روش‌های پایدار سازی گود - فونداسیون - انواع تونل - خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

روش‌های پایدار سازی گود

یکی از عواملی که در اجرای گود برداری دارای اهمیت زیادی می‌باشد، معین کردن شیوه مطلوب پایدار سازی گود می باشد.

در پروژه‌های ساختمان کوچک خیلی نمی‌توان از شیوه‌های مختلف و متفاوت استفاده کرد، چون هم امکان دارد نیازی به پایدارسازی به شیوه‌های مختلف نباشد و همچنین در ثانی از لحاظ اقتصادی ممکن است برای پروژه مقرون به صرفه نباشد.

به همین دلیل تنوع این شیوه‌ها در پروژه‌های بزرگتر و خاص‌ تر بیشتر کابرد داشته باشد و طراحان می توانند با آنالیزهای متفاوت نسبت به وضعیت پروژه، مخارج طرح، خصوصیات خاک محل و محدوده‌ های محاور گود بهینه‌ ترین طرح را انتخاب نمایندروش‌های پایدار سازی گود - مطالعات راهسازی - آزمایشات اسفالت - مطالعات مکانیک خاک-مطالعات ژئوتکنیک- طراحی گود - آزمایشگاه محلی

در ادامه مقاله به مبحث روش‌های پایدار سازی گود میپردازیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

روش انجام پایدار سازی گود

پایدارسازی گود به شیوه‌های متفاوتی انجام می شود؛ مثلا به روش میخکوبی، خرپایی، تاپ دان، نحوه مهار متقابل و … این شیوه‌ ها، دیوار حفاری و ساختمان‌ های همسایه را ایمن می کند و خطر ریزش را کاهش می دهد و از بین می‌برد. به همین دلیل، می‌توان سیستم‌ های پشتیبانی متفاوتی را برای تثبیت حفاری‌ ها و فضای پیرامون آنان پیشنهاد بدهیم.

این که کدام شیوه بهترین گزینه است و ایمنی بیشتری به دست می آید، به عوامل مختلفی بستگی دارد.

عواملی مانند شرایط محیطی، نوع خاک، وضعیت اقتصادی و…

هدف از پایدار سازی گود

معمولا پیش از آن که گودی پایدار شود، می بایست به وجود بیاید.

عملیات گود برداری در آخر باعث ایجاد یک دیواره قائم می شود. بر این دیواره قائم، دو گروه نیرو اجرا خواهد شد:

 1. نیروهای مقاوم: نیروهایی که قصد به پایداری گود دارند و می‌خواهند از ریزش گود دوری کنند.
 2. نیروهای محرک: این نیروها تصمیم به تخریب دیواره گود داشته اند.

در صورتی که تمام نیروهای محرک بیشتر از نیروهای مقاوم شوند، دیوار گود ریزش می کند. عملیات پایدار سازی گود به دلیل ارتقا نیروهای مقاومت و غالب شدن آن در برابر نیروهای محرک انجام می شود.

چون هرچه نیروهای مقاوم بیشتر شوند، استحکام در برابر ریزش دیوار زیادتر می شود و بنابراین، دیواره گود استوار خواهد شد.

چرا پایدار سازی گود انجام می گیرد؟

در زمان تخریب و گود برداری، مخاطرات بیشتری وجود دارد.

در شرایطی که از روش‌های مطلوب برای استوار کردن گود برداری‌ها استفاده نمی کنند، احتمال وقوع خطر صد درصد شده است. به همین دلیل، پایدار سازی و ایمن ‌سازی گود، برای رسیدن به هدف‌ های زیر انجام می شود:

 • جلوگیری از ضرر و زیان‌ های مالی و جانی به کارگران و همسایگان
 • حفاظت از اموال درون و خارج از گود
 • به وجود آمدن وضعیت ایمن و مطمئن جهت اجرای عمل

ثبت کردن و پایدار کردن خاک، توسط راهکارهای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی به وجود می آید. پایدار سازی خاک با اهداف تنظیم خاصیت‌ های خاک به دلیل برآورده کردن بعضی از ملزومات اعمال خواهد شد. خاک پنج خصوصیت مهم دارد:

 1. استحکام خاک
 2. پایداری حجمی آن
 3. نفوذ پذیری
 4. استحکام
 5. تغییرپذیری

هر کدام از این خصوصیت‌ های خاک را می‌توان به کمک شیوه‌ های فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی به وضعیت ثابت برسانند. میخ کوبی و سپرکوبی را می‌توان از روش‌های متفاوت و استفاده از دوغاب و شاتکریت گود جزء شیوه‌های شیمیایی تثبیت خاک در طول گود برداری ساختمان بدانیم.

انواع شیوه‌های پایدار سازی گود

پایدار سازی گود به شیوه‌های متفاوتی انجام می شود:

 1. روش سازه نگهبان خرپایی
 2. روش میخ کوبی یا نیلینگ
 3. پایدار سازی گود به روش دوخت به پشت (Tie back) و مهارکششی دیواره‌های گود (Anchorage)
 4. پایدار سازی گود به روش تاپ دان یا ساخت بالا به پایین (Top-Down)
 5. مقاومت سازی گود با شمع
 6. روش مهار متقابل یا مهارگذاری فشاری یا استرات (Braced Excavations – Struts)
 7. مقاومت سازی گود به روش دیوار دیافراگمی یا دیوار دوغابی (Diaphragm Pile Wall)
 8. شیوه سپر کوبی (Sheet Pile)
 9. شیوه دیوار برلینی یا سولجر پایل

روش خرپایی در پایدار سازی گود

این روش معمولی که نیاز به امکانات و تخصص چندان زیادی هم ندارد، برای  پایدار سازی گودهای کم عمق در قسمت های شهری، بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

چون اجرای آن برای مردم گودهای واقع در قسمت های شهری مطلوب است.

برای اجرای این روش، ابتدا در مجاورت دیواره گود، چاه‌هایی حفر می کنیم. عمق این چاه‌ها باید مقداری بیشتر از عمق گود قرار بگیرد.

این مقدار اضافه که برای عمق چاه در نظر گرفته خواهد شد، به علت اجرای شمع انتهای تحتانی عضو خرپا است. آنگاه داخل شمع را آرماتور بندی می کنیم.

عضو قائم را در درون شمع قرار می دهیم و بعد از آن شمع را بتن‌ ریزی می کنیم. بعد از سخت شدن بتن انتهای تحتانی عضو قائم به شکل گیردار در درون شمع قرار خواهد داشت.

مزایای شیوه خرپایی

 • منعطف ‌پذیری بیشتر از لحاظ اجرایی
 • عدم لزوم استفاده از دستگاه و تخصص ویژه برای اجرا
 • قابل انجام در بیشتر گودهای مناطق شهری

خدمات شرکت خاک آزما کاوش مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ، آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع خدمات مانند: مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود با شرکت خاک آزما کاوش  تماس بگیرید.

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

اینستاگرام خاک آزما کاوش

مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – مطالعات ژئوتکنیک ، مطالعات مکانیک خاک ، آزمایشات اسفالت ،آزمایشگاه محلی ، مطالعات راهسازی ، آزمایشات spt ، آزمایشات قیر، حفاری، پایدار سازی گود ، نیلینگ ، بهسازی خاک ، طراحی گود – آزمایشگاه محلی

انواع تونل – خاک آزما – ژئوتکنیک – بتن،آسفالت،قیر – آزمایش برش مستقیم – دانه بندی – نمونه برداری – کیسون – آزمایش سه محوری – قیمت ژئوگرید –

نوشتن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.