تست التراسونیک بتن - مطالعات راهسازی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک - مطالعات ژئوتکنیک

تست التراسونیک بتن و نحوه انجام آن

تست التراسونیک یا تست سرعت پالس های التراسونیک یک از نوع های آزمایش های غیر مخرب جهت سنجش میزان همگنی و مقاومت بتن است. با انجام آزمایش التراسونیک ما می توانیم برای ارزیابی کیفی استحکام بتن، به کیفیت دانه بندی در بتن در بخش های مختلف و همچنین منحنی دانه بندی بتن دست پیدا نماییم.

این آزمایش هم چنین نشان خواهد داد که آیا ناپیوستگی هایی مثل ترک و… در بتن وجود دارد یا خیر.

در صورت وجود ناپیوستگی و ترک در بتن، به وسیله‌ ی این آزمایش می توانیم عمق ترک های موجود را بررسی کنیم.

در ادامه مقاله به مبحث تست التراسونیک بتن میپردازیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند:

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

اهداف تست التراسونیک بر روی بتن

۱. ارزیابی کیفی استحکام بتن، دانه‌ بندی بتن در بخش های مختلف سازه و به دست آمدن منحنی دانه‌ بندی.
۲. پیدا کردن هر گونه ناپیوستگی در مقطع هایی مانند ترک، لایه لایه شدن بتن و …
۳. معین کردن کردن عمق ترک‌های سطح بتن.

تست التراسونیک بر روی بتن ها با هدف اندازه‌ گیری مدت زمان عبور یک پالس التراسونیک با فرکانس ۵۰ تا ۵۴ هرتز است که توسط یک فرستنده تولید و به داخل بتن فرستاده خواهد شد.

این پالس از سمت دیگر توسط گیرنده‌ ای مثل هم دریافت می‌شود.

به همین ترتیب زمان عبور این پالس به دست خواهد آمد و با استفاده از میزان طول می‌ توان سرعت آن را به دست بیاورد.
سرعت پالس التراسونیک به چگالی و ویژگی‌های الاستیک ماده‌ای که آزمایش ها بر روی آن بستگی دارد.

هر چه سرعت پالس زیادتر باشد، به آن معناست است که مدول الاستیسیته‌ی بتن، چگالی و استحکام آن بیشتر و زیادتر است.

نحوه انجام تست التراسونیک

نحوه انجام تست التراسونیک به این روش است که یک پالس التراسونیک یا فراصوت با فرکانسی حدود ۵۰ هرتز به وسیله یک فرستنده تولید خواهد شد و به داخل بتن ارسال می شود.

در سمت دیگر بتن نیز گیرنده‌ ای وجود خواهد داشت که وظیفه‌ ی دریافت این پالس ها را بر عهده خواهد داشت.

زمان عبور پالس از مقطع حساب می شود و با داشتن طول سرعت پالس محاسبه می شود.

سرعت پالس التراسونیک به عوامل متفاوتی از جمله چگالی و ویژگی های الاستیک ماده (بتن) بستگی خواهد داشت.

سرعت پالس با مدول الاستیسیته‌ی بتن، چگالی و استحکام آن نسبت مستقیم خواهد داشت و هر چه سرعت بیشتر شود، این متغیرها دارای مقدار زیادتری خواهند بود.

با وجود این که میان سرعت پالس و استحکام بتن یک رابطه‌ی مستقیم وجود خواهد داشت، اما تا الان هیچ رابطه‌ ی فرمولی و عددی بین این دو به دست نیامده و ارتباط عددی ای بین آنها وجود نخواهد داشت.

 

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ، آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.