دیوار حائل - پایدار سازی گود - آزمایشگاه محلی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک

دیوار حائل بهمراه معرفی آن

دیوار حائل : خاک به عنوان یک محیط دانه ای طبیعی به دست آمده از فرسایش و دگرگونی سنگ ها توانایی تحمل و انتقال نیروی کششی را ندارد و نیروی برشی بیشتر از تاب نهایی برشی خود را متحمل می شود و در مقابل بار تغییر شکل خواهد داد.

بنابراین در تعدادی از شرایط در اثر اعمال نیروهای متفاوت و یا بار ناشی از سازه ها دچار گسیختگی می شود و یا نشست خواهد کرد.

به عنوان مثال پی های سطحی در بعضی مواقع بر روی خاک هایی ساخته می شوند که ظرفیت باربری آن ها کافی نخواهد بود و یا در اثر بارهای وارده نشست های بسیار زیاد از حد مجاز از خود نشان خواهد داد.

همچنین به علت ماهیت نفوذپذیر خاک و وجود آب در طبیعت، خاک نسبت به تغییر شرایط بسیار مهم حساس می باشد.

بنابراین تاسیسات بنا شده بر روی آن با تغییر شرایط رطوبت باعث مشکلات عدیده ای می شود.

روش های متفاوت بهبود ساختار و خاصیت مکانیکی و نیز افزایش مقاومت خاک را می توان در ۵ دسته نامگذاری نمود که عبارتند از: فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیک و الکتریکی. در ادامه مقاله به مبحث دیوار حائل میپردازیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

دیوار حائل

به عنوان مثال فرآیندهای فیزیکی مانند  قرار دادن ژئوسنتیک ها، تسمه های فلزی و پلیمری.

در فرآیند شیمیایی از تثبیت خاک با موادی مثل آهک، سیمان، خاکستر، ذغال سنگ، آنزیم ها و پلیمرها، در فرآیند مکانیکی از تراکم، تحکیم و زهکشی، در فرآیند بیولوژیکی از رشد کردن گیاهان و در فرآیند الکتریکی می توان عبور جریان الکتریسیته را نام ببرید.

خاک مسلح را می توانیم نتیجه مشارکت دو ماده با مدول های الاستیسیته فرق دانست که اساس کار آن اصطکاک و اندرکنش خاک با المان های مسلح کننده است.

ایجاد و توسعه مفهوم خاک مسلح به روش امروزی در اول در دهه ۶۰ میلادی بیان شد و از سال ۱۹۶۸ که اولین پروژه مهم خاک مسلح تولید شد، این روش کاربردهای زیادی پیدا کرد. موارد زیر دامنه کاربرد خاک مسلح را نشان خواهد داد.

 • دیوارهای حائل برای راه های خاص که نیاز به ساخت سریع و ارزان خواهد داشت.
 • انواع دیوارها مانند دیوارهای پلکانی جهت پروژه بزرگراه ها
 • دیوارهای نگهبان و سازه نگهبان برای جاده های کوهستانی که دارای پی ضعیف یا شیب ناپایدار می باشند.
 • دیوارهای طرفین پل ها
 • استفاده از خاک مسلح در ریل های راه آهن که استحکام خوبی در برابر حرکت دینامیکی خواهد داشت.
 • استفاده از خاک مسلح در زیر دال پی ها جهت محافظت پی در برابر نشست

مزایای استفاده از خاک مسلح

به علت های زیر استفاده از خاک مسلح به طور روزافزون افزایش پیدا کرده است.

 • سرعت انجام کارها و آسانی حمل و نقل مصالح مورد استفاده در نما و تسلیح
 • منعطف بودن پذیر بودن سازه های خاک مسلح
 • شکل پذیری بودن مصالح مورد استفاده
 • توانایی کاربرد تسلیح کننده ها در شیب های متفاوت و شرایط خاک متغیر
 • صرفه اقتصادی و هزینه کمتر در مقایسه با روش های مشابه و سنتی

معرفی دیوار حائل

دیوار حائل دیواری است که فشار ناشی از اختلاف تراز ایجاد شده  به واسطه خاکریزی، خاکبرداری یا دیگر عوامل طبیعی را متحمل شده است و به صورت پایدار حفظ کنید.

دیوارهای حائل از جمله ابنیه های فنی می باشند  که کم کم در شبکه های حمل و نقل جاده ای و ریلی کاربرد خواهد داشت

دیوارهای حائل براساس عملکرد سازه ای به ۲ دسته زیر تقسیم می شوند:

الف) دیوارهای حائل صلب: دیوارهایی که از نظر نشست با محیط هماهنگ نخواهند بود که شامل دیوارهای زیر هستند:

دیوارهای حائل وزنی (بنایی و بتنی)

دیوارهای حائل غیر وزنی (طره ای و پشت بند دار)

دیوارهای حائل عمیق (سپرهای بتنی)

ب) دیوارهای حائل انعطاف پذیر: این دیوارها از نظر نشست با محیط هماهنگ هستند و شامل دیوارهای زیر می باشند:

دیوارهای خاک مسلح با شبکه های پلیمری (ژئوتکستایل و ژئوگرید)

دیوارهای خاک مسلح با تسمه های فولادی

دیوارهای قفسه ای

سپرهای فولادی

دیوارهای حائل توری سنگی

تسلیح خاک

خاک مسلح یک روش ساختمانی در مهندسی مکانیک خاک است که شامل یک توده خاک اصطکاکی است که به صورت حجمی پایدار و با شکلی از پیش تعیین شده ساخته می شود.

چسبندگی ایجاد شده در توده خاک مسلح ناشی از اثرات اصطکاک بین ذرات خاک و همچنین مابین ذرات خاک و سطح مسلح کننده ها می باشد.

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ، آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

درباره ی:دیوار حائل

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.