک و قالب تراکم را با استفاده از ترازومحاسبه میکنیم .

در مرحله بعدی خاک را زیر دستگاه آزمایش CBR خاک قرار می دهیم باید بدانید دستگاه در دو مدل اتوماتیک و دستی وجود دارد.

در مدل اتوماتیک، دستگاه نفوذ را از طریق نیرو به خاک اعمال می کنید و مقادیر را به شکل خودکار به ما می دهد.

دستگاه نمودارهایی را به ما نشان می دهد که می توانیم با استفاده از آن نمودارهای CBR را به دست آوریم.

آزمایش CBR خاک در آزمایشگاه:

آزمایش CBR خاک در آزمایشگاه نیاز به یک سری وسایل دارد:

 • قالب تراکم
 • آب
 • الک نمره ۴
 • دیسک مسطح
 • پیستون
 • ترازوی دیجیتال
 • دستگاه آزمایش

در ابتدا ۴.۵ کیلو از خاک محل پروژه را با الک نمره ۴، الک می کنیم. در مرحله بعدی ، آب را به خاک اضافه می کنیم که این آب همان درصد رطوبت بهینه خاک است.

این درصد رطوبت بهینه، از آزمایش تراکم محاسبه میشود.

آب را با خاک تا جایی مخلوط می کنیم که آب و خاک با هم به شکل یک دست ترکیب شوند. در مرحله بعدی دیسک مسطح را در زیر قالب تراکم قرار می دهیم. بعد خاک را در سه لایه به قالب تراکم اضافه می کنیم.

هر لایه را با ۲۵ ضربه پیستون که طبق استاندارد آزمایش تراکم است می کوبیم. این ۳ لایه را که انجام دادیم باید حتما خاک صاف و یک دست باشد.

سپس وزن خاک و قالب تراکم را با استفاده از ترازودیجیتال به دست می آوریم. در مرحله بعدی خاک را زیر دستگاه آزمایش CBR خاک قرار می دهیم.

در مدل اتوماتیک، دستگاه نفوذ را از طریق نیرو به خاک اعمال می کند و مقادیر را به صورت خودکار به ما اطلاع می دهد.

دستگاه نمودارهایی را به ما می دهند که می توانیم با استفاده از آن نمودارهای CBR را به دست آوریم و محاسبه کنیم.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود آزمایشگاه محلی با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود -مطالعات راهسازی – آزمایشگاه محلی – بهسازی خاک -مطالعات ژئوتکنیک

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.