زمین شناسی مهندسی - ژئوتکنیک - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک - مطالعات راهسازی

زمین شناسی مهندسی تاریخچه این رشته

(شرکت خاک آزما کاوش) زمین شناسی مهندسی:

باید توجه داشت که محیط زمین شناسی اطراف یک سازه به دو شکل با آن در ارتباط است؛ یکی توسط مصالح زمین شناسی یعنی سنگ، خاک و آب، و دیگری فرآیند ها و مخاطرات زمین شناسی  مانند سیل، زمین لرزه، حرکات دامنه ای و مثل آن.

در اغلب از پروژه‌های مهندسی که به ساختار زمین در آن محل مربوط می‌شود، مثلاً برای ساخت سازه‌های عظیم و بزرگ (سدها، پل‌های با دهانه زیاد، نیروگاه‌ها، سازه‌های صنعتی)، معادن، حفاری چاه‌های عمیق (نفت، گاز و ژئوترمال) نیاز به درک و درنظر گرفتن ساختارهای زمین‌شناسی با آگاهی از جنبه‌های مهندسی موضوع می‌باشند.

در ادامه مقاله به مبحث زمین شناسی مهندسی میپردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

دامنه فعالیت‌های زمین‌شناسی سه موضوع اصلی را در بر می‌گیرد:

-ژئو تکنیک:

-ژئو مکانیک:

-ژئو دینامیک:

در موضوع ژئومکانیک مطالعه رفتارهای مکانیکی خاک‌ها و سنگ‌ها در برابر نیروهای وارد به آن‌ها، مورد توجه قرار می‌گیرند. این موضوع خود حاوی دو شاخه مکانیک خاک و مکانیک سنگ می‌شوند.

مطالعه فعالیت‌های فعال زمین‌شناسی که تاثیرکاملا مستقیمی در شرایط محیطی دارند و نحوه برخورد با آن ها موضوع اصلی بحث ژئودینامیک می‌باشند. فعالیت‌های فعال زمین‌شناسی به شکل کلی حاوی زمین لرزه‌ها، آتشفشان‌ها، ناپایداری دامنه‌ها، فرسایش، هوازدگی و … می‌باشد.

در مبحث ژئوتکنیک رفتار مکانیکی سنگ‌ها و خاک‌ها در محل اجرای طرح‌های مهندسی و نحوه بهسازی شرایط زمین در محل اجرای طرح‌ها مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرند. زمین‌شناسی مهندسی یا ژئوتکنیک علم رفتارشناسی سد، تونل، پی ساختمان، سازه‌های مهندسی و صنعتی می باشند.

برخی از مولفین زمین شناسی مهندسی را اشتباها به جای ژئو تکنیک بکار می برند .بیشترین مسائلی که مهندسی ژئو تکنیک با آن درگیر هست عبارت است از: آماده سازی یا (ساختگاه) برای احداث سازه، آگاهی از تاثیر احداث سازه ها بر بناها و تاسیسات موجود در اطراف آن، طراحی پی های کم عمق و عمیق، مسایل مربوط به پایداری دامنه های طبیعی یا غیر طبیعی یا مصنوعی، سازه های نگاه دارنده سطحی و تونل ها و فضاهای زیرزمینی است.

تاریخچه ی این رشته:

از قرنها پیش معماران و سازندگان بناها بر این نکته و ویژگی معترف بودند که برای جلوگیری از نشست، کج شدن یا فرو ریختن ساختمانشان محتاج آگاهی از شرایط و ویژگی زمین هستند.

البته ساختمانهای قدیمی همواره با توجه به تجربیات سازنده بنا و اکثر  به روش آزمون و خطا احداث می‌شد. در سال ۱۷۷۶ وهنگامی که «کولن» برای نخستین بار تئوریهای مربوط به فشار زمین را ارائه داد، و استفاده از انواع روش های تحلیلی در بررسی زمین را آغاز شد.

