بهسازی خاک - انواع تونل - خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

ویژگی مطالعات ژئوتکنیک

در این مقاله به ویژگی مطالعات ژئوتکنیک میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

مطالعات ژئوتکنیکی خاک

ابتدای شروع تمامی پروژه های عمرانی با مطالعات ژئوتکنیکی است زیرا شناسایی  و تشخیص ویژگی های مکانیکی و شیمیایی خاک محل احداث اهمیت بسیاری در طراحی و پیش بینی تمهیدات لازم دارد. حذف مطالعات ژئوتکنیکی باعث می شود در ادامه هزینه های بسیاری به ما تحمیل شود.

درطراحی ژئوتکنیکی هر سازه، مقاومت مجاز، ضرایب نشست، ضریب ارتجاعی و پارامترهای مقاومتی و لرزه ای خاک تعیین کننده بوده ودستیابی به اطلاعات مزبور جز با بررسی های دقیق ژئوتکنیکی امکان پذیرنیست.

وجود تغییرات در خصوصیات لایه های زمین، وجود حفرات، وجود خاک دستی و مسائلی از این قبیل سبب میشودکه قضاوت مهندسی در خصوص لایه های تحت الارضی با امراقبت بیشتری انجام گیرد. از این رو ساختگاه باید بطور بسیار دقیق ازنظر مقاومت و نشست مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.

اهداف و نتایجی که از مطالعات ژئوتکنیک بدست می آید بسیارند اما مهم ترین ویژگی آنها عبارتند از:

 • شناسایی تمامی لایه های زیرزمینی
 • برسی تمام مشخصات فیزیکی و مکانیکی لایه ها
 • مشخص نمودن انواع پس ساختمان و نحوه استقرار آن
 • عمق خوب برای پی
 • دسته بندی انواع زمین براساس آیین نامه ۲۸۰۰ ایران.
 •  مناسب ترین و بهترین نوع سیمان و تست بتن
 •  بررسی مشخصات آب های زیرزمینی منطقه
 • برسی وضعیت لرزه خیزی منطقه
 • استخراج اطلاعات دقیق تر از سنگ بستر
 •  موقعیت مکانی لرزه های رخ داده قبلی
 • مشخص نمودن فاصله گسل های نزدیک به پروژه

روش انجام مطالعات خاک

 1. مطالعات ویژگی های صحرایی (میدانی): بررسی دقیق  ترمحل انجام پروژه و جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز و همچنین حفر گمانه های شناسایی، انجام آزمایش های برجا مانند آزمایشات نفوذ استاندارد ، آزمایشات نفوذ مخلوط ، آزمایش برش پره ، پرسیومتر، بارگذاری صفحه و برش برجا، اندازه گیری نفوذپذیری (لوژان و لوفران)
 2. مطالعات ویژه آزمایشگاهی: انجام آزمایش های مورد نیاز شامل: آزمایش های فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی بسته به انواع و جنس خاک
 •  آزمایشات دانه بندی (Particle Size Analysis) :

با توجه به با اهمیتبودن و پی بردن به توزیع و اندازه دانه های خاک، آزمایش دانه بندی در بیشتر آزمایشگاه ها انجام می شود.

 • الک کردن: در روش دانه بندی با الک، درصد وزنی دانه های مختلف خاک را با استفاده از مجموعه ای از الک ها و تکان دادن آنها، به دست می آورند. این آزمایشات غالبا برای جدا کردن ذرات بزرگتر از الک ۲۰۰ استفاده می شود و درصد حضور شن و ماسه در خاک مورد نظر مشخص می نماید.
 • آزمایشات حدود اتربرگ (Atterberg limits test):

خاک های ریزدانه با افزایش  و بالا بردن مقدار آب جذب شده حالات مختلفی به خود می گیرند. بالا رفتن مقدار آب باعث پوشیده شدن دانه ها با یک لایه آب جذب شده سطحی می شود. با افزودن آب بیشتر، ضخامت لایه آب دور دانه ها بیشتر شده، لرزش دانه ها روی یکدیگر راحت تر می شود.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند:

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند:

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.