کاربرد مطالعات راهسازی -انواع تونل - خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

کاربرد مطالعات راهسازی

پروژه‌‌هاى راهسازى به منظور و هدف ایجاد شرایط ایمن و راحت براى استفاده کنندگان از راه ها انجام میشود. مطالعات راهسازی به نحوی انجام می شود که در آن، نیازهاى اجتماعى، اقتصادى و زیست محیطى به شرح پایین کامل رعایت شده باشد.

در ادامه مقاله به مبحث کاربرد مطالعات راهسازی میپردازیم.کاربرد مطالعات راهسازی - آزمایشگاه محلی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک - خدمات شرکت خاک آزما کاوش -

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

کاربرد مطالعات راهسازی

الف – نیاز به حمل و نقل ایمن، آسان، سریع و ارزان
ب – دستیابى به نیازها و هدف‌هاى استفاده‌کنندگان از راه ها
پ – توجه بسیار بیشتر به نیازهاى استفاده‌کنندگان آسیب‌پذیر
ت – در نظر گرفتن هزینه‌ها و ارزشهاى حفظ محیط زیست و منظرآرایى منطقه
ث – برنامه ریزى بر اساس و پایه امکان‌هاى مالى، بودجه و اعتبارات قابل دسترسى واقعى است
ج – هزینه نگهدارى آن

انجام مطالعات راه:

انجام مطالعات راه و رسیدن به بهترین و موثرترین نتیجه نیازمند انجام مطالعات راه درهمه تخصص‌های مورد نیاز راهسازی است.

در مطالعات راه باید هماهنگى طرح هندسى با نیازمندى‌هاى حجم ترافیک در ساعت های طرح، با توجه به طبقه بندى عملکردي و شرایط محیطی راه انجام می گیرد.

همچنین انواع مختلف وسایل حمل و نقل براى دستیابى به هدف های نهایى که همان افزایش امکان تحرك و ایمنى بهره بردارى از راه است، مورد نظر باشد.

همچنین مطالعات روسازی مسیر علاوه بر شرایط محیطی و بسترهای مسیر، رابطه مستقیمی با میزان ترافیک محور دارد.

طرح هندسی مسیر وابسته به نتایج مختلف مطالعات هیدرلوژی و زمین شناسی است.

همه مطالعات انجام شده نیازمند تامین شرایط های محیط زیستی مناسب و تامین شرایط ها و قوانین زیست محیطی و همچنین پدافند غیر عامل می باشند.

مطالعات راه در فن و اجرا:

جهت انجام کامل و باکیفیت و قابل دفاع مطالعات راه نیازمند تشکیل تیم متخصص از تخصص‌های متفاوت می‌باشد، در فن و اجرا ما با تشکیل تیم ماهر و متخصص و با تجربه آماده ارائه انواع خدمات مطالعات راهسازی در مهارت‌ و هدف ذیل می باشد

 • طرح مسیر
 • طرح ترافیک
 • روسازی راه
 • هیدرلوژی
 • علم زمین شناسی
 • اقتصادی
 • محیط زیست
 • ایمنی
 • پدافند غیرعامل
 • نقشه برداری
 • مطالعات تونل
 • طراحی پل و ابنیه فنی
 • متره و برآورد
 • تهیه اسناد مناقصه

انواع پروژه‌های مطالعاتی راهسازی:

پروژه های مرتبط به مطالعاتی راهسازی به شکل مختصر به مطالعه و طراحی موارد ذیل تقسیم می شود

 •  انواع مختلف راه ها، آزادراه، بزرگراه
 • تقاطع های همسطح و میدان (که شامل تقاطع های سه راهی و چهارراهی و چندراهی …)
 • تقاطع‌های غیر همسطح یا (تبادل)
 • انواع راه‌های شهری و روستایی
 •  بهسازی در راه‌ها (شامل بهسازی نوع ۱ تا ۵)

 

۱٫ مراحل در مطالعات طرح راه حاوی پیدایش ، توجیه نخستین، توجیه نهایی و طراحی تفصیلی است که باید به ترتیب و مرتب انجام شود . دستگاه اجرایی میتواند در حالت نیاز، نسبت به تهیه آن اقدام نماید.
به طور اصولی و پایه ای، بهتر است که مطالعات طرح از مرحله پیدایش و شناسایی شروع گردد ولی شروع آن از مرحله توجیه ابتدایی نیز بلامانع است.در شروع مطالعات هر مرحله از طرح های که مطالعه مرحله پیش از آن انجام شده و نتایج آن به تصویب کامل رسیده است، مطالعات طرح باید در چارچوب گزارش مصوب مرحله قبل آن انجام شود، از این رو مشاور باید گزارش مصوب مرحله پیش را مطالعه نموده تا بتواند ادامه مطالعات طرح را بر مبنای و اصول آن انجام دهد و در حالتی که نظری برای تکمیل، اصلاح و یا به هنگام نمودن آن دارد به دستگاه اجرایی اعلام کند و براساس و پایه تصمیم دستگاه اجرایی اقدام نماید .

۲٫ هدف از مطالعات توجیه ابتدایی احداث راه انجام مطالعات توجیه فنی، مالی، اقتصادی و اجتماعی مقدماتی طرح احداث یک راه جدید است که در برنامه اجرایی بخش حمل و نقل، به عنوان بخشی از شبکه راه های کشور معرفی شده یا بر پایه نتایج مطالعات پیدایش و شناسایی طرح، ادامه مطالعات آن به شکل راه جدید توجیه گردیده است. در پایان این مطالعات، کریدورهای محتم لهای اجرای طرح مقایسه میشود و مناسبترین کریدور راه مورد نظر برای ادامه مطالعات، و یا ادامه وضعیت از سوی مشاوران پیشنهاد می گردد

۳٫مطالعات توجیه نهایی طرح احداث راه پس از پایان مطالعات توجیه ابتدایی و پذیرش طرح و انتخاب یک کریدور برای ادامه مطالعات و برسی و طراحی راه به عنوان کریدور مصوب و در راستای هدف تعیین شده در مطالعات توجیه ابتدایی انجام میشود.در این مطالعات، با جمع آوری اطلاعات لازم و انجام بازدیدهای محلی و مطالعات دفتری، کلیات طرح و اجزای آن تعیین و گزینه های مسیر در کریدور مصوب مشخص می گردد و با مقایسه این گزینه ها بر پایه  و اساس ارزیابی فنی و اقتصادی، گزینۀ بهینه مسیر انتخاب و نسبت به اجرای آن تصمیم گیری میشود، از این رو، مطالعات توجیه نهایی طرح باید دارای دقت بالا و کافی برای تصمیم به اجرا یا عدم اجرای طرح و تعیین جذابیت آن برای سرمایه گذاری باشند و تمامی اجزای طرح را توصیف نموده و برآورد هزینه ها و زمانبندی آن، دقت کافی و لازم برای تنظیم موافقتنامه اجرایی طرح را داشته باشد.

۴٫طراحی تفصیلی طرح پس از پایان مطالعات توجیه نهایی و تصویب گزارش آن، انجام می گردد. در این مطالعات، جزئیات فنی و مهندسی اجرای زیرسازی و روسازی و دیگر ارکان طرح تهیه و اسناد مناقصه آماده می شود.

 

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ، آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.