بررسی‌های کولن بر روی دیواره‌های حائل به خوبی نشان داد که وقتی دیوار حائلی کج می‌شود، گوه‌ای از خاک ناپایدار در پشت آن ایجاد می‌ شود که یک طرف آن، دیوار و سوی دیگر آن یک سطح گسیختگی است. کولن فشار ابتدایی وارده به دیوار را به وزن گوه و مقاومت برشی در امتداد سطح برش، که برحسب اصطکاک درونی بیان نمود، مربوط کرد.

در سال ۱۸۷۱ «اتو مور» فرضیه‌ای عمودی برای مقاومت مصالح زمین شناسی در مقابل گسیختگی ارائه داد.

سالها گذشت تا آنکه «ترزاقی» مکانیک خاک را به شکل شاخه‌ای از مهندسی عمران مطرح نمود. دانش مکانیک خاک با نخستین  کنفرانس بین المللی در مورد مکانیک خاک و مهندسی پی که در سال ۱۹۳۶ میلادی در دانشگاه هاروارد آمریکا برگزار شد، در همه سطح جهانی تثبیت گردید.

واژه «ژئوتکنیک» نخستین بار در سال ۱۹۴۸ میلادی توسط انستیتوی مهندسان ساختمان بریتانیا به کار گرفته شد و به تدریج مفهوم آن غنای بیشتری یافت، تا اینکه در نهایت در سال ۱۹۷۴ «مهندسی ژئوتکنیک» به عنوان یک رشته‌ای خاص و ویژه توسط انجمن مهندسان ساختمان ایالات متحده امریکا نیز به رسمیت جهانی شناخته شد و ثبت گردید.

امروزه واژه ژئوتکنیک به مفهوم مجموعه‌ای مشتمل بر سه نوع دانش مکانیک خاک، مکانیک سنگ و زمین شناسی مهندسی به کار گرفته می‌شود.

زمینه کاری مرتبط با این رشته:

در پروژه های مهندسی زمین شناس مهندسی از همان اولین مراحل طراحی تا زمان تحویل سازه یا پروژه اجرا شده به صاحب کار درگیر آن است انتخاب محل پروژه، برسی مصالح ساختمانی، تحقیق در مورد زمین شناسی محل، ارزیابی صحرایی طرح و اجرای کار ساختمانی و نظارت بر قرارداد همه در محدوده کار زمین شناس مهندسی قرار می گیرند.

مهندس زمین شناس نیز ممکن است برای صاحب کار و یا پیمانکار کار کند و یا نقش مستقلی داشته باشد ولی درهر حال باید از والاترین و معیارهای اخلاق حرفه ای خود پیروی کند.

زمین شناسی مهندسی در مسایل زیست محیطی:

زمین شناس مهندسی در مطالعات برسی زیست محیطی نقش مهمی بر عهده دارد. او در مورد مسایل مربوط به تأثیرات وارد بر آب زیرزمینی، فرسایش و رسوب گذاری، پایداری شیب و دیگر مخاطرات و فرآیندهای زمین شناسی سوی سۆال قرار می گیرد.

در سال های اخیر برنامه ریزان توسعه و مهندسان برای کمک به ارزیابی و برسی تاثیر محیط زیست بریک پروژه خاص به زمین شناسان مهندسی روی آورده اند و از طریق این علم آن را برسی میکنند. در مورد برخی پروژه ها مثل احداث نیروگاه هسته ای و معادن زغال سنگ لازم است پیش از شروع عملیات یا صدور مجوز معدن کاری به این مشکل بپردازند.

در این مورد هم توانایی زمین شناس مهندسی در تفسیر فرآیندهای زمین شناسی و پیش بینی واکنش های این نوع فرآیند ها در تحلیل شرایط زیست محیطی نقش عمده ای بسیاری دارد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ، آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

درباره ی:زمین شناسی مهندسی

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید – آزمایشگاه خاک

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.