آزمایش دانسیته در محل - مطالعات راهسازی - آزمایشگاه محلی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک

آزمایش دانسیته در محل

آزمایش تعیین دانسیته خاک در محل برای تعیین وزن مخصوص تر و خشک  Y وd Y  است و برای اطلاع از میزان تراکم خاک و تعیین ظرفیت باربری کاربرد دارد و برای تعیین صحرایی از سه روش ماسه ای، بادکنکی یا بالنی و هسته ای استفاده می شود. در روش ماسه ای و بادکنکی آزمایش تعیین دانسیته در محل حجم خاک محل گمانه مشخص می شود.

در روش ماسه ای، دستگاه بطری ماسه ای شامل یک بطری که قیف شیرداری برای ریزش ماسه در آن قرار دارد، است و دارای دو مدل شیشه ای و فلزی است.

اندازه گیری دانسیته ماسه از تقسیم وزن ماسه که در حجم معلومی ریخته شده، به حجم آن، به دست می آید و باید به وسیله تقسیم جرم به حجم انجام شود.

در ادامه مقاله آزمایش دانسیته در محل میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

اساس آزمایش سندباتل

هدف از آزمایش دانسیته در محل به دست آوردن چگالی خاک است. از دوران دبیرستان به یاد داریم که چگالی به معنای جرم تقسیم بر حجم بود. حالا از همین تعریف برای به دست آوردن چگالی خاک استفاده می کنیم. درون زمین گودالی حفر می کنیم. مقدار خاکی را که از گودال برآمده به راحتی قابل وزن کردن است.

اما به دست آوردن حجم این خاک کار ساده ای نیست. چرا که شکل منظمی ندارد و با استفاده از قوانین هندسه نمی توان حجم آن را به دست آورد. راه حل این است که داخل گودال حفر شده ماسه ای با چگالی معلوم می ریزند. این ماسه، ماسه استاندارد نام دارد. مقدار وزن ماسه ای که به داخل گودال ریخته شده است را محاسبه می کنیم. چون چگالی ماسه مشخص است، می توان حجم ماسه انتقال یافته به گودال را محاسبه کرد

گام اول: وزن کردن اولیه

هنگام وزن کردن دستگاه باید اطمینان حاصل کنیم که سندباتل خالی است. لازم است چند بار آن را سر و ته کنیم و پیچ آن را باز و بسته کنیم تا مطمئن شویم خاکی داخل آن نیست. پس از وزن کردن کیسه و سندباتل، ماسه استانداردی که از قبل خریداری کرده ایم باز کرده و درون دستگاه سندباتل می ریزیم. اینکه چه مقدار ماسه استاندارد درون سندباتل بریزیم، بستگی به حجم حفره ای دارد که قرار است کنده شود. اگر حفره خیلی بزرگ باشد باید ماسه زیادی درون سندباتل بریزیم و برعکس.

گام دوم: حفر گودال

در این مرحله لازم است گودالی درون سطح زمین و یا درون چاه دستی که از قبل حفاری کرده ایم، کنده شود.
درصورتی که امکان حفاری گودال وجود نداشته باشد، باید از روش های آزمایشگاهی برای تعیین چگالی خاک استفاده شود.
مثل آزمایش تعیین وزن مخصوص با جیوه و یا استفاده از روش موم گیری در تعیین چگالی خاک.
این کار با کمک یک سینی که درون آن حفره ای به قطر ۱۰ سانتی متر دارد انجام می شود.

گام سوم: قرار دادن سندباتل روی سینی

سندباتلی که در گام اول پر از ماسه استاندارد کرده بودیم، روی سینی قرار می دهیم.
روی سینی محل مخصوصی برای قرارگیری سندباتل دارد.
اگر دستگاه به درستی روی سینی قرار گیرد دیگر تکان نمی خورد.
پس از استقرار دستگاه، پیچ روی دستگاه را باز می کنیم تا ماسه به درون حفره منتقل شود.

گام چهارم: وزن کردن ثانویه

در این مرحله وزن کیسه پر از خاکی که در مرحله دوم محاسبه کردیم و وزن دستگاه سندباتلی که بخشی از خاک آن در مرحله سوم درون گودال رفته بود را به دست می آوریم.
دقت ترازو با توجه به حساسیت آزمایش متفاوت است.

گام پنجم: محاسبات

در بخش آخر لازم است محاسبات نهایی صورت گیرد.
اولین موردی که لازم است محاسبه گردد حجم مخروط زیر سندباتل است.
این حجم با روش های مختلف قابل محاسبه است.
یکی از روش ها این است که سندباتل را روی یک سطح صاف قرار دهید.
آنقدر داخل دستگاه سندباتل ماسه استاندارد بریزد تا مخروط زیر آن پر شود ولی چیزی داخل دستگاه قرار نگیرد.

گام چهارم: وزن کردن ثانویه

در این مرحله وزن کیسه پر از خاکی که در مرحله دوم محاسبه کردیم و وزن دستگاه سندباتلی که بخشی از خاک آن در مرحله سوم درون گودال رفته بود را به دست می آوریم.
دقت ترازو با توجه به حساسیت آزمایش متفاوت است.

گام پنجم: محاسبات

در بخش آخر لازم است محاسبات نهایی صورت گیرد.
اولین موردی که لازم است محاسبه گردد حجم مخروط زیر سندباتل است.
این حجم با روش های مختلف قابل محاسبه است.
یکی از روش ها این است که سندباتل را روی یک سطح صاف قرار دهید.
آنقدر داخل دستگاه سندباتل ماسه استاندارد بریزد تا مخروط زیر آن پر شود ولی چیزی داخل دستگاه قرار نگیرد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ، آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.